De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wie is de modellen man / vrouw van het jaar 2011? De Quizz Test je modelkennis! 11e PLATOS Colloquium “Complexiteit van modellen” Provinciehuis Utrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wie is de modellen man / vrouw van het jaar 2011? De Quizz Test je modelkennis! 11e PLATOS Colloquium “Complexiteit van modellen” Provinciehuis Utrecht."— Transcript van de presentatie:

1 Wie is de modellen man / vrouw van het jaar 2011? De Quizz Test je modelkennis! 11e PLATOS Colloquium “Complexiteit van modellen” Provinciehuis Utrecht

2 De Quizz 9 maart 20112 1. PLATOS Plato is een bekend Grieks filosoof (Athene, 427-347 voor Chr.). Met welk beeld lichtte hij zijn ideeën over de Ideeën toe? A.Een stromende rivier B.De dialoog C.Een grot D.De wiskunde 11e PLATOS colloquium, "Complexiteit van modellen"

3 De Quizz SIDRA is een wereldwijd gebruikt pakket uit Australië. Waar staan de letters voor? A.Sidney Intersection Design and Research Application B.Signalised & unsignalised Intersection Design and Research Aid C.Sidney Intersection Design and Research Aid D.Signalised & unsignalised Intersection Design and Research Application 9 maart 20113 2. Modellen 11e PLATOS colloquium, "Complexiteit van modellen"

4 De Quizz In de stochastische toedeling wordt de parameter θ gebruikt. Waar staat deze parameter voor? A.Anticipatie van het verkeer B.Reactietijd van weggebruikers C.Mate van vetergang D.Mate van geïnformeerd zijn 9 maart 20114 3. Toedeling 11e PLATOS colloquium, "Complexiteit van modellen"

5 De Quizz 9 maart 20115 4. Netwerken In het Structuurschema Hoofdwegennet 1966 is de volgende figuur opgenomen. Hoe staat dit ook wel bekend? A.RWS Utopia B.Dambord van Beukers C.Figuur 138 D.Schotse ruit van RWS 11e PLATOS colloquium, "Complexiteit van modellen"

6 De Quizz Welke formule met pi is niet juist? 9 maart 20116 5. Wetmatigheden 11e PLATOS colloquium, "Complexiteit van modellen" Machin 100 decimalen

7 De Quizz Hoe pakte Willie Wortel in Donald Duck 36- 1999 het fileprobleem aan? A.Helikopters B.Snelwegmachine C.Teleporteermachine D.Zweefmobiel 9 maart 20117 6. Op en langs de weg 11e PLATOS colloquium, "Complexiteit van modellen"

8 De Quizz In 1992 is FREQ10 toegepast bij een benut- tingsstudie voor de A12 Gouda-Den Haag? Wat is het type en wat doet het model? A.Microscopisch, optimalisatie modaliteitskeuze B.Macroscopisch, optimalisatie van doseertijden C.Macroscopisch, optimalisatie van doseertijden en modaliteitskeuze D.Macroscopisch, geen optimalisatie 9 maart 20118 7. Oude doos 11e PLATOS colloquium, "Complexiteit van modellen"

9 De Quizz Met welke vier oeververbindingen is Goeree- Overflakkee verbonden aan de “overkant”? A.Haringvlietsluizen-Haringvlietbrug-Grevelingendam- Brouwersdam B.Brouwersdam-Hellegatsdam-Grevelingendam- Haringvlietsluizen C.Haringvlietbrug-Philipsdam-Haringvlietsluizen- Brouwersdam D.Brouwersdam-Philipsdam-Zeelandbrug-Hellegatsdam 9 maart 20119 8. Locaties 11e PLATOS colloquium, "Complexiteit van modellen"

10 De Quizz Hoe luidt de eerste wet Taale - Van Lint? A.Het kennisniveau van de TU Delft is omgekeerd evenredig met dat van RWS B.Rekentijd / detailniveau = Constant C.Correctheid = detailniveau visualisatie x kennisniveau gebruiker D.Waar management ontbreekt, is de accountant de baas 9 maart 201110 9. Wetmatigheden 11e PLATOS colloquium, "Complexiteit van modellen"

11 De Quizz Bij welke globale optimalisatietechniek speelt toeval geen rol? A.Simulated annealing B.Genetische algoritmen C.Multilevel Coordinate Search D.Ant Colony Optimisation 9 maart 201111 10. Optimalisatie 11e PLATOS colloquium, "Complexiteit van modellen"

12 De Quizz PLATOS wordt nu voor de 11 e keer gehouden. Hoeveel mensen hebben (incl. vandaag) een presentatie gegeven? A. 80 – 100 B.100 – 120 C.120 – 140 D.140 – 160 9 maart 201112 11. PLATOS 11e PLATOS colloquium, "Complexiteit van modellen"

13 De Quizz Het volggedrag in FOSIM; op wiens theorie is dat gebaseerd? A.Greenshields B.Herman C.Lighthill, Whitham and Richards D.Wiedemann 9 maart 201113 12. Modellen 11e PLATOS colloquium, "Complexiteit van modellen"

14 De Quizz Toeritdosering op de A10 is al veel gesimu- leerd. Welk rijtje staat chronologisch in de goede volgorde? A.Integration, FLEXSYT, MARPLE, VISSIM B.SATURN, METANET, MARPLE, VISSIM C.SATURN, FLEXSYT. Integration, MARPLE D.METANET, FLEXSYT, Integration, VISSIM 9 maart 201114 13. Oude doos 11e PLATOS colloquium, "Complexiteit van modellen"

15 De Quizz Bij toedelingen gebaseerd op routes, is de overlap in routes een belangrijk punt. Welke oplossing gebruikt MARPLE daarvoor? A.Path Size Logit B.C-logit C.Logit Kernel model adapted for route choice D.Link-Nested Logit 9 maart 201115 14. Toedeling 11e PLATOS colloquium, "Complexiteit van modellen"

16 De Quizz Wanneer werd het bermtoerisme langs snelwegen verboden? A.Eind jaren ‘60 B.Eind jaren ‘70 C.Eind jaren ‘80 D.Het is nooit verboden! 9 maart 201116 15. Op en langs de weg 11e PLATOS colloquium, "Complexiteit van modellen"

17 De Quizz Het laantje van Middelharnis is het beroemde meesterwerk van Meindert Hobbema. Waar hangt het schilderij? A.National Gallery, Londen B.Louvre, Parijs C.Rijksmuseum, Amsterdam D.Gemeentehuis, Middelharnis 9 maart 201117 16. Kunst 11e PLATOS colloquium, "Complexiteit van modellen"

18 De Quizz In Nederland hebben knooppunten van snelwegen een naam. Welke rijtje namen van knooppunten is anders dan de rest? A.Klaverpolder-Zonzeel-Princeville-Galder B.Ewijk-Bankhoef-Paalgraven-Ekkersweijer C.Empel-Hintham-Vught-Ekkersweijer D.Noordhoek-De Stok-Zoomland-Markiezaat 9 maart 201118 17. Locaties 11e PLATOS colloquium, "Complexiteit van modellen"

19 De Quizz Het volggedrag in Dynasmart; op wiens theorie is dat gebaseerd? A.Greenshields B.Herman C.Lighthill, Whitham and Richards D.Wiedemann 9 maart 201119 18. Modellen 11e PLATOS colloquium, "Complexiteit van modellen"

20 De Quizz CONTRAM is een bekend dynamisch toedelingsmodel. Wat is de oudste toepassing in Nederland? A.Verkeersbeheersing Arnhem B.Toeritdosering A16 C.Pilot toedeling in het LMS D.Brandstofverbruik 9 maart 201120 19. Oude doos 11e PLATOS colloquium, "Complexiteit van modellen"

21 De Quizz PLATOS icoon Wim van der Hoeven heeft tijdens 11 colloquia 8 keer een presentatie gehouden. Wie volgt hem op de voet met 7? A.Frank Hofman B.Gerard de Jong C.Hans van Lint D.Guus Tamminga 9 maart 201121 20. PLATOS 11e PLATOS colloquium, "Complexiteit van modellen" ?

22 De Quizz 9 maart 201122 Shoot-out vragen … Hebben we al een winnaar / winnares? 11e PLATOS colloquium, "Complexiteit van modellen"

23 De Quizz Hoe luidt de tweede wet Taale - Van Lint? A.Het kennisniveau van de TU Delft is omgekeerd evenredig met dat van RWS B.Rekentijd / detailniveau = Constant C.Correctheid = detailniveau visualisatie x kennisniveau gebruiker D.Waar management ontbreekt, is de accountant de baas 9 maart 201123 21. Wetmatigheden 11e PLATOS colloquium, "Complexiteit van modellen"

24 De Quizz INTRAS is een micro-simulatiemodel uit de 80-er jaren van de FHWA. Welk model is op dit model gebaseerd? A.FREEVU B.CORSIM C.FRESIM D.FREEVU, CORSIM en FRESIM 9 maart 201124 22. Modellen 11e PLATOS colloquium, "Complexiteit van modellen"

25 De Quizz Hoeveel keer won Michael Jordan het NBA kampioenschap? A.5 B.6 C.7 D.8 9 maart 201125 23. Op en langs de weg 11e PLATOS colloquium, "Complexiteit van modellen"

26 De Quizz Hoeveel keer was Michael Jordan MVP? 9 maart 201126 23. Op en langs de weg 11e PLATOS colloquium, "Complexiteit van modellen"


Download ppt "Wie is de modellen man / vrouw van het jaar 2011? De Quizz Test je modelkennis! 11e PLATOS Colloquium “Complexiteit van modellen” Provinciehuis Utrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google