De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Design Charles & Ray Eames - Hang it all © Vitra Kinderarmoede bestrijden: een strategische aanpak Ides Nicaise HIVA / PPW (KU Leuven)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Design Charles & Ray Eames - Hang it all © Vitra Kinderarmoede bestrijden: een strategische aanpak Ides Nicaise HIVA / PPW (KU Leuven)"— Transcript van de presentatie:

1 Design Charles & Ray Eames - Hang it all © Vitra Kinderarmoede bestrijden: een strategische aanpak Ides Nicaise HIVA / PPW (KU Leuven)

2 Vooraf België – Was mede-initiator van EU-aanbeveling 2012 inzake kinderarmoede – Heeft een geïntegreerd kinderarmoedebestrijdingsplan (krachtlijnen: sociale bescherming, gezinsvriendelijke activering, kwaliteitsvolle diensten (kinderopvang, onderwijs…), participatie van kinderen Uitdagingen – Uitvoering in volle crisistijd – staatshervorming => volledige overheveling kinderbijslagen, arbeidsmarktbeleid, huisvesting en gezondheidszorgen naar Gemeenschappen 2 Vooraf

3 Studio Kinderarmoede Leuven 30/11-4/12/2011 Het doel is om van Vlaanderen een “ excellentieregio ” te maken van kinderwelzijn in Europa – en concreet de kinderarmoede te halveren tegen 2020 Opdrachtgever: Vlaamse Vice-premier en Minister voor Armoedebestrijding Lieten Opzet: strategisch onderbouwen van startend Plan Kinderarmoedebestrijding STUDIO Team Vibeke Bing David Bisset Hilde Linssen Edward Melhuish Ides Nicaise Griet Roets Clare Tickell Mathias Urban

4 Kinderarmoede 0-3 Ontwikkeling kind Gezondheidssituatie van het gezin Huisvesting gezin Arbeidssituatie van de ouders Opleiding van de ouders Maandinkomen gezin Effecten Patronen Structuren

5 Armoede bestrijden bij jonge kinderen voorkomt levenslange armoede… maar Armoede bestrijden bij toekomstige kinderen (2020) vergt een investering in de jongeren van vandaag (=ouders van 2020) 5 Een tweesporenbeleid

6 Meerdere hefbomen Een strategie met focus op: excellent bestuur (toekomstige) jonge ouders Belastingen & uitkeringen Huisvesting en buurtontwikkeling diensten voor het jonge kind Maar het belangrijkste is de aandacht voor een geïntegreerde aanpak

7 Overzicht van hefbomen Een strategie met focus op: excellent bestuur (toekomstige) jonge ouders belastingen & uitkeringen huisvesting en buurtontwikkeling diensten voor het jonge kind Maar het belangrijkste is de aandacht voor een geïntegreerde aanpak

8 Excellent bestuur Principes: 1.Van preventief naar proactief beleid 2.Van doelgroepenbeleid naar ‘progressieve universaliteit’ 3.Investeren in de toekomst: nu ingrijpen is later besparen 4.Leiderschap (landelijk en provinciaal) 5.gedeelde visie Doel :van Vlaanderen een “excellentieregio” maken voor kinderwelzijn in Europa, en bewijzen dat kinderarmoede KAN gehalveerd worden.

9 Overzicht van hefbomen Een strategie met focus op: excellent bestuur (toekomstige) jonge ouders belastingen & uitkeringen huisvesting en buurtontwikkeling diensten voor het jonge kind Maar het belangrijkste is de aandacht voor een geïntegreerde aanpak

10 (Aanstaande) jonge ouders Jongeren hebben GROTE problemen: tienerouderschap relatieproblemen Voortijdig schoolverlaten Mentale gezondheid Werk (als laaggeschoolde) Verlaten van ouderlijk gezin Maar ze hebben ook potentieel!

11 (Aanstaande) jonge ouders Handvatten van proactief beleid onderwijs: preventie van voortijdig schoolverlaten (=> armoede /5), o.a. door aanpassingen curriculum en brede school-strategie arbeidsmarkt: aanwervingssubsidies / beroepsopleiding / gezinsvriendelijke arbeidsvoorwaarden gezondheidszorg : voorlichting o.a. over gezinsplanning media: educatieve functie versterken jeugdwerk : werken aan positief zelfbeeld algemeen : jeugdgarantieplan (werk, opleiding, stage, vrijwilligerswerk… met trajectbegeleiding en degelijke sociale bescherming)

12 Overzicht van hefbomen Een strategie met focus op: excellent bestuur (toekomstige) jonge ouders belastingen & uitkeringen huisvesting en buurtontwikkeling diensten voor het jonge kind Maar het belangrijkste is de aandacht voor een geïntegreerde aanpak

13 Belastingen & uitkeringen Staatshervorming = buitenkans voor hervorming van kinderbijslagen –Eenvoudige & centrale administratie –Toepassen ‘ progressief universalisme ’ –(mits kwaliteitsvol aanbod) koppeling kinderbijslag aan kleuterparticipatie ? Negatieve huisbelasting 1 jaar ouderschapsverlof + gratis kinderopvang Federale overheid: wegwerken scheidingsval in SZ Immunisering van kinderen tegen schuldoverlast

14 Overzicht van hefbomen Een strategie met focus op: excellent bestuur (toekomstige) jonge ouders belastingen & uitkeringen huisvesting en buurtontwikkeling diensten voor het jonge kind enkele acties op korte termijn Maar het belangrijkste is de aandacht voor een geïntegreerde aanpak

15 Recht op kwalitatief wonen Huisvesting = hefboom van tewerkstelling, mobiliteit, integratie, sociale economie… Anti-discriminatiebeleid is een effectieve aanpak voor kinderarmoede Vijf gebieden waar men onmiddelijk moet ingrijpen : 1. Recht op wonen 2. Sociale huisvesting 2. Nutsvoorzieningen 3. Privémarkt 4. Openbare ruimten

16 Recht op kwalitatief wonen 1.Afdwingbaar recht op huisvesting – onmiddellijk ! (met prioriteit voor gezinnen met kinderen) 2.Sociale huisvesting desegregeren / ghettovorming vermijden Uitbreiding aanbod sociale huisvesting om huurprijzen op privémarkt te drukken 3.Nutsvoorzieningen samenaankoop water en energie door lokale overheden Bevordering van energie-efficiëntie woningen om energiearmoede te verminderen 3. P rivémarkt Huurprijzen drukken door aanbod sociale woningen Aanmoediging flexibiliteit en mobiliteit (bv. onbewoonde / onderbenutte panden) Bestrijding discriminatie door praktijktoetsen 4. Openbare (ontmoetings)ruimte gemeenschappelijke ruimtes voor kinderen / gezinnen Gratis mobiel internet

17 Overzicht van hefbomen Een strategie met focus op: excellent bestuur (toekomstige) jonge ouders belastingen & uitkeringen huisvesting en buurtontwikkeling diensten voor het jonge kind Maar het belangrijkste is de aandacht voor een geïntegreerde aanpak

18 Diensten voor het jonge kind Diensten zijn versnipperd naar leeftijdsgroep (perinataal / kinderopvang / kleuterschool) naar aard: kinderopvang, opvoedingsondersteuning, bijzondere jeugdzorg, gezondheidszorg… Huizen van het kind = stap naar integratie Cf Zweedse ‘family centres’ Belang van lokale participatie / ownership / ontmoetingskansen Kwaliteitsverbetering (omkaderingsnormen, professionalisering personeel, taalstimulering…) Op termijn: integratie kinderopvang - kleuteronderwijs

19 Tot besluit De maatschappelijke kost van kinderarmoede is hoger dan de kost om ze te bestrijden; Een sterkere integratie van alle betrokken diensten is nodig Armoedecirkels doorbreken op twee niveaus: kind & ouders; Belang van politiek leiderschap U kunt zich niet veroorloven niets te doen!


Download ppt "Design Charles & Ray Eames - Hang it all © Vitra Kinderarmoede bestrijden: een strategische aanpak Ides Nicaise HIVA / PPW (KU Leuven)"

Verwante presentaties


Ads door Google