De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stedelijk Onderwijs Voorstel schoolagenda – bronnenboek Basisonderwijs en Buitengewoon onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stedelijk Onderwijs Voorstel schoolagenda – bronnenboek Basisonderwijs en Buitengewoon onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Stedelijk Onderwijs Voorstel schoolagenda – bronnenboek Basisonderwijs en Buitengewoon onderwijs

2 Inleiding Stedelijk Onderwijs
Schoolagenda’s voor 4 schooljaren Voor Basisonderwijs – lagere afdeling Voor Buitengewoon (basis) Onderwijs

3 Link pedagogisch project
Stedelijk Onderwijs Link pedagogisch project Werken aan een maximale betrokkenheid van de ouders, leerlingen, studenten en personeel. Openstaan voor iedereen, met respect voor ieders achtergrond en eigenschappen.

4 Link ambitienota Stedelijk Onderwijs Competentieontwikkelend onderwijs
Talenten Samen aan de meet, maar toch op maat Zelfevaluatie & reflectie 7 dagen op 7 (ook tijdens vakanties) School- en jaarkalender Talentencirkels

5 Criteria Leren leren -> planningsdocument Talentontwikkeling
Stedelijk Onderwijs Criteria Leren leren -> planningsdocument Voldoende planningsruimte Planningsruimte voor huiswerk (eveneens reflectie) Talentontwikkeling Zelfreflectie: ruimte voor ‘Ik denk aan …’ Welbevinden Bronnenboek Weetjes: 2x per week (afhankelijk van de module) Ideeën, tips, raadsels, … : 2x per week (afhankelijk van de module)

6 Criteria Communicatie Stedelijk Onderwijs
Leerkracht: heen en weer ruimte : voldoende ruimte om te schrijven Leerling : voldoende gelijnde schrijfruimte zonder kleur : sclera picto’s (zoals voor o.a. ik lees, ik schrijf, ik reken,…) Ouders : duidelijk herkenbaar in een vaste hoek van de bladspiegel : sclera picto’s voor de handtekening, zwem- en turnzak, fruit, uitstap, geld, brief, dagelijks in de boekentas … Vakantieperiodes verduidelijken door extra opschrift en sclera picto: vakantie van … tot … Per maand ruimte/pagina voorzien om uitstappen-van-de-maand duidelijk te noteren en op te sommen (ifv spaarplan)

7 Criteria Verticale samenhang Stedelijk Onderwijs
inhoudelijke opbouw voor tijd, ruimte, leren leren, plannen inhoudelijke opbouw voor ruimte: module 2 en 3: kaart van België module 4: kaart van België en kaart van de wereld samenhorigheid en bekendmaking SO: naar buiten als 1 familie inhoudelijke opbouw voor actualiteit en weetjes module 1: 1 maal per week module 2: 2 maal per week module 3 en 4: dagelijks Verschillende modules – zie verder onder vormgeving visualisatie: layout, herkenbaarheid (structuur) gezamenlijke thema’s (afgestemd op de leefwereld en de leeftijd van de kinderen)

8 Stedelijk Onderwijs VORMGEVING

9 Vormgeving: graduele opbouw
Stedelijk Onderwijs Vormgeving: graduele opbouw Module 1 Picto’s (sclera reverse) voor zwemmen, turnen, uitstap, fruit, brief, geld, handtekening ouders Picto’s (sclera reverse): zwarte picto met witte omkadering: lln- en ouderondersteuning Picto’s (sclera reverse) voor ik lees, ik schrijf, ik reken, wat neem ik mee naar school (rugzak) Weinig tekst: hoogstens 1 x per week weetje, actualiteit,.. Tekst = leesniveau max 2 Dagplanning Weekplanning: ruimte voor lessen en taken – tegen wanneer klaar Blanco jaarplanning achteraan Verwijzen naar het seizoen van de dag Actualiteit en weetjes: 1 maal per week

10 Vormgeving: graduele opbouw
Stedelijk Onderwijs Vormgeving: graduele opbouw Module 2 Picto’s (sclera reverse) en woorden voor zwemmen, turnen, uitstap, fruit, brief, geld, handtekening ouders Picto’s (sclera reverse) voor wat neem ik mee naar school (rugzak) Korte teksten: hoogstens 2 x per week weetje, actualiteit,.. Tekst= leesniveau max 4 Weekplanning: ruimte voor lessen en taken – tegen wanneer klaar Maandplanning Blanco jaarplanning achteraan Verwijzen naar het seizoen van de dag Actualiteit en weetjes: 2 maal per week Kaart van België met provincies

11 Vormgeving: graduele opbouw
Stedelijk Onderwijs Vormgeving: graduele opbouw Module 3 Prenten en woorden Sclera pictogrammen: continuïteit voor lln en ouders Picto (sclera reverse) voor ik denk aan (rugzak) Fictieve teksten Tekst = leesniveau max 9 Week- en maandplanning: ruimte voor lessen en taken – tegen wanneer klaar Seizoensplanning: ruimte voor projecten – tegen wanneer klaar Blanco jaarplanning achteraan Kaart van België Dagen en maanden in het Frans Katern rond ‘Keurig kiezen’ en ‘Kies raak’ Informatie over secundair (vb. hoe kies ik een middelbare school)

12 Vormgeving: graduele opbouw
Stedelijk Onderwijs Vormgeving: graduele opbouw Module 4 Prenten, foto’s, cartoons en woorden Sclera pictogrammen continuïteit: lln- en ouderondersteuning Picto (sclera reverse) voor ik denk aan (rugzak) Fictieve en non-fictieve teksten Tekst= leesniveau max 9 Eenvoudige en ludieke kennismaking met andere talen Week- en maandplanning: ruimte voor lessen en taken–tegen wanneer klaar Seizoens en jaarplanning: ruimte voor projecten – tegen wanneer klaar Blanco jaarplanning achteraan Kaart België en de wereld Dagen en maanden in het Frans en Engels Versie met en zonder katern rond ‘Keurig Kiezen’ en ‘kies raak’ Informatie over secundair (vb. hoe kies ik een middelbare school)

13 Vormgeving Visualisatie en personalisatie Stedelijk Onderwijs
Visie: iedereen een zelfde cover (samen aan de meet), diversiteit aanreiken, niet alleen in nationaliteiten gepersonaliseerd door module met duidelijke icoon en foto (gelinkt aan de leeftijd), zelfde icoon = leverbaar in PDF om te downloaden module 1 = 1 ster, module 2 = 2 sterren, module 3 = 3 sterren, module 4 = 4 sterren Gepersonaliseerd per divisie qua kleur - na de toewijzing worden de kleuren bezorgd Leerlinggericht ipv klasgericht (ruimte voor de naam op de cover) Bordboek: interactief en invulbaar 4 lessenroosters zonder uuraanduiding (waarvan 2 groot formaat) Alle info die bij de dag hoort, moet op een zelfde pagina als de dag zelf Inlogcodes voor de schoolsite Stedelijk Onderwijs / huisstijl Divisieoverschrijdend / inclusiegedachte Gericht op de leefwereld van het kind, pubers en jongeren

14 Vormgeving Wederkerigheid Stedelijk Onderwijs
Tip van de dag: niet dagelijks Raadsel van de week Spreuk van de maand Visualisatie competenties Elke dag een vast icoon (wel belangrijk voor BUO vooral in module 1: picto’s in het agenda gebruiken die vooraan aangeduid zijn (maan, …) Elke dag een vaste kleur Icoon voor feest- en themadagen Vakje om huiswerk in te noteren met voldoende plannings- en reflectieruimte Op einde van de week (al ngl layout module) een open ruimte voorzien voor beloningssysteem / pluim van de juf

15 Vormgeving Actualiteit en gezamenlijke thema’s Stedelijk Onderwijs
Feesten Alle culturen Dagelijks een verwijzing naar het seizoen Historische gebeurtenissen en geschiedenis Wereldtentoonstelling in België Vulkaanuitbarsting Ijsland Dagprojecten afgestemd op de leeftijd van de leerlingen vb. Wereld Dierendag , Dikke Truiendag, Dag van de leerkracht, Dag van de directeur, Dag van de mensenrechten, … Weekprojecten vb. Jeugdboekenweek, Week van de zee, Veilig naar school, …

16 DOE-BOEK VOOR LEERLINGEN
Stedelijk Onderwijs DOE-BOEK VOOR LEERLINGEN

17 Doe-boek voor leerlingen
Stedelijk Onderwijs Doe-boek voor leerlingen Leerlingen stellen eigen portfolio samen Leerlingen werken aan leren leren Mogelijke activiteiten en spelletjes voor ouders en leerlingen enkel op het dubbelblad waarop de vakantie kan gepland worden (aparte bladen voorzien)

18 Ideeënboek voor het schoolteam
Stedelijk Onderwijs Ideeënboek voor het schoolteam

19 Ideeënboek voor het schoolteam
Stedelijk Onderwijs Ideeënboek voor het schoolteam Een blik op de wereld Verticale samenhang van tijd en ruimte Verticale samenhang op gebied van planning Verticale samenhang op gebied van leren leren Mogelijkheid tot differentiëren en remediëren Inspiratie rond project Weetjesboek

20 Stedelijk Onderwijs SPECIFIEKE INFO

21 Specifieke informatie
Stedelijk Onderwijs Specifieke informatie Specifieke info divisie en school Visie SO Brede voorstelling van SO structuur Visie van de divisie Visie van competentiegericht onderwijs All round telefoonnummers en info van het Administratief centrum Foto’s van leerlingen stedelijk basisonderwijs doorheen de agenda (na 2 schooljaren worden er nieuwe foto’s aangeleverd) Zorgpagina: info over alle mogelijke zorgverlening en diensten waar SO beroep op doet (Diesterweg hulpkas, CLB, …) Katern middenin rond ‘Keurig kiezen’ en ‘Kies Raak’ Extra pagina of open ruimte in het begin van agenda voor klasinfo: klasafspraken belangrijk voor ouders Leeslintje vast voorzien

22 Specifieke informatie
Stedelijk Onderwijs Specifieke informatie Aanwezigheidsbeleid ‘Ik ben ziek-briefjes’ met standaard zin : afwezig wegens ziekte + tekst omzendbrief = mag enkel gebruikt worden voor drie aaneensluitende dagen bij ziekte; mag niet gebruikt worden de week voor of na een vakantieperiode ‘Ik ben te laat-briefjes’ Trotspagina’s, stoefblad Alien-mannetjes (competentiegerichte visie) – sjabloon wordt door het Stedelijk Onderwijs aangeleverd Vrije ruimte Infofiches van de leerlingen Logistieke gegevens van de leerling Ruimte voor gegevens van de school

23 Specifieke informatie
Stedelijk Onderwijs Specifieke informatie Vormvereisten Taal: Nederlands Lettertype: Sun Formaat : open : 420 mm x 297 mm (A3) formaat gesloten : 297 mm x 210 mm (A4 formaat)  Het exacte formaat kan maximum 20% in hoogte en breedte afwijken van het richtformaat Druk : Binnenwerk : recto / verso 2 kleuren Kaft : recto quadri Het ontwerp van de kaft wordt volledig bepaald door Het Stedelijk Onderwijs in twee varianten (Buitengewoon basisonderwijs & Basisonderwijs) aanlevering ontwerp in drukklare pdf door MC Schutbladen: blanco Achteraan blanco schutbladen: voor schoolspecifieke info te kunnen plakken

24 Specifieke informatie
Stedelijk Onderwijs Specifieke informatie Vormvereisten Kaft : flexibel, afwasbaar, niet loskomen, gering gewicht, stiftbestendig Kaft voorzien van recto matte plastificatie Kaft voorzien van beschermhoes Bladwijzer voorzien: leeslintje integreren Afwerking: integraalbinding Grondstoffen: Gebruik van milieuvriendelijk papier en inkten Binnenwerk : papier met FSC –label +/- 80 g / m2 Kaft : papier met FSC-label +/ g /m2 Schutbladen : papier met FSC-label +/ g / m2


Download ppt "Stedelijk Onderwijs Voorstel schoolagenda – bronnenboek Basisonderwijs en Buitengewoon onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google