De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© IG&H Consulting & Interim Evolueren naar beter Kostenreductie en kwaliteitsverbetering – groei naar duurzame procesverandering Eindhoven, 31 oktober.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© IG&H Consulting & Interim Evolueren naar beter Kostenreductie en kwaliteitsverbetering – groei naar duurzame procesverandering Eindhoven, 31 oktober."— Transcript van de presentatie:

1 © IG&H Consulting & Interim Evolueren naar beter Kostenreductie en kwaliteitsverbetering – groei naar duurzame procesverandering Eindhoven, 31 oktober 2014

2 © IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2014Kostenreductie en kwaliteitsverbetering – groei naar duurzame procesverandering2 De jaarlijkse kostenstijging van 3% per jaar wordt niet gecompenseerd door omzetgroei, daarnaast zijn marges dun Marges in ziekenhuizen zijn minimaal Verwachte omzetstijging loopt niet in lijn met stijging personele kosten Bijna 40% ziekenhuizen in het rood omzet kosten

3 © IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2014Kostenreductie en kwaliteitsverbetering – groei naar duurzame procesverandering3 Er bestaat een brede range aan proposities om kosten te besparen, waarbij met name “het onveilige midden” wordt gemeden Bereik besparingen 0-10% 10-20% 20-30% Tactische verbeteringen Operationele efficiency Strategische Herdefiniëring Oplopende duurzame voordelen Oplopende projectkosten en doorlooptijd 3. Creëren van een optimaal kostenmodel  Strategische sourcing 2. Stroomlijnen van de kostenbasis 1. Opleveren quick wins  Portfoliokeuzes  Rationaliseren IT platforms  Ketens  Zorglogistiek  Creëren shared services  Fuseren van afdelingen  Reduceren afdelingsomvang  Heronderhandelen inkoopcontracten  Vacature- / PNIL-stop  Reduceren inkoopkosten  Reduceren discretionaire uitgaven  Fusies  Capaciteitsmanagement  Operationeel management  Zorgpaden  Strategische personeelsplanning  Rationaliseren inkoopactiviteiten  Overhead reductie

4 © IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2014Kostenreductie en kwaliteitsverbetering – groei naar duurzame procesverandering4 Een praktijkvoorbeeld van “het onveilige midden” geeft zicht op de mogelijkheden van duurzame procesverbetering: cataract

5 © IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2014Kostenreductie en kwaliteitsverbetering – groei naar duurzame procesverandering5 Cataract is een in hoge mate gestandaardiseerde operatie om ‘staar’ op te lossen met een kunstlens InputProces Verwijzing huisarts: voorlopige diagnose staar Proces wordt uitgevoerd door de oogarts en verpleegkundige / doktersassistent Bezoeken oogarts polikliniek Uitvoeren pre- operatieve beoordeling en operatie Uitvoeren post- operatieve controle Uitvoeren oogheelkundig onderzoek Doel van het proces Cataract behandelingen hebben als doel het verbeteren van het visus vermogen van een patiënt die gediagnosticeerd is met staar Procedures & Richtlijnen Landelijke richtlijn staaroperaties (NOG), protocol staaroperaties Requirements Geen complicaties Visus verbetering Korte wachtlijst Korte doorlooptijd Lage kostprijs Output Patiënt behandeld: kunstlens ingebracht DOT gefactureerd Waarom geschikt als project? B-segment DOT Hoog volume in het ziekenhuis Bleeder met veel potentie om een feeder te worden Proces dat zich leent voor standaardisatie

6 © IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2014Kostenreductie en kwaliteitsverbetering – groei naar duurzame procesverandering6 Juiste tempo Om duurzame resultaten te kunnen halen wordt een geïntegreerde aanpak gehanteerd Duurzaam resultaat Iteratie & afstemming Warme data Het klopt Het landt Het werkt Fact based Bronoorzaken DMAIC 5 workshop- methode Acceptatie en draagvlak

7 © IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2014Kostenreductie en kwaliteitsverbetering – groei naar duurzame procesverandering7 Op basis van bestaande ziekenhuisdata kunnen veel analyses worden uitgevoerd, toch geeft data geen antwoord op alle vragen “KOUD” Kwantitatieve bevindingen data “WARM” Kwalitatieve bevindingen professionals Geïntegreerd ConsistentRealistisch Beeld gedragen door professionals

8 © IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2014Kostenreductie en kwaliteitsverbetering – groei naar duurzame procesverandering8 Focus ligt op de 3 activiteiten, die samen 90% van de kosten veroorzaken: operatie, dagverpleging en post-operatieve controle 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Cataractoperatie Dagverpleging II Post-operatieve controle Eerste polibezoek Lab (functie-onderzoek) Echo van het oog ECG Lab (bloed) Procentueel kostenaandeel (%) Verrichting

9 © IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2014Kostenreductie en kwaliteitsverbetering – groei naar duurzame procesverandering9 Binnen de top 3 zit de grootste spreiding tussen controles; dit zegt echter nog niet dat er binnen een activiteit geen variatie is 1 2 6 3 4 5 7 8 Post-oper. controle Dag-VPOperatieLabECGLab overigEcho oogEPB Post-operatieve controle Dagverpleging II Lab (functie-onderzoek) Eerste polibezoek (EPB) ECG Echo van het oog Lab (bloed) Outliers Cataract operatie

10 © IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2014Kostenreductie en kwaliteitsverbetering – groei naar duurzame procesverandering10 Patiënt Operatieduur (minuten) Binnen de activiteit ‘cataract operatie’ bestaat een grote variatie in OK-duur

11 © IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2014Kostenreductie en kwaliteitsverbetering – groei naar duurzame procesverandering11 Een deel van de spreiding blijkt te verklaren door structurele verschillen tussen de processen X, Y en Z Patiënt Operatieduur (minuten) X YZ Volledige anesthesie Lokale anesthesie

12 © IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2014Kostenreductie en kwaliteitsverbetering – groei naar duurzame procesverandering12 De operatieduur is verder op te splitsen in snijtijd en overige tijd, waarbij in beide een grote variatie te zien is De verschillen in tijden kunnen niet nog verder verklaard worden vanuit de data. Hiervoor verschaffen de bevindingen uit de praktijkanalyse helderheid Snijtijd per procesIn- en uitleidtijd per proces Patiënt In- en uitleidtijd (minuten) Snijtijd (minuten) G: 18,7 S: 5,9 G: 22,3 S: 5,8 G: 9,4 S: 3,0 G: 18,2 S: 7,2 G: 15,4 S: 6,7 G: 7,4 S: 6,1 XYZYZX

13 © IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2014Kostenreductie en kwaliteitsverbetering – groei naar duurzame procesverandering13 Warme data in uitvoering: Cataract behandeling in de praktijk…

14 © IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2014Kostenreductie en kwaliteitsverbetering – groei naar duurzame procesverandering14 Naast verschillen binnen de OK vallen de verschillen in het aantal herhaalbezoeken tussen de procesgangen op Aantal post-operatieve controles Relatieve frequentie van post-operatieve controles G: 2,26, S: 0,94 G: 2,66, S: 0,92 G: 2,95, S: 1,08 X Y Z

15 © IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2014Kostenreductie en kwaliteitsverbetering – groei naar duurzame procesverandering15 Wachttijd: 50/100 dagen  21 dagen Doorlooptijd 1 e oog: 100/150 dagen  35 dagen Kostprijs: € 1.140  € 860 Besparing per jaar: € 250.000 Op basis van 5 workshops is een nieuw proces opgesteld, met daarin de volgende optimalisatiepunten en resultaten Variatie in vooronderzoeken Twee typen anesthesie Anesthesie volledig binnen OK Variatie in post-operatieve controles Belangrijkste aanknopingspunten Belangrijkste resultaten

16 © IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2014Kostenreductie en kwaliteitsverbetering – groei naar duurzame procesverandering16 Met behulp van een DBC-dashboards kunnen processen en het effect van interventies continue gemonitord worden

17 © IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2014Kostenreductie en kwaliteitsverbetering – groei naar duurzame procesverandering17 Ziekenhuizen kunnen op deze wijze in 1 jaar ruim 3% van hun totale kosten structureel verlagen Bereik besparingen 0-10% 10-20% 20-30% Tactische verbeteringen Operationele efficiency Strategische Herdefiniëring Oplopende duurzame voordelen Oplopende projectkosten en doorlooptijd 3. Creëren van een optimaal kostenmodel  Strategische sourcing 2. Stroomlijnen van de kostenbasis 1. Opleveren quick wins  Portfoliokeuzes  Rationaliseren IT platforms  Ketens  Zorglogistiek  Creëren shared services  Fuseren van afdelingen  Reduceren afdelingsomvang  Heronderhandelen inkoopcontracten  Vacature- / PNIL-stop  Reduceren inkoopkosten  Reduceren discretionaire uitgaven  Fusies  Capaciteitsmanagement  Operationeel management  Zorgpaden  Strategische personeelsplanning  Rationaliseren inkoopactiviteiten  Overhead reductie

18 © IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2014Kostenreductie en kwaliteitsverbetering – groei naar duurzame procesverandering18 Vraag: Welke CSA is een X/Y en wie van jullie kan zich al Z noemen?


Download ppt "© IG&H Consulting & Interim Evolueren naar beter Kostenreductie en kwaliteitsverbetering – groei naar duurzame procesverandering Eindhoven, 31 oktober."

Verwante presentaties


Ads door Google