De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Groep 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Groep 3."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Groep 3

2 Extra hulp in/buiten de klas
Andrea Eijkelestam = onderwijsassistente Cora Raven = leerkracht Stagiaires

3 Algemene informatie Ophalen op het plein: - groep 3a, bij het hek - groep 3b, bij het hek Na de herfstvakantie gaan de kinderen zelfstandig naar buiten. ‘s Morgens mogen de kinderen in de klas gebracht worden. ‘s Middags komen de kinderen zelfstandig naar de klas. Groepsleiders mogen helpen met het uitdelen of ophalen van (werk)boeken en schriften. Klassendienst: Na de herfstvakantie helpen de groepsleiders, een week lang, om ‘s middags de klas weer in orde te brengen. - punten slijpen - computers uitschakelen - bord uitvegen - vloer vegen Niet langer dan 5 minuten.

4 Vakken Hoofdvakken Taal Lezen Schrijven Rekenen Overige vakken Verkeer
Wereld oriëntatie Muziek Expressie Catechese Kanjertraining Gym

5 Werkvormen Samen werken, in groepjes of tweetallen, soms groepsoverstijgend. Zelfstandig werken Zelf oplossingen bedenken Hulp vragen aan klasgenoot Hulp vragen aan leerkracht – stoplichtkaartje Weektaak Bevorderen van taakbesef Plannen en eigen verantwoordelijkheid nemen Doco n.a.v een klassikaal thema

6 Veilig leren lezen Sinds vorig schooljaar nieuwe versie
13 kernen – eigen thema – eigen kleur: Startkern (alle kinderen doen hetzelfde om kennis te maken met de werkwijze in groep 3) Kern 1 t/m 11 Kern Afsluiting Letterboom Ouderbrieven

7 Veilig leren lezen - differentiatie
Leren alle kinderen even snel???? Zon Eigen werkboekje (begrijpend lezen) Minder instructie Maan Binnen maan zitten uitloopopdrachten met extra verdieping voor de kinderen die iets meer aankunnen

8 Veilig leren lezen – kern 1 t/m 6
Globaalwoorden aanleren Platen Woordstroken en letters Hakken en plakken (klankzuiver) Horen en zien Nieuwe woorden maken (klik klak boekje) Zoemend lezen

9 Veilig leren lezen – kern 7 t/m 12
Samenstellingen: sch– –ng –nk –cht Meerdere lettergrepen Samengestelde woorden: fietspad Uitzonderingen be- ge- -ig -lijk Leesbegrip

10 Veilig leren lezen - materiaal
Ankerverhaal – boek en platen Smartboard: instructie en oefenen Werkboek per kern Leesboekjes per kern Klik-klak boekje – aangeboden letters Spelletjes per kern Letterdoos Veilig en vlot Ringboekje Computer

11 Schrijven Leesletters – schrijfletters Cijfers Schrijven met potlood
Schrijven met balpen Stabilo alleen na overleg met leerkracht! Géén eigen pennen/ potloden/ stiften/ gummen van thuis! Schrijfhouding - pengreep

12 Rekenen - Pluspunt 12 blokken Elk blok – eigen thema
Duur: 15 lessen per blok

13 Rekenen - Pluspunt Lessen 1 t/m 11 - instructie en oefenen van nieuwe doelen - instructie en oefenen van toetsdoelen - onderhouden en automatiseren van rekenvaardigheden Deze 11 lessen bestaan uit: Leerkracht gebonden lessen (les 1, 3, 6, 8, 11) Werkboek, gele bladen Vooral instructie, samen doen Zelfstandige werken (les 2, 4, 5, 7, 9, 10) Werkboek, blauwe bladen Vooral oefenen, zelf doen

14 Rekenen - Pluspunt Les 12 - Toetsen van de toetsdoelen, rode toetsboek
Les 13 t/m Extra instructie en werkbladen - Werkboek, puntbladen = herhaling - Werkboek, plusbladen = verdieping In het volgende blok worden de ‘nieuwe’ doelen, toetsdoelen en worden er weer andere nieuwe doelen geïntroduceerd. Extra uitdaging voor snelle rekenaars Werkboek Pluspunters Digitale ondersteuning: smartboard en computerprogramma

15 Rekenen - Pluspunt Inhoud lessen:
Getallen en getalrelaties - Rekenkundige begrippen: meer, minder, evenveel - Getalbegrip - Getalsymbool - Plaats op de getallenrij - Oriëntatie tot 50 Bewerkingen - Splitsen (splitsingen oefenen) - Bussommen - Eraf en erbij - Sommen t/m 20 Meten, tijd en geld Meten met je lijf als maat Dagen van de week Klokkijken, hele uren Bedrag samenstellen met biljetten en munten Meetkunde Nabouwen Plattegronden begrijpen Figuren namaken, verkleinen, vergroten, spiegelen

16 Catechese Methode: Hemel en aarde 5 thema’s Ieder jaar nieuwe thema’s
Daarbij gaat het om: Omgaan met elkaar Waarderen en accepteren Bijbelverhaal Katholieke aspect Info over andere geestelijke stromingen

17 Kanjertraining Omgaan met elkaar, opkomen voor jezelf Gedrag herkennen
petjes gedrag; zwart, rood, geel, wit. Regels: We vertrouwen elkaar Niemand lacht uit We helpen elkaar Niemand speelt de baas Niemand is zielig Nieuw respectprotocol: binnenkort op de website! Woensdag 14 oktober: informatieavond!

18 Gym Op maandag en dinsdagochtend Omkleden in de klas kleding:
Gymles groep 4A wordt ook door Marianne of Bianca gegeven. Laura staat dan voor onze groep. kleding: * gympakje * korte broek met T-shirt * gymschoenen Gymtas dinsdag weer mee naar huis!

19 Leerlingvolgsysteem Afstemming (groepsoverzicht en groepsplan)
Toetsuitslagen Sociaal- emotioneel welbevinden Verslagen Handelingsplannen

20 Toetsen Toetsen: Wat wordt er getoetst? Taal / Lezen Rekenen
Methode gebonden toetsen Cito toetsen Score I, II, III, IV, V Wat wordt er getoetst? Taal / Lezen Letterkennis Woordenschat Leestempo Leesbegrip Rekenen Getalbegrip Sommen

21 Extra hulp Gesprek ouder - leerkracht Handelingsplan Interne hulp:
Verslag Ondertekenen van verslagen Handelingsplan School: in een groepje of individueel Thuis oefenen Ondertekenen van handelingsplan Interne hulp: Onderwijsassistente/ leerkracht: oefenen met kind(eren) Interne Begeleider (IB): ondersteuning leerkracht Externe hulp: School Begeleidings Dienst testen, professionele expertise

22 Rapport (gesprekken) Kennismakingsgesprekken in september Het gesprek gaat over het welbevinden, functioneren en sociaal welzijn van het kind thuis. 1e rapport – Januari / februari oudergesprekken verplicht! 2e rapport – Juli oudergesprekken naar keuze.

23 Leskompas: www.leskompas.nl
Website: Website van school: Leskompas: Inloggegevens: rietkraag nieuwkoop9 Veilig leren lezen:

24 Hoofdluis Hoera!!! Geen Luizen !!!
Elke maandag na de vakantie controle door luizenouders. Hoera!!! Geen Luizen !!! Lopende luizen – kind ophalen voor behandeling - brief mee aan alle klasgenootjes - extra controle Neten ouders worden op de hoogte gebracht

25 Hoofdluis Luizentas van de OR nieuwe tas te koop bij de leerkracht (€ 4,50) Oproep: wie wordt onze nieuwe luizenouder??

26 Vragen ???

27 Ouders in de klas Groepsouder (regelt hulpouders voor activiteiten waarbij de leerkracht hulp nodig heeft) Schoonmaakouders - Klas - Computers Verkeersouders: vrijdag 18 sept., 6 november en 27 november Schoolreisje Efteling


Download ppt "Informatieavond Groep 3."

Verwante presentaties


Ads door Google