De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STICORDI.  Loes zit in het vijfde leerjaar. Ze kijkt met gespannen spleetoogjes naar het bord. Juf Veronique merkt dit op en laat Loes op de eerste.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STICORDI.  Loes zit in het vijfde leerjaar. Ze kijkt met gespannen spleetoogjes naar het bord. Juf Veronique merkt dit op en laat Loes op de eerste."— Transcript van de presentatie:

1 STICORDI

2

3  Loes zit in het vijfde leerjaar. Ze kijkt met gespannen spleetoogjes naar het bord. Juf Veronique merkt dit op en laat Loes op de eerste rij plaatsnemen. Tijdens het medisch schooltoezicht wat later dat jaar blijkt dat Loes bijziend is. Aan haar ouders wordt aangeraden een brilletje aan te schaffen. Dit doen ze dan ook meteen. Enkele dagen later komt Loes fier als een gieter maar wat verlegen met haar nieuwe brilletje naar school. Nu kijkt ze met open ogen naar het bord en kan perfect lezen wat er staat. Casus 1

4  Linus is 9 jaar en zit in het vierde leerjaar. Hij is normaal begaafd en heeft dyslexie. Tijdens de voorbije jaren hebben zijn ouders en leerkrachten hun krachten gebundeld. Vanaf nu mag Linus steeds de computer gebruiken voor het huiswerk en het maken van oefeningen. Hij maakt ook gebruikt van een spellingscorrector. De meester in de klas vindt dat een prima idee. Zo kan Linus leren typen. Hij merkt op wanneer hij fouten maakt en kan die zelf verbeteren. Op die manier leert hij de juiste schrijfwijze van de woorden herkennen. Zijn taken zien er nu ook stukken beter uit. Linus is fier op zijn afgewerkte taken. Casus 2

5  Ouders en leerkrachten merken problemen op  Ze werken samen (communicatie)  Probleem niet weggommen, wel maatregelen op maat van de leerling  Doel?  Aangepaste kansen op succes  Gevolg?  Gevolgen van het probleem ingeperkt en slaagkansen verhoogd Bespreking casi

6  Maatregelen om de (negatieve) gevolgen van het leerprobleem in te perken en de slaagkansen van het kind met specifieke onderwijsbehoeften in het onderwijs te vergroten. STICORDI-maatregelen Conclusie

7  Jaren ‘90: veel onderzoek naar kinderen met leerstoornissen en SOB (koploper: dyslexie)  Doel: meer rekening houden met de problemen die kinderen ervaren.  Tegelijkertijd zoeken naar mogelijkheden om kinderen met leerproblemen beter te ondersteunen tijdens schoolloopbaan.  Elk land in EU: eigen manier om met leerstoornissen om te gaan.  Vlaams onderwijs  STICORDI-maatregelen ontstaan Een beetje geschiedenis …

8  Acroniem  Geïntroduceerd vanuit Nederland in 1989 door K. Henneman.  In Vlaanderen verder uitgewerkt door Peter Van Vugt e.a. STICORDI

9  Veel verschillende maatregelen om kinderen met SOB te helpen  Ordening in 4 categorieën (= helderheid scheppen) :  Stimulerende maatregelen: ondersteunen zelfbeeld  Compenserende maatregelen: hulpmiddelen  Relativerende maatregelen: didactische eisen reduceren naar normaal tolerantieniveau  Remediërende maatregelen: taakgerichte instructie en training  Dispenserende maatregelen: vrijstellen van frustrerende onderwijsleersituaties STICORDI-maatregelen

10  Verdrag van de Rechten van het Kind en van de Mens (non-discriminatieprincipe, recht op verschil)  Decreet Basisonderwijs (zorgbreed werken = verantwoordelijk voor onderwijs aan alle leerlingen). Uitgangspunten

11  Enkele belangrijke aspecten:  Herkennen en erkennen van leerprobleem  Kunnen omgaan met verschillen in de klasgroep  Kunnen, willen en durven differentiëren  Aangepaste maatregelen kennen  Samenwerken met collega’s en begeleiders  Teamafspraken binnen een schoolbeleid Uitgangspunten

12  Positieve evolutie merkbaar  Zorgrecht  Gelijke (slaag)kansen door ongelijke behandeling  Signalen van erkenning, begrip en geduld  Niet aan doelen raken, wel aan middelen  Nood aan creativiteit en flexibiliteit  Objectieve maatregelen voor alle kinderen in soortgelijke benadeelde situatie  schoolwerkplan  Individueel en specifiek contract (IHP)  Teamwerk, overleg (bv. MDO, klassenraad), ouders  De juiste school vinden STICORDI in het onderwijs

13  Zelfbeeld ondersteunen, probleem erkennen, begrip tonen, motiveren, aanmoedigen  Aanmoedigen tot succesbeleving bij wat ll. al goed kan  Uitleggen waarom er geoefend wordt  Vorderingskaarten, niet vergelijken met anderen  Aansluiten bij interesses van lln.  Bespreek medewerking ouders  Sfeer van aanvaarding in de klas, veilig klasklimaat  Tutor-tutee  Niet teveel taken, geen overspannen verwachtingen  Gepaste plaats in de klas  Agenda invullen op een rustig moment  Structuur bieden (afspraken, lesverloop, toetsen, werkbladen)  Zelfcontrolerende houding bevorderen  Toetsen ruim van tevoren aankondigen Stimulerende maatregelen

14  Hulpmiddelen die het lezen, spellen, rekenen en leren vereenvoudigen  Extra tijd  Minder opdrachten  Teksten, dictee vooraf laten voorbereiden  Spellingcontrole  Voorleessoftware, bv. SPRINT  Opdrachten bij toetsen voorlezen  Lay-out verzorgen: lettertype + vergroten  Overzichtelijke werkbladen, structuur  Spellingkaart, tafelkaart, ZRM, eigen hulpmiddelen laten gebruiken  Notities van klasgenoten kopiëren Compenseren

15  Extra training en begeleiding  Visuele structuur van woorden beklemtonen  Typeoefeningen  Stappenplannen  Ondersteunend bordschema gebruiken  Aanschouwelijk materiaal en visuele voorstellingen  Buitenschoolse hulp inroepen  Wat, hoeveel en wanneer met ouders bespreken  Veel inoefentijd voorzien  Voorkennis oproepen Remediëren

16  Te zware didactische eisen reduceren  Vraag je goed af wat je wil bereiken  Functioneel leren  Basisleerstof ≠ verdiepingsleerstof  Tweede kans voorzien (bv. inhaaltoetsen, alle vragen opgelost)  Hulpmiddelen steeds laten gebruiken (bordschema, tabel, geheugensteuntjes) Relativeren

17  Vrijstellen van bepaalde activiteiten of doelen  Onderdeel van spelling anders quoteren  Vrijstelling van moeilijke onthoudwoorden, dictees (dyslexie)  Vrijstelling van hoofdrekenen (dyscalculie)  Vrijstelling van oefeningen vooraan in de klas  Vrijstelling van eigenhandig geschreven teksten  Vrijstelling van schriftelijke toets Dispenseren

18  Leg de lat hoog voor iedereen!  Stel prioriteiten  Je kan op verschillende manieren omgaan met verschillen tussen kinderen  Observeer, analyseer, overleg Nog even dit …

19 Het kind is de enige die kan leren, jij kan het niet voor hem doen … … wij kunnen enkel hulpmiddelen, uitdagingen en kansen creëren! Concluderende gedachte

20  http://sticordibank.wikispaces.com/Praktijk http://sticordibank.wikispaces.com/Praktijk STICORDI-bank


Download ppt "STICORDI.  Loes zit in het vijfde leerjaar. Ze kijkt met gespannen spleetoogjes naar het bord. Juf Veronique merkt dit op en laat Loes op de eerste."

Verwante presentaties


Ads door Google