De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LOP SECUNDAIR 7/6/2011 1 Betrokken ouder, tevreden ouder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LOP SECUNDAIR 7/6/2011 1 Betrokken ouder, tevreden ouder."— Transcript van de presentatie:

1 LOP SECUNDAIR 7/6/2011 1 Betrokken ouder, tevreden ouder

2 Historiek OTM/LTM In 2004: Eerste versie van de tevredenheidsmeting over de samenwerking tussen ouders en school ontwikkeld binnen het brugfigurenproject (lager onderwijs). Deze werd afgenomen in 2005 en 2007 in de scholen met een brugfiguur. In 2006/2007: Werkgroep Kansen: Ontwikkeling van het Charter voor een goede communicatie met ouders. In 2007: Werkgroep Kansen: Idee om bestaande tevredenheidsmeting, die nauw aansluit bij de inhoud van het Charter, aan te passen en te gebruiken als evaluatie- en werkinstrument. In 2009/2011: Ontwikkeling website tevredenheidsmeting + proefafname In 2011/2012: Uitbreiding van de mogelijkheid tot gebruik van tevredenheidsmeting via website voor meerdere scholen 2

3 Wat is meten? 3 Meten Meten is cijfers toekennen aan bepaalde dingen uit de realiteit om een beter beeld te krijgen van de werkelijkheid. Laat toe om op te tellen, verschillen en trends na te gaan. Meten is steeds partieel en onvolkomen. We meten een deeltje. We kunnen de werkelijkheid allen maar benaderen. Zoeken naar een evenwicht tussen eenvoud en volledigheid. Meten in de diepte of oorzaken achterhalen kan alleen maar in communicatie met ouders en leerkrachten.

4 Waartoe meten? 4 Meten om te weten Hoeveel ouders of leerkrachten zijn (on)tevreden rond bepaalde items of thema’s? Wat vinden zij belangrijk? Waar zitten gelijkenissen en waar zitten verschillen? Zijn er oudergroepen waar bepaalde tendensen meer doorwegen? Meten om te evalueren Wat betekenen de resultaten voor ons? Waar scoren we goed? Waar scoren we minder?

5 5 Meten om bij te sturen Wat zijn de moeilijke punten? Hoe gaan we die wegwerken? Bij de evaluatie en de bijsturing is het heel belangrijk om met ouders en leerkrachten in communicatie te gaan. Meten om zich te verantwoorden Om anderen te overtuigen dat we de nodige inspanningen doen of de middelen goed besteed hebben. Meten om zich te meten Om na te gaan hoever we staan t.o.v. andere scholen met gelijkaardige kenmerken.

6 Wat bereik je met een tevredenheidsonderzoek? 6 Inzicht in hoe mensen over thema’s denken In concreto: samenwerking en communicatie met ouders Grotere betrokkenheid van ouders Afname, evaluatie, bijsturing laten zien dat je als school luistert en hun mening serieus neemt Stimulering van de oudergerichtheid bij het schoolteam Verbetering van de prestaties Verhoging van de kwaliteit

7 Achtergrond tevredenheidsmeting - Basis: Onderzoek uit Nederland - De kwaliteit van de dienstverlening in scholen wordt gekenmerkt door 9 criteria. - Werken aan een kwalitatieve dienstverlening betekent werken aan deze 9 kwaliteitskenmerken - Vragenlijst: bevraging 8 criteria (soms opgesplitst of meer geconcretiseerd/infrastructuur niet opgenomen) 7

8 Bevraagde thema’s (criteria of clusters) - Betrouwbaarheid en zich aan afspraken houden - Bekwaamheid en goed doorverwijzen - Vriendelijkheid, behulpzaamheid, respect en beleefheid - Vertrouwen en veiligheid - Begrip voor ouders en hun situatie - Gelijkwaardige behandeling van ouders 8

9 - Gemakkelijk contact met de school - Communicatie met de school - Actieve medewerking van ouders - Inspraak van ouders - Ondersteuning in de opvoeding van hun kind - Samenwerking tussen school en organisaties uit de buurt van de school 9

10 Eigenschappen van de tevredenheidsmeting - Bevraging van ouders én leerkrachten - Een vaste basisset over de samenwerking ouders/schoolteam in 12 talen - Mogelijkheid tot bijvoegen van schooleigen vragen rond zelfgekozen thema’s (vertaling eigen vragen wel zelf invoeren) - Mogelijkheid invullen: manueel, online of gemengd 10

11 - Een rapport met tabellen: leerkrachten en ouders (+ vergelijking tussen groepen ouders (opleiding, schooltoelage, thuistaal, origine)) - Vergelijking van de resultaten met een groep (> 5) andere scholen volgens keuze (grootte, ligging, ouderpopulatie,…) 11

12 Demonstratie Demonstratie en toelichting van de ouder- en leerkrachtentevredenheidsmeting via de website Voor wie de tevredenheidsmeting wil afnemen, wordt er in januari 2012 een vorming voorzien over het concrete gebruik van het systeem. 12


Download ppt "LOP SECUNDAIR 7/6/2011 1 Betrokken ouder, tevreden ouder."

Verwante presentaties


Ads door Google