De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw Annemie Peeters, UGent - 20 oktober 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw Annemie Peeters, UGent - 20 oktober 2009."— Transcript van de presentatie:

1 1 Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw Annemie Peeters, UGent - 20 oktober 2009

2 2 Wettelijk kader Besluit van de Vlaamse regering inzake gezondheidspromotie 31 juli 1991 “Gezondheidspromotie wordt gecoördineerd, georganiseerd en geëvalueerd door de bevoegde gemeenschapsminister die hiervoor een beroep kan doen op erkende structuren.”  VIG: koepelorganisatie  Erkende voorzieningen (A-B-C-D)

3 3 Wettelijk kader Besluit van de Vlaamse regering inzake gezondheidspromotie aanpassing besluit 19 december 1997  Structuren - VIG van koepelorganisatie naar expertisecentrum - Oprichting van Logo’s - B-voorzieningen naar VIG  Beleid - Convenanten - Gezondheidsdoelstellingen

4 4 Vlaamse gezondheidsdoelstellingen 1998-2002  Daling met 10 % van het aantal rokers, zowel bij mannen als bij vrouwen en specifiek bij jongeren  Significante daling van de consumptie van vetrijke voeding ten voordele van vetarme en vezelrijke voeding  Doelmatiger borstkankerscreening bij vrouwen: -het aandeel screenings bij de doelgroep 50-69-jarigen neemt toe tot 80 % -het aantal vrouwen uit de doelgroep dat bereikt wordt, neemt toe tot 75 %  Afname met 20 % van het aantal dodelijke ongevallen in de privésfeer en in het verkeer  Significante verbetering van de preventie van infectieziekten door verhoogde vaccinatiegraad voor polio, kinkhoest, tetanos, difterie, mazelen, bof en rubella

5 5 Vlaamse gezondheidsdoelstellingen na 2002  2003: gezondheidsdoelstelling rond zelfdoding: “Het aantal sterfgevallen door zelfdoding bij mannen en vrouwen moet tegen 2010 verminderd zijn met 8 % ten opzichte van 2000”  2005: herformulering gezondheidsdoelstelling borstkanker: “ Tegen 2012 verloopt het bevolkingsonderzoek naar borstkanker bij vrouwen van 50 tot en met 69 jaar doelmatiger, d.w.z. voldoende vrouwen nemen deel, meer kankers worden tijdig gevonden en er gebeuren zo weinig mogelijk overbodige onderzoeken.”

6 6 Vlaamse gezondheidsdoelstellingen na 2002  2006: gezondheidsdoelstelling middelengebruik: “Het realiseren van gezondheidswinst op bevolkingsniveau door het gebruik van tabak, alcohol en illegale drugs terug te dringen”. Tabak: - bij personen van 15 jaar en jonger is het percentage rokers niet hoger dan 11 % - bij personen van 16 jaar en ouder is het percentage rokers niet hoger dan 20 %  2008: uitbreiding gezondheidsdoelstelling voeding met beweging: “Het realiseren van gezondheidswinst op bevolkingsniveau door een stijging van het aantal mensen dat voldoende fysiek actief is, evenwichtig eet en een gezond gewicht nastreeft’. 5 subdoelstellingen

7 7 Wettelijk kader Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid 21 november 2003  kaderdecreet  vereenvoudigen van de regelgeving  samenhang ziektepreventie-gezondheidspromotie

8 8 Preventiedecreet: doel Beter en langer leven: winst in kwalitatieve en in kwantitatieve zin door:  gezondheidsbevordering (positief beïnvloeden) en ziektepreventie (negatieve invloed uitschakelen)  zowel binnen de gezondheidssector (gezondheidsbeleid) als daarbuiten (facettenbeleid)

9 9 Preventiedecreet: actoren in preventie  Logo’s  Partnerorganisaties  Organisaties met terreinwerking  Individuele zorgaanbieders  Lokale besturen

10 10 Vlaams budget voor gezondheidspromotie 2009 In € 1.000 België 21.000.000 Vlaanderen Volksgezondheid  Gezondheidsbeleid en zorgbeleid voor gezinnen en ouderen 875.708  Preventieve gezondheidszorg 85.718  Gezondheidspromotie 50.213

11 11 Actoren: Partnerorganisaties Uitvoeringsbesluit 2009  expertisecentra (inhoudelijke kennis en/of gegevens)  nemen deel aan publieke oproepen  beheersovereenkomst van 3 à 5 jaar met inbegrip van beleidsplan  ondersteunen Logo’s en veldwerk

12 12 VIG wordt VIGeZ Fusie met OCL 1 januari 2009 Nieuw:  Sensibilisering voor thema’s borstkankeropsporing en vaccinaties  Verruiming opdracht ondersteuning Logo’s  Coördinatie MMK’s

13 13 Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw Missie: “Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw wil gezond leven en een gezonde leefomgeving bevorderen en zo bijdragen tot een betere levenskwaliteit voor alle inwoners van Vlaanderen.”

14 14 VIGeZ: Wat? “Het VIGeZ is een expertise- en servicecentrum dat strategieën, methodieken, advies en opleiding aanbiedt aan professionals, werken aan gezond leven, en een gezonde leefomgeving.”

15 15 VIGeZ: expertisecentrum  Multidisciplinair team  Wetenschappelijk onderbouwing  Stimuleert samenwerkingsverbanden  Coördinatie & planmatige aanpak  Brug theorie - praktijk  Bijdragen tot realisatie leefstijlgezondheidsdoelstellingen

16 16 VIGeZ: Klanten  Professionele intermediairs  Overheid  Media  Bedrijven

17 17 VIGeZ: Opdrachten Informatie en adviesverstrekking  Advies en consultancy op maat  Bevordering professionalisering sector  Gespecialiseerde documentatie- en informatiedienst  Doorverwijzing

18 18 VIGeZ: Opdrachten Methodieken  Ontwikkeling praktische methodieken voor intermediairs  Setting- & doelgroepgericht:scholen, bedrijven, lokale gemeenschappen, senioren, jongeren, kansengroepen  Thema’s: leefstijl gezondheidsdoelstellingen Vlaamse overheid: voeding, tabakspreventie, ongevallenpreventie in de privésfeer  Ondersteuning Logo’s: alle gezondheidsdoelstellingen

19 19 Op school www.gezondeschool.be

20 20 In de werkomgeving www.gezondwerken.be

21 21 In de lokale gemeenschap www.gezondegemeente.be

22 22 Gezonde voeding www.schoolsnakker.be www.fruit-op-school.be www.gezondheidstest.be

23 23 Tabakspreventie www.feelfree.be

24 24 Ongevallenpreventie www.boebs.be

25 25 Bewegen www.fitteschool.be

26 26 Geestelijke gezondheidsbevordering www.fitinjehoofd.be

27 27 Sensibiliseren voor borstkankeropsporing

28 28 Sensibiliseren voor vaccinatiebeleid

29 29 VIGeZ: Opdrachten Ondersteuning van implementatie  Ondersteuning Logo’s en andere intermediairs  Coördinatie en coaching  Overlegstructuur met Logo’s

30 30 VIGeZ: Opdrachten Kwaliteit en evaluatie  Driejaarlijkse indicatorenbevraging in opdracht Vlaamse overheid bij scholen en bedrijven  Evaluatieonderzoek toegepaste methodieken  Kwaliteitstoetsing acties op het terrein  Kwaliteitslabel

31 31 VIGeZ: Opdrachten Vorming  Basisopleiding  Vast aanbod  Vorming op maat en lezingen  Symposium gezondheidspromotie


Download ppt "1 Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw Annemie Peeters, UGent - 20 oktober 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google