De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tdfdsfd De rol van Actal voor gemeenten Woensdag 28 januari 2015 Jos Tonk/Marcel Kieviet Presentatie “Goede regels, gerichte Service”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tdfdsfd De rol van Actal voor gemeenten Woensdag 28 januari 2015 Jos Tonk/Marcel Kieviet Presentatie “Goede regels, gerichte Service”"— Transcript van de presentatie:

1 tdfdsfd De rol van Actal voor gemeenten Woensdag 28 januari 2015 Jos Tonk/Marcel Kieviet Presentatie “Goede regels, gerichte Service”

2 ___ __ __ __________ ___ ___ _____ __ ________ _____ ______ ____ ______ _____ ______ Klik om de tekststijl van het model te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau

3 Inhoud Wat is Actal? Taakopdracht Actal. Wat is regeldruk eigenlijk? Mandaat Actal. EU en regeldruk. Uitbreiding mandaat Actal. Oorzaken regeldruk (Algemeen) Uitdagingen en kansen op lokaal niveau 3 Adviescollege toetsing regeldruk

4 4 Wat is Actal? Adviescollege toetsing regeldruk Opgericht 1 mei 2000 College: 3 leden Staf: 10 fte Twee rollen −Toetsingscollege −Expertisecentrum

5 5 Taakopdracht Actal Bijdragen aan de daadwerkelijke reductie van de regeldruk door advisering aan Kabinet en aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. Voorheen (< 2011): bewerkstelligen van een cultuuromslag bij regelgevers. 5Adviescollege toetsing regeldruk

6 Wat is regeldruk eigenlijk? Administratieve lasten (AL) vloeien voort uit informatieverplichtingen aan de overheid. Inhoudelijke nalevingskosten (INK) vloeien voort uit verplichting om wet- en regelgeving inhoudelijk na te leven. Toezichtlasten (TL) zijn het gevolg van toezicht op naleving van wet- en regelgeving. Regeldruk het totaal van AL, INK en TL bij beleid, uitvoering en toezicht. Adviescollege toetsing regeldruk6

7 7 Mandaat Actal 1. Ex ante toetsing (voorgenomen wetgeving) –Informele adviezen in vroege fase wetgevingsproces. –Formele adviezen over voorgenomen wetgeving. 2. Regeldrukaudit 3. Adviezen op basis van signalen 4. Strategisch advies (bestaande wetgeving) –Beoordeling voortgangsrapportages kabinet. –Agenderen nieuwe reductiemogelijkheden. 7Adviescollege toetsing regeldruk

8 8 EU en regeldruk Circa 50% van de regeldruk voor bedrijven komt voort uit EU regelgeving. Een effectieve aanpak vereist inzet op EU niveau. RegWatchEurope: samenwerkingsverband van de EU waakhonden (VK, Tsjechië, Duitsland, Zweden en Nederland). Adviescollege toetsing regeldruk8

9 Uitbreiding Mandaat Actal Sinds 4 november jl. kan Actal adviseren na verzoek van gemeente(n). Adviezen over: gevolgen voorgenomen verordeningen en andere gemeentelijke regels voor de regeldruk voor bedrijven, burgers en beroepsbeoefenaren in de sectoren zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid. Strategische vraagstukken op het terrein van de regeldruk. Adviescollege toetsing regeldruk 9

10 10 Uitbreiding mandaat (vervolg) Actal is geen waakhond richting gemeenten. Actal is onafhankelijk expertisecentrum. 14 jaar kennis en ervaring vermindering regeldruk. College Actal prioriteert. Vraaggestuurde advisering (geen ongevraagd advies).

11 Oorzaken van regeldruk (algemeen) Maatwerk in de uitvoering versus zekerheid en houvast burger en de uitvoerend professional. Wantrouwen/controlebehoefte: toezicht versus vertrouwen. Regelreflex bij de overheid (reageren op incidenten). Complexe financieringsstructuren: publiek – private samenwerkingsmodellen; publiek – publieke samenwerking regelgeving- en aanbesteding-, contract- en subsidierelatie. Wisselwerking tussen wetgever (“staat helemaal niet in de wet”) en werkvloer (ik dacht dat dit van Den Haag moest”). Cultuur van registreren. Adviescollege toetsing regeldruk11

12 Waar liggen de uitdagingen en kansen op lokaal niveau? (1) Adviescollege toetsing regeldruk 12 Beperk aantal lagen in regelgeving Terugbrengen van de omvang informatieplicht van burgers/bedrijven/professionals (hergebruik van aanwezige info; koppeling bestanden e.d.). Rapportagelast van organisaties beperken: Ga uit van “verdiend” vertrouwen en stap over op een andere wijze van rapporteren (Afwijkingen norm en bijzonderheden)

13 Waar liggen de uitdagingen en kansen op lokaal niveau (2) Adviescollege toetsing regeldruk13 Stoppen met stapelen van toezicht: Zelfregulering + Liefst één toezichthouder. Één loket en aanspreekpunt voor burgers/bedrijven/professionals Samenhang in lokale uitvoeringsprocessen (formulieren/rapportages e.d.). Bij (eerste) contact alle mogelijke problemen en behoeften belichten en bespreken. Houd in de contacten met burgers/bedrijven/professionals rekening met de versnippering

14 14Adviescollege toetsing regeldruk14

15 15 Contact informatie Actal Postbus 16228 2500 BE Den Haag tel: +31-(0)70-3108666 e-mail: info@actal.nl Internet: www.actal.nlwww.actal.nl Twitter: @Actal_info Adviescollege toetsing regeldruk


Download ppt "Tdfdsfd De rol van Actal voor gemeenten Woensdag 28 januari 2015 Jos Tonk/Marcel Kieviet Presentatie “Goede regels, gerichte Service”"

Verwante presentaties


Ads door Google