De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Dinsdag 1 september 2015 Voorlichtingsavond 6 VWO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Dinsdag 1 september 2015 Voorlichtingsavond 6 VWO."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Dinsdag 1 september 2015 Voorlichtingsavond 6 VWO

2 Voorstellen Mentoren Mevrouw Van den Reek (v6a) Mevrouw Van der Meulen (v6b) En verder … Dhr. Van Arenthals - decaan Mevrouw Klinkenberg - leerlingcoördinator Mevrouw Ter Velde - conrector

3 Nieuw dit schooljaar Leerlingcoördinator Examen(jaar) Taal en Rekenen Slaag-zaknorm Examenzaken Loopbaanoriëntatie Aanmelding Sociaal leenstelsel Programma

4 Roosterprogramma: Zermelo ELO: Magister Beeldschermen in de school Leerlingcoördinator Zo doen we dat @Oscar Nieuw dit schooljaar

5 Leerlingcoördinator 2 t/m 6 vwo Voorstellen Taak toelichten Leerlingbegeleiding Klankbordgroep leerlingen Coördinatie activiteiten Communicatie Eerste ervaringen

6 Leerlingbegeleiding Visie: vanuit de driehoek leerling; ouders; school Mentor is de spil in de begeleiding; In samenwerking met: Leerling coördinator Zorgfunctionaris Verzuimteam Decaan

7 Examen(jaar) Drie toetsperiodes (SE) en CE (1e en 2e tijdvak) Vakken met alleen een schoolexamen (SE) – Vakken met alleen een beoordeling: ckv en lo – Vakken meetellend voor combinatiecijfer: – anw – maatschappijleer – profielwerkstuk – Vakken met een eigen cijfer op de examenlijst: informatica, nlt en bsm Vakken met een SE en een CE (50% - 50%) - Alle overige vakken

8 Taal en rekenen Taal is onderdeel van het vak Nederlands Vanaf 2015-2016 telt rekenen mee in de slaag-/zakregeling. Minimaal 4,5 voor rekentoets nodig om te slagen Cijfer rekentoets komt op eindcijferlijst Cijfer rekentoets kan een rol spelen bij selectie Contactpersonen taal en rekenen: Taal: Petra Massee – pj.massee@tabor.nlpj.massee@tabor.nl Rekenen: Karoline van den Reek – k.vanden.reek@tabor.nl

9 Slaag-zaknorm - Het gemiddelde van alle cijfers gehaald bij het Centraal Examen is minstens 5.5. - Voor rekenen is minstens een 5 gehaald - Maximaal één onvoldoende (= 5) voor de eindcijfers van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde - Bovendien dienen: 1. Alle eindcijfers 6 of hoger te zijn, of: 2. 1 x 5 en de rest 6 of hoger, of: 3. 1 x 4 of 2 x 5 of 1 x 5 plus 1 x 4, én alle overige eindcijfers 6 of hoger én het gemiddelde van alle eindcijfers is minstens 6,0 - De ondergrens voor de afzonderlijke vakken binnen het combinatiecijfer is een 4. - CKV en LO moeten afgesloten worden met een voldoende of goed Het combinatiecijfer telt mee als één cijfer in de slaag-zakbepaling en kan dus ook eventuele onvoldoendes compenseren.

10 Examenzaken Magister Examensecretaris mw. Tensen

11 Loopbaanoriëntatie Naar een goed gefundeerde keuze

12 MOGELIJKHEDEN NA HET VWO-EXAMEN H.B.O. V.W.O WERKEN STUDEREN W.O. BUITENLAND

13 Wetenschappelijk Onderwijs WO / Universiteit: 3 jarige bachelor opleiding Meeste opleidingen hanteren aan het einde van het 1 e jaar (propedeuse) een bindend afwijzend studieadvies (BAS/BSA). Steeds vaker moeten alle studiepunten behaald zijn om door te mogen gaan met de opleiding 1 - 2 jaar masteropleiding

14 Hoger Beroepsonderwijs HBO: 4 jarige bachelor opleiding 1e jaar propedeuse: ook hier selectie via BAS/BSA Na behalen propedeuse soms toelating mogelijk tot universitaire opleiding Na HBO bachelor soms éénjarige master mogelijk op HBO tegen instellingscollegegeld Doorstroom naar master WO via pre-master op Universiteit of eventueel via aansluitprogramma op HBO (selectie).

15 Hoe verloopt een keuze? Stappenplan : Oriënteren Verkennen Verdiepen Klas 4 en 5 Klas 5 en 6 Knoop doorhakkenKlas 6

16 Verkennen en Verdiepen Zo goed mogelijk beeld krijgen van de opleiding(en) en alles daarom heen Studiekeuzebegeleiding via de methode Qompas Qompas Identitest Website oscarromero.dedecaan.net Studiekeuze123 WO-middag OSG 26 november 2015 HBO-middag Oscar 3 december 2015 Open Dagen, Voorlichtingsdagen, Proefstuderen, Webklassen, Masterclasses, Meeloopdagen Selectie of verplichte Matching of Studiekeuzecheck

17 Studiekeuze in klas 6 Ordenen van gegevens Volgorde voorkeur opleiding Knoop doorhakken: voorkeursstudie en alternatieven! Aanmelden via studielink, in ieder geval voor 1 mei 2016

18 Aanmelding Opleidingen met vrije toelating Aanmelden via www.studielink.nl voor 1 mei 2016. Door zich voor 1 mei aan te melden, verwerft de aankomende student toelatingsrecht. Het is dan wel verplicht om deel te nemen aan studiekeuze-activiteiten van de opleiding! (Matching of Studiekeuzecheck)www.studielink.nl Tot 1 september mag nog beperkt van opleiding gewisseld worden en blijft het toelatingsrecht meestal gelden. Wanneer men zich niet voor 1 mei voor een opleiding heeft aangemeld of niet verschijnt bij Matching of Studiekeuzecheck, beslist de opleiding of de aankomende student wordt toegelaten. Dit toelatingsrecht geldt echter niet voor opleidingen met een beperkte toelating. Daarvoor gelden aparte regels:

19 Aanmelding Opleidingen met beperkte toelating - Loting (numerus fixus) (afhankelijk van cijfergemiddelde, bij 8.0 gemiddeld voor eindcijfers op diploma altijd toelating). Aanmelden vóór 1 mei 2016 via studielink! Je mag je slechts bij één lotings- of selectiestudie aanmelden! - Decentrale Selectie (alleen bij lotingsstudies) aanmelden tussen 15 januari en 1 mei 2016 via studielink. Let op: de uiterste aanmeldingsdatum wordt door de opleiding bepaald. Niet geselecteerd, dan loot je mee voor het resterende % plaatsen (tenzij 100% geselecteerd wordt, dan zijn alle plaatsen al gevuld) - Aanvullende eisen Voor een aantal HBO opleidingen, bijv. A.L.O., Creatieve Therapie of Kunstacademie. Inschrijven in veel gevallen vóór 15 januari 2016 (maar kan ook vroeger zijn) bij de opleiding zelf. Na aanname moet men zich meestal nog via studielink aanmelden.

20 Wie zal dat betalen ? Tegemoetkoming Scholieren (18+) Sociaal Leenstelsel Hoger Onderwijs

21 Tegemoetkoming Scholieren (18+) Subsidieregeling voor scholieren van 18 jaar en ouder. Tijdig aanvragen via DUO (bij voorkeur 3 maanden van tevoren) Kinderbijslag vervalt Iedere middelbare scholier ontvangt een basistoelage van €112 per maand Mogelijk aanvullende toelage van max. €86 per maand, afhankelijk van belastbaar inkomen ouders/verzorgers Uitwonende leerlingen krijgen hogere bedragen

22 Sociaal Leenstelsel OV-jaarkaart (studentenreisproduct) Aanvullende beurs Studievoorschot Collegegeldkrediet

23 Studentenreisproduct Studentenreisproduct, keuze uit: - weekabonnement - weekendabonnement Persoonlijke OV-chipkaart apart aanvragen en koppelen aan studentenreisproduct

24 Aanvullende beurs Prestatiebeurs, afhankelijk van het inkomen beide ouders* Maximaal 378 euro tot een maximum-inkomen van beide ouders tot 46.000 euro bruto. * Van de natuurlijke ouders wordt het inkomen gepeild via het BurgerServiceNummer

25 Prestatiebeurs Aanvullende Beurs is officieel een lening. Bij voldoende prestaties wordt het een gift. Binnen 10 jaar moet een bachelor-diploma behaald zijn. Anders alles terugbetalen! Dit geldt ook voor de OV-jaarkaart (studentenreisproduct) (per maand gebruik wordt ongeveer 100 euro in rekening gebracht), Aantal jaren recht op aanvullende beurs is afhankelijk van de officiële studieduur (meestal 3 - 4 jaar bachelor, 1-2 jaar master)

26 Studievoorschot Basisbeurs per 1 september afgeschaft. Iedere student mag lenen tot een maximum van 1016 euro per maand (854 euro plus 162 euro voor collegegeld). Bedrag toegekende aanvullende beurs wordt hierop in mindering gebracht Na afloop van de studie terugbetalen in maximaal 35 jaar als je meer dan het minimumloon verdient Je kunt dus ook lenen voor je collegeld (2015/16: 1951 euro). Daarvoor bestaat het collegegeldkrediet van maximaal € 162 per maand

27 Kostenposten Collegegeld Boeken enz. Kamerhuur Zorgverzekering Levensonderhoud Kleding Andere verzekeringen Enz. enz. Zie NIBUD

28 De Zorgverzekering 18 jaar of ouder: zelf zorgverzekering afsluiten Zorgtoeslag: zelf aanvragen bij de belastingdienst, tot maximaal 78 euro per maand

29 Misschien heeft u nog vragen?


Download ppt "Welkom Dinsdag 1 september 2015 Voorlichtingsavond 6 VWO."

Verwante presentaties


Ads door Google