De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kracht van Koeien Springplank naar een duurzame (melk)veehouderij

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kracht van Koeien Springplank naar een duurzame (melk)veehouderij"— Transcript van de presentatie:

1 Kracht van Koeien Springplank naar een duurzame (melk)veehouderij
Wat zijn de behoeften van de koe, de boer, de burger en het milieu? Met de daaraan gerelateerde functies in het houderijsysteem Wageningen UR Livestock Research

2 Hoe zijn behoeften bepaald in Kracht v Koeien?
De boer Kwalitatief, globaal, doelgroepen (motivaties en oriëntaties van ondernemers) De koe > 500 wetenschappelijk artikelen én Cowel: model (dierenwelzijn) om systemen te vergelijken De burger/consument NextExpertizer ® -methode m.b.v. 98 interviews (kwalitatief én statistisch) Het milieu Veel hogere eisen dan wettelijk In deze dia wordt kort weergegeven hoe in het project Kracht van koeien onderzoek is gedaan om de behoeften van koe, boer, burger en milieu te bepalen.

3 Voorbeelden van de behoeften van de koe
Vrijheid tot beweging en gedrag, rusten, liggen, lopen Voldoende en kwaliteit voer Geen negatieve prikkels & lekstroom Goede behandeling van het dier Goede Temp.-Vochtigheid index (THI) Goede vloertype van de loopgangen Goede vloertype van de voergangen Voldoende lichtintensiteit overdag

4 Voorbeelden van functies uit behoeften koe
Voorzie gebieden voor beweging, lopen, rusten, spelen en sociaal contact Bied adequate voerkwaliteit Produceer voer Manage gezondheid en ziekte Voorkom negatieve prikkels & lekstroom Regel de Temp.-Vochtigheid index (THI) Zorg voor goede vloer Zorg voor goede ligplaats Creëer daglicht overdag .

5 Voorbeelden van eisen aan functies
Voorzie gebieden voor beweging: b.v. 360 m2 Bied adequate voerkwaliteit: b.v. structuur, energie en eiwit Regel de Temp.-Vochtigheid index (THI): eis = hoogte index Zorg voor goede vloer: eisen b.v. zacht, stroef, droog) Zorg voor goede ligplaats: eisen b.v. zacht, droog, ruim Creëer daglicht overdag: eis aan hoeveelheid lux .

6 De sleutelfuncties m.b.t. dierenwelzijn
Voorzie in gebieden voor Beweging, lopen Rusten Spelen en sociaal contact Produceer voer Manage gezondheid en ziekte Important functions to fulfill in an animal welfare friendly dairy husbandry system. Solutions to the functions have to comply to the BoR Health not further addressed in pres.

7 Behoeften van de boer Twee doelgroepen: nieuwe groeiers en maatschappelijke ondernemers. Voorlopers met maatschappelijke oriëntatie. Interviews; literatuuronderzoek Globale behoeften: Groei en ontwikkeling Maatschappelijke oriëntatie: is kans Arbeid: plezier, flexibiliteit Bedrijfscontinuïteit: 1 of 2 volwaardige arbeidskrachten Weidegang: indien randvoorwaarden dat toelaten

8 Functies uit behoeften van de boer
Creëer meer rendement uit kapitaal goederen Creëer meer inkomen uit arbeid Maak contact met de omgeving/maatschappij Verhoog het plezier in arbeid Organiseer meer flexibiliteit Verhoog de bedrijfscontinuïteit Maak weidegang minder arbeidsintensief

9 Behoeften burger: kritische elementen
Dieren moeten vrij rond kunnen lopen Dieren als broeders en zusters behandelen Dieren goed verzorgen Diervoeding is natuurlijk en vers Zonodig meer betalen voor dierenwelzijn Natuur / Natuurlijke leefomgeving Vlees [dierlijke producten] met sappige verse smaak Eerlijke en duurzame productie Professionele handelingsvrijheid voor boeren Redelijke marges voor boeren Kwaliteitsborging door regels Deze behoeften zijn onderzocht door een speciaal onderzoek m.b.v. interviews: NextExpertizer (uitleg, zie volgende dia)

10 Functies uit behoeften burger
Bied dieren vrijheid Behandel dieren als broeders en zusters Verzorg de dieren goed Produceer natuurlijk en vers voer Maak dierenwelzijn tot waarde Ontwerp een natuurlijke leefomgeving Produceer vlees met sappige verse smaak Produceer eerlijke en duurzaam Geef boeren professionele handelingsvrijheid Creëer redelijke marges voor boeren Borg kwaliteit door regels

11 Behoeften milieu: voorbeelden van thema’s
Minder broeikasgassen Minder ammoniak Geen verlies aan mineralen (N en P) Minder koper en zink in bodem Behoud biodiversiteit Andere energiebronnen: minder gebruik fossiele brandstoffen Enkele actuele milieuthema’s, die de grote aandacht hebben in de maatschappij en bij de overheid.

12 Functies uit behoeften milieu
Verlaag de emissies van CO2 Verlaag de emissies van ammoniak Oogst de mineralen (N en P) uit urine en mest Voorkom gebruik van koper en zink Verhoog de biodiversiteit Produceer duurzame energie


Download ppt "Kracht van Koeien Springplank naar een duurzame (melk)veehouderij"

Verwante presentaties


Ads door Google