De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

de TIEN WOORDEN van JHWH deel 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "de TIEN WOORDEN van JHWH deel 3"— Transcript van de presentatie:

1 de TIEN WOORDEN van JHWH deel 3
xg Tisja be av De 9e av Agressie tegen de God van Israël, tegen zijn invloed in deze wereld. Gerard J.Wijtsma

2 de TIEN WOORDEN van JHWH deel 3
xg 3e & 8e WOORD Gerard J.Wijtsma

3 De tien woorden worden gegeven Israelieten en de ‘gerev rav’.
va De stenen tafelen De tien woorden worden gegeven in niemandsland aan mannen en vrouwen, Israelieten en de ‘gerev rav’. Gerard J.Wijtsma

4 va De stenen tafelen De Jerusjalmi Sjekalim (Talmoed) geeft 5 verschillende verklaringen t.a.v. wat er op de twee stenen tafelen (luchot) stond. 1. 5 op de ene en 5 op de andere. 2. Op iedere tafel 10. 3. 10 op beide zijden van iedere tafel. 4. 40 op iedere tafel, 10 op elke kant. 5. Op iedere tafel 10 en in de marge de details Gerard J.Wijtsma

5 Pasten in de Aron haKodesj
va De stenen tafelen Pasten in de Aron haKodesj Ex.25:10 “Zij moeten dan een ark van acaciahout maken, twee en een halve el lang, anderhalve el breed, en anderhalve el hoog.” Gerard J.Wijtsma

6 va De stenen tafelen Ex.32: 15 Toen keerde Mozes zich om en daalde van de berg af met de twee tafelen der getuigenis in zijn hand, tafelen, die aan beide zijden beschreven waren: aan de éne en aan de andere zijde waren zij beschreven.  וַיִּפֶן וַיֵּרֶד מֹשֶׁה מִן-הָהָר וּשְׁנֵי לֻחֹת הָעֵדֻת בְּיָדוֹ  לֻחֹת כְּתֻבִים מִשְּׁנֵי עֶבְרֵיהֶם-מִזֶּה וּמִזֶּה הֵם כְּתֻבִים Gerard J.Wijtsma

7 va De stenen tafelen 40x20x0,8=800cm3 x sg 2,5g/cm3 = 1,6 kg per stuk
Maximale gewicht dat in de bouw met twee handen getild mag worden is 23 kg.(let op: berg op en af!) 40x20x0,8=800cm3 x sg 2,5g/cm3 = 1,6 kg per stuk 2 stenen tafelen: 2x1,6 kg = 3,2 kg Volgens de Encyclopedia Judaica wogen ze 40 se’ah, dat is 913 gram. Gerard J.Wijtsma

8 va De stenen tafelen Ex.20:1-7 323 letters 98 woorden
Tafel 1 tot eerste zin 4e woord Ex.20:8-13 325 letters 91 woorden Tafel 2 vanaf 2e zin 4e woord Gerard J.Wijtsma

9 va De stenen tafelen Gerard J.Wijtsma
1 Toen sprak God al deze woorden: 2 Ik ben de Here, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. 3 Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.4 Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. 5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, 6 en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.7 Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.8 Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; 9 zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; 10 maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. 11 Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de Here de sabbatdag en heiligde die.12 Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here, uw God, u geven zal.13 Gij zult niet doodslaan.14 Gij zult niet echtbreken.15 Gij zult niet stelen.16 Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.17 Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gerard J.Wijtsma

10 va Samenvatting deel 1 liefde tot naaste Adonai 6,7,8,9,10 613 mitzwot
26 woorden 613 mitzwot 1,2,3,4,5 146 woorden Gerard J.Wijtsma

11 va Samenvatting deel 1 6. Je moordt niet. 7. Je pleegt geen overspel.
8. Je steelt niet. 9. Je spreekt geen leugens. 10. Je begeert niet wat van je naaste is. Gerard J.Wijtsma

12 Samenvatting deel 1 “Neem de sluier van mijn ogen –
dan zal ik zien hoe wonderlijk mooi uw wet is.” Psalm 119:18 Gerard J.Wijtsma

13 Het 1e Woord van TORAH is het KROONJUWEEL
Samenvatting deel 1 Het 1e Woord van TORAH is het KROONJUWEEL Gerard J.Wijtsma

14 va Samenvatting deel 1 Het 1e Woord van TORAH is het KROONJUWEEL
en het fundament van Torah. Het 1e woord is ook de basis van alle haat tegen het volk van deze God. Gerard J.Wijtsma

15 va Samenvatting deel 1 6e WOORD Gerard J.Wijtsma

16 va Samenvatting deel 1 6. Je moordt niet.
Wanneer het 1e woord het fundament is, de basis dus van de andere negen woorden en wanneer het 6e woord verbonden is met het eerste woord, dan spreekt er een diepe eerbied uit voor het leven en daardoor voor de Allerhoogste. Gerard J.Wijtsma

17 zb Samenvatting deel 2 2e & 7e WOORD Gerard J.Wijtsma

18 zb Samenvatting deel 2 Gerard J.Wijtsma

19 zb Samenvatting deel 2 Gerard J.Wijtsma

20 zb Samenvatting deel 2 2. Je maakt geen gesneden beeld, je buigt er niet voor. 7. Je pleegt geen overspel. Welk verband is er tussen het 2 woord van de eerste steen en het 2e woord van de 2e steen (het 7e woord)? Met overspel wordt het beeld van Gods trouw verkracht. Met de overtreding van het 7e Woord wordt dus tegelijk het 2e Woord overtreden. Gerard J.Wijtsma

21 de TIEN WOORDEN van JHWH deel 3
xg 3e & 8e WOORD Gerard J.Wijtsma

22 g HET 3e WOORD Exodus 20:7 “Gij zult de naam van de HERE,
uw God, niet ijdel gebruiken.“ Gerard J.Wijtsma

23 “Gij zult geen vals gerucht verbreiden“ Ex.23:1
NEMEN - DRAGEN g לֹא תִשָּׂא אֶת-שֵׁם-יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לַשָּׁוְא  Lo tisa et sjem JHWH élohècha lasjaw Niet zult u nemen de naam van JHWH uw God voor de schijn Ex.19:4 “hoe ik je op adelaarsvleugelen gedragen heb. Ex.27:7 “De draagbomen moeten zodanig in de ringen gestoken worden dat ze zich aan weerszijden van het altaar bevinden wanneer dit gedragen wordt.” “Gij zult geen vals gerucht verbreiden“ Ex.23:1 Gerard J.Wijtsma

24 BIRKAT KOHANIEM g Num. 6:22-27 “De Here nu sprak tot Mozes: Spreek tot Aäron en zijn zonen: Zó zult gij de Israëlieten zegenen: De Here zegene u en behoede u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.” Gerard J.Wijtsma

25 g BIRKAT KOHANIEM MVs soem
plaatsen, stellen, aanbrengen, leggen, maken b.v.:Het teken van Ezau, b.v.:een mantel op de schouders Num. 6:27 “Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen.” Gerard J.Wijtsma

26 g NAAM לֹא תִשָּׂא אֶת-שֵׁם-יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לַשָּׁוְא
לֹא תִשָּׂא אֶת-שֵׁם-יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לַשָּׁוְא  Lo tisa et sjem JHWH élohecha lasjaw Niet zult u nemen de naam van JHWH uw God voor de schijn Gerard J.Wijtsma

27 essentiële natuur van de drager uit.
NAAM g De naam drukt de essentiële natuur van de drager uit. Gen.27:36 ”Toen zei Esau: ‘Niet voor niets heet hij Jakob hij heeft me nu al twee keer beetgenomen.” Gerard J.Wijtsma

28 essentiële natuur van de drager uit.
NAAM g De naam drukt de essentiële natuur van de drager uit. 1 Sam. 25:25 Schenk alstublieft geen aandacht aan die domme praatjesmaker van een Nabal. Hij is een onbenul, zoals zijn naam al zegt. אַל-נָא יָשִׂים אֲדֹנִי אֶת-לִבּוֹ אֶל-אִישׁ הַבְּלִיַּעַל הַזֶּה עַל-נָבָל, כִּי כִשְׁמוֹ כֶּן-הוּא--נָבָל שְׁמוֹ, וּנְבָלָה עִמּוֹ; וַאֲנִי, אֲמָתְךָ--לֹא רָאִיתִי אֶת-נַעֲרֵי אֲדֹנִי, אֲשֶׁר שָׁלָחְתָּ. Gerard J.Wijtsma

29 NAAM g Openbaring 3:12  “Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam. Gerard J.Wijtsma

30 g NAAM Verandering van positie leidt tot verandering van naam:
Abram - Abraham Jacob - Israël Sara – Saraï Saulus – Paulus Gerard J.Wijtsma

31 HOGEPRIESTERLIJKE ZEGEN
hvhy Gerard J.Wijtsma

32 HOGEPRIESTERLIJKE ZEGEN
Openbaring 14:1  “En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met Hem honderdvierenveertigduizend, op wier voorhoofden zijn naam en de naam zijns Vaders geschreven stonden.” Gerard J.Wijtsma

33 g NAAM Ex.3:13,14 “Daarop zeide Mozes tot God: Maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg: De God uwer vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen: hoe is zijn naam – wat moet ik hun dan antwoorden? Toen zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden. Gerard J.Wijtsma

34 g NAAM + bijnamen Gerard J.Wijtsma

35 g SCHIJN לֹא תשָּׂא אֶת-שֵׁם-יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לַשָּׁוְא
לֹא תשָּׂא אֶת-שֵׁם-יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לַשָּׁוְא  Lo tisa et sjem JHWH élohecha lasjaw Niet zult u nemen de naam van JHWH uw God voor de schijn Ex.23:1 “vals beschuldigen.” Psalm 26:4 “Met bedriegers zit ik niet aan” Gerard J.Wijtsma

36 g SCHIJN נַקֶּה WANT Ex.20:7
Niet zult u nemen de naam van Jaweh uw God voor de schijn WANT niet schoon houdt JHWH wie draagt de naam voor de schijn נַקֶּה Naqèh vrijuit gaan, vrij van schuld, onschuldig Gerard J.Wijtsma

37 HET 3e WOORD Exodus 20:7 g onderwijs ! Gerard J.Wijtsma

38 JESJOEA & het 3e WOORD Mattheüs 5:14
g JESJOEA & het 3e WOORD Mattheüs 5:14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15 Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Gerard J.Wijtsma

39 JESJOEA & het 3e WOORD Mattheüs 6
g JESJOEA & het 3e WOORD Mattheüs 6 Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; 10 uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 11 Geef ons heden ons dagelijks brood; 12 en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 13 en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 14 Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; 15 maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Gerard J.Wijtsma

40 Paulus & het 3e WOORD Romeinen 10:12,13
g Paulus & het 3e WOORD Romeinen 10:12,13 “Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Matth.7:21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Gerard J.Wijtsma

41 g JESJOEA & het 3e WOORD Gerard J.Wijtsma

42 g JESJOEA & het 3e WOORD "Achaz [zoon van] Jotham, Koning van Judah."
8e eeuw v. Chr. Gerard J.Wijtsma

43 HET 8e WOORD x Gerard J.Wijtsma

44 x bng HET 8e WOORD Ganav stelen, misleiden Gannef = schurk
Gerard J.Wijtsma

45 HET 8e WOORD x Gen 31:20 En Jacob bedroog (ganav) de Arameër Laban, (Jacob stal het hart van Laban) Job 4:12 Een woord drong heimelijk (ganav) tot mij door, en mijn oor ving het gefluister daarvan op Spreuken 30:9 opdat ik, verzadigd zijnde, U niet verloochene en zegge: Wie is de Here? noch ook, verarmd zijnde, stele (ganav) Gerard J.Wijtsma

46 HET 8e WOORD x Gerard J.Wijtsma

47 HET 8e WOORD x Lev.19:11  Gij zult niet stelen, gij zult niet liegen en gij zult elkander niet bedriegen. 12 Gij zult bij mijn naam niet vals zweren en zo de naam van uw God ontheiligen: Ik ben de Here. Gerard J.Wijtsma

48 x JESJOEA & HET 8e WOORD Matth. 15:18-20
Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart, en dat maakt de mens onrein. Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. Gerard J.Wijtsma

49 x JESJOEA & HET 8e WOORD Marcus 10:19
Gij kent de geboden: Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, gij zult niet ontvreemden, eer uw vader en moeder.   Gerard J.Wijtsma

50 Rabbi Paulus & HET 8e WOORD
x Romeinen 13:8 Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 10 De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet. Gerard J.Wijtsma

51 xg SCHIJN is diefstal ! 2 STENEN PLATEN
3. Je draagt de naam van de HERE je God niet voor de schijn. 8. Je steelt niet. SCHIJN is diefstal ! Gerard J.Wijtsma

52 HOGEPRIESTERLIJKE ZEGEN
xg hvhy 3e WOORD Wanneer ik de naam van JHWH voor de schijn draag, 8e WOORD dan steel ik a.h.w. van de mensen die denken dat ik bij Hem hoor en ik steel van JHWH. Gerard J.Wijtsma

53 xg 2 Timotheüs 3 1 Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. 2 De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. 3 Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten 4 en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God, 5 ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Gerard J.Wijtsma

54 xg Jacobus 1 23 Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: 24 hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag. 25 Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet. Psalm 19:8 “De wet des Heren is volmaakt Gerard J.Wijtsma

55 xg hvhy Gerard J.Wijtsma
Kijk in de spiegel en vraag u af: ben ik de persoon die ik voor doe te zijn? Draag ik het beeld van God uit? Gerard J.Wijtsma


Download ppt "de TIEN WOORDEN van JHWH deel 3"

Verwante presentaties


Ads door Google