De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werk mee aan GEMMA2 Wat kunt u de komende tijd verwachten? Theo Peters, KING 8 mei 2015 Landelijk ICT Beraad VIAG en GV’en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werk mee aan GEMMA2 Wat kunt u de komende tijd verwachten? Theo Peters, KING 8 mei 2015 Landelijk ICT Beraad VIAG en GV’en."— Transcript van de presentatie:

1 Werk mee aan GEMMA2 Wat kunt u de komende tijd verwachten? Theo Peters, KING 8 mei 2015 Landelijk ICT Beraad VIAG en GV’en

2 Waar zitten de veranderingen? GEMMA 2 architectuur inhoud Waarom Welke onderdelen van de GEMMA Beschikbaar stellen van informatie Ontwikkeling GEMMA online Gegevens en berichtenstandaarden Transparantie Route RSGB en RGBZ Knooppunten 2

3 Architectuur onderdelen GEMMA 2 Aanleiding GEMMA 2 GEMMA 2 Architectuurprincipes GEMMA 2 Bedrijfsfunctiemodel GEMMA 2 Informatiearchitectuur Cocreatie traject 3

4 Waarom GEMMA 2? Behoefte aan bredere architectuur dan transactionele e-dienstverlening Hulp bij verandervraagstukken Hulp bij samenwerken en ketens Behoefte aan meer samenhang Behoefte aan solide basis om op voort te bouwen, bv. integratie NUP-standaarden en sociaal domein

5 Ontwikkelingen Toenemende samenwerking Regievoering Toenemende complexiteit en heterogeniteit Netwerk/participatiesamenleving Toenemende aandacht voor transparantie Burger steeds meer centraal Breder gebruik van gegevens binnen de overheid Meer tijd en plaats onafhankelijk werken Consumerization Sociale media Toenemende aandacht voor informatiebeveiliging en privacy

6 GEMMA 2 Architectuurprincipes 6

7 GEMMA 2 Bedrijfsfuncties en -objecten Bedrijfsfunctiemodel miste nog in GEMMA Beschrijft “wat de organisatie doet”, onafhankelijk van hoe het wordt uitgevoerd Is complementair aan de GEMMA procesarchitectuur Is erg handig voor verschillende doeleinden: overzicht, samenwerkingsdiscussies, ankerpunt voor andere modellen,..

8 GEMMA 2 bedrijfsfunctiemodel 8

9 GEMMA 2 Informatiearchitectuur Nieuwe GEMMA informatiearchitectuur Functionele plaat Omvat hele gemeente, niet enkel dienstverlening Sluit aan bij bestaande platen voor sociaal domein Wordt thematisch verder uitgewerkt Focus op generieke functionaliteit

10 GEMMA 2 Informatiearchitectuur, totale plaat

11 Themaplaat Sociaal Domein 11

12

13 Co-creatie traject Start was op Work in Progress congres van KING (5 maart 2015) Bijeenkomsten in Amersfoort en Eindhoven zijn geweest Laatste bijeenkomst gepland op 18 mei 2015 in Den Haag Digitale co-creatie via GEMMA Online Verwerking resultaten: mei/juni Publicatie resultaten: juli 2015

14 Ontwikkeling Gemma online 14

15 Vragen GEMMA architectuur inhoud

16 Standaarden en informatiemodellen Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke BasisGegevens (RSGB) Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ) Standaard Uitwisselingsformaat (StUF)

17 Hoe ziet StUF er uit

18 Compliancy en transparantie

19 19 Compliancy en transparantie

20 RGBZ 2 Informatiemodel RSGB 3 Informatiemodel StUF-ZKN 3.20 Berichten-standaarden StUF-BG 3.20 Berichten-standaarden Q1 Q2 2015 Q3 Q4 Roadmap 2015, berichtenstandaarden Analyse Sectormodellen en koppelvlakken Berichten-standaarden

21 Koppelstandaard Functionele beschrijving Ketenbeschrijving Procesbeschrijving Informatie-model Verbinding met GEMMA appl. arch. Berichtdefinities … Technische beschrijving XSD’s WSDL Technische uitwerking … Testspecificatie Compliancy eisen (testdekking) Testbeschrijving Testinstrument Referenties Hergebruik van “halffabricaat en grondstof standaarden” Decompositie ‘eindproduct’

22 v Grootschalige implementatie - reikwijdte Nieuwe versies van halffabrikaat Standaarden (KING) 2015 2016 201..? Analyse Sectormodellen en koppelvlakken Inbouwen/aanpassen software, applicaties voorzieningen, e.d. Invoering/implementatie in uitvoering bij gemeenten en ketenpartners Voorbereiding (grootschalige) Implementatie(s) Implementatie Sectormodellen en koppelvlak Berichten standaarden Eindproduct standaarden

23 Vragen nieuwe standaarden

24 Knooppunten: Verbinding in het sociaal domein

25 Knooppunten: wat treffen gemeenten aan SectorKnooppunt Gemeenten Gemeentelijk gegevensknooppunt decentralisaties Fysiek domein PDOKPDOK, Bestemmingsplannen via Wat Mag Waar DatalandWat Mag Waar Dataland Publieke sector RinisRinis, SNGSNG Provincies Sectoraal Knooppunt ProvinciesSectoraal Knooppunt Provincies (Beveiligde pagina Digiprovincie) Onderwijs DUO Open OnderwijsdataDUO Open Onderwijsdata, StudielinkStudielink Veiligheid en Justitie Justitiële Informatiedienst - Justid (EBV/JUBES) Werk & Inkomen BKWI / SuwinetBKWI / Suwinet, InlichtingenbureauInlichtingenbureau Zorg CIBG Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZA) Jeugdzorg Collectief Opdracht Routeer Voorziening (CORV)

26 Nu G G G G Ketenpartner G G K K K K K K K

27 Visie straks, korte termijn G G G G Ketenpartner G G K K K K K K K

28 Visie straks, lange termijn G G G G Ketenpartner G G K K GF K K GF Ketenpartner

29 Knooppunten


Download ppt "Werk mee aan GEMMA2 Wat kunt u de komende tijd verwachten? Theo Peters, KING 8 mei 2015 Landelijk ICT Beraad VIAG en GV’en."

Verwante presentaties


Ads door Google