De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Erfgoedwet Roma-bijeenkomst 18 juni 2015 Marjolein Verschuur – Adviseur archeologie Gerda de Bruijn – Senior beleidsmedewerker.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Erfgoedwet Roma-bijeenkomst 18 juni 2015 Marjolein Verschuur – Adviseur archeologie Gerda de Bruijn – Senior beleidsmedewerker."— Transcript van de presentatie:

1 Erfgoedwet Roma-bijeenkomst 18 juni 2015 Marjolein Verschuur – Adviseur archeologie Gerda de Bruijn – Senior beleidsmedewerker

2 2 Beëindiging beheersovereenkomsten Rijksmusea Groot deel Monumentenwet 1988 gaat naar Omgevingswet Bundeling, vereenvoudiging en verbetering van bestaande wet- en regelgeving Uitdrukking van het maatschappelijke belang erfgoed Waarom de Erfgoedwet?

3 Erfgoedwet cultureel erfgoed: uit het verleden geërfde materiële en immateriële bronnen, in de loop van de tijd tot stand gebracht door de mens of ontstaan uit de wisselwerking tussen mens en omgeving, die mensen, onafhankelijk van het bezit ervan, identificeren als een weerspiegeling en uitdrukking van zich voortdurend ontwikkelende waarden, overtuigingen, kennis en tradities, en die aan hen en toekomstige generaties een referentiekader bieden. 3

4 Geïntegreerde wetten Monumentenwet 1988 Wet tot behoud van cultuurbezit Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970 inzake onrechtmatige invoer, uitvoer of eigendomsoverdracht van cultuurgoederen Wet tot teruggave cultuurgoederen afkomstig uit bezet gebied Regeling materieel beheer museale voorwerpen 2013 4

5 Samenhang Erfgoedwet & Omgevingswet Vuistregel Duiding van erfgoed in de Erfgoedwet, omgang met erfgoed in de fysieke leefomgeving in de Omgevingswet. Overgangsrecht tussen Erfgoedwet (2016) en Omgevingswet (2018) 5

6 6 Erfgoedwet vs Omgevingswet Erfgoedwet: Aanwijzen rijksmonumenten Subsidies Opgravingsverbod archeologie Certificatie archeologische bedrijven Archeologische vondsten Archeologische depots Omgevingswet: Vergunning (archeologische) rijksmonumenten (aanwijzing) stads- en dorpsgezichten Monumentencommissie Rekening houden met cultureel erfgoed bij omgevingsplan Provinciale en gemeentelijke monumenten Stilleggen werkzaamheden bij archeologische toevalsvondsten

7 Wat brengt de erfgoedwet? Roerend erfgoed Regeling voor zorgvuldige afstoting van collecties door overheden door middel van een deskundigencommissie Beheerkosten van musea in het OCW-bestel worden structureel gesubsidieerd Beheernormen voor de verschillende beheerders van de rijkscollectie gelijk geregeld Aanvaardingsplicht van ontheemde of verweesde collecties voor de rijkscollectie Uitbreiding van mogelijkheden om beschermde cultuurgoederen voor Nederland te behouden 7

8 Wat brengt de erfgoed wet (2)? De aanwijzingsprocedure Monumentenwet 1988 wordt vervangen door een eenvoudigere uniforme openbare voorbereidingsprocedure Aanpassing van het monumentenregister Invoering van een stelsel van wettelijk geregelde certificering voor het verrichten van opgravingen Betere bescherming van het maritieme erfgoed Positie amateurarcheologen en metaaldetectie 8

9 Kamerdebat 2 en 16 juni 2015 Debat Erfgoedwet Vervreemdingsprocedure door overheden Interieurs/Ensembles Instandhoudingsplicht Mobiel Erfgoed Erfgoedverordening Kamerbrief 9

10 Kamerdebat 2 en 16 juni 2015 Vervreemdingsprocedure cultuurgoederen Voor overheden en publiekrechtelijke rechtspersonen (universiteiten/waterschappen) Kenbaarheid en vastgelegde inspraak Voorkomen van te makkelijk wegdoen van cultuurgoed Interieurs/Ensembles Wettelijke erkenning van combi rijksmonument en cultuurgoed als ensemble. Maar geen verdere gevolgen voor vergunningverlening. Attentiewaarde Belang Interieurprogramma 10

11 Kamerdebat 2 en 16 juni 2015 Instandhoudingsplicht Codificatie van bestaande jurisprudentie tegen actieve en passieve verwaarlozing. Waarschijnlijk ook in Omgevingswet Mobiel Erfgoed Erkenning door toonbeeldenlijst en inventarisatie knelpunten 24 juni Nationaal Congres Mobiel Erfgoed Erfgoedverordening Mogelijkheid voor speciale gemeentelijke en provinciale erfgoedverordening (ook roerende goederen) 11

12 12 www.cultureelerfgoed.nlwww.cultureelerfgoed.nl – dossier Erfgoedwet Brochure “de Erfgoedwet in het kort” Meer informatie?


Download ppt "Erfgoedwet Roma-bijeenkomst 18 juni 2015 Marjolein Verschuur – Adviseur archeologie Gerda de Bruijn – Senior beleidsmedewerker."

Verwante presentaties


Ads door Google