De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarplan 2015 CONCEPT 27/10/14 Activiteiten Advocacy Network.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarplan 2015 CONCEPT 27/10/14 Activiteiten Advocacy Network."— Transcript van de presentatie:

1 Jaarplan 2015 CONCEPT 27/10/14 Activiteiten Advocacy Network

2 Wat wilden we strategisch bereiken? Optimale bekendheid van wat de IAF kan betekenen voor en optimaal vertrouwen van toezichthouders, commissarissen, bestuurders, corporate governance commissies Optimale samenwerking met Chief Audit Executives, Pers & Social Media, collega-beroepsorganisaties, leden en vrijwilligers Doelstellingen Advocacy Network 2014

3 Hoe wilden we dit meten? 2 keer per jaar Advocacy Network meetings Subgroepen tussendoor overleg Coördinatierol binnen bestuur en terugkoppeling bestuursleden in bestuursvergaderingen Jaarlijkse update, evaluatie en bijstelling van het Advocacy Approach Plan

4 Realisatie jaarplan 2014 algemeen Wat is er in het bereikt? Bekendheid en erkenning van IIA c.q. IAF verder gestegen/vergroot Advocacy Network 2 keer vergaderd en groepen regelmatig overleg Coördinatie bestuur heeft plaatsgevonden, maar te versnipperd; evenals onderlinge afstemming binnen Advocacy-groepen Goede voortgang reguliere gesprekken stakeholders en netwerken partners Wat wordt er nog afgerond in 2014? Tweede Advocacy Network meeting in december 2014 Meetings met alle partners in november 2014 (alle gepland) Meetings met AFM en PvdA-er Nijboer (6 november 2014) Waardering voor vrijwilligers op congres, presidents dinner, et cetera Query onder vrijwilligers uitgezet; resultaten worden binnenkort verwacht Review bestuur Advocacy Network en structuur stakeholder-groepen

5 Realisatie prioriteiten 2014 1.CAE Service: CAE Forum succesvol van start gegaan; lopende discussie over andere elementen van ‘Service’ af te ronden 2.Introductie bij nieuwe Corporate Governance Monitoring Committee heeft plaatsgevonden, maar heeft nog niet tot concrete afspraken geleid 3.Paper 'Relevantie van de IAF' is uitgebracht 4.Actiever in het nieuws komen is nog niet tot stand gekomen maar contacten met journalisten zijn gelegd. Wel een goed interview en twee andere artikelen in het FD en in nove,ber 20143 uiting rondom NBA 5.Overzicht IAD’s bij beursgenoteerde onderneming geactualiseerd tot 2013 6.Volgende stap in contacten met regelgevers, toezichthouders en overige stakeholders is gezet; deze gesprekken zijn voor alle partijen inmiddels tot Business as Usual gepromoveerd. Binnenkort volgt een gesprek met VNO en volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer 5

6 Realisatie prioriteiten 2014 6.Beter bereiken van bestuurders en commissarissen kan groeien; blijkt een lastige groep te zijn om gecombineerd te benaderen 7.Positionering IIA ten opzichte van NBA/LIO is verbeterd, maar MuO is nog niet afgerond 8.Opbouwen relaties/samenwerking met Controllers-, Risk Management- en Compliance-instituten, en Norea, heeft geen prioriteit gekregen in 2014 9.Partners worden geregeld gesproken en Friend-ship is opgezet (de laatste variant heeft nog weinig belangstelling gekend; opnieuw proberen voor 2015); in mei 2014 succesvolle bijeenkomst partners 10.Leden/Vrijwilligers activiteiten zijn uitgebreid; methode van waardering is uitgewerkt; enquêtes zijn uitgezet en resultaten worden binnenkort teruggerapporteerd 6

7 Herstructurering stakeholders Internal stakeholders Group A Chief Audit Executives Group B Members and volunteers External stakeholders Group C Partners & Friends (sponsors) Group D Governance stakeholders - Professional associations, regulators, monitoring committees, government -Bodies for (supervisory) board members, shareholders and the like Group E Press & Social Media 7

8 Geplande activiteiten 2015 algemeen OmschrijvingOutputMaatstaf voor succes Strategie (pijler A,B,C) Nieuwe opzet stakeholdergroepen Nieuwe vergaderstructuur network

9 Geplande activiteiten 2015 GROUP A Omschrijving CHIEF AUDIT EXECUTIVES OutputStrategie (pijler A,B,C) 6 Ronde Tafel bijeenkomstenRT’sA Best practice sharing en recording10 xA Implementatie en gebruik community toolGebruikA Afstemming activiteiten met partnersCalenderA

10 Geplande activiteiten 2015 GROUP B OmschrijvingOutputPijler(Verwachte) Kosten in € (Verwachte) opbrengsten in € 1.Beleid uitwerken t.a.v. waardering van vrijwilligers met gepaste waarderingsmogelijkheden. Beleidsdocument1N.v.t. 2.Uitingen van waardering voor vrijwilligers tijdens diverse IIA NL evenementen. (zoals het IIA Congres, Presidents dinner, etc.) Uiting van waardering 1€ 50,- per event N.v.t. 3.Bedanken van actieve leden in de decembermaand.Bedankbrief en presentje 1€ 600,-N.v.t. 4.IIA Bestuur adviseren over IIA waardepropositie, ledenbeleid en –werving. Waardepropositie IIA NL 2 / 3N.v.t. 5.Vergroten van groep actieve leden door het specifiek benaderen van het individu binnen een groepslidmaatschap / student-lidmaatschap. Toename actieve leden 2N.v.t. 6.Organiseren van een centraal contactpunt / regie voor aanmeldingen als vrijwilliger en toewijzing aan commissie of werkgroep. Één loket2N.v.t. 7.Analyseren van het ledenbestand en inventariseren van mogelijkheden voor ledenbehoud en – werving om te komen tot concrete acties. Analyse ledenbestand 2 / 3N.v.t. 8.Onderzoek naar haalbaarheid verdere ledengroeiOnderzoeks- uitkomsten 3N.v.t. 9.Werven twee nieuwe leden voor de werkgroepN.v.tN.v.t.

11 Geplande activiteiten 2015 GROUP C Omschrijving PARTNERS & FRIENDS OutputMaatstaf voor succes Strategie (pijler A,B,C) Partner eventEVENTdeelname Min 2 Friendships Min 10 partners Minimaal 2x per jaar overleg met partners, één collectief, één individueel

12 Geplande activiteiten 2015 GROUP D Omschrijving GOVERNANCE STAKEHOLDERS OutputMaatstaf voor succes Strategie (pijler A,B,C) Round Table commissarissen Overleg Eumedion/VEB Voortzette reguliere gesprekken Overleg met overheid uitbouwen Invloed binnen 2 e kamer Overleg VEB institutionaliseren NBA LIO MoU tot stand brengen

13 Geplande activiteiten 2015 GROUP E Omschrijving Pers & MediaOutputMaatstaf voor succes Strategie pijler Actualisering visie van de commissie Pers & Media Aangepaste visie Accorderen aangepaste visie door IIA bestuur A Uitbouwen contacten met journalisten van Financieel Dagblad, Financiële Telegraaf, NRC, Volkskrant Contact momenten 3 contact momenten per journalist A Realiseren van publicaties per medium Publicatie1 publicaties per lidA Positie verwerven in een relevant digitaal blog Digitale publicatie 2 publicaties per blog A Artikel in magazine van VEB, Eumedion, Controller Publicatie1 artikel per magazine A Leerervaring opdoen met uitbrengen van IIA perspublicatie IIA persbericht A Uitwerking Social Media strategieBeslisdocum ent voor IIA bestuur Start implementatie social media beleid A

14 Benodigde financiële middelen –Opmaak flyer Partner Packages EUR 750 –Partner event EUR 2.500 –Meetings met stakeholdersEUR 1.000 –Bedankjes vrijwilligersEUR 1.200 –Meetings IIA Global Advocacy CommitteeEUR 750 –Inhuur journalisten voor ondersteuningEUR 2.000 TotaalEUR 8.200 Benodigde ondersteuning door bureau in uren –Bezoeken aan partners (10 gesprekken) 40 uur –Opstellen contracten partners en Friends 40 uur –Organisatie events, vergaderingen, notulen300 uur Totaal380 uur Impact op de begroting 2015

15 Verwachte inkomsten Impact op de begroting 2015 Naar schatting EUR 50.000 cash


Download ppt "Jaarplan 2015 CONCEPT 27/10/14 Activiteiten Advocacy Network."

Verwante presentaties


Ads door Google