De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wie is de modellen man / vrouw van het jaar 2008? De Quizz Test je modelkennis! 8e PLATOS Colloquium Provinciehuis Utrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wie is de modellen man / vrouw van het jaar 2008? De Quizz Test je modelkennis! 8e PLATOS Colloquium Provinciehuis Utrecht."— Transcript van de presentatie:

1 Wie is de modellen man / vrouw van het jaar 2008? De Quizz Test je modelkennis! 8e PLATOS Colloquium Provinciehuis Utrecht

2 De Quizz 5 maart 20088e PLATOS colloquium, "Rekenen aan Duurzaamheid"2 Eerste wet Taale-Van Lint (1) Rekenkracht / (gewenst detailniveau) = C Welke waarde heeft deze constante C? A.Constante van Legendre B.42 (HHGTTG) C.De gulden snede D.pi Antwoord is A, want constante van Legendre is ongeveer 1(≈ 1,08366)

3 De Quizz 5 maart 20088e PLATOS colloquium, "Rekenen aan Duurzaamheid"3 Het basisdiagram (2) Hoe oud is het fundamenteel diagram eigenlijk? A.30 jaar B.50 jaar C.75 jaar D.100 jaar Antwoord C is goed

4 De Quizz 5 maart 20088e PLATOS colloquium, "Rekenen aan Duurzaamheid"4 Het basisdiagram (3) Op grond van hoeveel meetpunten baseerde Greenshields zijn model? A.Geen, theoretisch model B.Minder dan 10 C.Meer dan 10, minder dan 100 D.Meer dan 100 Antwoord B (7 meetpunten!) Antwoord B (7 meetpunten!)

5 De Quizz 5 maart 20088e PLATOS colloquium, "Rekenen aan Duurzaamheid"5 PLATOS (4) In welk jaar is PLATOS opgericht A.Hoezo opgericht? Een colloquium wordt opgestart, niet opgericht! B.427 voor Christus C.1998 na Christus D.1999 na Christus Antwoord C

6 De Quizz 5 maart 20088e PLATOS colloquium, "Rekenen aan Duurzaamheid"6 Modelstudies (5) Welk bedrag wordt er jaarlijks uitgegeven aan modelstudies? A.Minder dan € 2.500.000,- B.Meer dan € 2.500.000,- C.Te weinig! D.Te veel! Antwoord C (wie het weet mag het zeggen) Antwoord C (wie het weet mag het zeggen)

7 De Quizz 5 maart 20088e PLATOS colloquium, "Rekenen aan Duurzaamheid"7 Modelleurs (6) Wat is de kern van het boek van Boris Kerner? A.Alle anderen hebben het mis, ik heb gelijk B.Een atoomkern C.In een verkeersstroom met congestie zijn er geen twee, maar drie fasen D.In een verkeersstroom met congestie zijn er geen drie, maar vijf fasen Antwoorden A en C zijn goed

8 De Quizz 5 maart 20088e PLATOS colloquium, "Rekenen aan Duurzaamheid"8 Verkeerstroomtheorie (7) Welke snelheid moet je gebruiken in het basisdiagram? A.1 / (gemiddelde actuele reistijd) over een sectie B.Rekenkundig tijdgemiddelde snelheid C.Harmonisch tijdgemiddelde snelheid D.Hoezo gemiddelde snelheid? Een parabool is een parabool! Antwoord C is goed

9 De Quizz 5 maart 20088e PLATOS colloquium, "Rekenen aan Duurzaamheid"9 Files (8) Wat is de snelheid van een schokgolf ongeveer? A.Verschilt heel sterk per situatie B.5-10 km/u C.15-20 km/u D.20-25 km/u Antwoord C (zo rond de 18 km/u)

10 De Quizz 5 maart 20088e PLATOS colloquium, "Rekenen aan Duurzaamheid"10 Micro modellen (9) Wie heeft het eerste microscopische verkeersmodel ontwikkeld? A.Middelham B.Webster C.Aimsun D.Greenshields Antwoord B Om de vertraging bij geregelde kruispunten te berekenen en dat te gebruiken voor het bepalen van optimale regelingen voor kruispunten, gebruikte Webster in 1958 al een micro simulatiemodel op een ACE (Automatic Computing Engine) Antwoord B Om de vertraging bij geregelde kruispunten te berekenen en dat te gebruiken voor het bepalen van optimale regelingen voor kruispunten, gebruikte Webster in 1958 al een micro simulatiemodel op een ACE (Automatic Computing Engine)

11 De Quizz 5 maart 20088e PLATOS colloquium, "Rekenen aan Duurzaamheid"11 Micro modellen (10) Hoeveel subruns zijn minstens nodig om een statistisch verantwoord resultaat te krijgen? A.+/- 1 keer B.+/- 10 keer C.+/- 100 keer D.+/- 1000 keer Antwoord C Simpel voorbeeld (ja/nee survey): Max toegestane fout a = 10% Betrouwbaarheid (90%) z = 1,96 Max mogelijke fout p = 50% a = z * (p*[1-p] / N) N ≈ 100 Antwoord C Simpel voorbeeld (ja/nee survey): Max toegestane fout a = 10% Betrouwbaarheid (90%) z = 1,96 Max mogelijke fout p = 50% a = z * (p*[1-p] / N) N ≈ 100

12 De Quizz 5 maart 20088e PLATOS colloquium, "Rekenen aan Duurzaamheid"12 Modeluitkomsten (11) Gaat de A4 Midden-Delfland er nu daadwerkelijk komen? A.Ja, want de modellen geven aan dat het goed is B.Nee, ondanks dat de modellen aangeven dat het goed is. C.Ja, want minister Eurlings zegt het D.Nee, ondanks dat minister Eurlings het zegt 43 jaar na het eerste tracébesluit weet niemand het antwoord meer!

13 De Quizz 5 maart 20088e PLATOS colloquium, "Rekenen aan Duurzaamheid"13 Reistijd (12) Welke reistijd komt het dichtst bij de actuele reistijd (die reizigers nu gaan ondervinden) A.De gemeten reistijd B.De instantane reistijd C.De historische reistijd D.De laatst bekende reistijd Antwoord B … … De minst slechte Antwoord B … … De minst slechte

14 De Quizz 5 maart 20088e PLATOS colloquium, "Rekenen aan Duurzaamheid"14 Gegevens (13) Aantal afgelegde kilometers in Nederland in 2005 A.Voor Henk Taale was dat 35.478 km B.190.0 miljard C.196.9 miljard D.194.0 miljard Volgens het CBS is het goede antwoord D

15 De Quizz 5 maart 20088e PLATOS colloquium, "Rekenen aan Duurzaamheid"15 Modellen (14) Wat klopt er niet in deze FLEXCOL-76- specificatie? A.Variabelen B.Operatoren C.Nummering D.Alles klopt ;------------------------ ;- demand specification - ;------------------------ SDemand01.= SR01.FT SDemand02.= SR02.FT ;------------------------------------ ;- extend specification stage level - ;------------------------------------ Y_STAGE1.= C_Extend01 Y_STAGE2.= C_Extend04 ;------------------------------------ ;- extend specification phase level - ;------------------------------------ EHXTG01.= E_STAGE1 EHXTG02.= E_STAGE4 ;------------------------ ;- demand specification - ;------------------------ SDemand01.= SR01.FT SDemand02.= SR02.FT ;------------------------------------ ;- extend specification stage level - ;------------------------------------ Y_STAGE1 = C_Extend01 OPERATOREN! Y_STAGE2 = C_Extend04 ;------------------------------------ ;- extend specification phase level - ;------------------------------------ EHXTG01.= E_STAGE1 EHXTG02.= E_STAGE4 Makkie: Antwoord B

16 De Quizz 5 maart 20088e PLATOS colloquium, "Rekenen aan Duurzaamheid"16 Piet Bovy (15) Waar is Bovy op gepromoveerd? A.Dynamische toedeling B.Statische toedeling C.Verkeersafwikkeling bij congestie D.Transport planning Antwoord B Ook memorabel: Bovy was dagvoorzitter van het eerste Platos colloquium Antwoord B Ook memorabel: Bovy was dagvoorzitter van het eerste Platos colloquium

17 De Quizz 5 maart 20088e PLATOS colloquium, "Rekenen aan Duurzaamheid"17 Toedeling (16) Wat is een Kirchhoff toedeling? A.Een LOGIT toedeling met logaritmische kostfunctie B.Een PROBIT toedeling met logaritmische kostfunctie C.Iets met elektriciteit (1e en 2e wet van Kirchhoff) D.Iets met thermodynamica Antwoord A

18 De Quizz 5 maart 20088e PLATOS colloquium, "Rekenen aan Duurzaamheid"18 PLATOS (17) Hoeveel officiële PLATOS rapporten zijn er verschenen? A.Minder dan 5 rapporten B.Tussen de 5 en 10 rapporten C.Meer dan 10 rapporten D.PLATOS heeft niets opgeleverd! Antwoord B

19 De Quizz 5 maart 20088e PLATOS colloquium, "Rekenen aan Duurzaamheid"19 De Leidraad (18) Een niet geverifieerd model kun je prima calibreren A.Nee! B.Ja! C.Alleen voor ex-ante studies D.Alleen met 100% correcte data Als je maar genoeg data hebt kun je de stand van de maan correleren aan de best verkopende type sokken… Antwoord B dus Als je maar genoeg data hebt kun je de stand van de maan correleren aan de best verkopende type sokken… Antwoord B dus

20 De Quizz 5 maart 20088e PLATOS colloquium, "Rekenen aan Duurzaamheid"20 HB matrices (19) Waarom is HB schatten uit tellingen zo’n lastig probleem? A.Onnauwkeurigheid tellingen B.Meer onbekenden dan vergelijkingen C.Minder onbekenden dan vergelijkingen D.Het is helemaal geen lastig probleem Antwoord B: HB schatten is een onderbepaald probleem (oneindig veel mogelijke HB’s bij 1 set tellingen)

21 De Quizz 5 maart 20088e PLATOS colloquium, "Rekenen aan Duurzaamheid"21 Tweede wet Van Lint-Taale (20) Correctheid / (detailniveau visualisatie) = C Wat is die constante? A.Snelheid van de PC B.Kennisniveau gebruiker C.Prijs van de licentie D.Aantal malen aan PLATOS meegedaan Volgens ons is het Antwoord B … hoe minder je weet hoe belangrijker mooie plaatjes zijn

22 De Quizz 5 maart 20088e PLATOS colloquium, "Rekenen aan Duurzaamheid"22 Shoot-out vragen … Of hebben we al een winnaar / winnares?

23 De Quizz 5 maart 20088e PLATOS colloquium, "Rekenen aan Duurzaamheid"23 Micro modellen Waar is FOSIM de afkorting van? A.Fast Optimisation and SIMulation model B.Freeway Operations Simulation Model C.Foundation Open Society Institute Macedonia D.Freeway Operations SIMulation Antwoord D (www.fosim.nl)

24 De Quizz 5 maart 20088e PLATOS colloquium, "Rekenen aan Duurzaamheid"24 Verkeerstroomtheorie Wat is eigenlijk het verschil tussen een 1e en 2e orde verkeerstroom model ? A.in 1e orde alleen 1ste orde afgeleides B.indiceert aantal dynamische vergelijkingen C.1e orde houdt geen rekening met snelheid, 2e orde wel D.Geeft nauwkeurigheid van benadering aan Antwoord B is goed (maar eigenlijk slaat 1e/2e orde in deze context nergens op)

25 De Quizz 5 maart 20088e PLATOS colloquium, "Rekenen aan Duurzaamheid"25 Toedeling Als t 1 (x)= t 3 (x)=10∙x en t 2 (x)= t 4 (x)=50+x, wat is dan t 5 (x)? A.t 5 (x)=10∙x B.t 5 (x)=10 x C.t 5 (x)=10+x D.Een type Volkswagen Antwoord C


Download ppt "Wie is de modellen man / vrouw van het jaar 2008? De Quizz Test je modelkennis! 8e PLATOS Colloquium Provinciehuis Utrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google