De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm141:1, 2 Spreuken11:2 Psalm141:3, 4 Numeri21:4 - 9 Johannes3: 1 - 15 Psalm78:9, 10 Gezang155:3 - 5 Opwekking706:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm141:1, 2 Spreuken11:2 Psalm141:3, 4 Numeri21:4 - 9 Johannes3: 1 - 15 Psalm78:9, 10 Gezang155:3 - 5 Opwekking706:"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm141:1, 2 Spreuken11:2 Psalm141:3, 4 Numeri21:4 - 9 Johannes3: 1 - 15 Psalm78:9, 10 Gezang155:3 - 5 Opwekking706: Gezang182D:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. A. van Vugt uit Eindhoven De collecte is bestemd voor Compassion. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Deze week zijn jarig: 23 augustus:br Cees Hoogland 24 augustus:br Hilbert Branderhorst br C. Rupke er ligt een kaart klaar achterin de kerk 25 augustus:Nynke Meeske 26 augustus:zr Corinka Schipper-van Westen 28 augustus:Wilmer Treurniet Daan Wisselink

5 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm141:1, 2 Spreuken11:2 Psalm141:3, 4 Numeri21:4 - 9 Johannes3: 1 - 15 Psalm78:9, 10 Gezang155:3 - 5 Opwekking706: Gezang182D:Amen

6 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm141:1, 2 Spreuken11:2 Psalm141:3, 4 Numeri21:4 - 9 Johannes3: 1 - 15 Psalm78:9, 10 Gezang155:3 - 5 Opwekking706: Gezang182D:Amen

7 Gezang 175C

8 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm141:1, 2 Spreuken11:2 Psalm141:3, 4 Numeri21:4 - 9 Johannes3: 1 - 15 Psalm78:9, 10 Gezang155:3 - 5 Opwekking706: Gezang182D:Amen

9 Psalm 141: 1, 2 1 U, HEER, roep ik, U geldt mijn smeken, snel mij te hulp en hoor mij aan, U roep ik, wil mij gadeslaan, laat mij uw bijstand niet ontbreken.

10 Psalm 141: 1, 2 2 Laat, HEER, mijn gebed en mijn handen geheven zijn, tot U gericht als reukwerk voor uw aangezicht, als offers die des avonds branden.

11 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm141:1, 2 Spreuken11:2 Psalm141:3, 4 Numeri21:4 - 9 Johannes3: 1 - 15 Psalm78:9, 10 Gezang155:3 - 5 Opwekking706: Gezang182D:Amen

12 Spreuken 11: 2 Hoogmoed leidt tot schande, wijsheid kenmerkt wie bescheiden is.

13 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm141:1, 2 Spreuken11:2 Psalm141:3, 4 Numeri21:4 - 9 Johannes3: 1 - 15 Psalm78:9, 10 Gezang155:3 - 5 Opwekking706: Gezang182D:Amen

14 Psalm 141: 3, 4 3 Doe mij, HEER, te rechter tijd zwijgen, laat mij niet spreken zonder grond, bewaak de deuren van mijn mond, laat niet mijn hart tot kwaad zich neigen.

15 Psalm 141: 3, 4 4 Laat, o HEER mijn hart zich niet hechten aan 't laag bedrijf van boos gespuis, laat mij niet eten in hun huis van hun verleidlijke gerechten.

16 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm141:1, 2 Spreuken11:2 Psalm141:3, 4 Numeri21:4 - 9 Johannes3: 1 - 15 Psalm78:9, 10 Gezang155:3 - 5 Opwekking706: Gezang182D:Amen

17 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm141:1, 2 Spreuken11:2 Psalm141:3, 4 Numeri21:4 - 9 Johannes3: 1 - 15 Psalm78:9, 10 Gezang155:3 - 5 Opwekking706: Gezang182D:Amen

18 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm141:1, 2 Spreuken11:2 Psalm141:3, 4 Numeri21:4 - 9 Johannes3: 1 - 15 Psalm78:9, 10 Gezang155:3 - 5 Opwekking706: Gezang182D:Amen

19 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm141:1, 2 Spreuken11:2 Psalm141:3, 4 Numeri21:4 - 9 Johannes3: 1 - 15 Psalm78:9, 10 Gezang155:3 - 5 Opwekking706: Gezang182D:Amen

20 Psalm 78: 9, 10 9 Trof hen zijn straf - zij gingen naar Hem vragen, zij zochten God, bekeerd door zware plagen. Zij noemden Hem hun rots sinds vroeger dagen, de hoogste God, hun redder op hun klagen. Maar zij beleden Hem slechts met de mond, hun hart was ver van God en zijn verbond.

21 Psalm 78: 9, 10 10 God heeft de schuld barmhartig hun vergeven, het kwaad verzoend, dat door hen was bedreven, zijn toorn gestild, waardoor Hij hen deed beven. En Hij gedacht: hoe kort slechts is hun leven. Wie kent de maat van hun weerspannig zijn, het grieven van hun God in de woestijn?

22 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm141:1, 2 Spreuken11:2 Psalm141:3, 4 Numeri21:4 - 9 Johannes3: 1 - 15 Psalm78:9, 10 Gezang155:3 - 5 Opwekking706: Gezang182D:Amen

23 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm141:1, 2 Spreuken11:2 Psalm141:3, 4 Numeri21:4 - 9 Johannes3: 1 - 15 Psalm78:9, 10 Gezang155:3 - 5 Opwekking706: Gezang182D:Amen

24

25

26

27

28

29

30 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm141:1, 2 Spreuken11:2 Psalm141:3, 4 Numeri21:4 - 9 Johannes3: 1 - 15 Psalm78:9, 10 Gezang155:3 - 5 Opwekking706: Gezang182D:Amen

31 Gezang 155, Gz17: 3 - 5 3 Heer, waar dan heen? Tot U alleen! Gij zult ons niet verstoten. Uw eigen Zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten.

32 Gezang 155, Gz17: 3 - 5 4 Ja, amen, ja, op Golgota stierf Hij voor onze zonden, en door zijn bloed wordt ons gemoed gereinigd van de zonden.

33 Gezang 155, Gz17: 3 - 5 5 Wil, U ter eer, steeds meer en meer ’t geloof in ons versterken. Dan zullen wij, gereed en blij, uit liefde ’t goede werken.

34 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm141:1, 2 Spreuken11:2 Psalm141:3, 4 Numeri21:4 - 9 Johannes3: 1 - 15 Psalm78:9, 10 Gezang155:3 - 5 Opwekking706: Gezang182D:Amen

35 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm141:1, 2 Spreuken11:2 Psalm141:3, 4 Numeri21:4 - 9 Johannes3: 1 - 15 Psalm78:9, 10 Gezang155:3 - 5 Opwekking706: Gezang182D:Amen

36 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm141:1, 2 Spreuken11:2 Psalm141:3, 4 Numeri21:4 - 9 Johannes3: 1 - 15 Psalm78:9, 10 Gezang155:3 - 5 Opwekking706: Gezang182D:Amen

37 Opwekking 706 Zie hoe Jezus lijdt voor mij, aan het kruis de dood nabij. Die voor mij het oordeel draagt; Hij die tot zonde wordt gemaakt. Wat een offer - Hij voor mij! Wie wil worden zoals Hij? Zoveel pijn, ongerechtigheid, is op Hem die voor mij strijdt. 1/5

38 Opwekking 706 Zie hoe Jezus biddend strijdt met de pijn, verlatenheid. Zo alleen, verwond roept Hij: Mijn God, waarom verlaat U mij? Zie wat Jezus heeft gedaan; in zijn lijden heeft doorstaan. Zoveel liefde verwondert mij; niemand heeft zo lief als Hij. 2/5

39 Opwekking 706 Als de Heer zijn leven geeft vlucht de dag, de aarde beeft. Zelfs de dood verliest haar macht als Jezus roept: het is volbracht! Waarlijk Hij is Zoon van God, die voor ons gekruisigd wordt. Door zijn wonden genezen wij; in zijn dood maakt Hij ons vrij. 3/5

40 Opwekking 706 Heel de schepping slaakt een zucht; zij ontwaakt, het duister vlucht. Jezus leeft, is opgestaan; Hij roept ons uit de dood vandaan. 4/5

41 Opwekking 706 Juich, want Hij, mijn Here leeft! Hij die overwonnen heeft. Nooit meer tranen en nooit meer pijn; nooit van God verlaten zijn. Juich want Hij, mijn Here leeft! Hij die ons de toekomst geeft. Nooit meer tranen en nooit meer pijn; nooit van God verlaten zijn. 5/5

42 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm141:1, 2 Spreuken11:2 Psalm141:3, 4 Numeri21:4 - 9 Johannes3: 1 - 15 Psalm78:9, 10 Gezang155:3 - 5 Opwekking706: Gezang182D:Amen

43 Gezang 182D

44 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm141:1, 2 Spreuken11:2 Psalm141:3, 4 Numeri21:4 - 9 Johannes3: 1 - 15 Psalm78:9, 10 Gezang155:3 - 5 Opwekking706: Gezang182D:Amen


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm141:1, 2 Spreuken11:2 Psalm141:3, 4 Numeri21:4 - 9 Johannes3: 1 - 15 Psalm78:9, 10 Gezang155:3 - 5 Opwekking706:"

Verwante presentaties


Ads door Google