De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

projectgroep “INTRAmurale psychosociale zorg” Samenkomst dd. 11/03/2013: agendapunten 1.Kennismakingsronde 2.Conclusies meeting dd. 28/01/2013 3.Onderzoeksfocus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "projectgroep “INTRAmurale psychosociale zorg” Samenkomst dd. 11/03/2013: agendapunten 1.Kennismakingsronde 2.Conclusies meeting dd. 28/01/2013 3.Onderzoeksfocus."— Transcript van de presentatie:

1

2 projectgroep “INTRAmurale psychosociale zorg” Samenkomst dd. 11/03/2013: agendapunten 1.Kennismakingsronde 2.Conclusies meeting dd. 28/01/2013 3.Onderzoeksfocus 4.Testfase a. Participanten a. Participanten b. Organisatie b. Organisatie 5.Metingen a. Op organisatieniveau a. Op organisatieniveau b. Op patiëntniveau b. Op patiëntniveau 7. Planning www.oncologischstudiecentrum.be

3 projectgroep “INTRAmurale psychosociale zorg” 1. KENNISMAKING www.oncologischstudiecentrum.be

4 projectgroep “INTRAmurale psychosociale zorg” 2. CONCLUSIES MEETING DD. 28/01/2013 Doel:Doel: Uitschrijven van protocol (“psychosociaal zorgplan”)Uitschrijven van protocol (“psychosociaal zorgplan”) Inhoud:Inhoud: In relatie treden met patiënt door alle zorgverleners: systematisch en laagdrempelig (‘stepped care’)In relatie treden met patiënt door alle zorgverleners: systematisch en laagdrempelig (‘stepped care’) Essentiële elementen voor de ontwikkeling van een protocolEssentiële elementen voor de ontwikkeling van een protocol Identificatie van de doelgroepIdentificatie van de doelgroep Screening van patiënten met psychosociale problemenScreening van patiënten met psychosociale problemen Opstellen van individueel psychosociaal patiëntplanOpstellen van individueel psychosociaal patiëntplan www.oncologischstudiecentrum.be

5 projectgroep “INTRAmurale psychosociale zorg” 2. CONCLUSIES MEETING DD. 28/01/2013 Operationalisering:Operationalisering: Uitnodiging deelname door ziekenhuizenUitnodiging deelname door ziekenhuizen Samenstelling focusgroepSamenstelling focusgroep Uitschrijven protocolUitschrijven protocol Omschrijven psychosociale zorgOmschrijven psychosociale zorg Registreren patiëntgegevensRegistreren patiëntgegevens Uittesten prototypeUittesten prototype www.oncologischstudiecentrum.be

6 Waarom een PROTOCOL ? 1.Hulpmiddel voor concrete zorg 2.Reguleren van verantwoordelijkheden van betrokken zorgverleners 3.Bevorderen van efficiëntie van het handelen door routines vast te leggen 4.Bepalen van handelingsruimte van de zorgverlener t.o.v. de individuele patiënt 5.Inkapseling binnen professionele en maatschappelijke normen voor het handelen 6.Expliciteren van de inspanningsverplichting van de zorgverlener 7.Hulp bij de evaluatie van zorgprocessen 8.Bijdrage aan kwalitatief goede zorgverlening www.oncologischstudiecentrum.be

7 Minimale eisen PROTOCOL 1.Omschrijving van een zorginhoudelijke handeling 2.Stap voor stap HOE iets gedaan MOET worden 3.Bij voorkleur evidence-based en practice-based 4.Eenduidige structuur 5.Vermelding van 1.Naam organisatie, afdeling, documentverantwoordelijke, documentbeheerder 2.Naam bestemmeling 3.Data vaststelling document, invoering document, evaluatie/herziening www.oncologischstudiecentrum.be

8 projectgroep “INTRAmurale psychosociale zorg” 3. ONDERZOEKSFOCUS Good praticesGood pratices Afspraken overAfspraken over minimale standaard minimale standaard www.oncologischstudiecentrum.be

9 projectgroep “INTRAmurale psychosociale zorg” 4. TESTFASE ParticipantenParticipanten OrganisatieOrganisatie Afspraken m.b.t. protocol als communicatiemiddel/controlemiddelAfspraken m.b.t. protocol als communicatiemiddel/controlemiddel Afstemming m.b.t. opdracht voor instellingsoverschrijdende focusgroepAfstemming m.b.t. opdracht voor instellingsoverschrijdende focusgroep Operationalisering per participantOperationalisering per participant www.oncologischstudiecentrum.be

10 projectgroep “INTRAmurale psychosociale zorg” 5. METINGEN Doel:Doel: Kwaliteitsvolle dienstverleningKwaliteitsvolle dienstverlening Gefundeerd wetenschappelijke basisGefundeerd wetenschappelijke basis Op patiëntniveau:Op patiëntniveau: Kwetsbaarheid van de oncologische patiënt op basis van indicatoren gradueel bepalenKwetsbaarheid van de oncologische patiënt op basis van indicatoren gradueel bepalen Op organisatieniveau:Op organisatieniveau: (Samen-)werking binnen het ziekenhuis evalueren(Samen-)werking binnen het ziekenhuis evalueren www.oncologischstudiecentrum.be

11 projectgroep “INTRAmurale psychosociale zorg” 6. PLANNING Projectgroep ‘EXTRAmuraal’: 10/06/2013 (15u00- 17u00) Projectgroep ‘INTRAmuraal’: 10/06/2013 (12u30- 14u30) Projectgroep ‘TRANSITIE’: 17/06/2013 (12u30- 14u30) www.oncologischstudiecentrum.be


Download ppt "projectgroep “INTRAmurale psychosociale zorg” Samenkomst dd. 11/03/2013: agendapunten 1.Kennismakingsronde 2.Conclusies meeting dd. 28/01/2013 3.Onderzoeksfocus."

Verwante presentaties


Ads door Google