De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

29 juni 2015 Berthy van den Broek

Verwante presentaties


Presentatie over: "29 juni 2015 Berthy van den Broek"— Transcript van de presentatie:

1 29 juni 2015 Berthy van den Broek
Planschade & nadeelcompensatie bij reservering van ruimte voor veilige dijken 29 juni 2015 Berthy van den Broek

2 Kenmerken Voor reservering van ruimte voor dijken heeft de overheid de beschikking over meerdere instrumenten, via het ruimtelijke spoor en het waterspoor. Deze instrumenten kunnen schade veroorzaken. Schade ontstaat door een beperking van de bouw- en gebruiksmogelijkheden van gronden & opstallen. De omvang van de schade varieert per instrument. Overheid is aansprakelijk op grond van het égalitébeginsel voor schade door rechtmatig handelen. Er zijn meerdere schaderegelingen van toepassing (Waterwet & Wro)

3 Inventarisatie knelpunten: uitwerken in expertsessies
Op de reservering van ruimte kunnen zowel de planschaderegeling in de Wro als de nadeelcompensatieregeling in de Waterwet van toepassing zijn. Is één loket wenselijk? 2. Welke schade ontstaat er door het (enkel) reserveren van ruimte? 3. Welke criteria bepalen de omvang van de schadevergoeding?

4 Inventarisatie knelpunten: welke schaderegeling?
Wanneer ruimte wordt gereserveerd via ruimtelijk spoor en via het waterspoor zijn art Waterwet & art 6.1 Wro beide van toepassing. Er is een voorrangsregeling in art Waterwet maar over de toepassing daarvan heerst onduidelijkheid. Waar moet een burger de aanvraag om nadeelcompensatie indienen? Wie moet de aanvraag behandelen? Wie moet de behandelkosten en de kosten van de toegekende schadevergoedingen betalen?

5 Inventarisatie knelpunten: welke schade?
Scenario 1: reservering in structuurvisie Scenario 2: aanpassen beleid voor verlening keurvergunning / omgevingsvergunning binnen bestaande reserveringszone Scenario 3: uitbreiding reserveringszone – vervallen van bouwmogelijkheden die nog niet zijn benut Scenario 4: herziening bestemmingsplan – wegbestemmen juridische bouw- en gebruiksmogelijkheden die nog niet zijn benut Scenario 5: wegbestemmen feitelijk bestaand gebruik & bestaande bebouwing

6 Inventarisatie knelpunten: omvang schadevergoeding
Actieve risicoaanvaarding: voorzienbaarheid voor nieuwe kopers gelet op bekendmaking structuurvisies, beleidsregels, reserveringszones, bestemmingsplan etc. Passieve risicoaanvaarding: vanaf ong. een jaar na de bekendmaking van beleidsvoornemens wordt risicoaanvaarding tegengeworpen bij het vervallen van bouw- en gebruiksmogelijkheden, tenzij concrete poging tot verwezenlijking Normaal maatschappelijk risico is een vaag begrip – hanteren drempels en/of kortingspercentages?


Download ppt "29 juni 2015 Berthy van den Broek"

Verwante presentaties


Ads door Google