De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evolueren naar beter Eindhoven, 31 oktober 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evolueren naar beter Eindhoven, 31 oktober 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Evolueren naar beter Eindhoven, 31 oktober 2014
Kostenreductie en kwaliteitsverbetering – groei naar duurzame procesverandering © IG&H Consulting & Interim

2 De jaarlijkse kostenstijging van 3% per jaar wordt niet gecompenseerd door omzetgroei, daarnaast zijn marges dun Marges in ziekenhuizen zijn minimaal Verwachte omzetstijging loopt niet in lijn met stijging personele kosten Bijna 40% ziekenhuizen in het rood kosten omzet

3 Er bestaat een brede range aan proposities om kosten te besparen, waarbij met name “het onveilige midden” wordt gemeden Bereik besparingen Tactische verbeteringen Operationele efficiency Strategische Herdefiniëring Strategische sourcing 20-30% Fusies 3. Creëren van een optimaal kostenmodel Rationaliseren IT platforms Portfoliokeuzes Rationaliseren inkoopactiviteiten Strategische personeelsplanning Creëren shared services Overhead reductie Capaciteitsmanagement Oplopende duurzame voordelen 2. Stroomlijnen van de kostenbasis 10-20% Zorglogistiek Ketens Zorgpaden Fuseren van afdelingen Operationeel management 1. Opleveren quick wins Reduceren afdelingsomvang Heronderhandelen inkoopcontracten Vacature- / PNIL-stop Reduceren inkoopkosten 0-10% Reduceren discretionaire uitgaven Oplopende projectkosten en doorlooptijd

4 Een praktijkvoorbeeld van “het onveilige midden” geeft zicht op de mogelijkheden van duurzame procesverbetering: cataract

5 Procedures & Richtlijnen
Cataract is een in hoge mate gestandaardiseerde operatie om ‘staar’ op te lossen met een kunstlens Waarom geschikt als project? B-segment DOT Hoog volume in het ziekenhuis Bleeder met veel potentie om een feeder te worden Proces dat zich leent voor standaardisatie Doel van het proces Cataract behandelingen hebben als doel het verbeteren van het visus vermogen van een patiënt die gediagnosticeerd is met staar Requirements Geen complicaties Visus verbetering Korte wachtlijst Korte doorlooptijd Lage kostprijs Procedures & Richtlijnen Landelijke richtlijn staaroperaties (NOG), protocol staaroperaties Input Proces Output Verwijzing huisarts: voorlopige diagnose staar Proces wordt uitgevoerd door de oogarts en verpleegkundige / doktersassistent Patiënt behandeld: kunstlens ingebracht DOT gefactureerd Bezoeken oogarts polikliniek Uitvoeren oogheelkundig onderzoek Uitvoeren pre-operatieve beoordeling en operatie Uitvoeren post-operatieve controle

6 Om duurzame resultaten te kunnen halen wordt een geïntegreerde aanpak gehanteerd
Het klopt Fact based Bronoorzaken Iteratie & afstemming Warme data Duurzaam resultaat Het werkt Het landt DMAIC 5 workshop- methode Juiste tempo Acceptatie en draagvlak

7 Beeld gedragen door professionals
Op basis van bestaande ziekenhuisdata kunnen veel analyses worden uitgevoerd, toch geeft data geen antwoord op alle vragen “KOUD” Kwantitatieve bevindingen data “WARM” Kwalitatieve bevindingen professionals Geïntegreerd Consistent Realistisch Beeld gedragen door professionals

8 Procentueel kostenaandeel (%)
Focus ligt op de 3 activiteiten, die samen 90% van de kosten veroorzaken: operatie, dagverpleging en post-operatieve controle Lab (bloed) ECG 90% Echo van het oog Lab (functie-onderzoek) 80% Eerste polibezoek 70% Post-operatieve controle 60% Procentueel kostenaandeel (%) Dagverpleging II 50% 40% Cataractoperatie 30% 20% 10% Verrichting

9 Binnen de top 3 zit de grootste spreiding tussen controles; dit zegt echter nog niet dat er binnen een activiteit geen variatie is 8 7 Cataract operatie 6 Dagverpleging II Post-operatieve controle 5 Eerste polibezoek (EPB) Lab (functie-onderzoek) 4 Echo van het oog ECG 3 Lab (bloed) 2 Outliers 1 Operatie Dag-VP Post-oper. controle EPB Lab Echo oog ECG Lab overig

10 Operatieduur (minuten)
Binnen de activiteit ‘cataract operatie’ bestaat een grote variatie in OK-duur Patiënt Operatieduur (minuten)

11 Operatieduur (minuten)
Een deel van de spreiding blijkt te verklaren door structurele verschillen tussen de processen X, Y en Z Volledige anesthesie Lokale anesthesie X Y Z Operatieduur (minuten) Patiënt

12 In- en uitleidtijd per proces In- en uitleidtijd (minuten)
De operatieduur is verder op te splitsen in snijtijd en overige tijd, waarbij in beide een grote variatie te zien is Snijtijd per proces In- en uitleidtijd per proces X Y Z X Y Z G: 18,7 S: 5,9 G: 22,3 S: 5,8 G: 9,4 S: 3,0 G: 18,2 S: 7,2 G: 15,4 S: 6,7 G: 7,4 S: 6,1 Snijtijd (minuten) In- en uitleidtijd (minuten) Patiënt Patiënt De verschillen in tijden kunnen niet nog verder verklaard worden vanuit de data. Hiervoor verschaffen de bevindingen uit de praktijkanalyse helderheid

13 Warme data in uitvoering: Cataract behandeling in de praktijk…

14 Naast verschillen binnen de OK vallen de verschillen in het aantal herhaalbezoeken tussen de procesgangen op X G: 2,26, S: 0,94 G: 2,66, S: 0,92 G: 2,95, S: 1,08 Y Z Relatieve frequentie van post-operatieve controles Aantal post-operatieve controles

15 Belangrijkste aanknopingspunten Belangrijkste resultaten
Op basis van 5 workshops is een nieuw proces opgesteld, met daarin de volgende optimalisatiepunten en resultaten Belangrijkste aanknopingspunten Belangrijkste resultaten Variatie in vooronderzoeken Twee typen anesthesie Anesthesie volledig binnen OK Variatie in post-operatieve controles Wachttijd: 50/100 dagen 21 dagen Doorlooptijd 1e oog: 100/150 dagen  35 dagen Kostprijs: €  € 860 Besparing per jaar: €

16 Met behulp van een DBC-dashboards kunnen processen en het effect van interventies continue gemonitord worden

17 Ziekenhuizen kunnen op deze wijze in 1 jaar ruim 3% van hun totale kosten structureel verlagen
Bereik besparingen Tactische verbeteringen Operationele efficiency Strategische Herdefiniëring Strategische sourcing 20-30% Fusies 3. Creëren van een optimaal kostenmodel Rationaliseren IT platforms Portfoliokeuzes Rationaliseren inkoopactiviteiten Strategische personeelsplanning Creëren shared services Overhead reductie Capaciteitsmanagement Oplopende duurzame voordelen 2. Stroomlijnen van de kostenbasis 10-20% Zorglogistiek Ketens Zorgpaden Fuseren van afdelingen Operationeel management 1. Opleveren quick wins Reduceren afdelingsomvang Heronderhandelen inkoopcontracten Vacature- / PNIL-stop Reduceren inkoopkosten 0-10% Reduceren discretionaire uitgaven Oplopende projectkosten en doorlooptijd

18 Vraag: Welke CSA is een X/Y en wie van jullie kan zich al Z noemen?


Download ppt "Evolueren naar beter Eindhoven, 31 oktober 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google