De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cultuur Gedrag Vaardigheden Specialisme Energiegévend Leiderschap  De totaalaanpak  Wat is energiegévend leiderschap eigenlijk?  In elf(tal) stappen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cultuur Gedrag Vaardigheden Specialisme Energiegévend Leiderschap  De totaalaanpak  Wat is energiegévend leiderschap eigenlijk?  In elf(tal) stappen."— Transcript van de presentatie:

1

2 Cultuur Gedrag Vaardigheden Specialisme Energiegévend Leiderschap  De totaalaanpak  Wat is energiegévend leiderschap eigenlijk?  In elf(tal) stappen bereiken  Energiegévend in plaats van energienémend  Voorbeelden spreken het meest  Leren van topsport (programmadrager)  Persoonlijke Resultaten Coaching  Wat is een leider zonder volgers?  Modules producten en diensten

3 Cultuur Gedrag Vaardigheden Energiegévend Leiderschap De totaalaanpak Energiegévend leiderschap vergt in 2013 veel meer dan alleen de bij deze tijd passende vaardigheden aanleren. Trainen op alleen vaardigheden, of ze via training onderhouden, is niet toereikend meer. Hoe dan wel tot modern leiderschap en nieuw succes komen? Een totaalaanpak is nodig. Cultuur-en gedragsaspecten dienen daarbij naast de vaardighedencomponent ook de nodige aandacht te krijgen in een modern leiderschapsprogramma. Veel is immers attitude.

4 Cultuur Gedrag Vaardigheden Energiegévend Leiderschap De verschillende onderdelen die leiden tot succes Alle facetten van energiegévend leiderschap worden echt beleefd en ervaren. Alleen door te doen, komt het werkelijk in de botten. Separaat programma om salesgedreven cultuur te creëren, mede vanuit een planmatig en aanvallend werkoverleg. Inclusief met elkaar oefenen op verkoop- en klantsituaties, want oefenen is niet gek! Randvoorwaarden creëren voor cultuur- en gedragsaanpassing die wél werkt, die blijvend is en waar klanten en medewerkers blij van worden. De deelnemers niet alleen trainen, maar tevens gericht en praktisch begeleiden. Ook via volwassen intervisiesessies In 2013 is de leider vanuit ‘doe mee en doe voor’ de coach, maar ook zelf de trainer van het team.

5 Cultuur Gedrag Vaardigheden Ik ben een modern leider, mijn mensen krijgen ruimte?  Goed initiatief, nu hoe we het gaan doen  Koning Monoloog  Goed initiatief, gaan we organiseren  Vraag wat je wilt, zeg wat je denkt Energienémend Energiegévend

6 Cultuur Gedrag Vaardigheden Energiegévend leiderschap Wat is dat eigenlijk?  Dat is zorgen voor balans tussen resultaatgedreven en ontwikkelgericht.  Dat is zorgen dat medewerkers zich bewust zijn van de kernwaarden die hen drijven, én van de beperkingen en gevaren daarvan.  Dat is zorgen dat medewerkers hun eigen circel van verandering bewust doorlopen.  Dat is zorgen dat medewerkers úit hun comfortzone komen, maar zónder daarbij in de stress-zone te belanden. De leider is daarvoor essentieel. Medewerkers anno 2013 volgen je niet meer om wat je schrijft of mailt, maar om wat je als leidinggevende zelf laat zien. Wat men tastbaar van je ervaart. Een energiegévend leider is allang niet meer de kaartjescontroleur, maar doet mee en doet voor. En beseft: veranderen is niet alleen voor anderen.

7 Cultuur Gedrag Vaardigheden Energiegévend leiderschap In elf(tal) stappen 1.Doel: klant- en medewerkersenthousiasme creëren. 2.Inspireren vanuit voorbeeldgedrag, geen regel(tjes)neef zijn. 3.Medewerkers betrekken, samenwerken en ruimte geven. 4.Zorgen dat werken leuk is en leuk blijft. 5.Continu een leeromgeving creëren. 6.Ontwikkelgericht zijn, naast resultaatgedreven. 7.Echt betrokken zijn (vanuit jezelf). 8.Een duidelijke koers hebben, gericht op actie. 9.Tijdig, compleet en eerlijk communiceren. 10.Ontwikkel- én winnaarsmentaliteit hebben en successen vieren. 11.Faciliteren, ondersteunen, bereikbaar zijn, knopen doorhakken. * Tijdens het totale traject wordt dit elftal uitgesplitst op concrete praktijkvoorbeelden en specifieke toepasbaarheid

8 Cultuur Gedrag Vaardigheden Energiegévend leiderschap helpt uw organisatie om sneller te blijven veranderen (de enige constante factor de komende jaren), talent echt te ontwikkelen, gewenste cultuuraanpassingen wél succesvol door te voeren en (opnieuw) succesvol te worden. Mensen, dus ook leidinggevenden, geven energie en impulsen af. Willen dit ook weer terug ontvangen. De afgegeven energie wordt onbedoeld en onbewust vaker als we willen als energienémend ervaren. Het werkt op zijn minst vertragend, is contraproductief en heeft tot gevolg dat mensen op enig moment alleen nog maar ‘gewoon naar hun werk gaan’. “Als je doet wat je altijd deed, ook als dat onbedoeld en onbewust is, dan krijg je wat je altijd kreeg”. Tijd dus om het (ook) anders te gaan doen. Onbedoeld en onbewust energienémend

9 Cultuur Gedrag Vaardigheden Energiegévend In plaats van energienémend Langs het energiegévende elftal en vanuit zelf- en 360 graden reflectie wordt de deelnemer continu meegenomen om te ervaren wat diens eigen leiderschap voor anderen betekent. Hierbij worden no-nonsens heldere praktijkvoorbeelden gebruikt, wolligheid en te hoge abstractieniveaus zijn in 2013 uit de tijd. Energienémend: 1.Van je medewerkers vragen wat je zelf niet (meer) doet 2.Met de rode pen voorschrijven, al dan niet electronisch 3.Nodeloos proceduretijgeren vanuit don’t ask me why, it’s a company policy 4.Structuur en systeem boven de mens 5.Aap leert kunstje en past het toe: onecht zijn 6.Alles altijd zorgvuldig heroverwegen Energiegévend: 1.Meedoen en voordoen 2.Vertrouwen geven, gras groeit van onderop 3.Wat ik niet uit kan leggen bestaat niet als belemmering 4.Cultuur boven structuur en ruimte voor team en individu 5.Authentiek zijn: geen kunstjesartiest 6.Kunnen doen komt van doen

10 Cultuur Gedrag Vaardigheden Écht betrokken zijn (vanuit jezelf) Voorbeelden  Na-apen. Kies de houding en de mening van je baas  Als het niet in een grafiek of spreadsheet past, bestaat het niet  Kies je eigen houding, innovatief zijn, geen kunstjesartiest.  Durven voelen naast het nodige meten en weten Energienémend Energiegévend

11 Cultuur Gedrag Vaardigheden Nog een voorbeeld Het hebben van een duidelijke koers, gericht op actie  Nadenken  Dat moeten we continu zorgvuldig (her)overwegen  Wijs de weg  Voordenken  Kunnen doen komt van doen  Wijs de wegen Energienémend Energiegévend

12 Cultuur Gedrag Vaardigheden Voorbeelden spreken het meest. Faciliteer, ondersteun, ben bereikbaar, hak knopen door  Hoe kom ik van je af?  Slechts betrokken zijn  Halen-instelling  Hoe kan ik je helpen?  Eigenaarschap ontwikkelen  Brengen-mentaliteit Energienémend Energiegévend

13 Cultuur Gedrag Vaardigheden Een leiderschapstraject van Anders Presteren  Mogelijkheid van assessment vooraf.  Hard werken; hoezo ‘je leert altijd wel wat van zo’n traject’.  Altijd casus als basis, alleen werken met herkenbare praktijksituaties.  3 L strategie. Altijd Lastig, Leerzaam en Leuk.  Leiding doet regelmatig gewoon mee en doet voor. De trainer ook.  Gewogen mix van cultuur, gedrag en vaardigheden.  Zelf-en teamreflectie door persoonlijke scans en teamscans.  Niet eindeloos video opnames terugkijken in kostbare oefentijd.  Binnen- én buitenoefeningen (ervaringsleren) confronteren én helpen.

14 Cultuur Gedrag Vaardigheden Een leiderschapstraject van Anders Presteren  Competentiegericht traject met inbreng gewenste functiegerichte gedragscriteria en persoonskenmerken.  Versterken uw leidinggevenden ook als team.  Concrete ontwikkel én resultaatgerichte doelen als uitgangspunt.  Kunnen doen komt van doen, dus oefenen, oefenen, oefenen.  Concrete tips op communicatie, kennis en inhoud.  Persoonlijke en organisatorische faalfactoren benoemen en bestrijden.  Altijd een Persoonlijk Ontwikkel Plan én een Persoonlijk Activiteiten Plan.

15 Cultuur Gedrag Vaardigheden Een leiderschapstraject van Anders Presteren  Zeer veel ruimte voor spelende bedrijfs- en afdelingsthema’s en inbreng van medewerkers.  Altijd tussentijdse synchronisatiebijeenkomsten met leidinggevenden.  Gerichte en wisselende inzet audiovisuele hulpmiddelen en materialen (film/muziek/internet).  Ingesleten patronen doorbreken: comfortzones oprekken en persoonlijke cirkel van verandering naar eigenaarschap (er)kennen en doorlopen.  Koppeling aan topsport en topsportmentaliteit. Veel is immers attitude.

16 Cultuur Gedrag Vaardigheden Leren van topsport (programmadrager) De formule 1 als inspiratie ! Hoe zorg je ervoor dat je leiderschap verbeteren/veranderen/aanpassen niet als bedreigend of als te theoretisch wordt ervaren? U kunt gebruik maken van samen met klanten ontwikkelde programmadragers. Bijvoorbeeld de Formule 1 als programma metafoor. De programmatische link met topsport is voor deelnemers aantrekkelijk, is voor velen herkenbaar en aantrekkelijk. Veranderen is immers topsport leren en winnen is het doel. Individueel én als team, dus samen. Uiteraard is er de mogelijkheid om samen met u een eigen programmadrager te ontwikkelen. Werken met een programmadrager zorgt voor een snellere begripsvorming, een hogere tastbaarheid, minder ‘beladenheid’, visualisatie, inspiratie en vooral: een blijvend resultaat! -Leren en winnen kan je niet alleen -De beste teams samenstellen -Ieders kwaliteiten benutten -Techniek/systemen/procedures samensmelten met de mens

17 Cultuur Gedrag Vaardigheden Overige onderwerpen Energiegévend leiderschap  Alles begint bij dienstbaarheid  Vissen naar succes  Internemerschap (de interne ondernemer) coachen  Competenties en zelfontwikkeling ontwikkelen  Werken aan duurzame relaties met medewerkers  Hoe omgaan met underperformers?  Anders vergaderen  Niet voorzitten maar voorzetten  Overtuigen in plaats van overrulen

18 Cultuur Gedrag Vaardigheden Overige onderwerpen Energiegévend leiderschap  Samenwerken komt van samen werken  Aanspreken moet aanspreken  Afstand tussen top en vloer verkleinen doe je op de vloer  Wat is een talent en omgaan met talent  Leiderschapsreis organiseren  Competentie- én performancemanagement invullen  Peoplemanagement is mensenmaatwerk  Zelfscore ben je energiegévend of energienémend  Leren van de buitenwereld, het Engels parlement en de rechtbank van Amsterdam

19 Cultuur Gedrag Vaardigheden Overige onderwerpen Energiegévend leiderschap  Randvoorwaarden cultuur- en gedragsaanpassing die wél werkt, waar klanten en medewerkers blij van worden en blijvend is, invullen  Succes moet je niet achterna, maar tegemoet lopen  Je komt nooit in meerdere sprongen aan de overkant  Schijf van vijf voor een gezonde bedrijfsvoering  Zelfsturende teams ontwikkelen  Roll call benutten  Macht van de vraag boven de onmacht van de bewering stellen  Wet van Sinterklaas; als je niet vraagt wat je wilt dan krijg je iets anders  Niet altijd aardig zijn. Aardige mensen eindigen onderaan

20 Cultuur Gedrag Vaardigheden Overige onderwerpen Energiegévend leiderschap  Zacht zijn op de relatie, hard op afspraken nakomen  Coaching on the job en teamcoaching  Concrete feedback en persoonlijke tips geven  De leidinggevende als trainer, want oefenen in het werkoverleg is niet gek  De juiste weg. Hoe coachbaar ben je zelf?  Wie niet meer beter wil worden is gestopt met goed te zijn  Huis van de toekomst bouwen  Kennis is macht, kennis delen is kracht  Humor als motor  Patronen doorbreken en waarde (laten) creëren

21 Cultuur Gedrag Vaardigheden Overige onderwerpen Energiegévend leiderschap  Vallen is geen falen, niet meer opstaan wel  Timemanagement is zelfmanagement  Als je medewerker het niet merkt, is het niet gebeurd  Management lulkoekbingo  Het coachen van veranderen  PAAAI-en met Passie-formulemanagement  Waarden, competenties en gedrag  Organisatorische en persoonlijke slaag- en faalfactoren managen  High performancecultuur verdraagt geen middelmaat

22 Cultuur Gedrag Vaardigheden Persoonlijke Resultaten Coaching De deelnemers (coachees) worden niet alleen getraind en vervolgens aan hun lot overgelaten. Zogenaamd om ‘de praktijk zijn werk te laten doen’. Werkt niet, mensen worden in 2013 onmiddellijk opgeslokt door hun vele dagelijkse taken. Vandaar ondersteunende intervisiesessies en vandaar Persoonlijke Resultaten Coaching náást de trainingscomponent van het programma. Het gaat u immers óók om de borging van energiegévend leiderschap binnen uw bedrijf. De visie van Anders Presteren op Persoonlijke Resultaten Coaching is; continu een leeromgeving creëren en mensen persoonlijk helpen verbeteren. Persoonlijke Resultaten Coaching dient naast een persoonlijk doel (persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers) ook altijd een zakelijk doel. Uw doel, als werkgever. De coaching is mede daarom primair gericht op (nog) beter presteren van de coachee, direct gevolgd door (nog) beter presteren van de medewerkers van de coachee. Inclusief persoonlijk coachcontract en inclusief rapportage aan u.

23 Cultuur Gedrag Vaardigheden Praktijk Persoonlijke Resultaten Coaching Competentiegericht, bijvoorbeeld  Resultaatgerichtheid  Jezelf en anderen ontwikkelen  Inlevingsvermogen  Focus  Emotie hantering  Communicatieve sturing Werkwijze  X aantal beschikbare coachingsuren  3 partijencontract (direct leidinggevende, coachee, coach)  Ook on the job en binnen het eigen team  Link met trainingsprogramma  Direct leidinggevende persoonlijk betrokken  Persoonlijke feedback  Concrete en direct toepasbare tips  Niet vrijblijvend. Coaching ontvangen is gewoon werk, hoezo afzeggen?

24 Cultuur Gedrag Vaardigheden Praktijk Persoonlijke Resultaten Coaching Rode(leer)draad  Praktisch en direct gekoppeld aan wat er speelt in directe operationele werkomgeving coachee  Extra hulp bij beter leren toepassen van de balans tussen de rationele en de emotionele aansturingslijn  Beter leren om anderen te ondersteunen in hún individuele leerproces  Realiseren van de achterliggende operationele afdelings- en bedrijfsdoelen Stijl Anders Presteren Coach  Confronterend en helpend  Zelfstandig en onafhankelijk denker  Geeft feedback en tips op basis van ondernomen en waargenomen activiteiten  Niet alleen waarnemer. Geeft niet alleen aan wat er fout gaat, maar wijst ook de weg naar hoe het wél kan

25 Cultuur Gedrag Vaardigheden Praktijk Persoonlijke Resultaten Coaching Opstelling Anders Presteren coach naar coachee  Stimuleert de coachee om meer van zichzelf te laten zien  Inspirator die kritisch blijft en richting biedt  Doet ook zelf mee en voor  Gaat samen met de coachee op zoek naar diens juiste weg  Bouwt continu zelfreflectie in bij de coachee en toetst zelfbeeld aan omgevingsbeeld  Bezoekt (werk)overleg van de coachee en triggert ook diens team(s).  Er is de mogelijkheid om, indien dat relevant is, met meerdere coachee’s tegelijk een thema te behandelen in de vorm van een gerichte bijeenkomst  Naast persoonlijk contact is er tijdens de coaching ook de mogelijkheid van afstemming per ondersteunend internetplatform en telefonisch

26 Cultuur Gedrag Vaardigheden Als onderdeel van de totaalaanpak kunt u gebruik maken van een speciaal internetplatform (E-portal en leerplein) Hier kunnen uw leidinggevenden en deelnemers:  Zich inlezen en inleven voorafgaand aan een training  Na afloop de theorie en de modellen die in de training werden behandeld nader bestuderen  De persoonlijke tips en scans die werden ontvangen plannen op concreet toepassen  Vragen stellen tussen de sessies door en praktische tips ontvangen  Toolboxen en extra persoonlijke oefenstof downloaden  Ervaringen/beste praktijken/opgedane kennis uitwisselen en themagroepen vormen Door gebruik te maken van dit bijzondere E-portal wordt invulling gegeven aan de borging van wat er werd aan- of afgeleerd. Ondersteunend Internetplatform

27 Cultuur Gedrag Vaardigheden Wat is een leider zonder volgers?

28 Cultuur Gedrag Vaardigheden Modules producten en diensten Training/workshop* Energiegévend Leiderschap8 dagen Sales Activity Management (afgeleide)5 dagen Veranderen cultuur en gedrag5 dagen Werken met een programmadrager3 dagen Train de trainer3 dagen * Het aantal benodigde dagen kan variëren afhankelijk van de ervaring van de deelnemers

29 Cultuur Gedrag Vaardigheden Modules producten en diensten Persoonlijke Resultaten Coaching Energiegévend Leiderschap20 uur Sales Activity Management12 uur Veranderen cultuur en gedraguurbasis Werken met een programmadrageruurbasis Train de traineruurbasis Projectbegeleiding/programmamanagementuurbasis a)Van dit specialisme zijn interactieve presentaties en toolboxen beschikbaar, die ook als stand- alone product kunnen worden afgenomen. b)Voor dit specialisme is een op locatie van de klant uit te voeren quick scan aanwezig (gemiddeld 2 dagen) die aanvullend op het kennismakings/intakegesprek kan worden ingezet en de basis vormt voor een praktijkanalyse en een implementatieadvies.

30 Cultuur Gedrag Vaardigheden Contactgegevens


Download ppt "Cultuur Gedrag Vaardigheden Specialisme Energiegévend Leiderschap  De totaalaanpak  Wat is energiegévend leiderschap eigenlijk?  In elf(tal) stappen."

Verwante presentaties


Ads door Google