De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EBP COLLEGE 2 Selina Vlieger ANYONE IN THE WORLD ANYTHING THEY WANT = BEST POSSIBLE INFORMATION

Verwante presentaties


Presentatie over: "EBP COLLEGE 2 Selina Vlieger ANYONE IN THE WORLD ANYTHING THEY WANT = BEST POSSIBLE INFORMATION"— Transcript van de presentatie:

1 EBP COLLEGE 2 Selina Vlieger s.vlieger@hva.nl

2 ANYONE IN THE WORLD ANYTHING THEY WANT = BEST POSSIBLE INFORMATION http://www.youtube.com/watch?v=kFBDn5PiL00 2 Wikipedia:

3 ZOEKEN.. 3

4 VANDAAG Korte herhaling vorige week Lesdoelen Zoeken in pubmed Interpreteren van resultaten Refereren Afsluiting 4

5 WAT WETEN JULLIE NOG? 5

6 HERHALING 6 1.Het klinisch probleem vertalen in een beantwoordbare vraag 2.Het efficiënt zoeken naar het beste bewijsmateriaal 3.Het wegen van het gevonden bewijs op kwaliteit en toepasbaarheid 4.Het nemen van een beslissing op grond van beschikbaar bewijs 5.Het regelmatig evalueren van de kwaliteit van dit proces 1 P = Patient (probleem, aandoening) I = Intervention (therapie, diagnostistische methode) C = Control (comparison, gouden standaard) O = Outcome (klinische uitkomst) Vijfstapsmethode PICO vraagstelling

7 LESDOELEN De student kan: de 3 zoekstrategieën zelfstandig uitvoeren aan de hand van een PICO vraag; uitleggen hoe een wetenschappelijk artikel opgebouwd is; statistische maat ‘significantie’ beschrijven; volgens de gemodificeerde Vancouver-stijl een referentie in de tekst noteren volgens de gemodificeerde Vancouver-stijl een literatuurlijst opstellen een kritische kanttekening plaatsen t.a.v. de toepasbaarheid van de resultaten van het onderzoek voor de dagelijkse praktijk. 7

8 CASUS 10 Patiënt: Mw Remmelts Leeftijd: 64 jaar Verwijzer: A. Janse (Neuroloog) Verwijzing: Carpaal Tunnel Syndroom, gaarne behandeling Anamnese Zij klaagt over pijn in polsregio (palmaire zijde), m.n. `s nachts. Zij is secretaresse. Ze heeft met werken achter de computer maar ook bij huishoudelijk werk last van tintelingen in hand en vingers. Zij ervaart enige zwakte bij het grijpen en pakken. Geleidelijk ontstaan. Mevrouw is bang dat ze niet meer piano kan spelen, haar grootste hobby. 8

9 P = Carpaal tunnel syndroom I = Oefentherapie C = Rust O = Pijn 9

10 VIJFSTAPSMETHODE 1.Het klinisch probleem vertalen in een beantwoordbare vraag 2.Het efficiënt zoeken naar het beste bewijsmateriaal 3.Het wegen van het gevonden bewijs op kwaliteit en toepasbaarheid 4.Het nemen van een beslissing op grond van beschikbaar bewijs 5.Het regelmatig evalueren van de kwaliteit van dit proces 1 10 1. PubMed/ zoeken naar Evidence (Centrale Medische Bibliotheek UMCG 2009)

11 WAAR WIL JE NAAR OP ZOEK? 1 Richtlijn 2 Systematic Review RCT 3 Andere literatuur 11

12 ZOEKEN VIA PUBMED Databank voor verschillende doelgroepen http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed Ruim 19 miljoen referenties! Verschillende strategieën voor vinden van literatuur Quick Search Clinical Queries MeSH (Medical Subject Headings) 12

13 13 Quick Search oftewel “vrije tekstwoorden” Één of meerdere zoektermen in de zoekbalk PubMed zoekt automatisch naar referenties waar alle termen in voorkomen

14 14

15 15

16 16

17 Booleaanse operatoren AND – verfijning (specifieker) OR – verbreding (sensitiever) NOT – verfijning (specifieker) 17 - Type deze termen altijd als hoofdletters - Verschillende termen met verschillende operatoren leest PubMed van links naar rechts : salmonella AND hamburger OR eggs, leest PubMed als: salmonella AND (hamburger OR eggs)

18 18 Clinical Queries

19 19

20 20

21 21

22 22 MeSH Database

23 23

24 Voor- & Nadelen van MeSH Voordelen 1 term voor spellingsvariaties en/of synoniemen Beschrijft het artikel Nadelen Recente artikelen hebben nog geen Mesh-terms Meerdere woorden voor hetzelfde: * child, children, childhood 24

25 ZOEKEN Pubmed: Quick search Clinical queries MESH-termen 25

26 NASLAGWERK Pubmed Tutorial http://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmedtutorial/index.html 26

27 WAT ALS… ik te veel artikelen vind: Andere zoekfunctie gebruiken Filter specifieker maken Meer zoektermen Meer combinaties AND en/of NOT ik te weinig artikelen vind: Andere zoekfunctie gebruiken Filter aanpassen Minder zoektermen Meer combinaties OR 27

28 ANDERE DATABANKEN Cochrane  http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.htmlhttp://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html PEDro  http://www.pedro.org.au/http://www.pedro.org.au/ Google Scholar  http://scholar.google.nl/http://scholar.google.nl/ 28

29 VIJFSTAPSMETHODE 1.Het klinisch probleem vertalen in een beantwoordbare vraag 2.Het efficiënt zoeken naar het beste bewijsmateriaal 3.Het wegen van het gevonden bewijs op kwaliteit en toepasbaarheid 4.Het nemen van een beslissing op grond van beschikbaar bewijs 5.Het regelmatig evalueren van de kwaliteit van dit proces 1 29 1. PubMed/ zoeken naar Evidence (Centrale Medische Bibliotheek UMCG 2009)

30 OPBOUW ARTIKEL Titel + Samenvatting Introductie Methode Populatie/steekproef Design of onderzoeksopzet Meetinstrumenten Statistiek Resultaten Discussie + Conclusie Referenties 30 Opdracht

31 VOORBEELD RCT 31

32 SIGNIFICANTIE Verschil berust op toeval? Datasets verschillen van elkaar 32

33 33 2,5%

34 SIGNIFICANTIE P- WAARDEN De mate van steekproeffout die geaccepteerd wordt is in de meeste literatuur 5% (p= 0,05) oftewel alpha p = 0.05 wel of niet significant p = 0.01 wel of niet significant p = 0.15 wel of niet significant p = 0.051 wel of niet significant 34

35 DUS: Significant  therapie effectief & Niet significant  therapie niet effectief Nee….. 35 Kritisch zijn en blijven!

36 36 Uit een studie uit 2001 (dubbelblind, mét controlegroep) bleek dat bidden voor patiënten een significante verkorting van het ziekenhuisbezoek opleverde, met gemiddeld lagere koorts. Klein detail: het gebed in kwestie vond pas 4 jaar na dato plaats Wat zeg dit nu? Ahh er is een significant verschil, dan moet het wel van invloed zijn. Nee!  wanneer je genoeg data hebt, is er altijd wel ergens een significante correlatie te vinden.

37 REFEREN 37

38 WAAROM REFEREN? Waardering aan auteur Terugvinden van bron 38

39 REFEREN IN DE TEKST 1 auteur —> (Naam auteur jaartal publicatie) Een inactieve levensstijl kan lijden tot obesitas (Graff 2008) Volgens Graff (2008) kan een inactieve levensstijl lijden tot obestias 2 auteurs —> (Naam eerste auteur e.a jaartal publicatie) Een inactieve levensstijl kan lijden tot obesitas (Graff e.a 2008) Volgens Graff e.a (2008)…. 39

40 REFERENTIELIJST Alfabetische volgorde Artikel Naam Auteur (s). Titel. Tijdschrift. Jaartal;jaargang(aflevering):pagina’s 7 of meer auteurs (na 6e auteur et al.) D’Hondt, E. D., Deforche, B., Bourdeaudhuij, I. De, & Lenoir, M.. Relationship Between Motor Skill and Body Mass Index in 5- to 10-Year-Old Children. Adapted Physical Activity Quaterly.2006; 26(3), 21–37. 40

41 REFERENTIELIJST Boek Naam Auteur (s). Titel (ondertitel). Druk. Plaats: Uitgever; jaartal. Pagina’s de Morree, J.J. Dynamiek van het menselijk bindweefsel.5e druk. Utrecht: Bohn Stafleu van Loghum;2009. 118-127 Website Naam Auteur (of instelling). Titel [internet]. Plaats: Uitgever; jaartal [tijdsbepaling]. URL: webadres Tijdsbepaling: Laatste update en raadpleeg datum. 41

42 VERWERKINGSOPDRACHT Toepassen tijdens MW  methodische beschrijving in de bijlage toevoegen van één uitgewerkte casus (zowel PICO als zoekstrategie) 42

43 RELEVANTIE Vinden van de beste literatuur op dit moment!  Vakken als Methodisch Werken Later in de opleiding… FLP 7 43

44 44

45 VRAAG 1: WAT VOOR SOORT ONDERZOEK IS DIT? Bij een groep mensen met CTS klachten worden gegevens (over inhoud werk en klachten in het verleden) gebruikt als doel het aantonen of uitsluiten dat eenzijdig computerwerk een herstelbelemmerende factor is bij CTS klachten 45 Hand omhoog: cohort Hand omlaag: beschrijvend

46 VRAAG 2: Stelling: Zowel bij AND als bij NOT vindt er een verfijning van de zoekopdracht plaats 46 Hand omhoog: juist Hand omlaag: onjuist

47 VRAAG 3: WAT VOOR SOORT ONDERZOEK IS DIT? Alle gegevens van patiënten met rugklachten bij praktijk X van de afgelopen vijf jaar worden verzameld en verslag gelegd in een artikel met als doel informatie te verstrekken over behandelmethodieken. 47 Hand omhoog: retrospectief beschrijvend Hand omlaag: cross-sectioneel beschrijvend

48 VRAAG 4: Stelling: Bij een significant verschil tussen twee verschillende behandelmethodieken zal de therapeut altijd voor de significant effectievere methode kiezen 48 Hand omhoog: juist Hand omlaag: onjuist

49 VRAAG 5: Randomisatie bij een effectonderzoek ondervangt het mogelijke probleem voor het ontstaan van ongelijke groepen 49 Hand omhoog: juist Hand omlaag: onjuist

50 VRAAG 6: De term ‘interne validiteit’ zegt iets over hetgeen wat je wilt meten bij een cohortonderzoek 50 Hand omhoog: juist Hand omlaag: onjuist

51 VRAAG 7: Bij dit onderzoek worden enkele patiënten gebruikt 51 Hand omhoog: case control Hand omlaag: case series

52 EINDVRAAG Hoeveel hits verschijnen er op Pubmed bij de zoekterm ‘piriformis syndrome’ via een Quick Search? 52

53 53 Afsluiting (1) studium excellentie jaar 1 semester 2 http://www.excellentieprogramma.hva. nl/gezondheid/http://www.excellentieprogramma.hva. nl/gezondheid/ Minor ‘Health Care and Science’ Fysiotherapie Wetenschappen Bewegingswetenschappen

54 VRAGEN? 54


Download ppt "EBP COLLEGE 2 Selina Vlieger ANYONE IN THE WORLD ANYTHING THEY WANT = BEST POSSIBLE INFORMATION"

Verwante presentaties


Ads door Google