De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoog water op het schoolplein? Versie: Kustzone. Hoofdstuk 1. Introductie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoog water op het schoolplein? Versie: Kustzone. Hoofdstuk 1. Introductie."— Transcript van de presentatie:

1 Hoog water op het schoolplein? Versie: Kustzone

2 Hoofdstuk 1. Introductie

3 Leerdoelen In dit hoofdstuk leer je: - Hoe het met het overstromingsgevaar in jouw omgeving is - Basisbegrippen die gaan over overstromingen en wateroverlast

4 Hoofdstuk 1. Introductie Een rampenbestrijdingsoefening, zin of onzin?

5 Hoofdstuk 1. Introductie Opdracht 1  Lees het artikel, en bedekt of het zinnig of onzinnig is dat er een dergelijke oefening wordt gehouden

6 Hoofdstuk 1. Introductie Opdracht 2 & 3  Kan jouw omgeving getroffen worden door een overstromingsramp?

7 Hoofdstuk 1. Introductie Overstromingen Oorzaak -Stormvloed op zee  duindoorbraak

8 Hoofdstuk 1. Introductie Overstromingen Oorzaak -Stormvloed op zee  duindoorbraak

9 Hoofdstuk 1. Introductie Wateroverlast Oorzaak -Hoosbui in het binnendijks gebied

10 Hoofdstuk 1. Introductie Opdracht 4  Kan jouw omgeving getroffen worden door een wateroverlast? Opdracht 5  Samenvattende opdracht

11 Hoofdstuk 1. Introductie OverstromingWateroverlast OorzaakStormvloed op zee  duindoorbraak (zie ook hoofdstuk 2) Een enorme hoosbui KansZie hoofdstuk 2 en 3Eens in de paar jaar GevolgenZie hoofdstuk 4Schade voor landbouw en kelders. Enige overlast voor verkeer PreventieZie hoofdstuk 5 VoorbereidenZie hoofdstuk 6

12 Hoofdstuk 2. Een overstroming in mijn omgeving, kan dat echt?

13 Leerdoelen In dit hoofdstuk leer je: - Hoe een overstroming in de kustzone kan plaatsvinden - Hoe overstromingen in de kustzone hebben plaats gevonden

14 Hoofdstuk 2. Een overstroming in mijn omgeving, kan dat echt? Sporen in het landschap

15 Hoofdstuk 2. Een overstroming in mijn omgeving, kan dat echt? Sporen in het landschap

16 Hoofdstuk 2. Een overstroming in mijn omgeving, kan dat echt? Ontstaan van een wiel

17 Hoofdstuk 2. Een overstroming in mijn omgeving, kan dat echt? Ontstaan van een wiel

18 Hoofdstuk 2. Een overstroming in mijn omgeving, kan dat echt? Ontstaan van een wiel

19 Hoofdstuk 2. Een overstroming in mijn omgeving, kan dat echt? De zee komt eraan

20 Hoofdstuk 2. Een overstroming in mijn omgeving, kan dat echt? De zee komt eraan

21 Hoofdstuk 2. Een overstroming in mijn omgeving, kan dat echt? Overstromingen uit het verleden Sint Elisabethsvloed (1421) Allerheiligenvloed (1570)

22 Hoofdstuk 2. Een overstroming in mijn omgeving, kan dat echt? Overstromingen uit het verleden Sint Elisabethsvloed (1421) Allerheiligenvloed (1570)

23 Hoofdstuk 2. Een overstroming in mijn omgeving, kan dat echt? Slaperdijk bij de Hondsbossche zeewering, de zee is links.

24 Hoofdstuk 2. Een overstroming in mijn omgeving, kan dat echt? De Hondsbossche zeewering

25 Hoofdstuk 2. Een overstroming in mijn omgeving, kan dat echt? De Hondsbossche zeewering

26 Hoofdstuk 2. Een overstroming in mijn omgeving, kan dat echt? Oorzaken van overstromingen langs de Noordzeekust 1)Sterke Noordwesten wind 2)Het voorkomen van Springtij  Het samenvallen van deze oorzaken noemen we stormvloed

27 Hoofdstuk 2. Een overstroming in mijn omgeving, kan dat echt? Duinafslag bij Bergen aan Zee in 1990

28 Opdracht 6, 7 en 8 Hoofdstuk 2. Een overstroming in mijn omgeving, kan dat echt? In deze opdrachten ga je kijken naar overstromingen in het verleden en Kwetsbaarheid van de duinen.

29 Hoofdstuk 3. Hoe kan een duin doorbreken?

30 Leerdoelen In dit hoofdstuk leer je: - Verschillende faalmechanismen van duinen en dijken - Zelf een dijk beoordelen

31 Hoofdstuk 3. Hoe kan een duin doorbreken? 4 faalmechanisme 1)Duinen bestaan uitsluitend uit zand  golven slaan het zand makkelijk weg  buitentalud zal snel weg eroderen  Plaatsen met een smalle duinenrij komen in de problemen

32 Hoofdstuk 3. Hoe kan een duin doorbreken? Duinafslag

33 Hoofdstuk 3. Hoe kan een duin doorbreken? Springtij – 2 x per maand

34 Hoofdstuk 3. Hoe kan een duin doorbreken? Springtij in combinatie met een sterke noordwestenwind wordt stormvloed genoemd

35 Hoofdstuk 3. Hoe kan een duin doorbreken? https://www.youtube.com/watch?v=XcX5wb1k9UM 0:00 – 1:01

36 Opdracht 9 t/m 13 Hoofdstuk 3. Hoe kan een duin doorbreken? In deze opdrachten ga je kijken naar dijkdoorbraakmechanismen.

37 Veldwerkopdracht (14 en 15) Hoofdstuk 3. Hoe kan een duin doorbreken? Voer een klein veldwerk uit bij een dijk. Je krijgt van je docent een veldwerklocatie toegewezen. Ga met een drietal naar een plek langs de dijk/duin. Beantwoord de waarnemingsvragen. Teken op een wit vel een doorsnede over de dijk. Noem alles wat je hebt gezien in de doorsnede. Maak een paar foto’s van je groepje op of bij de dijk. Beantwoord de verwerkingsvragen.

38 Hoofdstuk 4. Het verloop en de gevolgen van een overstroming

39 Leerdoelen In dit hoofdstuk leer je: - Hoe een overstroming verloopt: wat gebeurt er na … dagen? - Wat de gevolgen zijn van zo een overstroming

40 Waterkeringen 1)Hoofdkeringen 2)Regionale keringen Hoofdstuk 4. Het verloop en de gevolgen van een overstroming

41 Waterkeringen 1)Hoofdkeringen –Wat zijn het?  dijken langs de grote rivieren, en duinen langs de kust –Wat is hun doel  proberen het binnendijks gebied te beschermen 2)Regionale keringen –Wat zijn het?  dijken, kades en dammen in het binnendijks gebied –Wat is hun doel  proberen de gevolgen van een overstroming te beperken Hoofdstuk 4. Het verloop en de gevolgen van een overstroming

42 Het verloop van overstromingen Hoofdstuk 4. Het verloop en de gevolgen van een overstroming

43 Gevolgen van overstromingen 1)Materiële schade 2)Dodelijke slachtoffers 3)Ontwrichting van het dagelijks leven 4)Indirecte gevolgen Hoofdstuk 4. Het verloop en de gevolgen van een overstroming

44 Gevolgen van overstromingen Hoofdstuk 4. Het verloop en de gevolgen van een overstroming

45 Opdracht 16 t/m 22 In deze opdrachten ga je met de overstromingsrisicoatlas kijken naar het verloop en de gevolgen overstromingen in jouw omgeving.

46 Hoofdstuk 5. Wat doet de overheid om de kans op overstromingen te verkleinen?

47 Leerdoelen In dit hoofdstuk leer je: - Over de verschillende overheden en wat ze doen - Wat meerslagveiligheid is en hoe dat in het kustgebied tot stand komt

48 De organisatie van waterbeheer in Nederland Hoofdstuk 5. Wat doet de overheid om de kans op overstromingen te verkleinen?

49 Meerlaagsveiligheid: drie lagen Hoofdstuk 5. Wat doet de overheid om de kans op overstromingen te verkleinen?

50 Laag 1: preventie Preventie = verkleinen van de kans op een overstroming Dit kan door: -Reguliere zandsuppletie -De zandmotor Hoofdstuk 5. Wat doet de overheid om de kans op overstromingen te verkleinen?

51 Laag 1: preventie Reguliere zandsuppletie - Zand wordt op het strand gespoten - Zand wordt net voor de kust gespoten Hoofdstuk 5. Wat doet de overheid om de kans op overstromingen te verkleinen?

52 Laag 1: preventie Zand wordt op het strand gespoten Hoofdstuk 5. Wat doet de overheid om de kans op overstromingen te verkleinen?

53 Laag 1: preventie Zand wordt op het strand gespoten Hoofdstuk 5. Wat doet de overheid om de kans op overstromingen te verkleinen?

54 Laag 1: preventie Zand wordt net voor de kust gespoten Hoofdstuk 5. Wat doet de overheid om de kans op overstromingen te verkleinen?

55 Laag 1: preventie Voorbeeld zandsuppletie, de Hondsbossche zeewering Hoofdstuk 5. Wat doet de overheid om de kans op overstromingen te verkleinen?

56 Laag 2: Gevolg-beperkende maatregelen Hoofdstuk 5. Wat doet de overheid om de kans op overstromingen te verkleinen?

57 Laag 3: Rampenbestrijding en crisisbeheer Hoofdstuk 5. Wat doet de overheid om de kans op overstromingen te verkleinen?

58 Preventie en bestrijding van wateroverlast Hoofdstuk 5. Wat doet de overheid om de kans op overstromingen te verkleinen?

59 Preventie en bestrijding van wateroverlast Hoofdstuk 5. Wat doet de overheid om de kans op overstromingen te verkleinen?

60 Opdracht 26 t/m 33  Meerlaagsveiligheid Opdracht 34  Preventie van wateroverlast

61 Hoofdstuk 6. Hoe kun je jezelf voorbereiden op een overstroming?

62 Leerdoelen In dit hoofdstuk leer je: - Hoe je om moet gaan met een overstroming - Een keuze maken tussen horizontaal vluchten en verticaal vluchten

63 Twee manieren van vluchten: horizontaal en verticaal Hoofdstuk 6. Hoe kun je jezelf voorbereiden op een overstroming?

64 www.overstroomik.nl Hoofdstuk 6. Hoe kun je jezelf voorbereiden op een overstroming?

65 Opdracht 29  www.overstroomik.nl www.overstroomik.nl Extra opdracht  Hoe ziet jouw omgeving eruit bij een overstroming? Maak een foto met de app! Opdracht 30 en 31  Horizontaal en verticaal vluchten Opdracht 32  Wat doe jij?

66 Hoofdstuk 6. Hoe kun je jezelf voorbereiden op een overstroming? Samenvattende opdracht  Verschillen overstromingen/wateroverlast

67 Hoofdstuk 6. Hoe kun je jezelf voorbereiden op een overstroming? Huiswerkopdracht  Hoe is het overstromingsrisicobewustzijn van mensen in jouw omgeving?

68 Hoofdstuk 7. Resultaten enquête & Eindopdrachten

69 Leerdoelen In dit hoofdstuk leer je: - Wat de uitkomst van de enquête is

70 Hoofdstuk 7. Resultaten enquete & Eindopdrachten Jullie hebben de enquete afgenomen en de gegevens ingevoerd. We gaan nu naar de resultaten kijken.

71 Hoofdstuk 7. Resultaten enquete & Eindopdrachten (klik op de knoppen) Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5

72 Hoofdstuk 7. Eindopdrachten Groepsopdracht 1: Gevolg-beperkende maatregelen Groepsopdracht 2: Versterken van het bewustzijn bij bewoners


Download ppt "Hoog water op het schoolplein? Versie: Kustzone. Hoofdstuk 1. Introductie."

Verwante presentaties


Ads door Google