De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Op zoek naar God?. Hebr.11:6 Vul je gebruikersnaam in:(eigennaam) Vul je wachtwoord in:geloof.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Op zoek naar God?. Hebr.11:6 Vul je gebruikersnaam in:(eigennaam) Vul je wachtwoord in:geloof."— Transcript van de presentatie:

1  Op zoek naar God?

2

3 Hebr.11:6

4 Vul je gebruikersnaam in:(eigennaam) Vul je wachtwoord in:geloof

5  Samen lezen: Job 38  Probeer tijdens het lezen voor jezelf er eens uit te halen wat voor jou zo bijzonder is aan het unieke van God?  Met een voorbeeld of een bepaald vers.

6 Romeinen 10:9-10 Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

7  Wraakzuchtig  Gemeen  Kleinzielig  Moordenaar  OT = achterhaald en niet inspirerend voor vandaag!

8 Eeuwig! ‘ Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’ In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, 5 en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, 6 tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon Efeze 1:8

9  Eeuwig Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden

10 Niet te doorgronden! Romeinen 11:33 Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen  Eerst Israël  Daarna de volken  Dan Israël en alle volken  Onvoorstelbaar!

11 Niet te zien! Romeinen 10:17 Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus

12  Onveranderlijk  Ik, de HEER, ben niet veranderd, en jullie gedragen je nog altijd als nakomelingen van Jakob Mal.3:6  En jullie?  Jullie maken mij te schande, gaan gewoon door met leugen en bedrog, jullie kinderen van die hielenlichter, jullie religieuze handelingen hebben niets te betekenen

13 Ja overal is God = oneindig Gezang 166 vers 1 met elkaar zingen

14 Almachtig! Psalm 33:8-9  8 Laat heel de aarde vrezen voor de HEER, en wie de wereld bewonen hem duchten,  9 want hij sprak en het was er, hij gebood en daar stond het.

15 God is wijs……ps.104

16 God is wijs: natuur (psalm 104) God is wijs: omgang met Zijn kinderen, zijn kudde, zijn schapen (ps.147)

17 God is wijs: natuur (psalm 104) omgang met Zijn kinderen (ps.147) Golgotha

18  God is rechtvaardig = eerlijk!  Voorbeelden?  Jongste zoon – trouw aan zijn beloften.

19  God is goed!  Calvijn: ieder mens ervaart de bewijzen van hoe goed God wel niet is, zelfs het wild in de natuur.  Jacobus 1:17 elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen

20 Vul je gebruikersnaam in:(eigennaam) Vul je wachtwoord in:geloof

21  Om uit je hoofd te leren:  Eeuwig – ondoorgrondelijk – onzienlijk – onveranderlijk – oneindig – almachtig – wijs – eerlijk – goed.(9)  En met je hart geloven!

22  Volgende keer: zondag 9 nov. D.V.  Hoe kan ik God leren kennen? artikel 2 NGB Huiswerkopdracht : lezen van Hosea - Ps. 104 - Job 38 en 39 Lucas 15, gelijkenis verloren en oudste zoon Ps. 103


Download ppt " Op zoek naar God?. Hebr.11:6 Vul je gebruikersnaam in:(eigennaam) Vul je wachtwoord in:geloof."

Verwante presentaties


Ads door Google