De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Procedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Groep 8 op weg naar vervolgonderwijsl 6-9-2015 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Procedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Groep 8 op weg naar vervolgonderwijsl 6-9-2015 1."— Transcript van de presentatie:

1 Procedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Groep 8 op weg naar vervolgonderwijsl 6-9-2015 1

2 De basis voor ons advies Methodische voortgang in de groepen: rapporten, overleg met de leerkracht. LeerlingOnderwijsVolgSysteem: de toetsen uit de toetsweken voor lezen, taal en rekenen. NIO in begin groep 8 De mening van de school over gedrag, werkhouding en thuissteun. 6-9-2015 2

3 gebruikte informatie voor de schoolkeuze na groep 8 Oordeel leerkracht groep 7 Intern gesprek groep 7 leerkrachten, directie en IB = formulering voorlopig advies eind 7 per brief Intelligentietest NIO november groep 8 Leerlingvolgsysteem toetsen in januari Interne formulering van het advies Onderwijskundig rapport PRIVO (Eind)gesprek met de ouders 6-9-2015 3

4 intelligentietest De groepsgewijze afname van de NIO-test door een medewerker van OnderwijsAdvies. (oA) Verwerking van de testgegevens door oA. Rapportage van de resultaten door oA aan de ouders en de school. 6-9-2015 4

5 De NIO Nederlands Intelligentieonderzoek voor Onderwijsniveau Vanaf 2005 wordt de NIO gebruikt. De kern is dat de NIO geen schoolvorderingendeel kent en naast een totale intelligentiescore ook verbaal vermogen, rekenkundig redeneren en ruimtelijk inzicht als resultaat geeft. De NIO wordt in de klas groepsgewijs afgenomen 6-9-2015 5

6 De afname van de NIO De groepsafname van de NIO duurt een ochtend en wordt gedaan door de medewerker van oA. (groep 8) Afname vindt plaats op school. De leerkracht blijft bij afname aanwezig. Bij afwezigheid kan de NIO op een centrale plaats ingehaald worden. 6-9-2015 6

7 De kosten oA berekent de school voor een compleet begeleidingsonderzoek per groep van 25 kinderen 11 uren (€ 1200,00 De groep mag niet groter zijn dan 25 leerlingen. Wanneer de groep groter is worden aanvullende afspraken gemaakt. 6-9-2015 7

8 Gesprekken groep 7 Eind 7: Juni 2015 het intern bespreken van de resultaten van groep 7 (de toetscores en de rapportresultaten) met de directie, de interne begeleider en de leerkrachten van de groepen 7. Dit leidt tot een voorlopig advies. Bij onverwachte uitkomst: gesprek met de ouders. 6-9-2015 8

9 Gesprekken Groep 8 Februari 2016: informatie uitbreiden met de NIO in november 2015 en de Cito M8 in januari 2016 Bepalen van het definitieve advies, samen met de leerkracht en de IB. Eindgesprek met de ouders en de leerling. 6-9-2015 9

10 Voorbereiding op de schoolkeuze Vanaf januari worden met de klas scholen voor VO bezocht. Ouders kunnen met hun kind naar de open dagen van de VOscholen 6-9-2015 10

11 LeerWegOndersteunendOnderwijs en Praktijkonderwijs Wanneer een kind naar een school voor VO gaat en de leerling een belemmerde leerontwikkeling heeft, kan LWOO nodig zijn. In sommige gevallen kan Praktijkonderwijs worden geadviseerd. In beide gevallen wordt met de ouders een aparte gesprekscyclus doorlopen. 6-9-2015 11

12 Het Onderwijskundig Rapport volgens PRIVO Het basisonderwijs in Zoetermeer heeft in goed overleg met de scholen voor VO afgesproken dat de CITO-Eindtoets Basisonderwijs niet wordt gebruikt als toelatingscriterium voor het VO. In plaats daarvan wordt voor elk kind een uitgebreid Onderwijskundig Rapport opgemaakt. 6-9-2015 12

13 PriVo procedure 1. De leerkracht van groep 8 maakt in december het Onderwijskundig Rapport op. (OKR) De school heeft een schooladvies opgesteld. Ouders en leerling bespreken dit onderwijskundig rapport en het schooladvies met de leerkracht, de IB- er en een directielid. 6-9-2015 13

14 PriVo procedure 2. Het schooladvies is bindend. Het Onderwijskundig Rapport is hét paspoort naar de gekozen school voor VO in Zoetermeer. Het Onderwijskundig Rapport wordt door ouders voor gezien meegetekend. 6-9-2015 14

15 PriVo procedure 3 De verwerking is nu digitaal. De ouders ontvangen een code om het OKR in te zien. Het codeblad wordt tijdens het eindgesprek getekend en afgegeven. Ouders en leerling schrijven zélf in op de school naar hun keus met behulp van het codeblad. 6-9-2015 15

16 Opbouw VO Praktijkonderwijs (geeft geen diploma) VMBObasisberoeps-/kaderberoeps-/gemengde- /theoretische leerweg. (4 jaren. Opleiding tot niveau 4) MBO op ROC’s (opleiding tot niveau 2 t/m 4) HAVO (5 of 2 top jaren, toegang tot HBO) VWO atheneum / lyceum / gymnasium (6 jaren, toegang tot HBO en/of WO) 6-9-2015 16

17 Schooladvies is bindend Over het advies kan niet onderhandeld worden. Wél kan een argumentengesprek aangevraagd worden. Het eindoordeel is aan de directeur die hiervoor de leerkracht en de IB heeft gehoord. 6-9-2015 17

18 In geval van onenigheid 1 De school baseert het eindoordeel altijd op een meerjaren ontwikkeling. Een ‘eindsprint’ in groep 8, zoals voor een examen, geeft geen doorslag. Ouders schrijven in, maar worden zonder codeblad van het OKR niet op Zoetermeerse scholen aangenomen. Inschrijven kan altijd, aannemen is echter niet vanzelfsprekend. 6-9-2015 18

19 In geval van onenigheid 2 De school werkt altijd ‘in het belang van het kind’ en in goed overleg met ouders/verzorgers. We zijn immers partners in opvoeding en onderwijs. Klachten moeten (kunnen) worden uitgesproken en waar mogelijk worden opgelost. Wanneer klachten onoplosbaar (b)lijken kan een beroep worden gedaan op de klachtencommissie. De inspectie van het onderwijs kan om advies worden gevraagd. 6-9-2015 19

20 Toekomst is nu 1 Per april 2015 komt er een landelijk verplichte centrale EindToetsBasisonderwijs. De overheid wil met deze centrale eindtoets in gr. 8 de kwaliteit van het basisonderwijs meten. We kunnen kiezen uit drie goedgekeurde toetsen. 6-9-2015 20

21 De toekomst is nu 2 Dit schooljaar is een overgangsjaar. We doen nog geen Eindtoets in april 2015. We gebruiken dit schooljaar de Cito M8 toetsen als verantwoordingsinstrument 6-9-2015 21

22 De toekomst is nu 3 Volgend schooljaar in groep 8 wordt wel gebruik gemaakt van een eindtoets als kwaliteitsverantwoording naar het ministerie (inspectie) Deze eindtoets is in april 2016. Het VO-advies is dan al lang en breed afgegeven. 6-9-2015 22

23 De toekomst is nu 4 Wanneer de Eindtoets een lager advies suggereert dan is afgegeven gebeurt er niets. Wanneer dit hoger is kunnen ouders bij de VOschool om een hogere plaatsing vragen. 6-9-2015 23

24 De toekomst 5 De VO school kan de PO school dan vragen het advies bij te stellen. Hoe we daar mee om gaan wordt onderwerp van overleg tussen de PO en de VO scholen. 6-9-2015 24


Download ppt "Procedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Groep 8 op weg naar vervolgonderwijsl 6-9-2015 1."

Verwante presentaties


Ads door Google