De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarplan 2015 CONCEPT – 03/11/2014 Activiteiten Academy.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarplan 2015 CONCEPT – 03/11/2014 Activiteiten Academy."— Transcript van de presentatie:

1 Jaarplan 2015 CONCEPT – 03/11/2014 Activiteiten Academy

2 Strategic Plan 2012 – 2015 en Academy Het Strategic Plan is gebaseerd op drie pijlers, waarvan ‘enhance professionalism’ betrekking heeft op de veranderingen in de rol die IIA Nederland wil doorvoeren op het gebied van opleidingen. De rol van IIA Nederland verandert van ‘Trainer to Facilitator’. Dit betekent een verschuiving van het actief zelf ontwikkelen, aanbieden en organiseren van trainingen, naar het faciliteren van de leden voor het voldoen aan hun opleidingsbehoefte. IIA Nederland brengt in de nieuwe situatie het ‘marktaanbod’ voor onderkende competenties in kaart, houdt overzicht op marktontwikkelingen en vertaalt deze ontwikkelingen door naar nieuwe opleidingsvragen. Visie en missie 2012 – 2015 (1)

3 Visie en missie 2012 – 2015 (2) 1.‘Het’ Portaal voor internal audit opleidingen 2.Professioneel (voor- en achterkant) 3.Regiefunctie met verantwoordelijkheid voor kwaliteit 4.Onderscheidend door actualiteit, breedte en diepgang 5.‘One stop shop’ = volledig opleidingenaanbod en ontzorging 6.Basis = Competentie Raamwerk 7.Voor Career Auditors en Business Auditors 8.Doelgroepsegmentatie = relevant zijn voor alle sectoren 9.Productenaanbod: trainingen, seminars en leergangen 10.Consistent met het IIA verdienmodel

4 Hoofddoelstelling opzetten en implementeren van duurzame IIA Academy Subdoelstellingen eenduidige visie, beleidskaders en richtlijnen standaard afspraken met opleiders portal en kalender op basis van Competentie Raamwerk coördinatie van alle opleidingsactiviteiten (kalender) coördinatie main events: IIA Congres en RO Masterclass constructieve verbinding met andere commissies effectieve interne organisatie en commissie en MIS accreditatie van universiteiten (SVRO) onderzoek mogelijke uitbesteding (volledige regiefunctie) Doelstellingen 2012 - 2015

5 Vormgeven en inrichten portal IIA Academy Uitbreiden training- en seminaraanbod (activiteitenkalender) Afspraken met partners, preferred suppliers en overigen Aanbod van leergangen realiseren Realisatie doelstellingen 2014 (1/3)  Gerealiseerd via PE online  Training- en seminar- aanbod verbreed, maar ook CAE Forum  Basisafspraken, maar maatwerk mogelijk  Bezig met ontwikkeling leergang CIA+

6 IIA Jaarcongres en RO Masterclass (tight cost control) Verdere professionalisering interne organisatie PE controle en nieuw PE beleid Accreditatie Universiteiten Realisatie doelstellingen 2014 (2/3)  Budget RO Masterclass strakker gemanaged  Aanstelling Event Manager en afronding Project  Onderhanden

7 Belangrijkste resultaten 2014 Procedures en interne organisatie geactualiseerd Realisatie PE Portal gebaseerd op Competentie Raamwerk Naast Eigen Label ook Open Inschrijvingen (breder aanbod) Initieel aanbod vanuit Partnerafspraken Financiele doelstellingen (ruim) behaald  Met de aanstelling van de Event Manager heeft de Academy de benodigde professionaliseringslag ingezet. Naast kennis is hiermee ‘networking’ capaciteit binnengehaald. Realisatie doelstellingen 2014 (3/3)

8 CAE uitvraag naar opleidingsbehoeften (verbinding maken) Thematische benadering activiteitenkalender Tijdigheid aanbod activiteiten verhogen Kwaliteit processen verdere verbeteren (langs lijn CEDEO) Masterclass/Course benadering voor Partners realiseren Evaluatie Open Inschrijvingen Versterking Regiefunctie (leidraad: Competentie Raamwerk) Aanbod leergangen via Universiteiten Coordinatie IIA Jaarcongres 2015 Accreditatie Universiteiten Herijking Commissie Academy en Collegestructuur Samenwerking zusterorganisaties realiseren Geplande activiteiten 2015 (1/2)

9 Doelstelling is om eind 2015 de gewenste transitie te hebben gerealiseerd van ‘Trainer’ naar ‘Facilitator’ Dit vereist dat we naast Preferred Suppliers (Partners, Universiteiten en andere partijen) samenwerkingsverbanden hebben met zusterorganisaties Dit vereist ook het in contact staan met onze leden, waarbij vooral de CAE’s zullen worden bewerkt (behoeftepeiling en aanbodpromotie) Competentie gebaseerd opleidingsaanbod is leidend, maar kwaliteit moet de driver zijn en blijven! Geplande activiteiten 2015 (2/2)

10 Geplande activiteiten 2015 OmschrijvingOutputMaatstaf voor succes Strategie (pijler A,B,C) CAE uitvraag naar opleidingsbehoeften (verbinding maken) Behoefte overzicht 20 CAE’s gereageerd Thematische benadering activiteitenkalender Gerichte trainingen Thema’s afgedekt Tijdigheid aanbod activiteiten verhogenKalenderBegin 2015 gereed Kwaliteit processen verdere verbeteren (langs lijn CEDEO) Vaste procedures CEDEO accreditatie Masterclass/Course benadering voor Partners realiseren KalenderAlle partners aangehaakt Evaluatie Open InschrijvingenEvaluatie en conclusie

11 Geplande activiteiten 2015 OmschrijvingOutputMaatstaf voor succes Strategie (pijler A,B,C) Versterking Regiefunctie (leidraad: Competentie Raamwerk) Aanbod preferred suppliers CF afgedekt Aanbod leergangen via UniversiteitenAanbodLeergang(en) Coordinatie IIA Jaarcongres 2015Aantrekkelijk congres Veel deelnemers en financieel goed resultaat Accreditatie Universiteiten (SVRO)AssessmentGoed proces accreditatie Herijking Commissie Academy en Collegestructuur VoorstelEffectieve organisatie Samenwerking zusterorganisaties realiseren Gedeelde kalender Inschrijvingen derden

12 2014 Verwachte opbrengsten: 385K Verwachte directe kosten: 240K Bureau en algemene kosten: 10K Kosten Event Manager: 40K Netto resultaat: 20K  In het resultaat voor aftrek bureaukosten en kosten event manager zit ongeveer 80K vanuit ZWJZ Financieel (1/2)

13 Begroting 2015 Resultaat Congres: 50K (nieuw toewijsbaar aan Academy) Resulaaat RO Masterclass: 15K Resultaat overig: 30K Bureau en algemene kosten: 10K Kosten Event Manager: 68K Netto resultaat: 40K  Met name via Partnerschip opties in de vorm van Masterclass kunnen de resultaten overige worden behaald. Financieel (2/2)


Download ppt "Jaarplan 2015 CONCEPT – 03/11/2014 Activiteiten Academy."

Verwante presentaties


Ads door Google