De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Ga de weg van de liefde.”

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Ga de weg van de liefde.”"— Transcript van de presentatie:

1 “Ga de weg van de liefde.”
Parola di Vita Augustus 2015 “Ga de weg van de liefde.” Efeziërs 5,2

2 Als de mens in zijn handelen wil zijn zoals God hem bij de schepping heeft gedacht, moet hij bezield zijn door de liefde.

3 De weg naar het einddoel (want dat is het leven uiteindelijk) moet vergezeld gaan van de liefde.

4 De apostel Paulus spoort de christenen van Efeze aan om over te gaan van de ‘oude mens’ naar de ‘nieuwe mens’, om echt en oprecht te zijn tegenover anderen, om niet te stelen, om te vergeven, het goede te doen; anders gezegd: de weg van de liefde te gaan.

5 “Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die Hij liefheeft, en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons heeft gegeven als offer, als een geurige gave voor God” (Ef. 5,1-2). Het is goed de hele passage te lezen waarin deze indringende zin is genomen:

6 Paulus is ervan overtuigd dat we in ons gedrag, het gedrag van God moeten volgen. Als de liefde het onderscheidingsteken is van God, geldt dat ook voor zijn kinderen. Daarin moeten we Hem navolgen.

7 Maar hoe kunnen wij de liefde van God kennen?

8 Voor Paulus is dat heel duidelijk. Gods liefde wordt openbaar in Jezus
Voor Paulus is dat heel duidelijk. Gods liefde wordt openbaar in Jezus. Hij laat ons zien hoe en hoeveel God van ons houdt. De apostel heeft het aan den lijve ervaren: “De Zoon van God heeft mij liefgehad en zich voor mij prijsgegeven” (Gal. 2, 20). Dat legt hij nu aan iedereen uit, zodat het de ervaring kan worden van de hele gemeenschap.

9 “Ga de weg van de liefde.”

10 Wat is de maat van Jezus’ liefde, waarnaar onze liefde zich moet richten?

11 We weten dat die zonder maat is, niemand uitsluit en geen voorkeur kent. Jezus is gestorven voor iedereen, ook voor zijn vijanden, voor wie Hem kruisigden.

12 Hij is zoals zijn Vader, die in zijn universele liefde de zon laat schijnen en de regen laat neerkomen op iedereen, goeden en slechten, zondaars en rechtvaardigen. Jezus heeft met name zorg gedragen voor de kleinen en de armen, de zieken en mensen aan de rand van de samenleving.

13 Intens heeft Hij zijn vrienden liefgehad en Hij was zijn leerlingen bijzonder nabij. Hij roept allen op om te delen in zijn liefde en lief te hebben zoals Hij heeft gedaan. Dat kan ons bang maken, omdat het wel erg veel vraagt.

14 Hoe kunnen wij navolgers zijn van God, die iedereen liefheeft, altijd en als eerste? Hoe kunnen we liefhebben met de maat van Jezus? Hoe kunnen we “de weg van de liefde” gaan?

15 Dat is alleen mogelijk als we zelf eerst de ervaring hebben opgedaan dat we bemind worden. In de zin: “Ga de weg van de liefde, zoals Christus ons heeft liefgehad”, kan het woordje ‘zoals’ ook vertaald worden met ‘omdat’.

16 “Ga de weg van de liefde, omdat Christus ons heeft liefgehad.”

17 Het woord ‘gaan’ is een werkwoord
Het woord ‘gaan’ is een werkwoord! Het wil zeggen dat al ons handelen geïnspireerd moet zijn door de liefde. Maar het woord ‘gaan’ geeft ook aan dat er een hele weg is af te leggen. Paulus gebruikt nog andere beelden om aan te geven dat het gaat om een voortdurende vooruitgang.

18 Hij spreekt over het groeien van kinderen naar volwassenheid (vgl
Hij spreekt over het groeien van kinderen naar volwassenheid (vgl. 1 Kor. 3,1-2), de bouw van een huis, de wedloop in een stadion voor de verovering van de prijs (vgl. 1 Kor. 9,24). We kunnen nooit op onze lauweren rusten. Er is tijd en volharding nodig om het doel te bereiken.

19 We mogen niet stil blijven staan bij de moeilijkheden en ons niet laten ontmoedigen door fouten en mislukkingen, maar bereid zijn om steeds opnieuw te beginnen en geen genoegen te nemen met middelmatigheid.

20 “Ga de weg van de liefde.”

21 Hoe komen we sneller vooruit op de weg van de liefde?

22 We kunnen elkaar helpen, want het is niet zo fijn de weg alleen te gaan. Spreek met elkaar af dat je de weg samen wilt gaan. Het is mooi om positieve ervaringen met elkaar te delen, zodat we van elkaar kunnen leren.

23 Als er voldoende vertrouwen is onder elkaar kunnen we elkaar ook de fouten vertellen die we maken, en zodoende onszelf en elkaar corrigeren.

24 Samen bidden kan ons kracht en licht geven om verder te gaan.

25 Verenigd met elkaar en met Jezus in ons midden – want Hij is de Weg
Verenigd met elkaar en met Jezus in ons midden – want Hij is de Weg! – kunnen we onze ‘heilige reis’ tot het einde toe afleggen en liefde rondom ons uitzaaien.

26 Onze eindbestemming zal zijn:
de Liefde.

27 “Ga de weg van de liefde.”
“Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging. Tekst van Fabio Ciardi Deze powerpoint in verschillende talen is te downloaden op: Grafica Anna Lollo in collaborazione con don Placido D’Omina (Sicilia, Italia)


Download ppt "“Ga de weg van de liefde.”"

Verwante presentaties


Ads door Google