De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarprojecten Ouderenzorg Evaluatie 2013 SBO 12/2/2014 Uitgedeeld SBO 12/2/2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarprojecten Ouderenzorg Evaluatie 2013 SBO 12/2/2014 Uitgedeeld SBO 12/2/2014."— Transcript van de presentatie:

1 Jaarprojecten Ouderenzorg Evaluatie 2013 SBO 12/2/2014 Uitgedeeld SBO 12/2/2014

2 1. Prezo woonzorg kwaliteitssysteem 2. Uitwerking handleiding werking LDC 3. Cliëntvolgende financiering woonzorg 4. Toetsingscriteria commercialisering 5. Monitoring programmatie WZC 6. Bevoegdheidsoverdracht 7. Ondersteuningsinitiatieven bestuurders & directies 8. Netwerking woonzorg 9. Ethisch beleid WZC 2

3 1. PREZO Woonzorg kwaliteitssysteem 3

4 PREZO Woonzorg kwaliteitssysteem Meerjaars programma Programmadoelstellingen – accreditatie vanuit de sector – integraal kwaliteitssysteem (model, methode, ICT) voor de wzc – complementair met overheidsinitiatieven, ondersteunend voor kwaliteitsregelgevingsverplichtingen 4

5 Doelstellingen 2013: 1.Ontwikkeling kwaliteitsmodel: (eind)redactie deel II PREZO map 2.Introductie- en implementatietraject: informering/opleiding/ ondersteuning voorzieningen bij het kennismaken met en uitrollen van PREZO Woonzorg 3.Ontwikkeling ondersteunend ICT platform: selectie softwarebouwer, ontwerpen en testen tool, uitrol voorbereiden 4.Pilootproject: validatie content kwaliteitssysteem, uittekenen ICT tool, uitgroeien tot lokale “ambassadeurs” kwaliteitssysteem 5.Partnerschappen: verkennen mogelijk partnerschap, relevant voor verdere ontwikkeling systeem, vorming en opleiding rond het systeem, implementatiebegeleiding in de voorzieningen. 6.Contact Vlaamse overheid rond evolutie van het systeem en afstemming met Vlaamse initiatieven 7.beschikbaar stellen van aansprekend en duidelijk PR- en informatief materiaal 5

6 Resultaten 2013 1.Ontwikkeling kwaliteitsmodel: Deel II PREZO map - gepubliceerd mei 2013 2. Introductie- en implementatietraject: 4 introductieseminars jan-febr Sprekers BVDH en RVDW Deelnemers= 319 directies en beleidsverantwoordelijken 13 interactieve workshops telkens 3 dagdelen - febr-juni Deelnemers= 244 directies en kwaliteitsverantwoordelijken uit 123 voorzieningen 6

7 Resultaten 2013 3.Ontwikkeling ondersteunend ICT- platform – Procedure voor selectie van ICT-bouwer/uitbater werd doorlopen, en leidde tot keuze voor Pyxima. – Een voorstel desbetreffend werd voorgelegd en goedgekeurd door directiecomité, sbo en bureau. – Contractbesprekingen met Pyxima leidden tot contract, m.i.v. licentie-afspraken. Ontwikkelproject met definitieve oplevering dec 2014 is lopende 7

8 Resultaten 2013 4.pilootproject – maandelijkse bijeenkomsten met 20 pilootvoorzieningen – validatie van inhoud, methodiek PREZO Woonzorg validatie van systeem voor Zelfevaluatie validatie van Q-jaarplanning en strategisch kiezen ontwikkelen “sketchbook” ICT platform – opnemen ambassadeursrol 8

9 Resultaten 2013 5.partnerschappen – partnering met andere groepen van gebruikers om doelgroep te vergroten: verkenning met VVSG en Familiehulp – partnerschap voor doorontwikkeling inhoud, implementatie en EBP: verkenning met CZV en met CAIROS 9

10 Resultaten 2013 6.Contacten Vlaamse overheid: acceptatie van systeem en aantonen complementariteit met RefKQ 7.Communicatie- en PR materiaal ontwikkelen in kader van WS en pilot, verder verschoven naar 2014 (~ ICT tool) 10

11 Doelstellingen 2014 1.Ontwikkeling en implementatie ICT tool 2.Introductie- en vormingsinitiatieven, marketing 3.Implementatietraject implementatieroadmap en checklist opleiding “PREZO Woonzorg Q-coördinator- implementator partnerschappen – “gecertificeerde implementatoren” 4.Wetenschappelijke ondersteuning 5.Voorbereiding accreditatie 6.Partnerschappen: overeenkomsten uitwerken 11

12 2. Handleiding LDC 12

13 Uitwerking handleiding werking LDC Evaluatie project 2013: -Handleiding is klaar in kladversie. -Aftoetsing visie werking LDC met VVDC en VVSG -Aftoetsing met Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid met leidraad voor LDC (norminterpretaties inspectiedienst verdaagd naar 24/02/2014) 13

14 Verderzetting project 2014: - Uitwerking handleiding na toetsing met Vlaams Agentschap - Integratie van de werkgroep in de nieuw opgerichte werkgroep voor thuiszorg ondersteunende initiatieven, om van hieruit de opdracht naar beginnende zorgnood meer vorm te geven. - Publicatie handleiding zomer 2014. 14

15 3. Cliëntvolgende financiering woonzorg 15

16 Cliëntvolgende financiering woonzorg Luik 1: Omschakelpunt thuiszorg vs residentiële zorg 1 oktober 2013: Presentatie platform woonzorg Finaliteit: excelrekenmodule + analysedocument

17 Cliëntvolgende financiering woonzorg Luik 2: Toekomstige financiering woonzorg 3, 19 december 2013 infosessie staatshervorming Finaliteit: Sneuvelnota SBO april/juni 2013 Visie- ontwikkeling (intersectoraal)

18 4. Toetsingscriteria commercialisering 18

19 Toetsingscriteria commercialisering Onderscheid volgens beheersinstantie vervalt Multidimensioneel kader MVO Concrete toetsingscriteria per dimensie Finaliteit: Gebruik criteria op voorzieningsniveau Discussie provinciale bureaus Powerpoint SBO juli 2013 Uitgeschreven nota als leidraad, met criteria en kader

20 5. Monitoring programmatie WZC 20

21 Monitoring programmatie WZC Opvolgen marktwerking in sector OZ Jaarlijkse monitoring programmatie WZC 21 Finaliteit: Powerpoint SBO Powerpoint staf intern Verbondsnota 2014: bijkomend onderzoek op het vlak van vastgoed in de grotere commerciële groepen

22 6. Bevoegdheidsoverdracht 22

23 Bevoegdheidsoverdracht Insteek Vlaams groenboek 6 de staatshervorming Opvolgen reactie op groenboek door SAR WGG Informeren van de leden OZ Visie Zorgnet Vlaanderen op ouderenzorgbeleid na de 6 de staatshervorming (i.s.m. de collega’s) 23 Finaliteit: Insteeknota: SBO van mei 2013 Infosessies december 2013 SAR WGG: januari-mei 2014 1ste helft 2014: verdiepen visie ouderenzorgbeleid na de bevoegdheidsoverdracht + realisatie, i.h.b. korte termijn

24 7. Ondersteuningsinitiatieven bestuurders en directies woonzorg 24

25 Ondersteuningsinitiatieven bestuurders en directies woonzorg 28/03/2013: kwaliteitsbeleid 06/06/2013: samenwerking in de woonzorg GPS 2021 masterclass voor bestuurders 22/02 en 23/02/2013 Voorbereiding tweedaagse ‘samenwerken in de woonzorg’ (februari 2014) Voorbereiding masterclass nieuwe directies woonzorgcentra (start februari 2014) 25

26 8. Netwerking in de woonzorg 26

27 Netwerking in de woonzorg Platform woonzorg Conceptnota ‘Krachten bundelen voor zorg op maat in complexe zorgsituaties’ Literatuurstudie integrale zorgconcepten voor personen met een langdurige en/of complexe zorgvraag Inhoudelijke voorbereiding ‘position paper’ 27

28 9. Ethisch beleid in WZC 28

29 Ethisch beleid in de WZC - Een handreiking Vragenlijst verstuurd naar de leden 29 Gegevens van het woonzorgcentrum223 Aantal ingevulde vragenlijsten2612% respons Antwerpen831% Limburg311,5% Oost-Vlaanderen519% Vlaams Brabant311,5% West-Vlaanderen727% Interviews afgenomen bij 5 WZC leden ZNV Voorbereiding studiedag 2014 (ad hoc werk- groep ter voorbereiding)


Download ppt "Jaarprojecten Ouderenzorg Evaluatie 2013 SBO 12/2/2014 Uitgedeeld SBO 12/2/2014."

Verwante presentaties


Ads door Google