De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van intentie tot realisatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van intentie tot realisatie"— Transcript van de presentatie:

1 Van intentie tot realisatie
Samantha Beaufort Landelijk Adviseur Werkgeversdienstverlening UWV Margreet Glas Coördinator Banenafspraak UWV

2 Programma De reis In gesprek Uitdagingen Panel

3 Panel Team Participatie Arbeidsmarktregio Rijnmond: publiek-/privaatrechtelijke samenwerking Vaste contactpersonen vanuit de overige 5 gemeentelijke regioclusters WSPR regionale coördinatiepunt Banenafspraak Vanuit het principe "werkgever is klant" maakt een werkgever afspraken over de banenafpsraak met 1 vast contactpersoon Team Participatie bestaat momenteel uit: Adviseurs AG/UWV 5.5 fte Participatieadviseurs gemeente Rotterdam 4 fte Jobcoaches Gemeente Rotterdam 35 fte SW specialisten Callant b.v. 2 fte Randstad Participatie 3 fte Binnenkort: USG Participatie Team Participatie Arbeidsmarktregio Rijnmond: publiek-/privaatrechtelijke samenwerking -Momenteel bestaande uit: Adviseurs AG/UWV 5.5 fte Participatieadviseurs gemeente Rotterdam 4 fte Jobcoaches Gemeente Rotterdam 35 fte SW specialisten Callant b.v. 2 fte Randstad Participatie 3 fte Binnenkort: USG Participatie Met vaste contactpersonen vanuit de overige 5 gemeentelijke regioclusters zijn/worden werkafspraken gemaakt ihkv de banenafspraken met het WSPR als zijnde het regionale coördinatiepunt Banenafspraken. -Spil hierbinnen zijn 2 coördinatoren ( 1 met UWV achtergrond, de ander met een gemeentelijke achtergrond): Alle vacatures worden gecommuniceerd naar de coordinatoren (ivm verdeling arbeidsplaatsen uit vacatures banenafspraken en levering van kandidaten) Zetten de vacatures verder uit: naar UWV/gemeentes Beheren/coordineren alle binnenkomende vragen/verzoeken mbt de banenafspraken Bewaken registratie, voortgang en resultaten in WBS -Vanuit het principe "werkgever is klant" maakt een werkgever afspraken over garantiebanen met 1 vast contactpersoon (die in principe de arbeidsmarktregio Rijnmond vertegenwoordigt) -Adviseurs UWV /accountmanagers gemeente blijven klanteigenaar -Adviseur Participatie heeft een zgn "wild card" -Acquisitie bedrijven > 20 medewerkers -Website: Quickscan (ism Randstad Participatie ontwikkeld) Factsheets Voorlichtings filmpje Garantiebanen  You Tube (zelf ontwikkeld binne Rijnmond/Rotterdam) Mailadres: Vanaf oktober 2014: -Deskundigheidsbevordering maandelijks (door beleidsadviseurs gemeente Rotterdam) -Casus bespreking maandelijks -Regionale expertgroep -2-wekelijks Coordinatorenoverleg Gezamenlijke managementinformatie (vooralsnog UWV/gemeente Rotterdam) Trainingen functiecreatie

4 Vertrekpunt Sociaal akkoord 2013:
extra banen voor mensen met arbeidsbeperking bij bedrijven bij de overheid

5

6 Kenbaar maken van intentie
(Landelijk) WerkgeversServicepunt Regionaal Werkbedrijf Locus AWVN Van werkgevers wordt verwacht dat zij in de komende jaren banen gaan creëren voor mensen die vallen onder doelgroep van de Wet Banenafspraak. In de praktijk zien we dat werkgevers op verschillende manieren hun intentie uitspreken om hiermee aan de slag te gaan.

7

8 Van Intentie -> vacatures
(Landelijk) WerkgeversServicepunt Jobcarving Advisering Inclusief bedrijfsadvies Jobcarving Urenaanpassing Fysieke aanpassing Aanpassing aard van het werk Nieuwe functie of takenpakket creëren

9 Samenwerking

10 Levering Samenwerking land – regio Regionale samenwerking
Voorbeeld van primark gebruiken

11 Levering Vraag en aanbod bij elkaar brengen
Vraag van de werkgever staat centraal Levering vanuit UWV, gemeente, SW & private partijen

12 Plaatsing De plaatsing: welke regelingen / voorzieningen?
Loondispensatie Premiekorting Proefplaatsing Jobcoach No-risk polis Inclusief bedrijfsadvies

13 Uitdagingen Ophalen van bevindingen en terugkoppeling op de kaarten. Verwachtingen benoemen

14 Contact Landelijk WerkgeversServicepunt: (088) Werkgeverstelefoon: 0900 – 9295 Dichtstbijzijnde WerkgeversServicepunt te vinden op

15 info@samenvoordeklant.nl ProgrammaraadJournaal
ProgrammaraadJournaal


Download ppt "Van intentie tot realisatie"

Verwante presentaties


Ads door Google