De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Selina Vlieger s.vlieger@hva.nl EBP College 2 Selina Vlieger s.vlieger@hva.nl Korte introductie onderwerp.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Selina Vlieger s.vlieger@hva.nl EBP College 2 Selina Vlieger s.vlieger@hva.nl Korte introductie onderwerp."— Transcript van de presentatie:

1 Selina Vlieger s.vlieger@hva.nl
EBP College 2 Selina Vlieger Korte introductie onderwerp

2 Anyone in the world anything they want = best possible information
Wikipedia: Anyone in the world anything they want = best possible information

3 Zoeken.. Toelichten van het kern onderwerp van dit college

4 Vandaag Korte herhaling vorige week Lesdoelen Afsluiting
Zoeken in pubmed Interpreteren van resultaten Refereren Afsluiting

5 Wat weten jullie nog?

6 Herhaling PICO vraagstelling Vijfstapsmethode
Het klinisch probleem vertalen in een beantwoordbare vraag Het efficiënt zoeken naar het beste bewijsmateriaal Het wegen van het gevonden bewijs op kwaliteit en toepasbaarheid Het nemen van een beslissing op grond van beschikbaar bewijs Het regelmatig evalueren van de kwaliteit van dit proces1 PICO vraagstelling P = Patient (probleem, aandoening) I = Intervention (therapie, diagnostistische methode) C = Control (comparison, gouden standaard) O = Outcome (klinische uitkomst) Vijfstapsmethode

7 Lesdoelen De student kan:
de 3 zoekstrategieën zelfstandig uitvoeren aan de hand van een PICO vraag; uitleggen hoe een wetenschappelijk artikel opgebouwd is; statistische maat ‘significantie’ beschrijven; volgens de gemodificeerde Vancouver-stijl een referentie in de tekst noteren volgens de gemodificeerde Vancouver-stijl een literatuurlijst opstellen een kritische kanttekening plaatsen t.a.v. de toepasbaarheid van de resultaten van het onderzoek voor de dagelijkse praktijk.

8 Casus 10 Patiënt: Mw Remmelts Leeftijd: 64 jaar Verwijzer: A. Janse (Neuroloog) Verwijzing: Carpaal Tunnel Syndroom, gaarne behandeling Anamnese Zij klaagt over pijn in polsregio (palmaire zijde), m.n. `s nachts. Zij is secretaresse. Ze heeft met werken achter de computer maar ook bij huishoudelijk werk last van tintelingen in hand en vingers. Zij ervaart enige zwakte bij het grijpen en pakken. Geleidelijk ontstaan. Mevrouw is bang dat ze niet meer piano kan spelen, haar grootste hobby. Casus toelichten + gebruik tijdens college

9 P = Carpaal tunnel syndroom I = Oefentherapie C = Rust O = Pijn

10 Vijfstapsmethode Het klinisch probleem vertalen in een beantwoordbare vraag Het efficiënt zoeken naar het beste bewijsmateriaal Het wegen van het gevonden bewijs op kwaliteit en toepasbaarheid Het nemen van een beslissing op grond van beschikbaar bewijs Het regelmatig evalueren van de kwaliteit van dit proces1 nadruk op 2 vandaag 1. PubMed/ zoeken naar Evidence (Centrale Medische Bibliotheek UMCG 2009)

11 1 2 3 Waar wil je naar op zoek? Richtlijn Systematic Review RCT
Andere literatuur Stappen van de literatuur wat je het liefst naar zoekt en gebruikt

12 Zoeken via Pubmed Databank voor verschillende doelgroepen
Ruim 19 miljoen referenties! Verschillende strategieën voor vinden van literatuur Quick Search Clinical Queries MeSH (Medical Subject Headings)

13 Quick Search oftewel “vrije tekstwoorden”
Één of meerdere zoektermen in de zoekbalk PubMed zoekt automatisch naar referenties waar alle termen in voorkomen

14

15

16

17 Booleaanse operatoren AND – verfijning (specifieker) OR – verbreding (sensitiever) NOT – verfijning (specifieker) - Type deze termen altijd als hoofdletters - Verschillende termen met verschillende operatoren leest PubMed van links naar rechts : salmonella AND hamburger OR eggs, leest PubMed als: salmonella AND (hamburger OR eggs)

18 Clinical Queries

19

20 Therapy of andere mogelijkheden
+ Broad of narrow

21 Gebruik van deze kolom op zoek naar SR

22 MeSH Database Uitleg: Medical Subject Headings

23

24 Voor- & Nadelen van MeSH
Voordelen 1 term voor spellingsvariaties en/of synoniemen Beschrijft het artikel Nadelen Recente artikelen hebben nog geen Mesh-terms Meerdere woorden voor hetzelfde: * child, children, childhood

25 Zoeken Pubmed: Quick search Clinical queries MESH-termen

26 Naslagwerk Pubmed Tutorial

27 WAT ALS… ik te veel artikelen vind: Andere zoekfunctie gebruiken
Filter specifieker maken Meer zoektermen Meer combinaties AND en/of NOT ik te weinig artikelen vind: Filter aanpassen Minder zoektermen Meer combinaties OR

28 Andere databanken Cochrane  PEDro  Google Scholar  Cochrone  medisch Pedro  fysio Scholar  minder filters  alleen handig als je bijvoorbeeld de titel hebt

29 Vijfstapsmethode Het klinisch probleem vertalen in een beantwoordbare vraag Het efficiënt zoeken naar het beste bewijsmateriaal Het wegen van het gevonden bewijs op kwaliteit en toepasbaarheid Het nemen van een beslissing op grond van beschikbaar bewijs Het regelmatig evalueren van de kwaliteit van dit proces1 nadruk op 3 vandaag 1. PubMed/ zoeken naar Evidence (Centrale Medische Bibliotheek UMCG 2009)

30 Opdracht Opbouw artikel Titel + Samenvatting Introductie Methode
Populatie/steekproef Design of onderzoeksopzet Meetinstrumenten Statistiek Resultaten Discussie + Conclusie Referenties Opdracht Studenten schrijven zelf op uit welke 6 punten (de meeste) artikelen bestaan

31 Uitleg wat belangrijk is bij welk punt.
voorbeeld RCT

32 Significantie Verschil berust op toeval? Datasets verschillen van elkaar Haken en ogen van significantie vertellen: Soort onderzoek Fouten in het onderzoek Groepsgrootte onderzoek Selectieve bevolkingsgroep

33 2,5% ,5%

34 sIGNIFICANTIE p- waarden
De mate van steekproeffout die geaccepteerd wordt is in de meeste literatuur 5% (p= 0,05) oftewel alpha p = wel of niet significant p = wel of niet significant p = wel of niet significant p = wel of niet significant

35 Dus: Kritisch zijn en blijven!
Significant  therapie effectief & Niet significant  therapie niet effectief Nee….. Kritisch zijn en blijven!

36 Klein detail: het gebed in kwestie vond pas 4 jaar na dato plaats
Uit een studie uit 2001 (dubbelblind, mét controlegroep) bleek dat bidden voor patiënten een significante verkorting van het ziekenhuisbezoek opleverde, met gemiddeld lagere koorts. Klein detail: het gebed in kwestie vond pas 4 jaar na dato plaats Wat zeg dit nu? Ahh er is een significant verschil, dan moet het wel van invloed zijn. Nee!  wanneer je genoeg data hebt, is er altijd wel ergens een significante correlatie te vinden. Haken en ogen van significantie vertellen: Soort onderzoek Fouten in het onderzoek Groepsgrootte onderzoek Selectieve bevolkingsgroep

37 Referen Haken en ogen van significantie vertellen: Soort onderzoek
Fouten in het onderzoek Groepsgrootte onderzoek Selectieve bevolkingsgroep

38 Waarom referen? Waardering aan auteur Terugvinden van bron
Haken en ogen van significantie vertellen: Soort onderzoek Fouten in het onderzoek Groepsgrootte onderzoek Selectieve bevolkingsgroep

39 Referen in de tekst 1 auteur —> (Naam auteur jaartal publicatie)
Een inactieve levensstijl kan lijden tot obesitas (Graff 2008) Volgens Graff (2008) kan een inactieve levensstijl lijden tot obestias 2 auteurs —> (Naam eerste auteur e.a jaartal publicatie) Een inactieve levensstijl kan lijden tot obesitas (Graff e.a 2008) Volgens Graff e.a (2008)…. Haken en ogen van significantie vertellen: Soort onderzoek Fouten in het onderzoek Groepsgrootte onderzoek Selectieve bevolkingsgroep

40 Referentielijst Alfabetische volgorde Artikel
Naam Auteur (s). Titel. Tijdschrift. Jaartal;jaargang(aflevering):pagina’s 7 of meer auteurs (na 6e auteur et al.) D’Hondt, E. D., Deforche, B., Bourdeaudhuij, I. De, & Lenoir, M.. Relationship Between Motor Skill and Body Mass Index in 5- to 10-Year-Old Children. Adapted Physical Activity Quaterly.2006; 26(3), 21–37. Haken en ogen van significantie vertellen: Soort onderzoek Fouten in het onderzoek Groepsgrootte onderzoek Selectieve bevolkingsgroep

41 Referentielijst Boek Naam Auteur (s). Titel (ondertitel). Druk. Plaats: Uitgever; jaartal. Pagina’s de Morree, J.J. Dynamiek van het menselijk bindweefsel.5e druk. Utrecht: Bohn Stafleu van Loghum; Website Naam Auteur (of instelling). Titel [internet]. Plaats: Uitgever; jaartal [tijdsbepaling]. URL: webadres Tijdsbepaling: Laatste update en raadpleeg datum. Haken en ogen van significantie vertellen: Soort onderzoek Fouten in het onderzoek Groepsgrootte onderzoek Selectieve bevolkingsgroep

42 Verwerkingsopdracht Toepassen tijdens MW
methodische beschrijving in de bijlage toevoegen van één uitgewerkte casus (zowel PICO als zoekstrategie)

43 Relevantie Vinden van de beste literatuur op dit moment!  Vakken als Methodisch Werken Later in de opleiding… FLP 7

44

45 Vraag 1: Wat voor soort onderzoek is dit?
Bij een groep mensen met CTS klachten worden gegevens (over inhoud werk en klachten in het verleden) gebruikt als doel het aantonen of uitsluiten dat eenzijdig computerwerk een herstelbelemmerende factor is bij CTS klachten Hand omhoog: cohort Hand omlaag: beschrijvend

46 Vraag 2: Stelling: Zowel bij AND als bij NOT vindt er een verfijning van de zoekopdracht plaats Hand omhoog: juist Hand omlaag: onjuist

47 Vraag 3: Wat voor soort onderzoek is dit?
Alle gegevens van patiënten met rugklachten bij praktijk X van de afgelopen vijf jaar worden verzameld en verslag gelegd in een artikel met als doel informatie te verstrekken over behandelmethodieken. Hand omhoog: retrospectief beschrijvend Hand omlaag: cross-sectioneel beschrijvend

48 Vraag 4: Stelling: Bij een significant verschil tussen twee verschillende behandelmethodieken zal de therapeut altijd voor de significant effectievere methode kiezen Hand omhoog: juist Hand omlaag: onjuist

49 Vraag 5: Randomisatie bij een effectonderzoek ondervangt het mogelijke probleem voor het ontstaan van ongelijke groepen Hand omhoog: juist Hand omlaag: onjuist

50 Vraag 6: De term ‘interne validiteit’ zegt iets over hetgeen wat je wilt meten bij een cohortonderzoek Hand omhoog: juist Hand omlaag: onjuist

51 Vraag 7: Bij dit onderzoek worden enkele patiënten gebruikt
Hand omhoog: case control Hand omlaag: case series

52 Eindvraag Hoeveel hits verschijnen er op Pubmed bij de zoekterm ‘piriformis syndrome’ via een Quick Search? 236

53 studium excellentie jaar 1 semester 2
Afsluiting (1) studium excellentie jaar 1 semester 2 Minor ‘Health Care and Science’ Bewegingswetenschappen Fysiotherapie Wetenschappen

54 Vragen?


Download ppt "Selina Vlieger s.vlieger@hva.nl EBP College 2 Selina Vlieger s.vlieger@hva.nl Korte introductie onderwerp."

Verwante presentaties


Ads door Google