De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geloof en wetenschap in het scheppingevolutie debat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geloof en wetenschap in het scheppingevolutie debat."— Transcript van de presentatie:

1 Geloof en wetenschap in het scheppingevolutie debat.
Wat is geloof? Wat is wetenschap? Wat is de evolutietheorie? Voor doordenkers.

2 1. Wat is geloof? Onzichtbaar; alleen merkbaar aan de uitwerking.
Een innerlijke overtuiging. Te vergelijken met de zwaartekracht.

3 Geloof vergeleken met zwaartekracht Wat is zwaartekracht?
Onzichtbaar. Alleen merkbaar aan de uitwerking. Wat de kracht is, die voorwerpen naar de aarde trekt, weet men niet. De uitwerking kan men in wiskundige formuleringen weergeven.

4 Zwaartekracht Met de formule kan men rekenen.
Op de uitkomst rekent men bijv. als men in een vliegtuig stapt. Men kan er vast en zeker op vertrouwen.

5 Zwaartekracht - natuurwetenschap

6 Waarom is er zwaartekracht?
Zwaartekracht is een “natuurwet” . Het ‘waarom’ , ‘hoe’ en ‘door wie’ van die natuurwet kan men met ons stoffelijke lichaam niet waarnemen.

7 Vergelijking geloof ~ zwaartekracht
Wat geloof, (datgene wat mensen drijft), is weet men niet. Men kent alleen de uitwerking. Wat zwaartekracht is weet men niet.

8 Soorten geloof

9 Samenhang innerlijke overtuiging ~ uitwerking

10 N.B. Verschil in wetenschappen! Bijvoorbeeld:
2. Wat is wetenschap N.B. Verschil in wetenschappen! Bijvoorbeeld: Natuurwetenschappen Menswetenschappen Historische wetenschappen

11 Natuurwetenschappen Door experimenten, die in het heden herhaald kunnen worden, ontdekt men wetmatigheden die in de stoffelijke natuur gelden. Op grond van die ‘natuurwetten’ kan men vliegtuigen fabriceren, chemische stoffen maken enz.

12 Natuurwetten  vaste basis
De stoffelijke wereld, die de mens om zich heen gemodelleerd heeft, is gebaseerd op natuurwetmatigheden. Uit ervaring vertrouwt elk mens er op dat ook morgen onder invloed van de zwaartekracht voorwerpen naar beneden zullen vallen.

13 Menswetenschappen: filosofie, psychologie, economie, enz
Onderzoekt het ‘waarom’ mensen een bepaald gedrag vertonen en stelt modellen op om dat gedrag te verklaren of te voorspellen. Het gaat om het veranderlijke wezen: mens. [Bij economische voorspellingen geeft men dan ook terecht als waarschuwing mee: resultaten in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.]

14 Historische wetenschappen
Geschiedenis wordt standplaatsgebonden en doelgericht geschreven. ‘Kijken’ in het verleden, is afhankelijk van de ‘bril’ waardoor men kijkt. heden verleden

15 Mengvormen  Evolutiebiologie, evolutieastronomie, evolutiegeologie enz zijn een mengvorm van twee wetenschappen. Bv onderzoek aan levende wezens om de genetische code te ontrafelen is natuurwetenschap. Modellen voor de oorsprong van het leven ligt op het terrein historische wetenschap of filosofie.

16 Verschil in wetenschappen

17 Verschil in overtuiging

18 3.Relatie geloof en wetenschap
Wetmatigheden in de stoffelijke natuur worden natuurwetten genoemd. De natuurwetten gelden in verleden en heden voor iedereen. Men kan daarin de trouw en majesteit zien van een Wetgever, de Schepper. Men kan dat ook als onverklaarbaar gegeven accepteren. Het technische resultaat is hetzelfde.

19 Uitspraken over oorsprong mens in het verleden, is geschiedenis.
Het model over de oorsprong van de mens hangt af van de visie van waaruit men kijkt.

20 Welke geschiedenis wil je geloven?
1. Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der Schriften de Hoop zouden vasthouden.(Rom.15:4) Of 2. Evolutietheorie.

21 Wat is de oorzaak van het verschil in kijken en zien?
De Bijbel verklaart: De mens is van nature gescheiden van de Geest van God, de Schepper, en onder invloed van een occulte (=verborgen) geest die zijn leven beheerst via zijn gedachten en hormoonstelsel.

22 De oorzaak ligt in het denken
De oorzaak ligt in het denken. Waar komen de onstoffelijke gedachten vandaan? Er is alleen materie geen geest. Schepping: wonder vanuit onzichtbare wereld.

23 Wonderen Wonderen, vallen buiten het natuurwetenschappelijk onderzoek, want ze zijn eenmalig en niet herhaalbaar in het heden. Als men de Bijbel gelooft geeft dat een geruststellende zekerheid: de Schepper kan elk moment ingrijpen om een wonder te verrichten.

24 Scheppingswonderen Schepping van hemel en aarde (Gen.1)
Honderden liters water in wijn veranderd. (Joh.2) Wonderbare vermenigvuldiging van brood: Enkele broden voldoende voor duizenden mensen en nog manden vol over. (Joh.6)

25 Nog een scheppingswonder
Geestelijk opnieuw geboren worden! De Here Jezus zegt: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien”. (Joh.3:3)

26 Hoe kan een mens opnieuw geboren worden als hij oud is?
Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. (Joh.3:5) Uit “water” betekent: door het Woord van God. Uit Geest betekent: door geloof in de Here Jezus.

27 Hoe kan ons denken veranderen?
Geloof in Jezus Christus! Wordt zekerheid

28 Geest te herkennen aan uitwerking


Download ppt "Geloof en wetenschap in het scheppingevolutie debat."

Verwante presentaties


Ads door Google