De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

THEMA: WATER Het regenseizoen houdt dit jaar lelijk huis in Mozambique: minstens 70 mensen zijn al gestorven, 150.000 zijn op de vlucht. - De Morgen, 30/01/2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "THEMA: WATER Het regenseizoen houdt dit jaar lelijk huis in Mozambique: minstens 70 mensen zijn al gestorven, 150.000 zijn op de vlucht. - De Morgen, 30/01/2013."— Transcript van de presentatie:

1 THEMA: WATER Het regenseizoen houdt dit jaar lelijk huis in Mozambique: minstens 70 mensen zijn al gestorven, 150.000 zijn op de vlucht. - De Morgen, 30/01/2013 Na 10 maanden extreme droogte nu al twee maanden overstromingen in Sri Lanka - De Morgen, 02/01/2013 Ergste droogte in 50 jaar teistert Brazilië - De Morgen, 11/12/2012

2 THEMA: WATER WATER LEVENSBEDREIGEND & LEVENSNOODZAKELIJK

3 THEMA: WATER WATER RAAKT ONS… Water en rampen Het weer en het klimaat kunnen enorm vernietigende impact hebben op het welzijn van de mens en op de socio-economische ontwikkeling Tornado’s, stormen, cyclonen, overstromingen en droogtes maken 75% uit van alle rampen wereldwijd

4 THEMA: WATER WATER RAAKT ONS… Water en cultuur Evenveel manieren waarop water wordt gezien, gebruikt en gevierd als dat er culturele tradities zijn Water staat centraal in verschillende religies Water is aanwezig in kunst Water is een essentiële factor in heel wat wetenschappelijke proeven

5 THEMA: WATER WATER RAAKT ONS… Waterschaarste Er zijn grenzen aan water! 900 miljoen mensen hebben geen zuiver water in hun nabijheid. Gebrek aan zuiver water is de grootste oorzaak van ziekte en overlijden, van werk- en schoolverlet Er zijn naar schatting 25 miljoen ‘watervluchtelingen’ op de wereld Groeiende ongelijkheid in de verdeling van water leidt tot steeds meer interne spanningen en internationale conflicten

6 THEMA: WATER WATER RAAKT ONS… Water en sanitatie 900 miljoen mensen hebben geen zuiver water in hun nabijheid. 2,5 miljard mensen leven zonder fatsoenlijke sanitaire voorzieningen Elke dag sterven er 20 tot 30.000 mensen door gebrek aan zuiver water, elke 8 seconden is daar een kind bij 80% van alle ziektegevallen wereldwijd door gebrek aan zuiver water en goede hygiëne en sanitatie In de minst ontwikkelde landen wordt 30 tot 50% van de kindersterfte veroorzaakt door gebrek aan zuiver water

7 THEMA: WATER WATER RAAKT ONS… Water en ontwikkeling Er is een duidelijk verband tussen waterschaarste enerzijds en armoede en ontwikkeling anderzijds Jaarlijks gaan 2 tot 3 miljard man-dagen (of meestal vrouw-dagen) verloren aan het halen van water. Dit is een productieverlies van ongeveer 5 miljard euro Een complex verband

8 THEMA: WATER WATER, EEN RECHT? Binnen de internationale gemeenschap woedt al meer dan 15 jaar een hevig debat over het recht op water. Op 28 juli 2010 werd een resolutie goedgekeurd die het recht op veilig en schoon water en op sanitaire voorzieningen als een mensenrecht erkent. Hoewel deze resolutie niet bindend is, heeft ze toch een grote politieke betekenis.

9 THEMA: WATER WATER EN DE MILLENNIUMDOELSTELLINGEN Millenniumdoelstelling 7: De beginselen van duurzame ontwikkeling integreren in het nationale beleid en de nationale programma’s en het verlies aan natuurlijke hulpbronnen terugdringen Tegen 2015 het deel van de bevolking halveren dat geen duurzame toegang heeft tot veilig drinkwater of essentiële sanitaire voorzieningen

10 THEMA: WATER WATER EN DE MILLENNIUMDOELSTELLINGEN Waar staan we nu? Het aantal mensen dat geen toegang heeft tot drinkwater halveren Zou misschien kunnen gehaald worden, echter: grote regionale verschillen Het aantal mensen dat toegang heeft tot essentiële sanitaire voorzieningen Zal niet gehaald worden

11 THEMA: WATER WATER - ARMEN Ondanks alle engagementen en inspanningen op vlak van toegang tot zuiver water en sanitaire voorzieningen, blijft het percentage water-armen stabiel De millenniumdoelstellingen gaan absoluut niet ver genoeg!

12 THEMA: WATER WATER EN TEARFUND Tearfund heeft, dankzij uw financiële bijdrage, al heel wat projecten kunnen ondersteunen die met water te maken hadden: Verschillende projecten naar aanleiding van de voedselcrisis in Oost-Afrika, veroorzaakt door extreme droogte De voedselbank in Burkina Faso als preventie tegen de dreigende hongersnood door de extreme droogte Hulp voor de slachtoffers van overstromingen in Pakistan … We willen samen met jullie stilstaan bij het project ‘Waterpompen in Mahatsara’, een project dat zuiver water toegankelijk wil maken voor de arme bevolking in Mahatsara, een dorpje aan de Oostkust van Madagaskar.

13 THEMA: WATER WATERPOMPEN IN MAHATSARA Madagaskar Een eiland, ten oosten van het Afrikaanse vasteland Oppervlakte: 587.295 km² 22 miljoen inwoners Unieke fauna & flora Afrikaanse en Maleise/Indonesische invloeden Ongeveer 70% van de bevolking leeft onder de armoedegrens

14 THEMA: WATER WATERPOMPEN IN MAHATSARA Robert & Christine Blondeel-Pattyn Werken sinds 2004 als Tearfund zendelingen in Madagascar 7 jaar gewerkt in het hospitaalproject in Mandritsara Begin 2012 verhuisd naar Mahatsara, een dorpje aan de oostkust van Madagascar

15 THEMA: WATER WATERPOMPEN IN MAHATSARA Robert & Christine Blondeel-Pattyn Robert & Christine ondersteunen lokale en internationale zendelingen van SIM Madagascar bij het opstarten en uitwerken van verschillende kleinschalige ontwikkelingsprojecten, zoals: Bouwen van anti-cycloon huisjes Alfabetisering Voorzien van zuiver drinkwater

16 THEMA: WATER WATERPOMPEN IN MAHATSARA Vroeger: 1 waterput voor alle dorpelingen Dat water was vaak vervuild Gevolg: veel zieken en sterfgevallen door gebrek aan zuiver drinkwater

17 THEMA: WATER WATERPOMPEN IN MAHATSARA SIM Madagaskar is vorig jaar gestart met het plaatsen van waterpompen, 1 per 10 gezinnen Op vlak van gezondheid was er al heel snel verbetering te zien

18 THEMA: WATER WATERPOMPEN IN MAHATSARA Eenvoudige ijzeren handpompen Lokaal vervaardigd Installatie door lokale vakmannen Waterlagen tussen 4 en 6 meter diep

19 THEMA: WATER WATERPOMPEN IN MAHATSARA Wat blijkt na enkele maanden: Verschillende pompen werken al niet meer Dorpelingen weten niet hoe ze pompen moeten herstellen Vaak grote modderpoel rond de waterpompen Kippen en eenden doen hun behoeften vlakbij de pompen, wat opnieuw voor vervuild water zorgt Plaatsing van deze waterpompen is al een duidelijke stap vooruit, maar het is slechts een eerste stap!

20 THEMA: WATER WATERPOMPEN IN MAHATSARA Met de steun van de burgemeester werd reeds een ‘watercomité’ opgericht Maar: er zal meer moeten gebeuren om de dorpelingen aan te moedigen zelf hun verantwoordelijkheid op te nemen wat betreft de waterpompen

21 THEMA: WATER WATERPOMPEN IN MAHATSARA Robert & Christine werken momenteel samen met SIM Madagaskar aan een sensibilisatiecampagne rond de waterpompen en het hygiënisch omgaan met water

22 THEMA: WATER WATERPOMPEN IN MAHATSARA Tearfund wil SIM Madagaskar ondersteunen bij het sensibiliseren van de dorpen rond het gebruik en onderhoud van de waterpompen in hun dorp, en bij het verder installeren van de waterpompen (300 euro per pomp) Doen jullie mee?


Download ppt "THEMA: WATER Het regenseizoen houdt dit jaar lelijk huis in Mozambique: minstens 70 mensen zijn al gestorven, 150.000 zijn op de vlucht. - De Morgen, 30/01/2013."

Verwante presentaties


Ads door Google