De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werk mee aan GEMMA2 Wat kunt u de komende tijd verwachten?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werk mee aan GEMMA2 Wat kunt u de komende tijd verwachten?"— Transcript van de presentatie:

1 Werk mee aan GEMMA2 Wat kunt u de komende tijd verwachten?
Theo Peters, KING 8 mei 2015 Landelijk ICT Beraad VIAG en GV’en

2 Waar zitten de veranderingen?
GEMMA 2 architectuur inhoud Waarom Welke onderdelen van de GEMMA Beschikbaar stellen van informatie Ontwikkeling GEMMA online Gegevens en berichtenstandaarden Transparantie Route RSGB en RGBZ Knooppunten

3 Architectuur onderdelen GEMMA 2
Aanleiding GEMMA 2 GEMMA 2 Architectuurprincipes GEMMA 2 Bedrijfsfunctiemodel GEMMA 2 Informatiearchitectuur Cocreatie traject

4 Waarom GEMMA 2? Behoefte aan bredere architectuur dan transactionele e-dienstverlening Hulp bij verandervraagstukken Hulp bij samenwerken en ketens Behoefte aan meer samenhang Behoefte aan solide basis om op voort te bouwen, bv. integratie NUP-standaarden en sociaal domein

5 Ontwikkelingen Toenemende samenwerking Regievoering
Toenemende complexiteit en heterogeniteit Netwerk/participatiesamenleving Toenemende aandacht voor transparantie Burger steeds meer centraal Breder gebruik van gegevens binnen de overheid Meer tijd en plaats onafhankelijk werken Consumerization Sociale media Toenemende aandacht voor informatiebeveiliging en privacy

6 GEMMA 2 Architectuurprincipes

7 GEMMA 2 Bedrijfsfuncties en -objecten
Bedrijfsfunctiemodel miste nog in GEMMA Beschrijft “wat de organisatie doet”, onafhankelijk van hoe het wordt uitgevoerd Is complementair aan de GEMMA procesarchitectuur Is erg handig voor verschillende doeleinden: overzicht, samenwerkingsdiscussies, ankerpunt voor andere modellen,..

8 GEMMA 2 bedrijfsfunctiemodel

9 GEMMA 2 Informatiearchitectuur
Nieuwe GEMMA informatiearchitectuur Functionele plaat Omvat hele gemeente, niet enkel dienstverlening Sluit aan bij bestaande platen voor sociaal domein Wordt thematisch verder uitgewerkt Focus op generieke functionaliteit

10 GEMMA 2 Informatiearchitectuur, totale plaat

11 Themaplaat Sociaal Domein

12

13 Co-creatie traject Start was op Work in Progress congres van KING (5 maart 2015) Bijeenkomsten in Amersfoort en Eindhoven zijn geweest Laatste bijeenkomst gepland op 18 mei 2015 in Den Haag Digitale co-creatie via GEMMA Online Verwerking resultaten: mei/juni Publicatie resultaten: juli 2015

14 Ontwikkeling Gemma online

15 Vragen GEMMA architectuur inhoud

16 Standaarden en informatiemodellen
Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke BasisGegevens (RSGB) Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ) Standaard Uitwisselingsformaat (StUF)

17 Hoe ziet StUF er uit

18 Compliancy en transparantie

19 Compliancy en transparantie

20 Roadmap 2015, berichtenstandaarden
RSGB 3 Informatiemodel StUF-BG 3.20 Berichten-standaarden RGBZ 2 Informatiemodel StUF-ZKN 3.20 Berichten-standaarden Q Q Q Q4 Analyse Sectormodellen en koppelvlakken Sectormodellen en koppelvlakken Berichten-standaarden

21 Decompositie ‘eindproduct’
Koppelstandaard Functionele beschrijving Ketenbeschrijving Procesbeschrijving Informatie-model Verbinding met GEMMA appl. arch. Berichtdefinities Technische beschrijving XSD’s WSDL Technische uitwerking Testspecificatie Compliancy eisen (testdekking) Testbeschrijving Testinstrument Referenties Hergebruik van “halffabricaat en grondstof standaarden”

22 Grootschalige implementatie - reikwijdte
Nieuwe versies van halffabrikaat Standaarden (KING) Eindproduct standaarden 2015 Analyse Sectormodellen en koppelvlakken 2016 201..? v Sectormodellen en koppelvlak Berichten standaarden Inbouwen/aanpassen software, applicaties voorzieningen, e.d. Voorbereiding (grootschalige) Implementatie(s) Invoering/implementatie in uitvoering bij gemeenten en ketenpartners Implementatie

23 Vragen nieuwe standaarden

24 Knooppunten: Verbinding in het sociaal domein

25 Knooppunten: wat treffen gemeenten aan
Sector Knooppunt Gemeenten Gemeentelijk gegevensknooppunt decentralisaties Fysiek domein PDOK, Bestemmingsplannen via Wat Mag Waar Dataland Publieke sector Rinis, SNG Provincies Sectoraal Knooppunt Provincies (Beveiligde pagina Digiprovincie) Onderwijs DUO Open Onderwijsdata, Studielink Veiligheid en Justitie Justitiële Informatiedienst - Justid (EBV/JUBES) Werk & Inkomen BKWI / Suwinet, Inlichtingenbureau Zorg CIBG Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZA) Jeugdzorg  Collectief Opdracht Routeer Voorziening (CORV)

26 Nu G G K G K G K K K G G K K Ketenpartner Ketenpartner
Per knooppunt aansluiteisen en afstemming/afspraken Ketenpartner K Ketenpartner

27 Visie straks, korte termijn
G G G G K K K K G G K Delen van afspraken/uitgansgpunten. B.v. SLA, verbinding, autorisatie K K Ketenpartner Ketenpartner

28 Visie straks, lange termijn
GF K GF G G K K Knooppunten ook met (gemeentelijke) functionaliteit Ketenpartner Ketenpartner

29 Knooppunten


Download ppt "Werk mee aan GEMMA2 Wat kunt u de komende tijd verwachten?"

Verwante presentaties


Ads door Google