De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie avond leerjaar 4 Dhr. P. Bongers. Programma vanavond: 20.00 uur: Informatie over SE’s en examenreglement 20.25 uur: SWS, mw. Hendriks 20.40.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie avond leerjaar 4 Dhr. P. Bongers. Programma vanavond: 20.00 uur: Informatie over SE’s en examenreglement 20.25 uur: SWS, mw. Hendriks 20.40."— Transcript van de presentatie:

1 Informatie avond leerjaar 4 Dhr. P. Bongers

2

3 Programma vanavond: 20.00 uur: Informatie over SE’s en examenreglement 20.25 uur: SWS, mw. Hendriks 20.40 uur: LOB, dhr. Tummers 21.00 uur: Korte pauze, koffie en thee 21.00 uur: Informatie door de mentor over studiebegeleiding en Engelandreis

4 Let op: Minder rapport avonden voor klas 4 Neem zelf initiatief om contact met mentor te maken Volg op Magister cijfers, absenties, huiswerk etc.

5 Herkansingen blz 7: 4.7 Altijd doen: hoogste cijfer telt! Let op: 1 herkansing dient de leerling te verdienen.

6

7 Examenreglement Onregelmatigheden: blz 15: 10.1 en 10.2 Cijfers, beroep aantekenen: blz 6: 4.5 en 4.6 Te laat komen/ziekte: blz 7/8: 4.9.3 tot 4.9.5 Uitslagregels: blz.13

8 OnregelmatighedenOnregelmatigheden Bij fraude/onregelmatigheid cijfer: 1 (GEEN herkansing)

9 4.5 Mededelen van cijfers 4.5.1 Het cijfer van iedere schriftelijke toets wordt zo spoedig mogelijk – uiterlijk 5 werkdagen na het maken van de toets – aan de kandidaat bekend gemaakt.

10 4.5.2 Werkstukken, leesverslagen en praktische opdrachten vallen buiten de in 4.5.1 genoemde regeling 4.5.3 De kandidaten hebben het recht het door hen gemaakte werk op afspraak in te zien 4.5.2 Werkstukken, leesverslagen en praktische opdrachten vallen buiten de in 4.5.1 genoemde regeling 4.5.3 De kandidaten hebben het recht het door hen gemaakte werk op afspraak in te zien

11 4.6 Beroepen tegen cijfers 4.6.1 -Binnen 3 werkdagen. -schriftelijk. -bij mw. Lelieveld. 4.6.2 Onjuist cijfer: -binnen 3 werkdagen -schriftelijk -bij mw. Lelieveld

12 Te laat komen 4.9.2 Je mag max. 15 min te laat komen. Geen extra tijd. Geldt niet voor CITO kijk- en luistertoetsen of mondelinge SE’s.

13 Ziekte/overmachtZiekte/overmacht 4.9.3 Bij ziekte/overmacht VOORAF melden!

14 UitslagregelsUitslagregels CSE: gemiddelde van alle examen vakken 5,5 of hoger! Let op: maatschappijleer telt NIET mee!

15 Daarnaast dient de kandidaat aan één van de volgende situaties te voldoen: a.Alle vakken 6 of meer b.1x 5, rest 6 of hoger c.1x4, rest 6 of hoger; tenminste 1x7 of hoger d.2x5, rest 6 of hoger; tenminste 1x7 of hoger

16 e.Nederlands: tenminste een 5 f.Cijfer voor de rekentoets moet 4,5 of hoger zijn!

17 VRAGEN? Op veel vragen is het antwoord terug te vinden op: www.examenblad.nl www.examenblad.nl

18 SECTORWERKSTUK

19 Leerlingen kiezen een onderwerp Ze bedenken daar een onderzoeksvraag bij De mentor is de begeleider

20 Een groep van 2 leerlingen: Kiest een onderwerp met een daarbij behorende onderzoeksvraag Kiest een onderwerp met een daarbij behorende onderzoeksvraag Verzamelt daar informatie over Verzamelt daar informatie over Maakt een verslag van de verzamelde informatie Maakt een verslag van de verzamelde informatie Bezoekt een bedrijf of instelling en houdt daar een interview Bezoekt een bedrijf of instelling en houdt daar een interview Maakt een bedrijfsverslag Maakt een bedrijfsverslag Maakt een procesverslag Maakt een procesverslag

21 14 december: Inleveren van de map met het gemaakte werk bij de mentor/begeleider 17 december: De mentor/begeleider keurt de map goed SE-2: Recht op een herkansing voor een vak als de map op 17 december is goedgekeurd

22 PRESENTEREN

23 Presentaties: week 2 en 3 van 2016 Beoordeling: door twee docenten Resultaat: map en presentatie moeten minimaal “voldoende” zijn

24 Onvoldoende!! Wat dan? Herkansingsmogelijkheden Tweede ronde presentaties: week 10 en 11 Derde ronde presentaties: week 14 en 15

25 Het sectorwerkstuk MOET met minimaal een “voldoende” worden afgesloten, voordat de leerling aan het examen mag beginnen. Het sectorwerkstuk MOET met minimaal een “voldoende” worden afgesloten, voordat de leerling aan het examen mag beginnen.

26 LOB Leerjaar 4 2014 - 2015 LOB Loopbaanoriëntatie en - begeleiding Leerjaar 4 2014 - 2015

27 Beroepen- en opleidingen markt Donderdag 19 november 2015 19.00 uur t/m 21.30 uur Beroepen- en opleidingen markt Donderdag 19 november 2015 19.00 uur t/m 21.30 uur

28 Oriëntatiedagen MBO Meelopen op het MBO om opleidingen te bekijken Verschillende periodes in het komende schooljaar, de eerste al medio november Rond de herfstvakantie is de website voor inschrijving open Informatie volgt via de mentor

29 Onderwijsbeurs Midden Nederland Jaarbeurs Utrecht Vrijdag 28 en zaterdag 29 november 2015

30 Inschrijven vervolgonderwijs Zo snel als mogelijk is ! (wachtlijsten) 1 april = peildatum voor het MBO Let op!!!!!!! Havo’s hebben die datum eerder liggen Let op!!!!!!! Havo’s hebben die datum eerder liggen

31 LET OP!!!!! Er zijn opleidingen die snel vol lopen! Zorg dat je er snel bij bent…… -Nimeto -Grafisch Lyceum Utrecht -Veiligheid en vakmanschap

32 HAVOHAVO Referenties bij rapport 1 Referenties bij rapport 1 Definitieve referenties bij rapport 2 Definitieve referenties bij rapport 2 Inzet Inzicht Samenwerkingsvaardigheden Zelfstandigheid Werkhouding Inzet Inzicht Samenwerkingsvaardigheden Zelfstandigheid Werkhouding

33 Eisen voor de HAVO Schoolexamencijfer: 6,8 gemiddeld Eindexamencijfers: Nederlands, wiskunde en Engels niet lager dan 6,0 Positieve referenties van de vakdocenten Leerlingen die dit jaar niet slagen en klas 4 over (moeten) doen, worden NIET meer toegelaten door Broklede en Niftarlake.

34 HAVOHAVO Natuur profielen Natuur profielen Maatschappij profielen EC Economie en maatschappij EC CM Cultuur en maatschappij CM NG Natuur en gezondheid NG NT Natuur en techniek NT NatuurkundeScheikundeWiskunde BiologieScheikundeWiskunde EconomieWiskunde(Geschiedenis) FransofDuits(Geschiedenis)

35 MBOMBO VMBO TL diploma is voldoende! Techniekrichting: sector techniek, of een andere sector met wiskunde of natuurkunde Toerisme of handel: voorkeur voor een 2 e moderne vreemde taal.

36 4 sectoren: 1.Economie 2.Techniek 3.Dienstverlening en gezondheidszorg 4.Landbouw en natuurlijke omgeving VMBO:EconomieTechniek Zorg en welzijn LandbouwVMBO:EconomieTechniek Landbouw

37 MBO: 4 niveaus Niveau 1: assistentenniveau Niveau 2: basisberoepsopleiding (beginnend beroepsbeoefenaar) Niveau 3: Vakopleiding (zelfstandig beroepsbeoefenaar) Niveau 4: Middenkaderopleiding / specialistenopleiding

38 BOLBBL Beroepsopleidende leerweg School + stage Beroepsbegeleidende leerweg Werkend leren “Denkers” “Doeners”

39 Procedure MBO Leerling schrijft ZELF in, dat gaat niet via school! Uiterlijk 1 april! Na inschrijving ontvangt de leerling een bevestiging en –soms later- een uitnodiging voor een intakegesprek Nodig voor intake: Digitaal doorstroomdossier!

40 Digitaal doorstroomdossier Drie delen, in te vullen door: 1.Leerling 2.Mentor 3.Leerling / Ouder(s) (akkoord) Overzicht van persoonlijke gegevens, wensen, ambities, werkervaringen, vaardigheden en verwachtingen van de leerling. Geen dossier = geen intake!

41 BELANGRIJK !!!!! Maak méér dan één keuze !!!! BELANGRIJK !!!!! Maak méér dan één keuze !!!!

42 De deur van de decanenkamer (KZN) staat altijd open! Iedere dag bereikbaar op school, 0346 – 561 360 E-mail:a.tummers@rientjesmavo.nl

43 Waar vindt u straks wie? 4A-Mw. Lelieveldlokaal 28 4B-Mw. Hendriks lokaal 16 4C-Hr. Jacobsonlokaal 9 4MU1-Hr. Driedonkslokaal 11 4MU2-Hr. Konstlokaal 24 4MU3-Mw. Tordoir lokaal 5


Download ppt "Informatie avond leerjaar 4 Dhr. P. Bongers. Programma vanavond: 20.00 uur: Informatie over SE’s en examenreglement 20.25 uur: SWS, mw. Hendriks 20.40."

Verwante presentaties


Ads door Google