De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

19de van de Tijd door het Jaar B Laat ons bidden bij het beluisteren van de zeer mooie muziek van het “Heer Jezus” van Th. L. De Victoria Regina.

Verwante presentaties


Presentatie over: "19de van de Tijd door het Jaar B Laat ons bidden bij het beluisteren van de zeer mooie muziek van het “Heer Jezus” van Th. L. De Victoria Regina."— Transcript van de presentatie:

1

2 19de van de Tijd door het Jaar B Laat ons bidden bij het beluisteren van de zeer mooie muziek van het “Heer Jezus” van Th. L. De Victoria Regina

3 Met het Brood van Jezus wordt de eeuwigheid in kleine sneden verdeeld Meer dan het Manna (OT) zijn het Lichaam en Bloed van Jezus het Brood voor de wereld (NT) Joh 6,41-51 Zondagen 19 en 20 REACTIES: Geloven wij dat? Joh 6, 60-68 Zondag 21 Ingang van de synagoge van Kafarnaüm

4 Schilderijen van Fra Angelico 14de E., in het klooster van St. Marcus Sint Marcusklooster in Firence

5 Joh 6,41-51 In die tijd morden de Joden over Jezus omdat Hij gezegd had: 'Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald,’ en zij zeiden: 'Is dit niet Jezus, de zoon van Jozef, en kennen wij zijn vader en moeder niet? Hoe kan Hij dan zeggen: Ik ben uit de hemel neergedaald? Joh 6,41-51 In die tijd morden de Joden over Jezus omdat Hij gezegd had: 'Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald,’ en zij zeiden: 'Is dit niet Jezus, de zoon van Jozef, en kennen wij zijn vader en moeder niet? Hoe kan Hij dan zeggen: Ik ben uit de hemel neergedaald?'

6 Die is neergedaald uit de hemel is dezelfde als die is opgestegen De kern van het Geloof is de Verrijzenis, niet enkel Jezus te kennen als mens, zoon van Jozef No clic De Verrezen Christus met Maria M

7 Maar Jezus sprak tot hen: 'Mort toch niet onder elkaar. Niemand kan tot Mij komen, als de Vader die Mij zond, hem niet trekt;

8 Wij die Jezus volgen zijn zijn moeder en zijn broeders (Mt 12,50) No clic De Vader geleidt ons om van Jezus te zijn De Engel kondigt Maria aan dat ze de Moeder van Jezus zal zijn

9 en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.

10 Zij dragen in zich een Sacrament van TRANSFIGURATIE dat de hele wereld omvat Die tot Jezus komen zullen niet alleen verrijzen, maar zij leven voortaan als verrezenen No clic Gedaanteverandering van Jezus

11 Er staat geschreven bij de profeten: En allen zullen door God onderricht worden. Al wie naar de leer van de Vader geluisterd heeft, komt tot Mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft, alleen Degene die uit God is, heeft de Vader gezien. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens.

12 “Rijk, heeft God zich arm gemaakt zoals wij om ons te onderrichten van gelijke tot gelijke” St. Gregoius van Nazianze Alleen een wijsheid onderricht ons door ons arm te doen worden: arm aan onszelf, aan dingen en omstandigheden No clic Armoede van Jezus aan het kruis

13 Uw vaderen, die het manna gegeten hebben in de woestijn, zijn niettemin gestorven; maar dit brood daalt uit de hemel neer, opdat wie er van eet niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid.

14 «Een vergankelijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam verrijst » 1Kor 15,44 De dood is de beste geboorte (J. Maragall) Geboorte van Jezus No clic

15 Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld.'

16 Een gelukkig, diep, vredevol, sereen LEVEN, een leven van eeuwige dansen... Het Lichaam van Jezus geeft Leven aan de wereld No clic Laatste Avondmaal

17 Jezus, geef dat wij, door ons te voeden met Uw Lichaam, LEVEN worden voor DE HELE WERELD

18 Monialen v St. Benedictus v Montserrat www.benedictinescat.com/montserrat www.benedictinescat.com/montserrat


Download ppt "19de van de Tijd door het Jaar B Laat ons bidden bij het beluisteren van de zeer mooie muziek van het “Heer Jezus” van Th. L. De Victoria Regina."

Verwante presentaties


Ads door Google