De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitsborgingsinstrumenten voor de bouw op basis van CE-markering C. van den Thillart 12-05-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitsborgingsinstrumenten voor de bouw op basis van CE-markering C. van den Thillart 12-05-2015."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitsborgingsinstrumenten voor de bouw op basis van CE-markering C. van den Thillart

2 CE-markering en private Kwaliteitsborging C. van den Thillart Hoe kan CE-markering worden ingezet als instrument voor Private Kwaliteitsborging ?

3 Betekenis CE-markering C. van den Thillart o Bevat de essentiële kenmerken o Groot marktbereik o Geeft in prestaties aan wat het is o Regelt de aansprakelijkheid o Is kosteneffectief Het moderne publieke merkteken De slager keurt eigen vlees

4 Kwaliteitsborgingsinstrumenten C. van den Thillart Modulaire combinaties van: o Persoonsbenadering o Procesbenadering o Productbenadering ? Focus: vergunningplichtige bouwwerk Compleet bouwwerk Component

5 CE-markering en private Kwaliteitsborging C. van den Thillart CE-markering als kwaliteitsborgingsinstrument op productbasis Uitgangspunt Rapport

6 Bouwproducten CE-markering C. van den Thillart Meer aansluitingen bouwplaats Zijn aansluitingen Business to business? Samengesteld Minder aansluitingen bouwplaats Enkelvoudig

7 Dilemma borging aansluitingen Erkende stelsel regelt aansluitingen producten C. van den Thillart Welke rol erkende stelsel bij private kwaliteitsborging? Geen integrale borging Verantwoordelijkheid Overheid ? CE–markeringen Private kwaliteitsverklaringen

8 Kwaliteitsborging in de bouw C. van den Thillart Praktijk : Borgingsinstrumenten in de bouw zijn fragmentarisch Ideaal : Integrale bouwkwaliteit B Bouwuitvoering C Bouwtoelevering A Bouwvoorbereiding Praktijkrichtlijnen Standaarddetaillering, ETO’s Ce-markering Attesten, certificaten

9 Dilemma Business to business C. van den Thillart Controle bij toelating Overlaten aan de markt Voordeel: objectieve criteria Toelating tot de markt Rechtsgelijkheid Nadeel: bureaucratie Voordeel: Geen bureaucratie Eigen verantwoordelijkheid Nadeel: Beperkte toelating tot de markt Juridisering

10 Aanbeveling uit rapport C. van den Thillart Hoe bureaucratie en marktafscherming te voorkomen? Verzin geen nieuwe dingen, maak gebruik van bestaande recepten met draagvlak NU (Tripartiete): alleen kwaliteitsverklaringen Toolbox componenten voor instrumenten op productbasis CE-markeringen Kwaliteitsverklaringen Praktijkrichtlijnen Standaard detaillering Gelijkwaardige oplossingen Straks ‘ Deem to satisfy’ voor A, B of C

11 Marktordening bouw C. van den Thillart Integrale bouwkwaliteit B Bouwuitvoering C Bouwtoelevering A Bouwvoorbereiding Bouwteam Concurrent engineering DBFMO Prefab / System integrator BIM Realiteit voor vele (vaak kleinere) projecten Fragmentatie

12 Integrale kwaliteitsborging Componenten Toolbox C. van den Thillart Schakel BSchakel ASchakel C Beoordeel component op ABC schakels, afhankelijk van gevolgklasse van dakkapel tot kerncentrale

13 CE-markering en integrale kwaliteitsborging C. van den Thillart Schakel BSchakel ASchakel C Aansluitdocument Installatie-instructie Prestatieverklaring Voldoende voor gevolgklasse Of extra bouwtoezicht ?

14 Aansluitdocument CE voor schakels A,B en C C. van den Thillart Aansluitdocument Prestaties essentiële kenmerken Koppeling prestaties aan Bouwbesluit Manual/ attest/procescertificaat verwerking Schakel BSchakel ASchakel C BB

15 Consistentie CE-documenten (Traceability, As Built) C. van den Thillart DOP Nr. …. 2 Tech Doc Standaard en Projectspecifiek 3 Label CE- markering 4 Serienummer Verpakking C Borging productie (CE) 5 Aansluit Doc A Borging bouwregelgeving 6 Montage vlgns verwerkings voorschriften B Borging Verwerking

16 Pilots CE markering C. van den Thillart Bedrijfshal Brandwerende pui

17 Pilot Brandwerende pui A Bouwvoorbereiding Aansluitdocument B Bouwuitvoering Uitvoering ITT test Plaatsingsinstructies C Bouwtoelevering CE-markering Prestatieverklaring C. van den Thillart

18 Bouwvoorbereiding Schakel A Aansluitdocument bouwregelgeving PrestatieverklaringY Beoogd gebruikGelaagd glas in een frame voor toepassing als inwendige brandwerende scheiding in gebouwen Type aansluitingdirect Installatie- instructie DBI PG A Essentiële kenmerken Aangegeven prestaties Afd. Relatie Bouwbesluit Brandwerendheid EW 30, in combinatie met houten kozijn 2.10Beperking uitbreiding brand 2.84Voldoet aan scheidingsconstructies met WBDBO 30 min, als aangegeven in art Voldoet bij verbouw (WBDBO ≥30 min) 2.12Vluchtroutes 2.108Inrichting vluchtroutes: voldoet aan WBDBO eisen scheidingsconstructies 2.110Voldoet bij verbouw: rechtens verkregen niveau BrandgedragA 2 -s1, do2.9Beperking brand- en rookontwikkeling 2.67 Voldoet aan alle gevallen (Extra beschermde vluchtroute: klasse B, S 2 ; Beschermde vluchtroute voor gebouwen met slaapfunctie: klasse B, S 2 ; Beschermde vluchtroute voor gebouwen zonder slaapfunctie: klasse D, S 2 ; Ramen, deuren en panelen overig: klasse D, S 2 ) 2.73Voldoet bij verbouw: rechtens verkregen niveau PrestatieverklaringInstallatie-instructie C. van den Thillart

19 Bouwvoorbereiding Schakel C C. van den Thillart

20 Bouwuitvoering (Schakel B) ITT test Manual C. van den Thillart

21 Kwaliteitsborging CE Pilot bedrijfshal C. van den Thillart – Fundering – Staalconstructie – Dak en wand – Installatie Componenten bedrijfshal B Bouwuitvoering Montage Keurmerk SNS A Bouwvoorbereiding Ontwerp Aansluit Doc. C Bouwtoelevering Productie Prestatie verklaring System Integrator

22 Vragen en Discussie Erkende stelsel versus Deem to Satisfy toolbox (beproefde recepten) Gevolgklasse en eisen aan schakels componenten CE-componenten als (deel)instrument C. van den Thillart


Download ppt "Kwaliteitsborgingsinstrumenten voor de bouw op basis van CE-markering C. van den Thillart 12-05-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google