De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voorganger: Ds. G. Schutte Ouderling van dienst: M. v.d. Velde Organist: J. Bredewout Schriftlezing: Wet Galaten 5: 13-26 Jesaja 35: 1-10 Marcus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voorganger: Ds. G. Schutte Ouderling van dienst: M. v.d. Velde Organist: J. Bredewout Schriftlezing: Wet Galaten 5: 13-26 Jesaja 35: 1-10 Marcus."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voorganger: Ds. G. Schutte Ouderling van dienst: M. v.d. Velde Organist: J. Bredewout Schriftlezing: Wet Galaten 5: 13-26 Jesaja 35: 1-10 Marcus 7: 31-37

2 NLB 0213

3

4

5

6

7

8 Welkom Voorganger: Ds. G. Schutte Ouderling van dienst: M. v.d. Velde Organist: J. Bredewout Schriftlezing: Wet Galaten 5: 13-26 Jesaja 35: 1-10 Marcus 7: 31-37

9 Mededelingen

10 Psalm 146

11

12

13

14 Votum en groet

15 Schriftlezing Gal. 5: 13 t/m 26 13 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, 14 Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf.' 15 Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden.

16 Schriftlezing Gal. 5: 13 t/m 26 16 Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. 17 Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt.

17 Schriftlezing Gal. 5: 13 t/m 26 18 Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. 19 Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20 Afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit,

18 Schriftlezing Gal. 5: 13 t/m 26 21 Afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,

19 Schriftlezing Gal. 5: 13 t/m 26 23 Zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 24 Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 25 Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.

20 Schriftlezing Gal. 5: 13 t/m 26 26 Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwarszetten en elkaar geen kwaad hart toedragen.

21 Gebed

22 Alle eer en alle glorie (NLB0305 ) t. S. de Vries; m. W. Vogel

23

24

25

26

27

28 Gebed

29 Kinderen naar de nevendienst

30 Schriftlezing Jes. 35: 1 t/m 10 1 De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn, de wildernis zal jubelen en bloeien,

31 Schriftlezing Jes. 35: 1 t/m 10 2 Als een lelie welig bloeien, jubelen en juichen van vreugde. De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon, met de schoonheid van de Karmel en de Saron. Men aanschouwt de luister van de HEER, de schoonheid van onze God. 3 Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën sterk.

32 Schriftlezing Jes. 35: 1 t/m 10 4 Zeg tegen het moedeloze volk: 'Wees sterk en vrees niet, want jullie God komt met zijn wraak. Gods vergelding zal komen, hijzelf zal jullie bevrijden.' 5 Dan worden blinden de ogen geopend, de oren van doven worden ontsloten.

33 Schriftlezing Jes. 35: 1 t/m 10 6 Verlamden zullen springen als herten, de mond van stommen zal jubelen: waterstromen zullen de woestijn splijten, beken de dorre vlakte doorsnijden. 7 Het verzengde land wordt een waterplas, dorstige grond wordt waterrijk gebied; waar eenmaal jakhalzen huisden, maakt dor gras plaats voor riet en biezen.

34 Schriftlezing Jes. 35: 1 t/m 10 8 Daar zal een gebaande weg lopen, 'Heilige weg' genaamd, geen onreine zal die betreden. Over die weg zullen zij gaan, maar dwazen zijn er niet te vinden. 9 Geen leeuw of roofdier zal daar komen, geen enkel wild dier dwaalt er rond, ze blijven er allemaal weg, alleen zij die verlost zijn zullen daar gaan.

35 Schriftlezing Jes. 35: 1 t/m 10 10 Zij die de HEER heeft bevrijd, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde trekken de stad binnen, gejammer en verdriet vluchten eruit weg.

36 De steppe zal bloeien (EL 48) t. H. Oosterhuis; m. A. Oomen

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 Schriftlezing Mar. 7: 31 t/m 37 31 Hij vertrok weer uit de omgeving van Tyrus en ging via Sidon naar het Meer van Galilea, dwars door het gebied van Dekapolis. 32 Daar werd iemand bij hem gebracht die doof was en gebrekkig sprak, en men smeekte hem om deze man de hand op te leggen.

49 Schriftlezing Mar. 7: 31 t/m 37 33 Hij nam de man apart, weg van de menigte, stak zijn vingers in diens oren en raakte met speeksel zijn tong aan. 34 Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem: 'Effata!', wat betekent: 'Ga open!' 35 Meteen gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken.

50 Schriftlezing Mar. 7: 31 t/m 37 36 Hij beval de omstanders om aan niemand te vertellen wat er gebeurd was; maar hoe strenger hij het hun verbood, hoe meer ze het rondvertelden. 37 De mensen waren geweldig onder de indruk en zeiden: 'Alles wat hij doet is goed: zelfs doven laat hij horen en stommen laat hij spreken.'

51 Liedboek 534

52

53

54 Verkondiging

55 Liedboek 534

56 Kinderlied

57 Onder, boven, voor en achter (OvK 211) t. E. Laninga; m. J. Laninga =

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67 Gebeden

68 Collecte

69 Zomerzending Vakonderwijs: toekomst voor weduwen In Nigeria staan weduwen er vaak alleen voor. De eigendommen van het gezin behoren, volgens de wet, na het overlijden van de man toe aan de familie van de overledene. De vrouw blijft zonder bezit achter. Veel van deze vrouwen zijn nooit naar school gegaan, waardoor de kans op werk klein is. bestaan opbouwen.

70 De vrouwenvereniging van de Kerk in Nigeria, partner van Kerk in Actie, helpt deze weduwen door vakonderwijs aan te bieden. Wie geletterd is, kan leren voor secretaresse. De anderen leren handwerken. Na de opleiding ontvangen de vrouwen een microkrediet om zelfstandig van start te gaan. Vorig jaar is mevrouw Gila, een doortastende advocate, voorzitter geworden van de vereniging.

71 Onder haar leiding is een opvanghuis gebouwd. Dankzij de inzet van deze ondernemende vrouwen kunnen weduwen weer een nieuw bestaan opbouwen.

72 Liedboek 362

73

74

75

76

77

78 Zegen


Download ppt "Welkom Voorganger: Ds. G. Schutte Ouderling van dienst: M. v.d. Velde Organist: J. Bredewout Schriftlezing: Wet Galaten 5: 13-26 Jesaja 35: 1-10 Marcus."

Verwante presentaties


Ads door Google