De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in groep 5 Informatieavond 2015 - 2016. Even voorstellen Juf Diana Neven - Gelens Maandag, dinsdag en om de woensdag Juf Joyce.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in groep 5 Informatieavond 2015 - 2016. Even voorstellen Juf Diana Neven - Gelens Maandag, dinsdag en om de woensdag Juf Joyce."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in groep 5 Informatieavond 2015 - 2016

2 Even voorstellen Juf Diana Neven - Gelens Maandag, dinsdag en om de woensdag d.neven@depontus.nl Juf Joyce van Poppel – van Oers Om de woensdag, donderdag en vrijdag j.vanpoppel@depontus.nl

3 Ondersteuning leerkrachten Begeleidingsteam Juf Moniek Goossens Juf Petra de Vogel Leerkrachtondersteuning Juf Dominique Roks Vertrouwenspersonen Juf Maartje Renne, juf Kristel Wijngaards, meneer Barry Elsakkers

4 Pedagogisch klimaat Het sociale aspect staat hoog in het vaandel: Inloop Catechese methode Soemo kaarten Sociaal- emotionele ontwikkeling N.a.v. een kaart met tekening en tekst gaan we in gesprek met de kinderen; rollenspellen, … Held van de Week Bloemetjes verdienen Plaatsen in de klas Aankleding klas Open deur voor kinderen en ouders.

5 Zelfstandig werken Doel: kinderen leren door te werken, ook al begrijpen ze iets niet, leren elkaar helpen. Stoplicht: rood / oranje / groen. Verlengde instructie en groepsplannen. Vragenkaartje: rood / groen kant. Weektaak

6 Coöperatief of samenwerkend leren Wij maken gebruik van verschillende werkvormen die coöperatief leren stimuleren. De meest bekende werkvorm bij de kinderen zijn de rollen die ze krijgen in een groepswerk.

7 Een dagje in groep 5 Ochtendinloop van 8:35 tot 8:45 uur. De kinderen komen zelfstandig naar binnen. Korte mededelingen doorgeven, anders maken we graag een afspraak voor na schooltijd. Komen kinderen te laat binnen, dan moet dit genoteerd worden in ESIS (leerlingvolgsysteem). Eten en drinken in de grijze bakken bij de kapstokken (dinsdag, woensdag, donderdag fruit!) (Gym)tassen netjes aan of op de kapstokken.

8 De kinderen geven de juf een hand en wensen een goedemorgen. Start van de dag met het liedje “Welkom, welkom,... Lichtpuntjes. Held van de week benoemen, materiaalbazen aanwijzen en dagritmekaarten bespreken. Verhaal, gebedje of filmpje uit “Trefwoord”. Middaginloop van 13.05 – 13.15 uur. De middag wordt gestart met voorlezen uit ons klassenvoorleesboek. Naar huis, naar bso of als je hulpje bent even vegen.

9 Daarna volgen de lessen uit één van de volgende Methodes “Taal in Beeld” Woordenschat, spreken/luisteren, taalbeschouwing, schrijven  Tekst ‘De strumbel’ Na toetsing: herhaling of verrijking (Taalmaker) “Wereld in Getallen” Niveauverdeling; * ** *** Tafelpaspoort: tafeltoetsen elke woensdag Sommen t/m 100 en sommen t/m 1000 Keersommen en deelsommen Na toetsing: herhaling of verrijking

10 “Spelling in Beeld” Dictees en vervolg”. Spelling uitlegkaarten (bewaar het boekje goed!) Bloon (thuis oefenen op de computer) “Estafette” Iedereen leest op hetzelfde Avi niveau (M5 en E5) Aanpak 1, 2 en 3. Eind groep 5; niveau E5. “Nieuwsbegrip XL” Belangrijk om thuis met uw kind in gesprek te gaan over de tekst. “Zwart op wit” Schrijfhouding en pengreep “Klaar over”

11 “De Blauwe Planeet” 4 thema’s; ‘Nader onderzoek in de eigen omgeving en zo hun blik op de wereld verruimen’. Kaartvaardigheid en topografie (vanaf hoofdstuk 6) “Blits” Gericht aanleren van studievaardigheden. Studieteksten, informatiebronnen (internet), kaarten en schema’s/tabellen/grafieken. “Argus Clou”; Natuur en Techniek 5 thema’s. ‘Ontdekken en onderzoeken’; mysterie oplossen, puzzelroute/ kijkroute/ practicum/ doe-opdracht. “Argus Clou”; Geschiedenis De historie in 10 tijdvakken verdeeld; 5 thema’s. ‘Uitdagen om te ontdekken’; mysterie oplossen, verschillende routes.

12 Daarnaast hebben de kinderen ook nog: Muziek School tv Tekenen/handvaardigheid; crea weken met een afsluitende tentoonstelling. Bewegingsonderwijs; op woensdag en donderdag; denk aan de (juiste) kleding. Mediatheek; elke dinsdag kunnen we boeken ruilen (leesboek en informatieboek) Computeren; Wereld in getallen, Nieuwsbegrip XL, Spelling in beeld, Taal in beeld, Ambrasoft. Thuis kan er geoefend worden met; Bloon, Ambrasoft en Nieuwsbegrip XL (info op groepsblog)

13 Huiswerk (dit wordt via de mail door gegeven) Spelling: Dicteewoorden leren (ook de regels!) Geschiedenis: Samenvatting en begrippen Aardrijkskunde: Samenvatting en begrippen Natuur en techniek: Samenvatting en begrippen In stiekmap mee naar huis!! Kookspreekbeurt : Start inplannen 5 okt. ’15. Tussen herfstvakantie en kerstvakantie. Werkstuk : Vanaf kerstvakantie tot begin maart ’16. Tussendoor checken op school. Spreekbeurt : Vanaf begin maart tot eind mei ‘16 Over het onderwerp van het werkstuk.

14 Praktische zaken Veel informatie is terug te lezen in het oranje informatieboekje. Lees dit goed door! Meld u aan voor de nieuwsbrief en kijk goed op de kalender! Ziekmeldingen via de website (of telefonisch) Kijkmiddag Sinterklaas Verjaardagen Leerlingenraad

15 Cito toetsen in januari (M5) en juni (E5) In gesprek: november oudergesprek eerste rapport in februari/maart met gesprek tweede rapport in juli (gesprek op aanvraag) Heeft u vragen, opmerkingen of iets dergelijks? U mag altijd een gesprekje aanvragen. Hulpouders gevraagd: Luizencontrole; na iedere vakantie Klassenouders Uitjes (bv herfstwandeling, cultuurmenu, …) Poetsweken  Oproep voor hulp in de Mediatheek en als Verkeersouder. Op school inleveren: Ouderbrief extra gegevens en lege rapportmapje

16 Vragenrondje


Download ppt "Welkom in groep 5 Informatieavond 2015 - 2016. Even voorstellen Juf Diana Neven - Gelens Maandag, dinsdag en om de woensdag Juf Joyce."

Verwante presentaties


Ads door Google