De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

20ste vd Tijd door het Jaar B Het zeer mooie adagio voor klarinet van Mozart (6’30) kan het leven over de dood heen oproepen Regina.

Verwante presentaties


Presentatie over: "20ste vd Tijd door het Jaar B Het zeer mooie adagio voor klarinet van Mozart (6’30) kan het leven over de dood heen oproepen Regina."— Transcript van de presentatie:

1

2 20ste vd Tijd door het Jaar B Het zeer mooie adagio voor klarinet van Mozart (6’30) kan het leven over de dood heen oproepen Regina

3 JEZUS: LEVEN IN HET TEKEN VAN PASEN Vandaag eindigt het onderricht over de EUCHARISTIE als PAASgeschenk Iedere EUCHARISTIE biedt ons de gelegenheid ons te voeden met het VLEES en BLOED dat Jezus offerde bij zijn laatste PASEN Afbeeldingen: Eucharistie omheen de Anastasis

4

5 Alle afbeeldingen zijn van de Verrezen Christus zoals we Hem ontvangen in de EUCHARISTIE Icoon van Christus, DE WARE WIJNSTOK, omgeven door de apostolische gemeenschap

6 Joh 6,51-58 In die tijd zei Jezus tot de menigte: ‘Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld.' De Joden geraakten daarover met elkaar in twist en zeiden: ‘Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?’ '

7 Dit vlees en bloed, ontvangen wij in de Eucharistie- vieringen Na zijn dood verrijst Jezus uit het graf, met VERREZEN vlees en bloed.

8 Jezus sprak daarop tot hen: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.

9 Communiceren is Hem ontmoeten Al voelen wij er ons niet waardig toe Verrezen Jezus met Maria-Magdalena (Albert Edelfelt 1890)

10 Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank.

11 “De Gave is groot, ondanks onze schamelheid om ze te ontvangen” St. Augustínus Zijn verrezen Lichaam is echt voedsel

12 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Zoals Ik door de Vader die leeft, gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die Mij eet, leven door Mij.

13 Wij leven in Hem en Hij in ons, met een nabije maar niet uit te leggen AANWEZIGHEID Doordat Hij de mensheid vooraf uit het graf doet treden, beleven wij voortaan een eeuwig MYSTERIE De Verrezen Christus helpt Adam op uit het graf

14 Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de vaderen, die gegeten hebben en niettemin gestorven zijn: wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.'

15 ...van een eeuwig LEVEN De Eucharistie doet ons de drempel van het LEVEN oversteken

16 Jezus, sta niet toe dat de sleur ons afhoudt van deze zo levende WERKELIJKHEDEN

17 Monialen v St. Benedictus v Montserrat www.benedictinescat.com/montserrat www.benedictinescat.com/montserrat


Download ppt "20ste vd Tijd door het Jaar B Het zeer mooie adagio voor klarinet van Mozart (6’30) kan het leven over de dood heen oproepen Regina."

Verwante presentaties


Ads door Google