De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze eredienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze eredienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. J. Slotman voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 56 Na de zegen Ps. 98 : 3 en 4 Schriftlezing: 1 Kon. 3 : Tekst: 1 Kon. 3 : Welkom in deze eredienst

2

3

4

5 Vanmiddag Geen Bijbelclub

6 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. J. Slotman voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 56 Na de zegen Ps. 98 : 3 en 4 Schriftlezing: 1 Kon. 3 : Tekst: 1 Kon. 3 : Welkom in deze eredienst

7

8

9

10 Vanmiddag Geen Bijbelclub

11 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. J. Slotman voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 56 Na de zegen Ps. 98 : 3 en 4 Schriftlezing: 1 Kon. 3 : Tekst: 1 Kon. 3 : Welkom in deze eredienst

12 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 98 : 3 en 4 Lezen van de wet
Voor de dienst: Gz 56 Votum en zegengroet Ps. 98 : 3 en 4 Lezen van de wet Gz. 109 : 1 en 2 Gebed Lezen: 1 Kon. 3 : Ps. 72 : 1 en 2 Tekst: 1 Kon. 3 : Preek Lb : 3

13 Zingen Vers 1 Bij de Jakobsbron stond ik dorstig in de zon
Gezang 56 Vers 1 Bij de Jakobsbron stond ik dorstig in de zon op het middaguur der schaamte. Waar Hij, vreemd genoeg, mij, een vrouw, om water vroeg, mij, Samaritaanse.

14 Zingen Vers 2 Als je wist, sprak Hij, van Gods gave, jij zou Mij
Gezang 56 Vers 2 Als je wist, sprak Hij, van Gods gave, jij zou Mij nu om levend water vragen. Water dat Ik geef lest je dorst zolang je leeft, laaft je alle dagen.

15 Zingen Refrein Wij horen helder het geluid van levendmakend water.
Gezang 56 Refrein Wij horen helder het geluid van levendmakend water. Kom, schenk uw woord als water uit, vervul ons met genade.

16 Zingen Vers 3 Als een springfontein zal dit water in je zijn,
Gezang 56 Vers 3 Als een springfontein zal dit water in je zijn, de vervulling van verlangen. Kruik, wat klink je hol, met je buik van leegte vol. Breek om te ontvangen.

17 Zingen Vers 4 Meer dan Jakob, Gij die uw bron onsluit voor mij,
Gezang 56 Vers 4 Meer dan Jakob, Gij die uw bron onsluit voor mij, laat uw zegeningen stromen. Christus die mij drenkt en mij levend water schenkt, laat mij tot U komen.

18 Zingen Refrein Wij horen helder het geluid van levendmakend water.
Gezang 56 Refrein Wij horen helder het geluid van levendmakend water. Kom, schenk uw woord als water uit, vervul ons met genade.

19 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 98 : 3 en 4 Lezen van de wet
Mededelingen Votum en zegengroet Ps. 98 : 3 en 4 Lezen van de wet Gz. 109 : 1 en 2 Gebed Lezen: 1 Kon. 3 : Ps. 72 : 1 en 2 Tekst: 1 Kon. 3 : Preek Lb : 3

20 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 98 : 3 en 4 Lezen van de wet
Gz. 109 : 1 en 2 Gebed Lezen: 1 Kon. 3 : Ps. 72 : 1 en 2 Tekst: 1 Kon. 3 : Preek Lb : 3

21 Zingen Votum en zegengroet Ps. 98 : 3 en 4 Lezen van de wet
Gz. 109 : 1 en 2 Gebed Lezen: 1 Kon. 3 : Ps. 72 : 1 en 2 Tekst: 1 Kon. 3 : Preek Lb : 3

22 Zingen 3. Laat voor de HEER uw psalmen horen,
brengt met de harp Hem lof en dank. Laat klinken bij uw tempelkoren trompetgeschal, bazuingeklank! Juicht voor de Koning, onze HERE. Komt, zeeën, zingt uw machtig lied! Zingt, landen, volken, wilt Hem eren, prijst onze God wiens heil u ziet.

23 Zingen 4. Laat al de stromen vrolijk zingen,
Psalm 98: 3 en 4 4. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen voor de HEER, de bergen uitgelaten springen, en juichen onze God ter eer. Want, zie, Hij komt de aarde richten; verwacht Hem, volken, weest bereid. Hij komt een nieuwe wereld stichten op recht en op gerechtigheid.

24 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 98 : 3 en 4 Lezen van de wet
Gz. 109 : 1 en 2 Gebed Lezen: 1 Kon. 3 : Ps. 72 : 1 en 2 Tekst: 1 Kon. 3 : Preek Lb : 3

25 Zingen Votum en zegengroet Ps. 98 : 3 en 4 Lezen van de wet
Gz. 109 : 1 en 2 Gebed Lezen: 1 Kon. 3 : Ps. 72 : 1 en 2 Tekst: 1 Kon. 3 : Preek Lb : 3

26 Zingen Vers 1 Halleluja, lof zij het Lam, die onze zonden op Zich nam,
Gezang 109 : 1 en 2 Vers 1 Halleluja, lof zij het Lam, die onze zonden op Zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd, die dood geweest is, en Hij leeft, die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft, in eeuwigheid beveiligt.

27 Zingen Vers 2 De Koning op des Vaders troon,
Gezang 109 : 1 en 2 Vers 2 De Koning op des Vaders troon, de eerstgeboren uit de doôn, de bloed- en heilgetuige, der vorsten Vorst, der heren Heer, zij heerschappij en dank en eer. Dat alle knie zich buige!

28 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 98 : 3 en 4 Lezen van de wet
Gz. 109 : 1 en 2 Gebed Lezen: 1 Kon. 3 : Ps. 72 : 1 en 2 Tekst: 1 Kon. 3 : Preek Lb : 3

29 Lezen Votum en zegengroet Ps. 98 : 3 en 4 Lezen van de wet
Gz. 109 : 1 en 2 Gebed Lezen: 1 Kon. 3 : Ps. 72 : 1 en 2 Tekst: 1 Kon. 3 : Preek Lb : 3

30 Zingen Votum en zegengroet Ps. 98 : 3 en 4 Lezen van de wet
Gz. 109 : 1 en 2 Gebed Lezen: 1 Kon. 3 : Ps. 72 : 1 en 2 Tekst: 1 Kon. 3 : Preek Lb : 3

31 Zingen Vers 1 O God, wil aan de koning schenken
Psalm 72 : 1 en 2 Vers 1 O God, wil aan de koning schenken uw recht en wijs beleid, wil hem, de koningszoon, bedenken met uw gerechtigheid. Laat hij uw volk besturen, Here, rechtvaardig, wijs en zacht, en uw ellendigen regeren, hun recht doen op hun klacht.

32 Zingen Vers 2 Dan zullen bergen vrede dragen en heuvels heilig recht.
Psalm 72 : 1 en 2 Vers 2 Dan zullen bergen vrede dragen en heuvels heilig recht. Voor heel het volk zal hij doen dagen het heil, hun toegezegd. Ellendigen zal hij bevrijden van onrecht dat hen drukt en armen redden uit hun lijden, vertreden wie verdrukt.

33 Tekst Votum en zegengroet Ps. 98 : 3 en 4 Lezen van de wet
Gz. 109 : 1 en 2 Gebed Lezen: 1 Kon. 3 : Ps. 72 : 1 en 2 Tekst: 1 Kon. 3 : Preek Lb : 3

34 Preek Na de preek: LB 262 : 3

35

36 Zingen Ps. Preek Lb. 262 : 3 Gebed Collecte Gz. 68 : 1, 2 en 3 Zegen
Wilhelmus 1 en 6

37 Zingen Vers 3 Laat ons U ter ere zingen
Liedboek 262 Vers 3 Laat ons U ter ere zingen met allen, die uw troon omringen, een koor van mens' en englenstem! Paarlen zijn der poorten bogen, die nederdalen uit den hogen: het hemelse Jeruzalem. …….

38 Zingen …….. Geen oog heeft ooit begroet, geen hart heeft ooit vermoed
Liedboek 262 …….. Geen oog heeft ooit begroet, geen hart heeft ooit vermoed zulk een vreugde. Zo juichen wij en roemen blij de glorie van uw heerschappij!

39 Liturgie Ps. Preek Lb. 262 : 3 Gebed Collecte Gz. 68 : 1, 2 en 3 Zegen
Wilhelmus 1 en 6

40 Collecte Vandaag 1e V.S.E. 2e Rente en aflossing Volgende week 1e Kerk
Ps.

41 Zingen Ps. Preek Lb. 262 : 3 Gebed Collecte Gz. 68 : 1, 2 en 3 Zegen
Wilhelmus 1 en 6

42 Zingen Vers 1 Wij knielen voor uw zetel neer,
Gezang 68 : 1, 2 en 3 Vers 1 Wij knielen voor uw zetel neer, wij, Heer, en al uw leden en eren U als onze Heer met liedren en gebeden. Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, voor U, o Godsgetuige, o eerstgeboorne uit de dood, zich diep ootmoedig buige.

43 Zingen Vers 2 Die ons, gereinigd door uw bloed,
Gezang 68 : 1, 2 en 3 Vers 2 Die ons, gereinigd door uw bloed, tot priesters hebt verheven en ons de hoge rang, de moed van koningen gegeven, U zij de roem, U zij de lof, U d' eerkroon opgedragen. Geheel de aard' en 't hemelhof moet van uw eer gewagen.

44 Zingen Vers 3 U, die als Heer der heerlijkheid
Gezang 68 : 1, 2 en 3 Vers 3 U, die als Heer der heerlijkheid verrees tot heil der volken, verwachten wij in majesteit eens weder op de wolken. Ja, halleluja, zie, Hij komt! Juicht, mensen, englen samen met vreugd, waar alles bij verstomt. Juicht allen! Amen, amen.

45 Zegen Ps. Preek Lb. 262 : 3 Gebed Collecte Gz. 68 : 1, 2 en 3 Zegen
Wilhelmus 1 en 6

46 Zingen Ps. Preek Lb. 262 : 3 Gebed Collecte Gz. 68 : 1, 2 en 3 Zegen
Wilhelmus 1 en 6

47 Zingen Vers 1 Wilhelmus van Nassouwe ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood. Een prinse van Oranje ben ik vrij onverveerd, den koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.

48 Zingen Vers 6 Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer!
Wilhelmus Vers 6 Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer! Op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer! Dat ik toch vroom mag blijven, uw dienaar te aller stond, de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.

49

50 Tot vanmiddag om uur Met Ds. J. v/d Wetering In het Morgenlicht


Download ppt "Welkom in deze eredienst"

Verwante presentaties


Ads door Google