De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A. Th. van Olst uit Antwerpen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A. Th. van Olst uit Antwerpen."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A. Th. van Olst uit Antwerpen

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 3 jaar Tijdens de preek is er een kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool.

3 Mededelingen De collectiedoelen vandaag zijn: 1 e collecte kerk 2 e kassen landelijk kerkverband uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen D.V. zondag 6 september, avondmaalszondag, hoopt Ds. A.G.M. Weststrate in beide diensten voor te gaan.

4 Collecte volgende week De avondmaalscollecte van volgende week is bestemd voor: 1: Aidsvoorlichting in Zuid-Afrika 2: Bejaardenhuis Badini in Roemenië

5 ZAF 071 Zuid-Afrika Hiv-/aidsvoorlichting HEAL-foundation

6 ZAF 071 Slachtoffer Bij aids denken wij misschien: eigen schuld. Maar waarom spreekt men van aidsslachtoffers? Omdat ze slachtoffer zijn …

7 ZAF 071 Cultuur … slachtoffer van een cultuur waarin vrouwen geen recht hebben, waarin jongens jong geleerd wordt hun macht te gebruiken (misbruiken).

8 ZAF 071 Jongeren Voorlichting aan jongeren vindt plaats op scholen. De reacties zijn enthousiast: men is blij dat het stilzwijgen wordt doorbroken!

9 ZAF 071 Ouderen Voorlichting aan ouderen vindt plaats via de ‘stamhoofden’. Zij zijn huiverig, maar steeds vaker zien zij de noodzaak in en … komen in actie!

10 ZAF 071 Kerken Het initiatief van de HEAL-foundation ligt bij de kerken daar. Bijzonder! Zij laten zien dat niemand te ‘min’ is om naar om te zien.

11 ZAF 071 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK Helpt u, help jij mee? Bedankt! Bedrag: € 10.000,-

12 ROM 083 Diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken

13 Badeni is een afgelegen dorp in Roemenië. Verlaten door de jeugd. Naar de vele ouderen die er wonen, kijkt de overheid niet om. ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

14 Gelukkig de kerk wel! Een predikant nam het initiatief, met de vereniging ‘Huis van barmhartigheid’ (= Misericordia) als resultaat. ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

15 Deze vereniging heeft met Nederlandse hulp twee huizen gebouwd, waar elk zo’n tien ouderen wonen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

16 Er is ruimte voor meer, maar elk persoon meer kost geld. De familie is niet altijd bereid een deel te betalen… de ouderen worden ook door hen vaak aan hun lot overgelaten. ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

17 De kerk probeert hier verandering in te brengen, maar dit gaat moeizaam. Ondertussen gaat het belangrijke werk door: helpen die geen helper heeft. ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

18 Met onze bijdrage steunen wij de beide tehuizen om deze ouderen te kunnen opvangen en verzorgen… met goede zorg, liefde en respect. ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

19 ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

20 Liturgie zondag 30 augustus Mededelingen J.d.H. 150: 1, 2, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 34: 2, 5 NB Gebed Schriftlezing: Daniël 1 Ps. 119: 3, 4 NB Kindernevendienst Tekst: Daniël 1: 8a Verkondiging Ps. 34: 5, 11 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 91: 1 *Geloofsbelijdenis *Opw. 124: 1, 2, 3 *Zegen * Staande

21 Liturgie zondag 30 augustus Mededelingen J.d.H. 150: 1, 2, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 34: 2, 5 NB Gebed Schriftlezing: Daniël 1 Ps. 119: 3, 4 NB Kindernevendienst Tekst: Daniël 1: 8a Verkondiging Ps. 34: 5, 11 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 91: 1 *Geloofsbelijdenis *Opw. 124: 1, 2, 3 *Zegen * Staande

22 Liturgie zondag 30 augustus Mededelingen J.d.H. 150: 1, 2, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 34: 2, 5 NB Gebed Schriftlezing: Daniël 1 Ps. 119: 3, 4 NB Kindernevendienst Tekst: Daniël 1: 8a Verkondiging Ps. 34: 5, 11 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 91: 1 *Geloofsbelijdenis *Opw. 124: 1, 2, 3 *Zegen * Staande

23 J.d.H. 150: 1, 2, 3 1 Welk een vriend is onze Jezus die is onze plaats wil staan Welk een voorrecht, dat ik door Hem, altijd vrij tot God mag gaan. Dikwijls derven wij veel vrede, dikwijls drukt ons zonde neer, juist omdat wij ‘t al niet brengen in ‘t gebed tot onze Heer.

24 J.d.H. 150: 1, 2, 3 2 Leidt de weg soms door verzoeking, dat ons hart in ‘t strijduur beeft, gaan wij dan met al ons strijden, tot Hem, die verlossing geeft. Kan een vriend ooit trouwer wezen dan Hij, die ons lijden draagt? Jezus biedt ons aan genezing; Hij alleen is ‘t, die ons schraagt.

25 J.d.H. 150: 1, 2, 3 3 Zijn wij zwak, belast beladen, en ter neer gedrukt door zorg, dierb’re Heiland! Onze Toevlucht! Gij zijt onze Hulp en Borg, als soms vrienden ons verlaten, gaan wij biddend tot de Heer; in zijn armen zijn wij veilig, Hij verlaat ons nimmermeer.

26 Liturgie zondag 30 augustus Mededelingen J.d.H. 150: 1, 2, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 34: 2, 5 NB Gebed Schriftlezing: Daniël 1 Ps. 119: 3, 4 NB Kindernevendienst Tekst: Daniël 1: 8a Verkondiging Ps. 34: 5, 11 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 91: 1 *Geloofsbelijdenis *Opw. 124: 1, 2, 3 *Zegen * Staande

27 Liturgie zondag 30 augustus Mededelingen J.d.H. 150: 1, 2, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 34: 2, 5 NB Gebed Schriftlezing: Daniël 1 Ps. 119: 3, 4 NB Kindernevendienst Tekst: Daniël 1: 8a Verkondiging Ps. 34: 5, 11 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 91: 1 *Geloofsbelijdenis *Opw. 124: 1, 2, 3 *Zegen * Staande

28 Ps. 34: 2, 5 NB 2 'k Heb naar den Heer gevraagd en Hij beantwoordt mijn gebed. Hij heeft mij van mijn angst gered, en mijn verlossing daagt. Die opzien naar den Heer, zij zullen blinken in het licht, geen schaamrood is op hun gezicht, nooit slaan zij d' ogen neer.

29 Ps. 34: 2, 5 NB 5 Komt kind'ren, hoort mij aan. Wie vindt een leven lang en goed? Hij die Gods wil met vreugde doet en in zijn dienst wil staan. Weerhoud uw tong van kwaad zodat gij niemand schade doet. wijk van het kwade en doe goed, sticht vrede metterdaad.

30 Liturgie zondag 30 augustus Mededelingen J.d.H. 150: 1, 2, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 34: 2, 5 NB Gebed Schriftlezing: Daniël 1 Ps. 119: 3, 4 NB Kindernevendienst Tekst: Daniël 1: 8a Verkondiging Ps. 34: 5, 11 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 91: 1 *Geloofsbelijdenis *Opw. 124: 1, 2, 3 *Zegen * Staande

31 Liturgie zondag 30 augustus Mededelingen J.d.H. 150: 1, 2, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 34: 2, 5 NB Gebed Schriftlezing: Daniël 1 Ps. 119: 3, 4 NB Kindernevendienst Tekst: Daniël 1: 8a Verkondiging Ps. 34: 5, 11 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 91: 1 *Geloofsbelijdenis *Opw. 124: 1, 2, 3 *Zegen * Staande

32 Liturgie zondag 30 augustus Mededelingen J.d.H. 150: 1, 2, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 34: 2, 5 NB Gebed Schriftlezing: Daniël 1 Ps. 119: 3, 4 NB Kindernevendienst Tekst: Daniël 1: 8a Verkondiging Ps. 34: 5, 11 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 91: 1 *Geloofsbelijdenis *Opw. 124: 1, 2, 3 *Zegen * Staande

33 Ps. 119: 3, 4 NB 3 U dank ik, Heer, in opgetogenheid. Mijn hart verheugt zich over uw bevelen, U wil ik, die de allerhoogste zijt, in alles volgen, niets voor U verhelen. Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd, verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen.

34 Ps. 119: 3, 4 NB 4 Waarmee bewaart de jeugd haar bloem, haar eer, hoe vindt de mens reeds vroeg de rechte paden? Hij houdt zijn leven onbesmet, wanneer hij zich door God en zijn gebod laat raden. Ik zoek U met mijn ganse hart, o Heer, leid mij niet af ter zijde en ten kwade.

35 Liturgie zondag 30 augustus Mededelingen J.d.H. 150: 1, 2, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 34: 2, 5 NB Gebed Schriftlezing: Daniël 1 Ps. 119: 3, 4 NB Kindernevendienst Tekst: Daniël 1: 8a Verkondiging Ps. 34: 5, 11 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 91: 1 *Geloofsbelijdenis *Opw. 124: 1, 2, 3 *Zegen * Staande

36 Liturgie zondag 30 augustus Mededelingen J.d.H. 150: 1, 2, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 34: 2, 5 NB Gebed Schriftlezing: Daniël 1 Ps. 119: 3, 4 NB Kindernevendienst Tekst: Daniël 1: 8a Verkondiging Ps. 34: 5, 11 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 91: 1 *Geloofsbelijdenis *Opw. 124: 1, 2, 3 *Zegen * Staande

37 Preek Schriftlezing: Daniël 1 Tekst: Daniël 1: 8a >>> Ps. 34: 5, 11

38 Liturgie zondag 30 augustus Mededelingen J.d.H. 150: 1, 2, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 34: 2, 5 NB Gebed Schriftlezing: Daniël 1 Ps. 119: 3, 4 NB Kindernevendienst Tekst: Daniël 1: 8a Verkondiging Ps. 34: 5, 11 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 91: 1 *Geloofsbelijdenis *Opw. 124: 1, 2, 3 *Zegen * Staande

39 Ps. 34: 5, 11 5 Vreest, vreest Hem t' allen tijd', Gij, heiligen, daar g' ondervindt, Dat hij, die God vreest en bemint, Gebrek noch schade lijdt. In honger komt noch moed, Noch kracht den jongen leeuw te baat, Maar die den HEER' zoekt vroeg en laat, Mist nimmer 't nodig goed.

40 Ps. 34: 5, 11 11 De HEER' verlost en spaart Zijn volk, dat op Zijn hulp vertrouwt. Het zal, door Hem in gunst beschouwd, Niet schuldig zijn verklaard.

41 Liturgie zondag 30 augustus Mededelingen J.d.H. 150: 1, 2, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 34: 2, 5 NB Gebed Schriftlezing: Daniël 1 Ps. 119: 3, 4 NB Kindernevendienst Tekst: Daniël 1: 8a Verkondiging Ps. 34: 5, 11 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 91: 1 *Geloofsbelijdenis *Opw. 124: 1, 2, 3 *Zegen * Staande

42 Liturgie zondag 30 augustus Mededelingen J.d.H. 150: 1, 2, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 34: 2, 5 NB Gebed Schriftlezing: Daniël 1 Ps. 119: 3, 4 NB Kindernevendienst Tekst: Daniël 1: 8a Verkondiging Ps. 34: 5, 11 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 91: 1 *Geloofsbelijdenis *Opw. 124: 1, 2, 3 *Zegen * Staande

43 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud van onze gebouwen

44 Liturgie zondag 30 augustus Mededelingen J.d.H. 150: 1, 2, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 34: 2, 5 NB Gebed Schriftlezing: Daniël 1 Ps. 119: 3, 4 NB Kindernevendienst Tekst: Daniël 1: 8a Verkondiging Ps. 34: 5, 11 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 91: 1 *Geloofsbelijdenis *Opw. 124: 1, 2, 3 *Zegen * Staande

45 Liturgie zondag 30 augustus Mededelingen J.d.H. 150: 1, 2, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 34: 2, 5 NB Gebed Schriftlezing: Daniël 1 Ps. 119: 3, 4 NB Kindernevendienst Tekst: Daniël 1: 8a Verkondiging Ps. 34: 5, 11 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 91: 1 *Geloofsbelijdenis *Opw. 124: 1, 2, 3 *Zegen * Staande

46 Ps. 91: 1 1 Hij, die op Gods bescherming wacht, Wordt door den hoogsten Ko - ning Beveiligd in den duist’ren nacht, Beschaduwd in Gods wo - ning. Dies noem ik God, zo goed als groot Voor hen, die op Hem bouwen, Mijn burcht, mijn toevlucht in den nood, Den God van mijn betrouwen.

47 Liturgie zondag 30 augustus Mededelingen J.d.H. 150: 1, 2, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 34: 2, 5 NB Gebed Schriftlezing: Daniël 1 Ps. 119: 3, 4 NB Kindernevendienst Tekst: Daniël 1: 8a Verkondiging Ps. 34: 5, 11 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 91: 1 *Geloofsbelijdenis *Opw. 124: 1, 2, 3 *Zegen * Staande

48 Liturgie zondag 30 augustus Mededelingen J.d.H. 150: 1, 2, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 34: 2, 5 NB Gebed Schriftlezing: Daniël 1 Ps. 119: 3, 4 NB Kindernevendienst Tekst: Daniël 1: 8a Verkondiging Ps. 34: 5, 11 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 91: 1 *Geloofsbelijdenis *Opw. 124: 1, 2, 3 *Zegen * Staande

49 Opw. 124: 1, 2, 3 1 Ik bouw op U mijn schild en mijn verlosser niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming ik bouw op U en ga in uwe naam. Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming ik bouw op U en ga in uwe naam.

50 Opw. 124: 1, 2, 3 2 Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen en telkens meer moet ik uw kracht verstaan. Toch rijst in mij een lied van overwinning ik bouw op U en ga in uwe naam. Toch rijst in mij een lied van overwinning ik bouw op U en ga in uwe naam.

51 Opw. 124: 1, 2, 3 3 Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser Gij voert de strijd, de huld' is u gewijd. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan in rust met u die mij hebt voortgeleid. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan in rust met u die mij hebt voortgeleid.

52 Liturgie zondag 30 augustus Mededelingen J.d.H. 150: 1, 2, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 34: 2, 5 NB Gebed Schriftlezing: Daniël 1 Ps. 119: 3, 4 NB Kindernevendienst Tekst: Daniël 1: 8a Verkondiging Ps. 34: 5, 11 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 91: 1 *Geloofsbelijdenis *Opw. 124: 1, 2, 3 *Zegen * Staande

53 Volgende week zondag hoopt Ds. A.G.M. Weststrate in beide diensten voor te gaan.


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A. Th. van Olst uit Antwerpen."

Verwante presentaties


Ads door Google