De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Alice Hammink, MSc Dr. Ir. Carola Schrijvers 30 oktober 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Alice Hammink, MSc Dr. Ir. Carola Schrijvers 30 oktober 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Alice Hammink, MSc Dr. Ir. Carola Schrijvers 30 oktober 2012
Middelengebruik en gokken onder jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking in de regio Rotterdam Stichting de VraagBaak Rijnmond Alice Hammink, MSc Dr. Ir. Carola Schrijvers 30 oktober 2012

2 Wat weten we al? LVB: IQ 50-85 én bijkomende problematiek
Vergelijkbaar met algemene bevolking op: Middelengebruik Risicofactoren voor (overmatig) gebruik

3 Waarom dit onderzoek? Risicofactoren komen vaker voor onder mensen met LVB Grotere kans op overmatig gebruik Grotere kans op schadelijke gevolgen van het middelengebruik Wat is er al aan hulp beschikbaar voor deze groep?

4 Doel van het onderzoek In kaart brengen van de aard en omvang van het middelengebruik en gokken onder jongeren en volwassenen met LVB in de regio Rotterdam In kaart brengen van de zorgbehoeften van mensen met LVB die middelen gebruiken en de aansluiting van het huidige zorgaanbod hier op

5 Het onderzoek Twintig interviews Vier settings: 15 professionals
5 mensen met LVB (die middelen gebruiken) Vier settings: Maatschappelijke opvang (alleen volwassenen) (L)VG-zorg (alleen jongeren) Verslavingszorg MEE Rotterdam

6 Aard en omvang van middelengebruik en gokken

7 Kenmerken van het gebruik
Komt meer voor onder zwakbegaafden Jongeren vaker softdrugs, volwassenen vaker alcohol Harddrugs (geen opiaten) en gokken: incidenteel Beginnen gebruik onder sociale invloed, later uit gewoonte, zelfmedicatie, om problemen te vergeten

8 Kenmerken van het gebruik
Verergeren van gebruik door o.a.: Problemen thuis Invloed van vrienden Stresserende gebeurtenissen Problemen op verschillende gebieden (als gevolg van middelengebruik)

9 Zorgbehoeften en zorgaanbod

10 Zorgbehoeften doelgroep
Wat denken de professionals? Luisterend oor, begrip Hulp bij minderen of stoppen Aansluiting bij belevingswereld Wat zeggen de cliënten? ‘Laat me maar met rust’ Zelfstandig wonen of passende woonvoorziening

11 1. MEE Rotterdam Doorverwijsfunctie Geen geschreven middelenbeleid
Cursus voor medewerkers (door Bouman GGZ) Voorlichting cliënten (maar geen opkomst) Woonvoorzieningen voor jongeren en volwassenen met LVB en middelengebruik

12 2. (L)VG-zorg Weinig geschreven middelenbeleid
Trend van verbieden naar begeleiden Cursus medewerkers (door Bouman GGZ) Leefstijltraining Youz – Pameijer Concreet benoemen middelengebruik Aansluiting met verslavingszorg

13 3. Verslavingszorg Weinig concreet aanbod voor LVB’ers
Contextbenadering Toenemend aandacht voor psychoeducatie LVB is niet altijd vastgesteld M.n. jongeren: samenwerking (L)VG-zorg ‘Tools’ voor gesprekken met LVB’ers Doorverwijzing naar woonvoorzieningen is lastig

14 Maatschappelijke opvang
Aparte 24-uursvoorziening LVB’ers: het Kreekpad (LdH) Samenwerking met MEE voor diagnose LVB Samenwerking met behandelaar cliënt Kortere wachttijden voor diagnostisch onderzoek Betere aansluiting vervolgvoorzieningen

15 Samenvattend Geen geschreven beleid over middelengebruik en LVB
Behoefte aan deskundigheid op het gebied van LVB (niet VG-zorg) en middelengebruik (VG-zorg) Behoefte aan woonvoorzieningen, dagbesteding en werk voor mensen met LVB en (zwaar) middelengebruik

16 Meer informatie? Onderzoeksrapport lezen? : : (010)


Download ppt "Alice Hammink, MSc Dr. Ir. Carola Schrijvers 30 oktober 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google