De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gelijke onderwijskansen Lokaal OverlegPlatform Secundair Onderwijs Gent Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gelijke onderwijskansen Lokaal OverlegPlatform Secundair Onderwijs Gent Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Gelijke onderwijskansen Lokaal OverlegPlatform Secundair Onderwijs Gent Welkom

2 Algemene vergadering 1 juli 2004 1. 1.Overvolle agenda: keuzes maken 2. 2.Kans tot tussenkomsten van de participanten 3. 3.Verslagen van alle deelorganen op www.lop.be Feedback na vorige AV

3 Algemene vergadering 1 juli 2004 Goedkeuring verslag 20 januari 2004 Uitbreiding LOP (BuSO) Voorstelling en bespreking VRINT Voorstelling en bespreking Bijz. Bemiddelingscel Oproep De Stap: Focusgroep Schoolfoto’s Oproep organisaties: Focusgroep Kansen Jaarplanning 2004-2005 Mededelingen Varia Agenda

4 Goedkeuring verslag AV 20 januari 2004

5 Algemene vergadering 1 juli 2004 Uitbreiding decretaal mogelijk op voorwaarde dat er een significante leerlingenstroom bestaat met de regio SBSO ‘t Vurstjen in Evergem (+ 70 lln.) BuSO Wagenschot in Eke (+ 20 lln.) Uitbreiding LOP/SO met BuSO- scholen van buiten de regio

6 VRINT ( volle richtingen instrument) Handig instrument voor alle partners van het LOP

7 Voordelen voor scholen en IM’s Actueel overzicht van de volle richtingen binnen de eigen school, SG, regio Minder ouders melden zich voor volle richtingen –  minder weigeringen –  minder aangetekende zendingen en/of e-mails Minder vragen vanuit het CLB, collega-scholen etc. Minder aanleiding tot klachten bij de CRL Zicht op knelpunten in het aanbod

8 Voordelen voor de CLB’s Gerichter advies aan oudersGerichter advies aan ouders Minder telefoons naar scholenMinder telefoons naar scholen Zoektocht naar school wordt vlugger beëindigdZoektocht naar school wordt vlugger beëindigd

9 Voordelen voor ouders en leerlingen Accurater advies door CLBAccurater advies door CLB Minder ‘gesloten deuren’Minder ‘gesloten deuren’ Feiten i.p.v. op geruchtenFeiten i.p.v. op geruchten

10 Voordelen voor de andere partners Feiten i.p.v. op geruchtenFeiten i.p.v. op geruchten Achterban beter informerenAchterban beter informeren

11 Nadelen van het instrument? Scholen die weigeren omwille van vol  sowieso weigering doorgeven aan het LOP, via typebrief

12 Nadelen van het instrument? Scholen die nog niet hebben moeten weigeren maar bij de uiteindelijke verdeling van de klassen, ten laatste tegen 1 oktober, zien dat bepaalde klassen toch vol zijn melden dit best bij het LOP  extra taak - maar: zie voordelen

13 Nadelen van het instrument? Scholen die terug plaatsen ter beschikking hebben – –  extra taak – –  maar: zie voordelen

14 Suggestie per school of vestigingsplaats één contactpersoon m.b.t. de communicatie met het LOP

15 Voorwaarden voor goede werking VRINT Systematisch de actuele gegevens doorgeven Via on-line-formulier Gegevens gemakkelijk raadpleegbaar –i. via website –ii. via paswoord –iii.raadpleegbaar partners, CLB-medewerkers

16 Gebruikers VRINT Alle LOP-partners + 2 BUSO-scholen Wagenschot en ‘t Vurstjen Toekomst: andere scholen in omgeving LOP-regio?

17 VRINT uw vriend... DEMO

18 VRINT Bespreking besluitvorming

19 Focusgroep Leerrecht/leerplicht Bijzondere Bemiddelingscel

20 Vierde taak bemiddelingscel 1. Doorverwijzing TNN 2. Doorverwijzing onvoldoende draagkracht 3. Na gegronde weigering, ouders bemiddelingshulp aanbieden

21 Situering vierde taak Problemen bij inschrijving na tuchtprocedure/verhuis/buitenland/ e.a. Zoeken naar oplossingen bij moeilijke omstandigheden – –multi-uitsluitingen – –overbelasting van eventueel niet-volle scholen Vierde taak: bemiddelen in moeilijke dossiers

22 Hoe? niet beoordelen of uitsluiting conform de regelgeving is bemiddeling slechts mogelijk na uitputting wettelijke middelen loyale medewerking van de betrokken scholen – –informatie i.v.m. draagkracht scholen formuleren van een advies (niet-afdwingbaar)

23 Samenstelling bijzondere bemiddelingscel gekozen voor een vaste groep bemiddelaars verkenning door: voorzitter, deskundige, CLB bemiddeling door: – –voorzitter, – –deskundige, – –elk CLB, – –elk net

24 Bijzondere Bemiddelingscel Procedureen Huishoudelijk Reglement

25 Bijzondere Bemiddelingscel Bespreking besluitvorming

26 Project Schoolfoto Toelichting door Piet De Koning (coördinator De Stap)

27 Project Schoolfoto Voorstelling van het projectVoorstelling van het project Oproep tot medewerking aan Focusgroep samen met basisonderwijs LOP GentOproep tot medewerking aan Focusgroep samen met basisonderwijs LOP Gent

28 Focusgroep Kansen Toelichting door Alexandra Pinto (SID) en Erika Buggenhoudt (‘t Vergiet)

29 Jaarplanning 2004-2005 FG eigen dynamiek VG don 30 september VG din 16 november AV din 18 januari VG din 15 februari VG don 14 april VG din 17 mei AV vrij 01 juli (nam) of don 09 juni (avond)

30 Mededelingen LOP/SO GENT

31 Relatieve aanwezigheid Meet verhouding aantal lln. en lln. TNN Leerlingen TNN (overwegend andere taal thuis + geen getuigschrift BaO) Secundair onderwijs per structuuronderdeel (administratieve groep) Leerlingen TNN doorverwijzen vanaf min. 20% in een structuuronderdeel + 10% boven regiogemiddelde enkel 1B en BVL (geen 20 %) relatieve aanwezigheid per school (vestigingsplaats)/per structuuronderdeel gemiddelde relatieve aanwezigheid regio /per structuuronderdeel

32 Relatieve aanwezigheid Cijfers LOP/SO Gent: 1B438 lln49% TNN VIP (Bargiekaai)93 % Tweebruggen88 % VISO Mariakerke86 % HTI St.Antonius75 % GITO (Jef Crick)68 % gemiddelde relatieve aanwezigheid OLVI55 % 49 % Prov. Middenschool52 % MSGO II48 % VIP (Martelaarslaan)48 % GITO (Martelaarslaan)42 % doorverwijzingen TNN vanaf KTA II29 % 59 % Edugo De Brug26 % Don Bosco TI17 % VIP (Ant. Triest) 8 % schooljaar 2004-2005 Visitatie Mariakerke 5 %

33 Relatieve aanwezigheid Structuuronderdeel (administratieve groep) Mode - Verzorging-voeding gem. RA 33 % (43 %) doorverwijzing TNNVISO Mariakerke 80 % VIP (Bargie) 47 % Opgelet: uniek aanbod in de regio! Cijfers LOP/SO Gent: BVL 605 lln 16 % TNN

34 Volle richtingen Schooljaar 2003-2004Schooljaar 2003-2004 –11 weigeringen: 1 volle school, 6 volle richtingen –geen doorverwijzingen –2 klachten CLR: ingetrokken door ouders Schooljaar 2004-2005Schooljaar 2004-2005 –5 weigeringen: 2 volle richtingen

35 Inschrijvingsrecht broers en zussen voorrang Brussel-decreet: beperkte voorrang Nederlandstalige leerlingen sluiting CLR en LOP van 10 juli tot en met 15 augustus

36 Oproep kandidaten Focusgroep Bemiddeling en inschrijvingsrechtFocusgroep Bemiddeling en inschrijvingsrecht evaluatie inschrijvingsrecht, bemiddelingen Focusgroep Leerplicht/leerrechtFocusgroep Leerplicht/leerrecht checklist en hulpbronnen bij tuchtdossiers checklist en hulpbronnen bij tuchtdossiers Focusgroep KansenFocusgroep Kansen onderlinge communicatie Focusgroep Schoolfoto’sFocusgroep Schoolfoto’s kwalitatieve info scholen

37 Andere Focusgroepen Focusgroep Omgevingsanalyse Focusgroep OKAN Focusgroep Werkcel Onderwijs- Hulpverlening

38 Vergadermap sticker met code voor raadplegen verslagen op website vertegenwoordiging LOP/SO kandidatuur Focusgroepen: 15 september aub! OKAN: vervolgschoolcoach aan de deur: document Focusgroep Kansen

39 Algemene vergadering LOP/SO Gent VARIA

40 Einde van de vergadering Welkom op de receptie

41 Prioriteiten 1.Omgevingsanalyse 2.Activeren van de andere focusgroepen 3.Samenwerking focusgroep anderstalige nieuwkomers 4.Berekenen relatieve aanwezigheid lln TNN 5.Operationeel maken van de bemiddelingscel 6.Aanpakken van ad hoc thematieken

42 ‘Huiswerk’ 1.Kandidaturen Focusgroepen Omgevingsanalyse en Leerplicht/leerrecht 2.VG: alle website-adressen van de participanten van uw geleding 3.nieuwe kandidaat gastvrouw/gastheer AV


Download ppt "Gelijke onderwijskansen Lokaal OverlegPlatform Secundair Onderwijs Gent Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google