De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geloof is je inlogcode Op zoek naar God?.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geloof is je inlogcode Op zoek naar God?."— Transcript van de presentatie:

1 Geloof is je inlogcode Op zoek naar God?

2 Geloof is je inlogcode

3 Geloof is je inlogcode Hebr.11:6

4 Geloof is je inlogcode Vul je gebruikersnaam in:(eigennaam) Vul je wachtwoord in: geloof

5 Geloof is je inlogcode Samen lezen: Job 38
Probeer tijdens het lezen voor jezelf er eens uit te halen wat voor jou zo bijzonder is aan het unieke van God? Met een voorbeeld of een bepaald vers.

6 Geloof is je inlogcode Romeinen 10:9-10 Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

7 Geloof is je inlogcode Wraakzuchtig Gemeen Kleinzielig Moordenaar
OT = achterhaald en niet inspirerend voor vandaag!

8 Geloof is je inlogcode Eeuwig!
‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’ In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, 5 en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, 6 tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon Efeze 1:8

9 Geloof is je inlogcode Eeuwig
Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden

10 Geloof is je inlogcode Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid
Niet te doorgronden! Romeinen 11:33 Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen Eerst Israël Daarna de volken Dan Israël en alle volken Onvoorstelbaar!

11 Geloof is je inlogcode Niet te zien! Romeinen 10:17 Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus

12 Geloof is je inlogcode En jullie? Onveranderlijk
Ik, de HEER, ben niet veranderd, en jullie gedragen je nog altijd als nakomelingen van Jakob Mal.3:6 En jullie? Jullie maken mij te schande, gaan gewoon door met leugen en bedrog, jullie kinderen van die hielenlichter, jullie religieuze handelingen hebben niets te betekenen

13 Gezang 166 vers 1 met elkaar zingen Geloof is je inlogcode
Ja overal is God = oneindig Gezang 166 vers 1 met elkaar zingen

14 Geloof is je inlogcode Almachtig! Psalm 33:8-9
8 Laat heel de aarde vrezen voor de HEER, en wie de wereld bewonen hem duchten, 9 want hij sprak en het was er, hij gebood en daar stond het.

15 Geloof is je inlogcode God is wijs……ps.104

16 Geloof is je inlogcode God is wijs: natuur (psalm 104)
God is wijs: omgang met Zijn kinderen, zijn kudde, zijn schapen (ps.147)

17 God is wijs: natuur (psalm 104) omgang met Zijn kinderen (ps.147)
Geloof is je inlogcode God is wijs: natuur (psalm 104) omgang met Zijn kinderen (ps.147) Golgotha

18 Geloof is je inlogcode God is rechtvaardig = eerlijk! Voorbeelden?
Jongste zoon – trouw aan zijn beloften.

19 Geloof is je inlogcode God is goed!
Calvijn: ieder mens ervaart de bewijzen van hoe goed God wel niet is, zelfs het wild in de natuur. Jacobus 1:17 elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen

20 Geloof is je inlogcode Vul je gebruikersnaam in:(eigennaam) Vul je wachtwoord in: geloof

21 Geloof is je inlogcode Om uit je hoofd te leren:
Eeuwig – ondoorgrondelijk – onzienlijk – onveranderlijk – oneindig – almachtig – wijs – eerlijk – goed.(9) En met je hart geloven!

22 Geloof is je inlogcode Volgende keer: zondag 9 nov. D.V.
Hoe kan ik God leren kennen? artikel 2 NGB Huiswerkopdracht: lezen van Hosea - Ps Job 38 en 39 Lucas 15, gelijkenis verloren en oudste zoon Ps. 103


Download ppt "Geloof is je inlogcode Op zoek naar God?."

Verwante presentaties


Ads door Google