De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

September 2015 Ontwerpen en specificeren van het systeem De systeemspecificatie en hoe maak je die.

Verwante presentaties


Presentatie over: "September 2015 Ontwerpen en specificeren van het systeem De systeemspecificatie en hoe maak je die."— Transcript van de presentatie:

1 September 2015 Ontwerpen en specificeren van het systeem De systeemspecificatie en hoe maak je die

2 Rijkswaterstaat September 2015 Overzicht van de cursus

3 September 2015 Ontwerpen en specificeren van het systeem De systeemspecificatie

4 Rijkswaterstaat September 2015 De systeemspecificatie? Systeemspecificatie project Vaarweg IJsselmeer Meppel Lijst met 7 vragen (volgende sheet) Deel 1: in groepen (4 pers.) met elkaar in over de vragen. –20 minuten Deel 2: plenair terugmelden van de bevindingen –20 minuten

5 Rijkswaterstaat September 2015 Huiswerkvragen 1.Hoe zou je deze Systeemspecificatie willen typeren? 2.Waar bevindt deze Systeemspecificatie zich in het 7 deelprocessen? 3.Uit welke onderdelen bestaat deze Systeemspecificatie? 4.Welke onderdelen ontbreken volgens jou in deze Systeemspecificatie? 5.Aan welke kwaliteitseisen voldoet deze Systeemspecificatie? 6.Hoe komt deze Systeemspecificatie tot stand? 7.Wat is het nut van deze Systeemspecificatie – waarom zou je hem maken?

6 September 2015 Ontwerpen en specificeren van het systeem Analyseren van het systeem en sjabloon Systeemspecificatie

7 Rijkswaterstaat September 2015 Functieanalyse Aspectenanalyse Raakvlakkenanalyse Analyseren

8 Rijkswaterstaat September 2015 Functieanalyse Aspectenanalyse Raakvlakkenanalyse Analyseren KES basisspecificaties voorafgaande specificaties

9 Rijkswaterstaat September 2015 Sjabloon Systeemspecificatie 1.INLEIDING 2.SYSTEEMDEFINITIE 2.1.aanvangssituatie 2.2.realisatieperiode 2.3.onderhoudsperiode 2.4.contextbeschrijving 2.5.functiebeschrijving 3.DOCUMENTEN WAARNAAR WORDT GEREFEREERD 4.FUNCTIONELE EISEN AAN HET SYSTEEM 4.1.eisen uit functieanalyse 4.2.eisen uit aspect analyse 4.3.eisen uit raakvlak analyse 5.ONTWERPRANDVOORWAARDEN 6.EISEN AAN WERKZAAMHEDEN BIJLAGE 1: STAKEHOLDERS ANALYSE BIJLAGE 2: CONTEXTDIAGRAMMEN BIJLAGE 3: INFORMATIEVE DOCUMENTEN BIJLAGE 4: OPENSTAANDE PUNTEN BIJLAGE 5: BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN BIJLAGE 6: EISENBOOM BIJLAGE 7: EISENINDEX

10 Rijkswaterstaat Maart 2014 Functie analyse

11 Rijkswaterstaat September 2015 Output functieanalyse BS Rijkswateren

12 Rijkswaterstaat September 2015 Aspectanalyse –Betrouwbaarheid –Beschikbaarheid –Onderhoudbaarheid –Veiligheid –Gezondheid –Ergonomie –Omgevingshinder –Duurzaamheid –Vormgeving –Toekomstvastheid –Sloopbaarheid RAMS analyse Specifieke analyses

13 Rijkswaterstaat September 2015 Eisen uit de klanteisenspecificatie

14 Rijkswaterstaat September 2015 Analyse raakvlakken

15 Rijkswaterstaat September 2015 Analyse raakvlakken Hulpmiddel - systeem contextdiagram: 1.Benoemt objecten rechtstreeks beïnvloed door ons project, 2.Geeft inzicht in de omgeving van het project, 3.Controleert de volledigheid van klanten (en dus klanteisen). Het systeem contextdiagram beschrijft de relaties van het systeem met de objecten in de omgeving. Daarbij horen externe actoren. –Helpt bij het definiëren van systeemfuncties –Hieruit kunnen dus nieuwe functionele eisen volgen WWB0025: Raakvlakkenbeheer

16 Rijkswaterstaat September 2015 Oefening 6: Analyseren raakvlakken Sluizen complex Meppelerdiep

17 Rijkswaterstaat September 2015 Oefening 6: Analyseren raakvlakken Gebruik systeem contextdiagram Sluiscomplex Meppelerdiepsluis’ waarin s ysteem en omgevingsobjecten zijn benoemd. Vragen: 1.Benoem de relaties tussen het systeem en de omgevingsobjecten; 2.Formuleer twee - drie raakvlakeisen (op basis van informatie uit de case of doe een voorstel).  Gebruik het invulformulier

18 Maart 2014 Ontwerpen en specificeren van het systeem Ontwerpen

19 Rijkswaterstaat September 2015 Wanneer en waarom ga je ontwerpen? Inperking van risico’s technisch financieel Wettelijke kaders tracéwet, waterwet, bestemmingsplanwijziging

20 Rijkswaterstaat September 2015 Zeesluis Terneuzen Afspraak tussen Nederland en Belgie dat de schutcyclus van de schutsluis Terneuzen max 40 minuten is:

21 Rijkswaterstaat September 2015 Verdiepte ligging in RW73-zuid Financiële kans: kleilaag op -20 meter te gebruiken Wat zijn kansen? Wat zijn risico’s? Wie zijn de betrokkenen? maaiveld

22 Rijkswaterstaat September 2015 Tracéwet en ruimtebeslag Ruimtebeslag onderzoeken ivm: –tracewetgeving, –schade of zekerstellen belangen van omwonenden, –niet meer hoeven te onteigenen dan strikt gezien nodig is.

23 Rijkswaterstaat September 2015 Opdrachtgever wil zekerheid over haalbaarheid budget

24 Rijkswaterstaat September 2015 Wat doe je als je gaat ontwerpen? 1.Genereren van oplossingen en 2.maken van een keuze Wanneer maak je een keuze? Hoe maak je een keuze?

25 Rijkswaterstaat September 2015 En als gekozen is… …leiden keuzes tot nieuwe eisen en een nieuwe specificatie…

26 Rijkswaterstaat September 2015 Oefening 7 - Trade off – afgeleide eisen Maak een trade-off voor een type sluisdeur Scoor de 3 varianten ten opzichte van elkaar Gebruik een type I Trade-off matrix en +/- schaal (zie WWB-0045) Als criteria hanteer je: –Kosten –Risico’s –Duurzaamheid –Tijd Stel op basis van de door jou gemaakte keuze 2 afgeleide eisen op: –voor de functie schutten van scheepvaartverkeer, –voor het aspect onderhoudbaarheid van de deur.

27 September 2015 Ontwerpen en specificeren van het systeem De systeemspecificatie: Hoe pak je dat aan?

28 Rijkswaterstaat September 2015 De systeemspecificatie – de bouwstenen Objectenboom case SCM Stelsel basisspecificaties (WWA) Analyses –Functies –Raakvlakken –Aspecten –Klanteisenspecificatie –Eisen uit voorafgaande specificaties Sjabloon systeemspecificatie (WWA-902)

29 Rijkswaterstaat September 2015 Objectenboom case SCM Systeem SCM Bedieningsgebouw Wegvak gedeelte N 331 Meppelerdiepsluis Buitenvoorhaven Keersluis Binnenvoorhaven Meppelerdiepbrug Toeritten

30 Rijkswaterstaat September 2015 Basisspecificaties Weginfra- Systeem Weg Viaduct Eco- passage TunnelGebouw Vaste Brug Beweeg- bare brug Rijks- wateren Dijk Buitendijks gebied Scheepvaart verkeerspost Schut- sluis Spui- middel Werkwijze beschrijving WWB 0010 - Werken met Basisspecificaties

31 Rijkswaterstaat September 2015 Keuze van Basisspecificaties Systeem Axx Weginfra- Systeem Wegdeel Viaduct nr.1 Viaduct nr. 2 Weg Viaduct SysteemspecificatieBasisspecificaties Eco- passage TunnelGebouw

32 Rijkswaterstaat September 2015 Opbouw systeemspecificatie SCM Hoe ziet de Systeemspecificatie SCM er nu uit? Plenair…

33 September 2015 Ontwerpen en specificeren van het systeem De systeemspecificatie: plaats en doel

34 Rijkswaterstaat September 2015 De systeemspecificatie Wat is het nut van de Systeemspecificatie? Wat is de plaats van de Systeemspecificatie? Is er 1 versie van de Systeemspecificatie? Wat zijn de stappen van Klanteisenspecificatie naar Systeemspecificatie?


Download ppt "September 2015 Ontwerpen en specificeren van het systeem De systeemspecificatie en hoe maak je die."

Verwante presentaties


Ads door Google