De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ernstige Gedragsproblemen Richtlijn. Waarom deze powerpoint? Je wilt jouw collega’s of samenwerkingspartners informeren over deze richtlijn Je bent bijvoorbeeld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ernstige Gedragsproblemen Richtlijn. Waarom deze powerpoint? Je wilt jouw collega’s of samenwerkingspartners informeren over deze richtlijn Je bent bijvoorbeeld."— Transcript van de presentatie:

1 Ernstige Gedragsproblemen Richtlijn

2 Waarom deze powerpoint? Je wilt jouw collega’s of samenwerkingspartners informeren over deze richtlijn Je bent bijvoorbeeld behandelcoördinator en je wilt je team bijscholen. Of je bent ambulant hulpverlener of pedagogisch medewerker, je werkt met de richtlijn en je wilt jouw ervaringen inbrengen in een teambijeenkomst of werkoverleg. Jij en je collega’s organiseren misschien een organisatiebrede informatiebijeenkomst over de richtlijn. Je hebt binnenkort een afspraak met een gemeenteambtenaar en wilt hem/haar vertellen hoe jullie werken. Gebruik dan deze presentatie! De presentatie start met algemene informatie over richtlijnontwikkeling. Daarna wordt er ingezoomd op deze specifieke richtlijn. Per hoofdstuk van de richtlijn geven we de belangrijkste punten en/of aanbevelingen. Zie deze presentatie als een basis. Maak het van jezelf door slides toe te voegen of weg te laten, het interactief te maken met vragen of opdrachten. Of maak het persoonlijk door eigen ervaringen te verwerken. Instructie voor presentator

3 Tips voor een goede presentatie Bedenk vooraf wat het doel van je presentatie of bijeenkomst is: wanneer ben je tevreden? Sluit aan bij het niveau van je toehoorders: is het voor jou helder wat mensen al weten over dit onderwerp? Wil je uitwisseling stimuleren? Zorg voor passende werkvormen én neem de tijd. Ken de achtergrond en inhoud van de richtlijn waarover je presenteert. Verdiep je van te voren in de richtlijnproducten. Maak gebruik van de werkkaarten van de richtlijn. De werkkaarten download je op de website. Print ze uit, deel ze rond en verwijs er in de presentatie regelmatig naar. Voeg animaties toe om de presentatie levendiger te maken. >info@richtlijnenjeugdhulp.nl Instructie voor presentator

4 Deze presentatie 1.Richtlijnen voor de jeugdhulp en jeugdbescherming 2.Richtlijn Ernstige Gedragsproblemen Signalering en diagnostiek van ernstige gedragsproblemen Interventies Opvoedingstechnieken van beroepsopvoeders Toepassing van cognitief-gedragstherapeutische principes door jeugdprofessionals Jeugdigen met ernstige gedragsproblemen in het onderwijs

5 1. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming Initiatief van NIP, NVO en NVMW Om jeugdprofessionals te ondersteunen Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming (2011-2015) gefinancierd door VWS Dagelijkse uitvoering berust bij het Nederlands Jeugdinstituut 14 richtlijnen ontwikkeld tussen 2011 en 2015 Autorisatie door de beroepsverenigingen

6 14 richtlijnen

7 De 5 belangrijkste boodschappen 1.Van en voor professionals 2.Samen met cliënten 3.Gemaakt voor de praktijk 4.Ontwikkeling en invoering samen 5.Pas toe of leg uit

8 2. Richtlijn Ernstige Gedragsproblemen Handvatten voor de diagnostiek en behandeling van ernstige gedragsproblemen van jeugdigen van drie tot achttien jaar, binnen de context van het gezin en de school Ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) “Dankzij de richtlijn zijn we ons ervan bewust geworden dat het belangrijk is om complimenten te geven.” - Hetty Neyenhuizen, pedagogisch medewerker bij Entréa “Dankzij de richtlijn zijn we ons ervan bewust geworden dat het belangrijk is om complimenten te geven.” - Hetty Neyenhuizen, pedagogisch medewerker bij Entréa

9 Beschikbare materialen Om online en offline te raadplegen: De richtlijn zelf De onderbouwing Info voor ouders Set werkkaarten Om aan de slag te gaan met deze richtlijn: Werkblad Deze powerpointpresentatie Meer materiaal op komst!

10 Uitgangsvragen 1.Waaraan kun je ernstige gedragsproblemen en zich ontwikkelende gedragsstoornissen herkennen? Hoe ziet het diagnostisch proces eruit wanneer jeugdigen worden aangemeld met een vermoeden van gedragsproblemen? Welk type diagnostische instrumenten moet bij welke leeftijdsgroep worden ingezet? 2.Welk type interventie is het meest effectief voor welke leeftijdsgroep? Welke interventies zijn in welke behandelsetting het meest geëigend? Welke interventies kunnen een negatief effect hebben op gedrag? 3.Welke specifieke opvoedingstechnieken van beroepsopvoeders die jeugdigen in groepsverband behandelen (dagbehandeling en residentieel) dragen bij aan de vermindering van gedragsproblemen? 4.Hoe kunnen jeugdzorgwerkers cognitief-gedragstherapeutische principes toepassen in de dagelijkse praktijk? 5.Hoe kunnen jeugdzorgmedewerkers bevorderen dat jeugdigen met gedragsproblemen naar school (blijven) gaan?

11 Hoofdstuk 2: Signalering en diagnostiek van ernstige gedragsproblemen Uitgangsvraag 1 Er zijn vier subtypen gedragsproblemen te onderscheiden: Dwars en opstandig gedrag Prikkelbaar en driftig gedrag Antisociaal gedrag Druk en impulsief gedrag

12 Screenen Instrumenten die kunnen worden ingezet om te screenen op gedragsproblemen zijn: De ASEBA-vragenlijsten: Child Behavior Checklist (CBCL), (Caregiver-)Teacher’s Report Form ((C-)TRF) en Youth Self Report (YSR) Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) Sociaal-Emotionele Vragenlijst (SEV)

13 Diagnostisch proces

14 Kernaanbeveling Het vaststellen van ernstige gedragsproblemen start met een screening. Geschikte screeningsinstrumenten zijn de CBCL, de SDQ en de SEV. Na een eerste vaststelling van ernstige gedragsproblemen, is nader diagnostisch onderzoek op zijn plaats. Dit onderzoek betreft; -de beleving van de problemen door de jeugdige, ouders en omgeving (wat zijn de klachten?); -de aard en ernst van de problemen (wat zijn precies de problemen, waar doen ze zich voor, hoe ernstig zijn ze en hoelang bestaan ze al?); -de verklaring van de problemen (waardoor zijn de problemen ontstaan en waardoor blijven ze bestaan?); -de in te zetten hulp (wat moet er gebeuren?).

15 Hoofdstuk 3: Interventies Uitgangsvraag 2 Kernaanbeveling: Zet bij kinderen tot twaalf jaar een oudertraining in. Levert deze onvoldoende op, bied kinderen van acht tot twaalf jaar dan óók cognitieve gedragstherapie aan. Zet bij jongeren vanaf twaalf jaar cognitieve gedragstherapie en een multisysteeminterventie in.

16 Werkkaart 2

17 Werkkaart 2 (vervolg)

18 Hoofdstuk 4: Opvoedingstechnieken van beroepsopvoeders Uitgangsvraag 3 In aanvulling op de interventies die zijn gericht op de jeugdige en het gezin Kernaanbeveling: Creëer een voorspelbare en stimulerende omgeving zodat gewenst gedrag bevorderd wordt. Bekrachtig gewenst gedrag, leer de jeugdige nieuwe vaardigheden aan, negeer ongewenst gedrag en geef zo nodig een milde straf.

19 Werkkaart 3

20 Hoofdstuk 5: Toepassing van cognitief-gedragstherapeutische principes door jeugdprofessionals Uitgangsvraag 4 Met behulp van cognitief-gedragstherapeutische principes de cognitieve vaardigheden van jongeren vergroten

21 Werkkaart 4

22 Kernaanbeveling Help de jeugdige vaardiger te worden in het oplossen van problemen, zelfmanagement, het waarnemen van situaties en het trekken van juiste conclusies over oorzaak en gevolg. Laat het achterhalen en uitdagen van storende gedachten over aan hiertoe opgeleide cognitief gedragstherapeuten.

23 Hoofdstuk 6: Jeugdigen met ernstige gedragsproblemen in het onderwijs Uitgangsvraag 5 Kernaanbeveling: Neem in samenspraak met ouders en jeugdigen altijd contact op met school. Stel vervolgens samen met ouders, school en jeugdige één plan op waarin staat hoe de gedragsproblemen zullen worden aangepakt en de jeugdige op school kan blijven.

24 Werkkaart 5

25 Werkkaart 5 (vervolg)

26 Vragen?

27 Meer weten? Bekijk www.richtlijnenjeugdhulp.nlwww.richtlijnenjeugdhulp.nl Volg Richtlijnen op Twitter: @RichtlijnJeugd Vragen? Stuur een mail naar info@richtlijnenjeugdhulp.nl info@richtlijnenjeugdhulp.nl

28 Presentatie powered by Nederlands Jeugdinstituut, augustus 2015


Download ppt "Ernstige Gedragsproblemen Richtlijn. Waarom deze powerpoint? Je wilt jouw collega’s of samenwerkingspartners informeren over deze richtlijn Je bent bijvoorbeeld."

Verwante presentaties


Ads door Google