De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: De diaconie LvdK20:1- 3 Genesis6:5- 22 Psalm89:4, 6 H.C. Zondag:3 Psalm51:3, 6 Psalm69:11 Gezang73:1, 3, 4, 5 Gezang182E:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: De diaconie LvdK20:1- 3 Genesis6:5- 22 Psalm89:4, 6 H.C. Zondag:3 Psalm51:3, 6 Psalm69:11 Gezang73:1, 3, 4, 5 Gezang182E:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: De diaconie LvdK20:1- 3 Genesis6:5- 22 Psalm89:4, 6 H.C. Zondag:3 Psalm51:3, 6 Psalm69:11 Gezang73:1, 3, 4, 5 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor de diaconie.

4 Deze week zijn jarig: 16 augustus:zr Marta Wisselink 17 augustus:zr Lonneke Anholts zr Paula de Groot-Rupke br Gerrit Oosterhuis 18 augustus:br Gert-Jan Lenting 19 augustus:br Arjan Borst 20 augustus:br Cor van der Velden 21 augustus:Ilse Heres 22 augustus:Bart Nelemans Tobias Sytsma

5 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: De diaconie LvdK20:1- 3 Genesis6:5- 22 Psalm89:4, 6 H.C. Zondag:3 Psalm51:3, 6 Psalm69:11 Gezang73:1, 3, 4, 5 Gezang182E:Amen

6 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: De diaconie LvdK20:1- 3 Genesis6:5- 22 Psalm89:4, 6 H.C. Zondag:3 Psalm51:3, 6 Psalm69:11 Gezang73:1, 3, 4, 5 Gezang182E:Amen

7 Gezang 175C

8 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: De diaconie LvdK20:1- 3 Genesis6:5- 22 Psalm89:4, 6 H.C. Zondag:3 Psalm51:3, 6 Psalm69:11 Gezang73:1, 3, 4, 5 Gezang182E:Amen

9 LvdK 20: 1 - 3 1 Laat ons nu vrolijk zingen! Komt, heft uw lied'ren aan voor Hem, wie alle dingen altijd ten dienste staan. Ik wil de Heer daarboven lofprijzen hier op aard, ja, Hem van harte loven, die veilig mij bewaart.

10 LvdK 20: 1 - 3 2 Hoe goed is 't hun die bouwen op Isrels vaste rots, hun die zich toevertrouwen de trouwe handen Gods. Zij hebben 't heil verkregen, de allerschoonste schat; God leidt hen op zijn wegen, hun voet wordt moe noch mat.

11 LvdK 20: 1 - 3 3 Hij is de Heer, de sterke, in Hem is alle macht. Dat zeggen ons zijn werken, dat zeggen dag en nacht, de aarde en de hemel, de mensen en het vee, en alles wat er wemelt in 't water van de zee.

12 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: De diaconie LvdK20:1- 3 Genesis6:5- 22 Psalm89:4, 6 H.C. Zondag:3 Psalm51:3, 6 Psalm69:11 Gezang73:1, 3, 4, 5 Gezang182E:Amen

13 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: De diaconie LvdK20:1- 3 Genesis6:5- 22 Psalm89:4, 6 H.C. Zondag:3 Psalm51:3, 6 Psalm69:11 Gezang73:1, 3, 4, 5 Gezang182E:Amen

14 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: De diaconie LvdK20:1- 3 Genesis6:5- 22 Psalm89:4, 6 H.C. Zondag:3 Psalm51:3, 6 Psalm69:11 Gezang73:1, 3, 4, 5 Gezang182E:Amen

15 Psalm 89: 4, 6 4 Wie is van al wat leeft, o God, aan U gelijk? Met trouw zijt Gij omgord, grootmachtig is uw rijk. De overmoed der zee, haar trots kunt Gij vertreden, de golven en de wind brengt uw bevel tot vrede. Wat ooit aan vijandschap de kop heef opgestoken is door uw sterke arm geslagen en gebroken.

16 Psalm 89: 4, 6 6 Wij loven, HEER, de macht van uw verheven hand, uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand. Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden, en als herauten gaan U voor op al uw schreden uw goedheid en uw trouw, O Vorst van onze vrede.

17 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: De diaconie LvdK20:1- 3 Genesis6:5- 22 Psalm89:4, 6 H.C. Zondag:3 Psalm51:3, 6 Psalm69:11 Gezang73:1, 3, 4, 5 Gezang182E:Amen

18 TEGEN HET FATALISME “het komt zoals het komen moet” (het kwaad is zo kwaad nog niet)

19 TEGEN HET FATALISME stellen wij de hoop dit is niet zoals God het bedoelde (het wordt ooit anders!)

20 TEGEN HET FATALISME “alles uit Gods hand” (als algemene waarheid?)

21 TEGEN HET FATALISME stellen wij de hoop in alles met Christus verbonden! (blijf bidden, en durf te vechten)

22 TEGEN HET FATALISME bijvoorbeeld rond homofilie: “je mag het wel zijn, maar je mag het niet doen”?

23 TEGEN HET FATALISME stellen wij de hoop wij allen moeten opnieuw geboren worden de Geest van Christus overwint onze zwakheid

24 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: De diaconie LvdK20:1- 3 Genesis6:5- 22 Psalm89:4, 6 H.C. Zondag:3 Psalm51:3, 6 Psalm69:11 Gezang73:1, 3, 4, 5 Gezang182E:Amen

25 Psalm 51: 3, 6 3 Ik ben, o Heer, in ongerechtigheid geboren en in zware schuld gebonden. Ontvangen heeft mijn moeder mij in zonde, zie op mij neer in uw barmhartigheid. Gij wilt toch dat ik rein ben binnenin, dat ik in trouw en recht voor U zal leven. Opdat ik waarlijk zuiver ben van zin, hebt Gij uw wijsheid in mijn hart gegeven.

26 Psalm 51: 3, 6 6 Red mij van bloedschuld, God die mij bevrijdt, leg op mijn tong de lof van uw genade. Open mijn lippen, Heer, ik prijs uw daden voor heel uw volk met liedren wijd en zijd. Niet aan het altaar wordt mijn schuld geboet, geen offerdier, hoe gaaf ook, kan die dragen, het offer van een diep gewond gemoed en een gebroken hart zal U behagen.

27 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: De diaconie LvdK20:1- 3 Genesis6:5- 22 Psalm89:4, 6 H.C. Zondag:3 Psalm51:3, 6 Psalm69:11 Gezang73:1, 3, 4, 5 Gezang182E:Amen

28 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: De diaconie LvdK20:1- 3 Genesis6:5- 22 Psalm89:4, 6 H.C. Zondag:3 Psalm51:3, 6 Psalm69:11 Gezang73:1, 3, 4, 5 Gezang182E:Amen

29 Psalm 69: 11 11 Looft, hemel, zee en aarde, looft de Heer, die Sion zal verlossen en bevrijden. Dan zal in Hem heel Juda zich verblijden, want Hij herbouwt zijn oude steden weer. Daar zal Gods volk weer wonen in zijn land, hun nageslacht zal dat ook eenmaal erven. Al wie Gods naam bemint, zal uit zijn hand een veilig huis voor altijd daar verwerven.

30 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: De diaconie LvdK20:1- 3 Genesis6:5- 22 Psalm89:4, 6 H.C. Zondag:3 Psalm51:3, 6 Psalm69:11 Gezang73:1, 3, 4, 5 Gezang182E:Amen

31 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: De diaconie LvdK20:1- 3 Genesis6:5- 22 Psalm89:4, 6 H.C. Zondag:3 Psalm51:3, 6 Psalm69:11 Gezang73:1, 3, 4, 5 Gezang182E:Amen

32 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: De diaconie LvdK20:1- 3 Genesis6:5- 22 Psalm89:4, 6 H.C. Zondag:3 Psalm51:3, 6 Psalm69:11 Gezang73:1, 3, 4, 5 Gezang182E:Amen

33 Gezang 73: 1, 3, 4, 5 1Ik zag de hemel nieuw en nieuw de aarde, want d’eerste schepping was voorbij gegaan, er was geen zee haar dreigen is gedaan, nu onze God het koningschap aanvaarde. 3En ‘k hoorde van de troon het luid verkonden: Zie, bij de mensen is de tent van God, Hij woont bij hen, die doen naar zijn gebod, God heeft zijn volk gered van al hun zonden.

34 Gezang 73: 1, 3, 4, 5 4Ja, Hij, de Heer, zal al hun tranen drogen en dood en rouw en moeite zijn gedaan, want d’eerste dingen zijn voorbijgegaan, Hun lied zal ‘t Lam, dat voor hen stierf, verhogen. 5En Hij, die op de witte troon zit, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw en rein. Schrijf deze woorden, die waarachtig zijn. Zij zijn geschied, uw hart zal zich verblijden.

35 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: De diaconie LvdK20:1- 3 Genesis6:5- 22 Psalm89:4, 6 H.C. Zondag:3 Psalm51:3, 6 Psalm69:11 Gezang73:1, 3, 4, 5 Gezang182E:Amen

36 Gezang 182E 4-stemmig

37 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: De diaconie LvdK20:1- 3 Genesis6:5- 22 Psalm89:4, 6 H.C. Zondag:3 Psalm51:3, 6 Psalm69:11 Gezang73:1, 3, 4, 5 Gezang182E:Amen


Download ppt "Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: De diaconie LvdK20:1- 3 Genesis6:5- 22 Psalm89:4, 6 H.C. Zondag:3 Psalm51:3, 6 Psalm69:11 Gezang73:1, 3, 4, 5 Gezang182E:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google