De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“ Als je een schip wilt bouwen, moet je werklui niet opdragen hout te verzamelen, je moet niet het werk verdelen en orders geven. Leer in plaats daarvan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“ Als je een schip wilt bouwen, moet je werklui niet opdragen hout te verzamelen, je moet niet het werk verdelen en orders geven. Leer in plaats daarvan."— Transcript van de presentatie:

1 “ Als je een schip wilt bouwen, moet je werklui niet opdragen hout te verzamelen, je moet niet het werk verdelen en orders geven. Leer in plaats daarvan mensen eerst te verlangen naar de eindeloze zee. ” Antoine de Saint-Exupery

2 Presentatie SDV-platform Inspiratietour Van SDV naar D&P Februari 2014

3 Regiobijeenkomsten jan-feb 2014

4 Doelen vernieuwing vmbo Toekomstbestendig: - organiseerbaar - ontwikkelingen mbo en arbeidsmarkt Herkenbaar en overzichtelijk Verbeterde aansluiting vervolgopleidingen Vmbo = fundament beroepskolom Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

5 is te zw Uitgangspunten Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma In elke sector wordt één kernprogramma aangeboden… ec … altijd in combinatie met profiel- en keuzedelen Kernprogramma = hart van de sector

6 4 Profieldelen Centraal examen 4 Keuzedelen Schoolexamen PROFIEL KEUZE Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma KERN

7 Kern A. Algemene kennis en vaardigheden B. Professionele kennis en vaardigheden C. Loopbaancompetenties en loopbaandossier – vijf loopbaancompetenties (motieven, capaciteiten, netwerken, werkexploratie, loopbaansturing) Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

8 Stand van zaken per sector Economie – Economie en ondernemen – Horeca, bakkerij, recreatie Techniek – Bouwen, wonen, interieur – Productie, installeren, energie – Mobiliteit en transport – Media, vormgeving & ICT Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Zorg & welzijn – Zorg en welzijn Intersectoraal – Dienstverlening & Producten Groen Profielen:

9 V A L K U I L Bij invoering van de nieuwe profielen verdwijnen alle afdelingsprogramma’s. De 35 afdelingen gaan op in 9 profielen De programma’s zijn echt nieuw! Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo “Alles blijft zoals het is…”

10 Advies Start met visie-ontwikkeling Vragen die beantwoord moeten worden: Welke onderwijsvisie hebben we Welke profielen bieden we aan Volgorde profiel - keuze Welke keuzemogelijkheden bieden we als school (binnen of buiten profiel, binnen of buiten sector) Hoe geven we LOB vorm Hoe ziet het onderwijsprogramma er uit Betrek bij de visie-ontwikkeling alle betrokkenen (docenten, (AVO en beroepsgericht), leidinggevende, decanen, onderbouw en bovenbouw, enz.) Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

11 onderwijsorganisatie personeel organisatievorm middelen/randvoorwaarden onderwijstijd lessentabel leeractiviteiten groepering van leerlingen docentrollen (minimum) aanstellingsomvang normjaartaak (takenplaatje) bevoegdhedenregeling scholingsbeleid functiebouwwerk managementstructuur koppeling docenten aan leerlingengroepen teamsamenstelling financiën gebouw inrichting materiële ondersteuning

12

13

14 Hoe nu verder met SDV? 1.Sectoraal binnen profiel Z&W Vaardigheden binnen context ZW 2. Intersectoraal binnen profiel D&P Talent herkennen en verdiepen 3. Vakcollege Dienstverlening Vo – mbo / meer praktijk, minder theorie

15 Platform SDV kiest voor D&P Breed opleiden als brug naar meer dan een beroep Burgerschap en cultuur als wezenlijk onderdeel van het curriculum Leren binnen en buiten de school Uitstel van studie- en beroepskeuze Intensieve (loopbaan) begeleiding en coaching … om toe te werken naar een onderbouwde en bewuste keuze voor een vervolgopleiding

16 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

17 MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag M1 45 minuten M1 45 minuten M1 45 minuten ISP M1 45 minuten BO 3x45 min AVO 3x45 min AVO 3x45 min7 x 45 min AVO 3x45 min M2 3x45 minuten ISV 3x45 minuten ISV 3x45 minuten M2 3x45 minuten 17

18 wellness, toerisme en recreatie verzorging, zorg en welzijn hospitality handel en ondernemerschap horeca en bakkerij economie en administratie X-media en vormgeving mediatechniek techniek, bouw, grond, infra en onderhoud gezondheid, sport en bewegen publieke en particuliere veiligheid informatie en communicatie facilitaire dienstverlening Technologie & commercie Dienstverlening& en commercie Ondernemen

19 Leren buiten de school Een dag per week, kortere of langere tijd Assistent van een professional Kennis maken met een organisatie/bedrijf, werkritme, algemene vaardigheden, meewerken en toepassen, spiegelen talenten aan eigen ervaringen in praktijk Leerafdeling (vmbo – mbo – hbo) Win-win voor leerling – school – bedrijf/organisatie

20 Onderbouwde keuze voor vervolgopleiding Het best mogelijke diploma (Voorbereiding op) Goed burgerschap Primaire taak: kennis en vaardigheden Pedagogische opdracht: vorming maatschappelijke & culturele waarden in algemeen en schoolwaarden in het bijzonder: zo gedragen wij ons op Echnaton (en daarbuiten) De leerling en zijn talenten Mentoraat Verwerken Versterken portfolio leer- studievaardigheden sociale vaardigheden ondersteuning taal/rekenen cultuur/burgerschap MAS …….. Reflecteren Richten persoonlijk leerplan: - doelbewustzijn vergroten - sociale verbondenheid stimuleren Presenteren verantwoordelijkheid nemen: - eigen groep - ouders Coaching gerichtheid vanuit de mentor Meesterschap gerichtheid vanuit de leerling verbinden aan capaciteiten, interesses, ambities

21 Actief luistern Valideren Waarderen: kwaliteiten/motieven benoemen Aanzetten tot nadenken Relateren aan andere situaties Laten interpreteren van eigen kwaliteit/motief Kwaliteitenreflectie Wat deed je hierin heel goed? In welke situatie (binnen of buiten school) deed je dit ook heel goed? Ben je hier altijd al goed in geweest? Hoe noem je deze kwaliteit? Motievenreflectie Wat maakte deze ervaring bijzonder? Wat raakte jou? Herken je dit in andere situaties? Wat zegt dat over wat jij belangrijk vindt? Hoe zou je deze waarde/ambitie/leerregel /toekomstdroom willen noemen? Is wat je wilt ook wat je kunt of andersom? Werkexploratie Hoe ziet het werk/de opleiding er uit? -wat moet je doen/kunnen/willen? -wat zijn moeilijke aspecten/dilemma’s -hoe wordt hier mee omgegaan? -wat zijn uidagingen/onwikkelingen? Kun en wil jij dit werk/deze opleiding doen? Welke werkzaamheden passen het beste bij jou? Loopbaansturing Wat wil je onderzoeken over jezelf/werk? Wat wil je uitproberen, leren en bewijzen? Welke activiteit/ervaring is daar voor nodig (binnen of buiten de school)? Hoe kun je dit organiseren? Waar zit de uitdaging in? Wat is je volgende stap en waar moet het toe leiden (toekomstbeeld)? Wat is er voor nodig om een goede keuze te maken? Hoe hebben eerdere keuzes/activiteiten uitgepakt? Netwerken Wie heb je nodig voor onderzoek over jezelf of werk dat bij je past/ om iets uit te proberen of te bewijzen? Wie zit er in je netwerk? Hoe ziet je netwerk er uit (kwaliteit/kwantiteit) Hoe ga contact leggen? Wat doe je om contact te houden met mensen in je netwerk? Ervaring Waar was je trots op? Wat heeft indruk op je gemaakt? Wat kon je niet los laten? Wanneer voelde je je super/rot? Keuze Wat is een relevante vervolgstap gezien leervraag of prestatiedoel (binnen of buiten de school) Wat is nog nodig om tot een goede keuze voor sector of opleiding te komen? Zelfbeeld Netwerk Werk/ Opleidings beeld Toekomstbeeld Prestatiebewijs Activeren tot netwerken Evt eigen network inzetten Feedback geven op netwerk en netwerken Expertise inbrengen over netwerken Doorvragen Samenvatten Nagaan wat nog nodig is Aanzetten tot verder onderzoeken Feedback Laten interpreteren van werkzaamheden die passen Activeren tot onderzoeken van zelf en werk Activeren tot experimenteren en bewijzen Helpen formuleren van nieuwe leervraag\prestatiedoel

22 SDV-platform gaat op inspiratietour… inspireren door ervaren – good practise Echnaton Almere inspireren tot actie – aan de slag met het team inspireren tot veranderen – in gesprek met schoolleiding


Download ppt "“ Als je een schip wilt bouwen, moet je werklui niet opdragen hout te verzamelen, je moet niet het werk verdelen en orders geven. Leer in plaats daarvan."

Verwante presentaties


Ads door Google