De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 8

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 8"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 8

2 Kalender groep 8 16 sept en 7 oktober: Oranjehof “Oude verhalen”
Oktober: afname bij groepje leerlingen Nio/Sev toets 23 en 24 nov: oudergesprekken zonder rapport 4 t/m 15 januari: 2 weken lang citotoetsen Rond 22 januari: u ontvangt per mail OKR (onderwijskundig rapport) Week 25 januari: adviesgesprekken ouders en kind Vrijdag 19 febr: rapport mee Vrijdag 19 febr: leerkrachten ronden LDOS af April: schoolvoetbal 19, 20 en 21 april: eindtoets April/mei: Kamp Vught 6, 7 en 8 juni: Summercamp Heino Woensdag 6 juli: afscheidsmusical + laatste rapport

3 Tijdspad Week van 25 jan: u hoort definitieve advies
U maakt samen met uw kind de schoolkeuze 1 maart overdracht onderwijskundig rapport naar het VO 1 maart reguliere aanmeldingsweek VO: ouders leveren aanmeldingsformulier in bij nieuwe school. April/mei: toelatingsbesluit VO naar ouders en PO. VO scholen beslissen over plaatsing 19, 20 en 21 april: afname Centrale Eindtoets Medio mei uitslag eindtoets 25 mei overdracht score eindtoets (leerkracht in LDOS) Medio juni: definitief plaatsingsbesluit VO Juni: kennismaken nieuwe school

4 LDOS Digitale overdracht van leerlinggegevens van primair naar voortgezet onderwijs. Wij mailen u het OnderwijsKundig Rapport (rond 22 januari). U heeft recht op inzage. Wat staat er in het OKR? Basisgegevens Namen/doopnamen/ adressen/ / telefoonnummers Begeleiding en kenmerken Leerkrachten vullen in wat relevant is voor middelbare school Toetsgegevens en plannen Citoscores van afgelopen jaren. Handelingsplannen afgelopen jaren Verwachting/wens ouders en kind Dit zullen we in december aan uw kind vragen Definitief advies Eenduidig

5 Adviesgesprek Eind januari vindt het adviesgesprek plaats tussen ouders, leerling en leerkracht. Advies is eenduidig en bindend (leerkrachten, schoolleider en intern adviseur). Wij zullen tijdens dat gesprek toestemming vragen OKR. OKR is geen praatstuk of overlegdocument. Het is een objectieve overdracht.

6 Welke informatie gebruikt de basisschool
Leerlingvolgsysteem: De gegevens van de Citotoetsen over een periode van ruim 7 jaar Cito begrijpend lezen en rekenen wegen het zwaarst

7 Op weg naar het VO Er zijn veel verschillende scholen in de regio.
Op al deze scholen worden veel verschillende leerroutes aangeboden.

8 ORS Lek en Linge Culemborg SG De Lingeborgh Geldermalsen KWC Culemborg
RSG Lingecollege Tiel PrO, VMBO, HAVO, VWO ORS Lek en Linge Culemborg VMBO, HAVO, VWO SG De Lingeborgh Geldermalsen VMBO, onderbouw HAVO KWC Culemborg

9 Verschillende niveaus
VMBO: - PO (Praktijkonderwijs) - BBL (BasisBeroepsgerichte Leerweg) - KBL (KaderBeroepsgerichte Leerweg) - GL (Gemengde Leerweg) - TL (Theoretische Leerweg) HAVO VWO - Atheneum - Gymnasium (Latijn en Grieks)

10 Enkele termen LWOO leerwegondersteuning
TTO: tweetaling onderwijs voor havo/VWO, selectie, HAVO Kansklas: 2 jaar les op TL-niveau Mentor: contact leerling/ouders, begeleider Sportklas HAVO extra sportlessen in de eerste 2 leerjaren Technasium: na brugklas, HAVO/VWO, 5 lesuren blok van 8 weken

11 Enkele termen Sectoren: Zorg en Welzijn, Economie, Techniek, Landbouw
Profiel: Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek Economie en Maatschappij Cultuur en Maatschappij

12 O.R.S. Lek en Linge Lesduur 70 minuten Gescheiden opvang brugklassen
Eigen weg, aanbod en vraaggestuurd onderwijs. Leerlingen geven zelf invulling. Projecten, werkgroepjes, presentaties.

13 o.r.s. Lek en Linge

14 KWC Lesduur 75 minuten 5 lessen per dag Dagopening, christelijk
Lesdag – (16.45) Lesjaar in 4 blokken van 10 weken Niet alle vakken elke periode Sectoren: economie, zorg & welzijn,

15 K.W.C. jaaropbouw                                                                                                   

16 De Lingeborgh Lesduur 70 minuten Lesdag 08.30 – 16.35
Sectoren: Natuur & Gezondheid, Natuur & Techniek en Mens in tijd & ruimte. Fusie met Lek en Linge HAVO/VWO 2 leerjaren ICT leerroute leerlingzorg

17 De Lingeborgh Basisberoepsgerichte leerweg
Kaderberoepsgerichte leerweg Gemengd/theoretische leerweg Voorbereiding op TL/HAVO/VWO

18 R.S.G. Lingecollege Lesduur 50 minuten Lesdag van 08.15 – 16.45 uur
Sportklas TL, HAVO/VWO Technasium, na brugklas voor HAVO/VWO Horecaklas Vakcollege, 6 jarig technisch/zorg traject

19 Aandachtspunten (extra?) Begeleiding Tussenuren Lesuitval
Contact docenten Ervaringen andere ouders

20 Centrale eindtoets PO Alle leerlingen doen deze toets
De toets loopt over 3 dagdelen (19, 20 en 21 april) Toets omvat de onderdelen: taal, rekenen, begrijpend lezen, spelling, woordenschat en studievaardigheden

21 Centrale eindtoets PO Vanaf 2013 zijn er twee versies van de Eindtoets: Eindtoets Basis (BBL/KBL) Eindtoets Niveau (GL/TL en hoger) Beide versies gelijk in opbouw Moeilijkheidsgraad verschilt

22 Informatie De Lingeborgh Geldermalsen 18 november 11 januari
Nov/dec/januari 20 januari 4 maart 15 juni Voorlichtingsavond Snuffellessen Open dag Laatste dag inschrijven Ontvangst nieuwe brugklassers + infoavond Lek en Linge Culemborg 14 en 28 oktober Nov/januari 9 en 10 november 22 en 25 januari 3 februari 14/15/16 juni 22 juni Keuzelessen Informatieavond Afternoon tea (2talig) Beleef het gymnasium Ontvangst nieuwe brugklassers

23 KWC Culemborg 16 september 11 november 17 november 25 november 7,8 en 10 december 15 januari 19 januari 1 maart April/mei/juni 14 juni Inschrijven masterclasses Masterclasses Voorlichtingsavond Open lesmiddagen gr 8 + ouders Open huis Open Lesavond vwo tweetalig onderwijs (+ info gymnasium) Sluit aanmeldingen Brugklas Intakemiddagen Kennismakingsdag Lingecollege Tiel Nog geen data bekend Houd de website in de gaten

24 Tot slot Op de klassendeur informatie middelbare scholen.
Uitdelen basisgegevens. Graag controleren/verbeteren waar nodig en retour als iets niet klopt.


Download ppt "Informatieavond groep 8"

Verwante presentaties


Ads door Google