De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Interne communicatie (IC) binnen ANB is een aandachtspunt. Er was al een degelijke basis aanwezig. Die wordt nu verder geoptimaliseerd en spoort samen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Interne communicatie (IC) binnen ANB is een aandachtspunt. Er was al een degelijke basis aanwezig. Die wordt nu verder geoptimaliseerd en spoort samen."— Transcript van de presentatie:

1

2 Interne communicatie (IC) binnen ANB is een aandachtspunt. Er was al een degelijke basis aanwezig. Die wordt nu verder geoptimaliseerd en spoort samen met de nieuwe algemene communicatiestrategie. Communicatie gebeurt immers altijd van binnenuit naar buiten. In de eerste plaats moeten je eigen mensen overtuigd zijn van je verhaal. Zij vormen de eerste lijn naar de buitenwereld toe. Met de nieuwe IC strategie willen we het interne vuur aanwakkeren, de informatiestromen optimaliseren, het teamgevoel versterken en het engagement voor het verhaal van ANB vergroten.

3 ANB vormt nog geen grote familie. Er is nog steeds een kloof tussen de centrale diensten en de provinciale diensten. Medewerkers zien door het bos de bomen niet meer. De perceptie leeft dat er voortdurend nieuwe projecten worden opgestart maar dat bestaande niet of niet degelijk worden afgesloten. Belang van interne communicatie leeft nog niet bij iedereen. Informatie komt vaak te laat of via “radio couloir”. Bestaande mediamix vraagt verfijning. Intranet houdt nog te weinig rekening met gebruikers Leidinggevenden moeten meer ‘communicatie-minded’ worden Nog te veel persoongsgebonden. Niet alle informatie stroomt door. Medewerkers mogen wat meer gepamperd worden Nood aan meer structuur en uitwerking IC Rijkdom en kennis beter delen Afdelingsgrenzen en locaties doorbreken.

4 Meer discipline binnen de organisatie. Mensen overtuigen van de kracht van innovatie. Realistische doelstellingen. Nadruk op de bredere boodschap van ANB. Sneller beslissen. Sneller communiceren. Begrip voor stakeholders. Consequent met beslissingen.

5 InformerenKennis delen & motiveren Inspireren en aanzetten tot gedragsverandering Heldere en duidelijke informatie is een basisbehoefte. Zonder deze basis is het voor medewerkers moeilijk om ook het grotere geheel te zien. Uitbouwen van kennisplatformen is cruciaal. Daarnaast moet er meer aandacht zijn voor het uitdragen van succesverhalen binnen ANB Een sterke organisatie staat of valt met het engagement van zijn medewerkers. Het management moet inspireren, op het terrein gaan, mensen overtuigen en de richting wijzen.

6

7

8

9

10 Zorg voor verspreiding van update grote projecten aan team (per kwartaal) Min. 1x actief aanwezig op de DR on tour (op andere locatie dan werklocatie) Stuur min. 2 artikels per jaar naar communicatie (succes, collega in de kijker, wist je dat…, …) voor verspreiding in gans ANB Verspreiden van de ondernemingsplannen en vertalen naar de specifieke behoeften van je team Actieve ondersteuning van de meting van onze communicatie-inspanningen (bv. pulse survey, ad hoc polls rond proces van cascadering)


Download ppt "Interne communicatie (IC) binnen ANB is een aandachtspunt. Er was al een degelijke basis aanwezig. Die wordt nu verder geoptimaliseerd en spoort samen."

Verwante presentaties


Ads door Google