De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitsborgingsinstrumenten voor de bouw op basis van CE-markering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitsborgingsinstrumenten voor de bouw op basis van CE-markering"— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitsborgingsinstrumenten voor de bouw op basis van CE-markering
C. van den Thillart

2 CE-markering en private Kwaliteitsborging
Hoe kan CE-markering worden ingezet als instrument voor Private Kwaliteitsborging ? C. van den Thillart

3 Betekenis CE-markering
De slager keurt eigen vlees Het moderne publieke merkteken Bevat de essentiële kenmerken Groot marktbereik Geeft in prestaties aan wat het is Regelt de aansprakelijkheid Is kosteneffectief C. van den Thillart

4 Kwaliteitsborgingsinstrumenten
Focus: vergunningplichtige bouwwerk Compleet bouwwerk Component ? Modulaire combinaties van: Persoonsbenadering Procesbenadering Productbenadering C. van den Thillart

5 CE-markering en private Kwaliteitsborging
Uitgangspunt Rapport CE-markering als kwaliteitsborgingsinstrument op productbasis C. van den Thillart

6 Bouwproducten CE-markering
Enkelvoudig Samengesteld Meer aansluitingen bouwplaats Minder aansluitingen bouwplaats Zijn aansluitingen Business to business? C. van den Thillart

7 Dilemma borging aansluitingen
Erkende stelsel regelt aansluitingen producten CE–markeringen Private kwaliteitsverklaringen Geen integrale borging Verantwoordelijkheid Overheid ? Welke rol erkende stelsel bij private kwaliteitsborging? C. van den Thillart

8 Kwaliteitsborging in de bouw
Bouwuitvoering C Bouwtoelevering A Bouwvoorbereiding Ideaal : Integrale bouwkwaliteit Praktijkrichtlijnen Standaarddetaillering, ETO’s Attesten, certificaten Ce-markering Praktijk : Borgingsinstrumenten in de bouw zijn fragmentarisch C. van den Thillart

9 Dilemma Business to business
Controle bij toelating Overlaten aan de markt Voordeel: objectieve criteria Toelating tot de markt Rechtsgelijkheid Nadeel: bureaucratie Voordeel: Geen bureaucratie Eigen verantwoordelijkheid Nadeel: Beperkte toelating tot de markt Juridisering C. van den Thillart

10 Aanbeveling uit rapport
Hoe bureaucratie en marktafscherming te voorkomen? Verzin geen nieuwe dingen, maak gebruik van bestaande recepten met draagvlak NU (Tripartiete): alleen kwaliteitsverklaringen Toolbox componenten voor instrumenten op productbasis CE-markeringen Kwaliteitsverklaringen Praktijkrichtlijnen Standaard detaillering Gelijkwaardige oplossingen Straks ‘ Deem to satisfy’ voor A, B of C C. van den Thillart

11 Realiteit voor vele (vaak kleinere) projecten
Marktordening bouw Integrale bouwkwaliteit B Bouwuitvoering C Bouwtoelevering A Bouwvoorbereiding Realiteit voor vele (vaak kleinere) projecten Fragmentatie Bouwteam Concurrent engineering DBFMO Prefab / System integrator BIM C. van den Thillart

12 Integrale kwaliteitsborging Componenten Toolbox
Schakel B Schakel A Schakel C Beoordeel component op ABC schakels, afhankelijk van gevolgklasse van dakkapel tot kerncentrale C. van den Thillart

13 CE-markering en integrale kwaliteitsborging
Schakel B Schakel A Schakel C Aansluitdocument Prestatieverklaring Installatie-instructie Voldoende voor gevolgklasse Of extra bouwtoezicht ? C. van den Thillart

14 Aansluitdocument CE voor schakels A,B en C
Schakel B Aansluitdocument Prestaties essentiële kenmerken Koppeling prestaties aan Bouwbesluit Manual/ attest/procescertificaat verwerking BB Schakel C Schakel A C. van den Thillart

15 Consistentie CE-documenten (Traceability, As Built)
1 DOP Nr. …. 2 Tech Doc Standaard en Projectspecifiek 3 Label CE-markering 4 Serienummer Verpakking C Borging productie (CE) 5 Aansluit Doc A Borging bouwregelgeving 6 Montage vlgns verwerkings voorschriften B Borging Verwerking C. van den Thillart

16 Pilots CE markering Brandwerende pui Bedrijfshal
C. van den Thillart

17 Pilot Brandwerende pui
C Bouwtoelevering CE-markering Prestatieverklaring A Bouwvoorbereiding Aansluitdocument B Bouwuitvoering Uitvoering ITT test Plaatsingsinstructies Hoe geven we nu invulling aan onze verantwoordelijkheid in de Bouwuitvoeringsfase. Wij zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van een ITT test. C. van den Thillart

18 Bouwvoorbereiding Schakel A
Installatie-instructie Prestatieverklaring Aansluitdocument bouwregelgeving Prestatieverklaring Y Beoogd gebruik Gelaagd glas in een frame voor toepassing als inwendige brandwerende scheiding in gebouwen Type aansluiting direct Installatie-instructie DBI PG A Essentiële kenmerken Aangegeven prestaties Afd. Relatie Bouwbesluit Brandwerendheid EW 30, in combinatie met houten kozijn 2.10 Beperking uitbreiding brand 2.84 Voldoet aan scheidingsconstructies met WBDBO 30 min, als aangegeven in art 2.84 2.85 Voldoet bij verbouw (WBDBO ≥30 min) 2.12 Vluchtroutes 2.108 Inrichting vluchtroutes: voldoet aan WBDBO eisen scheidingsconstructies 2.110 Voldoet bij verbouw: rechtens verkregen niveau Brandgedrag A2-s1, do 2.9 Beperking brand- en rookontwikkeling 2.67 Voldoet aan alle gevallen (Extra beschermde vluchtroute: klasse B, S2; Beschermde vluchtroute voor gebouwen met slaapfunctie: klasse B, S2; Beschermde vluchtroute voor gebouwen zonder slaapfunctie: klasse D, S2; Ramen, deuren en panelen overig: klasse D, S2 ) 2.73 Op het moment dat je C. van den Thillart

19 Bouwvoorbereiding Schakel C
Aansluit Document ITT test/ Installatie instructie C. van den Thillart

20 Bouwuitvoering (Schakel B)
Vetrotech Saint-Gobain apr-17 Bouwuitvoering (Schakel B) ITT test Manual Bij een geslaagde ITT test wordt een testrapport verkregen. helder blijft tijdens een brand. testoven en test al gestart is Dit is ideaal voor een brandweer, zodat zij direct zien (ook na 60 min) wat er aan de hand is. C. van den Thillart Vijf soorten brandwerende beglazing

21 Kwaliteitsborging CE Pilot bedrijfshal
– Fundering – Staalconstructie – Dak en wand – Installatie Componenten bedrijfshal A Bouwvoorbereiding Ontwerp Aansluit Doc. B BouwuitvoeringMontage Keurmerk SNS C Bouwtoelevering Productie Prestatie verklaring System Integrator C. van den Thillart

22 Vragen en Discussie Erkende stelsel versus Deem to Satisfy toolbox (beproefde recepten) Gevolgklasse en eisen aan schakels componenten CE-componenten als (deel)instrument C. van den Thillart


Download ppt "Kwaliteitsborgingsinstrumenten voor de bouw op basis van CE-markering"

Verwante presentaties


Ads door Google