De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sarah Bastiaans, Luka Fleuren, Robin Schlechtriem, Anne Soede

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sarah Bastiaans, Luka Fleuren, Robin Schlechtriem, Anne Soede"— Transcript van de presentatie:

1 Sarah Bastiaans, Luka Fleuren, Robin Schlechtriem, Anne Soede
Biosfeer Sarah Bastiaans, Luka Fleuren, Robin Schlechtriem, Anne Soede

2 Inleiding De opdracht is om, met één artikel als beginpunt, een weg langs de verschillende aspecten van biosfeer af te leggen. Ongeveer halverwege begonnen wij een terugkerend thema in onze artikelen te ontdekken. Dit thema was het versterkt broeikaseffect. We hebben besloten om over dit onderwerp de hoofdvraag en de deelvragen te bedenken. Toen we de rode draad uit gingen stippelen, waren we nog niet begonnen aan de revisies. De rode draad gaat dan ook in het laatste gedeelte over de onderzoeksvragen die we hadden gemaakt voor de revisie, maar inmiddels zijn deze vragen aangepast. De uiteindelijke vragen staan in dia 12.

3 Probleemstelling & hypothese
Probleemstelling: Hoe kan een continent iets doen tegen de uitstoot van schadelijke gassen, en wat zou het effect ervan zijn? Hypothese: alle schadelijke gassen moeten vervangen worden door stoffen die niet schadelijk zijn voor het milieu. Het zal de klimaatverandering afremmen.

4 De rode draad vóór revisie

5 De rode draad vóór revisie

6 Verandering van de wereld
Factoren die bijdragen aan een andere wereld zijn de bevolkingsgroei, de vernietiging van ecosystemen, de verandering van het klimaat. De biodiversiteit zal beperkt worden, dit zal grote gevolgen hebben voor de visserij, de landbouw, producten die we uit het bos halen en schoon water. Sommige planten- en diersoorten zullen verdwijnen, andere soorten zullen zich met elkaar kruisen. Gewassen die hier nu prima groeien, zullen in de toekomst waarschijnlijk op andere blekken floreren. Zodra een gebied voor 50 tot 90 procent is veranderd, zal het hele ecosysteem radicaal veranderen.

7 Milieu Klimaatverandering, een consequentie van het verwaarlozen van het milieu. Grote veranderingen in het klimaat zouden ervoor kunnen zorgen dat het leven op aarde steeds moeilijker wordt en misschien wel onmogelijk. Mensen in dit decennia zijn meer bezig met hun leven leiden dan aan het leven van hun nakomelingen te denken. Kunnen zij, als het vervuilen van het milieu zo doorgaat, over 100 jaar nog wel in dezelfde wereld leven als wij? Wat nou als wij, de mensen, nooit waren begonnen met het vervuilen van het milieu? Zouden de veranderingen in het klimaat nog steeds zo drastisch zijn als nu? Als een continent geen schadelijke stoffen meer zou produceren en uitstoten, zou dat dan verschil uitmaken?

8 Ozonlaag 1 De ozonlaag is de laag in de atmosfeer met de hoogste concentratie ozon. De ozonlaag is heel belangrijk want zonder zou leven op aarde niet mogelijk zijn. De ozonlaag is overal verdund, maar boven Antarctica is hij het ernstigst verdund. Dit wordt het gat in de ozonlaag genoemd. Door dit gat kan de ozonlaag ons minder goed tegen de zon beschermen, de kans op huidkanker wordt dus groter. Maar het gat in de ozonlaag heeft ook veel invloed op dieren, fotosynthese verloopt langzamer, verschillende soorten plankton worden in aantallen sterk verminderd waardoor walvissen minder te eten hebben etc. Tot nu toe is de ozonlaag het meest aangetast door de uitstoot van HCFK’s en CFK’s. Dat zijn koolwaterstoffen waarvan de waterstofatomen vervangen zijn door chloor- of fluoratomen. Ze werden vooral gebruikt voor koeling. Sinds de 1989 is het gebruik van deze stoffen verboden.

9 Ozonlaag 2 Het gat in de ozonlaag boven Antarctica heeft een plaatselijke verlaging van de temperatuur veroorzaakt. Deze lagere temperatuur houdt het gat in stand, het is dus een vicieuze cirkel. De vraag is hoe we deze vicieuze cirkel kunnen doorbreken? Hoe kunnen we het afbreken van de ozonlaag tegengaan?

10 Emissierechten 1 Emissiehandel betekent niets minder dan het handelen in emissierechten. Door emissierechten kunnen landen of bedrijven het recht krijgen om bepaalde broeikasgassen of andere schadelijke stoffen uit te stoten. Onder deze gassen vallen onder andere kooldioxide, methaan, lachgas en bijvoorbeeld stikstofoxiden. Als het aantal rechten beperkt is, kan het voor bedrijven heel duur worden om emissies uit te stoten. Dit zou moeten zorgen voor een vergroend milieu moeten zorgen. De emissieruimte laat zien hoeveel een land of bedrijf van een bepaalde gas mag uitstoten. Bedrijven die deelnemen aan het systeem krijgen ieder jaar een bepaalde hoeveelheid emissierechten. 1 emissierecht geeft het recht om 1 ton kooldioxide uit te stoten. Als een bedrijf vervolgens meer kooldioxide dreigt uit te stoten, kunnen zij extra emissierechten kopen waardoor ze alsnog meer gassen uit kunnen stoten. Stoten ze toch te veel uit en hebben ze daar niet de emissierechten voor, dan krijgen ze een boete.

11 Emissierechten 2 Als een bedrijf minder uitstoot dan de rechten die het bezit, kan zij de bespaarde emissierechten opsparen of op de markt aanbieden zodat andere bedrijven deze kunnen kopen.

12 Herman Russchenberg Russchenberg is het hoofd van TU Delft Climate Institute in de sectie Remote Sensing of the Environment. Hij stapte in 2012 over van de faculteit EWI naar de Civiele Techniek en Geowetenschappen, naar het nieuwe onderdeel Geoscience & Remote Sensing. Russchenberg werkt aan betere meetinstrumenten gebaseerd op radar en lidar. Hij leidt, op nationale schaal, het programma ‘Monitoring and profiling with the Cabauw Experimental Site for Atmospheric Research’, dat deel uit maakt van het programma ‘Climate changes spatial planning’. Hij geeft o.a. ook lezingen, werkt met groepen en houdt toezicht op afstuderende studenten. Een paar van zijn ideeën: er is te weinig bekend over wolken, terwijl ze een cruciale rol spelen in de klimaatverandering, dat geldt ook voor aerosolen (stofdeeltjes in de lucht); er is een mondiaal meetnetwerk nodig, hoewel het heel moeilijk aan te leggen is in oceanen.

13 Onderzoeksvragen na revisie
Groep Sarah Bastiaans, Luka Fleuren, Robin Schlechtriem, Anne Soede Thema Versterkt broeikaseffect Hoofdvraag Hoeveel invloed heeft de uitstoot van schadelijke gassen in Europa op het gat in de ozonlaag? Deelvraag 1 Welke invloed hebben andere delen van de wereld op het gat in de ozonlaag? Deelvraag 2 Als Europa geen schadelijke gassen meer zou uitstoten, welk effect heeft dit dan op het gat in de ozonlaag?

14 Bronvermelding 1 We naderen het omslagpunt waarop de aarde onomkeerbaar verandert, door Caroline Kraaijvanger, Middellandse Zee in gevaarlijk vaarwater ,door Brian J. Skerry, Oplossingen voor het broeikaseffect, auteur en datum onbekend Windenergie op land, auteur en datum onbekend Nieuwe brandstofcel doet het ook als brandstof op is, door Caroline Kraaijvanger, Milieuvriendelijke auto, door autotrader, datum onbekend Duurzaamheid, auteur en datum onbekend Rijden op waterstof nog ver weg, door Duifje van Egmond, Zeespiegelstijging, auteur onbekend, Klimaat en klimaatverandering, auteur en datum onbekend

15 Bronvermelding 2 De verschillende broeikasgassen, auteur onbekend, Het broeikaseffect, auteur en datum onbekend Het gat in de ozonlaag, door Loen, Milieu - het gat in de ozonlaag, auteur en datum onbekend Minder broeikasgassen, auteur en datum onbekend Wetenschapper uitgelicht: Herman Russchenberg, auteur en datum onbekend Prof. dr. ir. Herman Russchenberg, auteur en datum onbekend


Download ppt "Sarah Bastiaans, Luka Fleuren, Robin Schlechtriem, Anne Soede"

Verwante presentaties


Ads door Google