De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. J. Slotman voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 56 Na de zegen Ps. 98 : 3 en 4 Schriftlezing: 1 Kon. 3 : 5 - 15 Tekst: 1 Kon.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. J. Slotman voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 56 Na de zegen Ps. 98 : 3 en 4 Schriftlezing: 1 Kon. 3 : 5 - 15 Tekst: 1 Kon."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. J. Slotman voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 56 Na de zegen Ps. 98 : 3 en 4 Schriftlezing: 1 Kon. 3 : 5 - 15 Tekst: 1 Kon. 3 : 16 - 28

2

3

4

5

6 In deze dienst zal Ds. J. Slotman voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 56 Na de zegen Ps. 98 : 3 en 4 Schriftlezing: 1 Kon. 3 : 5 - 15 Tekst: 1 Kon. 3 : 16 - 28

7

8

9

10

11 In deze dienst zal Ds. J. Slotman voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 56 Na de zegen Ps. 98 : 3 en 4 Schriftlezing: 1 Kon. 3 : 5 - 15 Tekst: 1 Kon. 3 : 16 - 28

12  Votum en zegengroet  Ps.98 : 3 en 4  Lezen van de wet  Gz.109 : 1 en 2  Gebed  Lezen:1 Kon. 3 : 5 - 15  Ps.72 : 1 en 2  Tekst:1 Kon. 3 : 16 - 28  Preek  Lb. 262 : 3 Voor de dienst: Gz 56

13 Vers 1 Bij de Jakobsbron stond ik dorstig in de zon op het middaguur der schaamte. Waar Hij, vreemd genoeg, mij, een vrouw, om water vroeg, mij, Samaritaanse. Gezang 56

14 Vers 2 Als je wist, sprak Hij, van Gods gave, jij zou Mij nu om levend water vragen. Water dat Ik geef lest je dorst zolang je leeft, laaft je alle dagen. Gezang 56

15 Refrein Wij horen helder het geluid van levendmakend water. Kom, schenk uw woord als water uit, vervul ons met genade. Gezang 56

16 Vers 3 Als een springfontein zal dit water in je zijn, de vervulling van verlangen. Kruik, wat klink je hol, met je buik van leegte vol. Breek om te ontvangen. Gezang 56

17 Vers 4 Meer dan Jakob, Gij die uw bron onsluit voor mij, laat uw zegeningen stromen. Christus die mij drenkt en mij levend water schenkt, laat mij tot U komen. Gezang 56

18 Refrein Wij horen helder het geluid van levendmakend water. Kom, schenk uw woord als water uit, vervul ons met genade. Gezang 56

19 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps.98 : 3 en 4  Lezen van de wet  Gz.109 : 1 en 2  Gebed  Lezen:1 Kon. 3 : 5 - 15  Ps.72 : 1 en 2  Tekst:1 Kon. 3 : 16 - 28  Preek  Lb. 262 : 3

20  Votum en zegengroet  Ps.98 : 3 en 4  Lezen van de wet  Gz.109 : 1 en 2  Gebed  Lezen:1 Kon. 3 : 5 - 15  Ps.72 : 1 en 2  Tekst:1 Kon. 3 : 16 - 28  Preek  Lb. 262 : 3

21  Votum en zegengroet  Ps.98 : 3 en 4  Lezen van de wet  Gz.109 : 1 en 2  Gebed  Lezen:1 Kon. 3 : 5 - 15  Ps.72 : 1 en 2  Tekst:1 Kon. 3 : 16 - 28  Preek  Lb. 262 : 3

22 3. Laat voor de HEER uw psalmen horen, brengt met de harp Hem lof en dank. Laat klinken bij uw tempelkoren trompetgeschal, bazuingeklank! Juicht voor de Koning, onze HERE. Komt, zeeën, zingt uw machtig lied! Zingt, landen, volken, wilt Hem eren, prijst onze God wiens heil u ziet. Psalm 98: 3 en 4

23 4. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen voor de HEER, de bergen uitgelaten springen, en juichen onze God ter eer. Want, zie, Hij komt de aarde richten; verwacht Hem, volken, weest bereid. Hij komt een nieuwe wereld stichten op recht en op gerechtigheid. Psalm 98: 3 en 4

24  Votum en zegengroet  Ps.98 : 3 en 4  Lezen van de wet  Gz.109 : 1 en 2  Gebed  Lezen:1 Kon. 3 : 5 - 15  Ps.72 : 1 en 2  Tekst:1 Kon. 3 : 16 - 28  Preek  Lb. 262 : 3

25  Votum en zegengroet  Ps.98 : 3 en 4  Lezen van de wet  Gz.109 : 1 en 2  Gebed  Lezen:1 Kon. 3 : 5 - 15  Ps.72 : 1 en 2  Tekst:1 Kon. 3 : 16 - 28  Preek  Lb. 262 : 3

26 Vers 1 Halleluja, lof zij het Lam, die onze zonden op Zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd, die dood geweest is, en Hij leeft, die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft, in eeuwigheid beveiligt. Gezang 109 : 1 en 2

27 Vers 2 De Koning op des Vaders troon, de eerstgeboren uit de doôn, de bloed- en heilgetuige, der vorsten Vorst, der heren Heer, zij heerschappij en dank en eer. Dat alle knie zich buige! Gezang 109 : 1 en 2

28  Votum en zegengroet  Ps.98 : 3 en 4  Lezen van de wet  Gz.109 : 1 en 2  Gebed  Lezen:1 Kon. 3 : 5 - 15  Ps.72 : 1 en 2  Tekst:1 Kon. 3 : 16 - 28  Preek  Lb. 262 : 3

29  Votum en zegengroet  Ps.98 : 3 en 4  Lezen van de wet  Gz.109 : 1 en 2  Gebed  Lezen:1 Kon. 3 : 5 - 15  Ps.72 : 1 en 2  Tekst:1 Kon. 3 : 16 - 28  Preek  Lb. 262 : 3

30  Votum en zegengroet  Ps.98 : 3 en 4  Lezen van de wet  Gz.109 : 1 en 2  Gebed  Lezen:1 Kon. 3 : 5 - 15  Ps.72 : 1 en 2  Tekst:1 Kon. 3 : 16 - 28  Preek  Lb. 262 : 3

31 Vers 1 O God, wil aan de koning schenken uw recht en wijs beleid, wil hem, de koningszoon, bedenken met uw gerechtigheid. Laat hij uw volk besturen, Here, rechtvaardig, wijs en zacht, en uw ellendigen regeren, hun recht doen op hun klacht. Psalm 72 : 1 en 2

32 Vers 2 Dan zullen bergen vrede dragen en heuvels heilig recht. Voor heel het volk zal hij doen dagen het heil, hun toegezegd. Ellendigen zal hij bevrijden van onrecht dat hen drukt en armen redden uit hun lijden, vertreden wie verdrukt. Psalm 72 : 1 en 2

33  Votum en zegengroet  Ps.98 : 3 en 4  Lezen van de wet  Gz.109 : 1 en 2  Gebed  Lezen:1 Kon. 3 : 5 - 15  Ps.72 : 1 en 2  Tekst:1 Kon. 3 : 16 - 28  Preek  Lb. 262 : 3

34 Na de preek: LB 262 : 3

35

36  Ps.  Preek  Lb.262 : 3  Gebed  Collecte  Gz.68 : 1, 2 en 3  Zegen  Wilhelmus 1 en 6

37 Liedboek 262 Vers 3 Laat ons U ter ere zingen met allen, die uw troon omringen, een koor van mens' en englenstem! Paarlen zijn der poorten bogen, die nederdalen uit den hogen: het hemelse Jeruzalem. …….

38 Liedboek 262 …….. Geen oog heeft ooit begroet, geen hart heeft ooit vermoed zulk een vreugde. Zo juichen wij en roemen blij de glorie van uw heerschappij!

39  Ps.  Preek  Lb.262 : 3  Gebed  Collecte  Gz.68 : 1, 2 en 3  Zegen  Wilhelmus 1 en 6

40  Vandaag  1 e V.S.E.  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Kerk  2 e Rente en aflossing  Ps.

41  Preek  Lb.262 : 3  Gebed  Collecte  Gz.68 : 1, 2 en 3  Zegen  Wilhelmus 1 en 6

42 Vers 1 Wij knielen voor uw zetel neer, wij, Heer, en al uw leden en eren U als onze Heer met liedren en gebeden. Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, voor U, o Godsgetuige, o eerstgeboorne uit de dood, zich diep ootmoedig buige. Gezang 68 : 1, 2 en 3

43 Vers 2 Die ons, gereinigd door uw bloed, tot priesters hebt verheven en ons de hoge rang, de moed van koningen gegeven, U zij de roem, U zij de lof, U d' eerkroon opgedragen. Geheel de aard' en 't hemelhof moet van uw eer gewagen. Gezang 68 : 1, 2 en 3

44 Vers 3 U, die als Heer der heerlijkheid verrees tot heil der volken, verwachten wij in majesteit eens weder op de wolken. Ja, halleluja, zie, Hij komt! Juicht, mensen, englen samen met vreugd, waar alles bij verstomt. Juicht allen! Amen, amen. Gezang 68 : 1, 2 en 3

45  Ps.  Preek  Lb.262 : 3  Gebed  Collecte  Gz.68 : 1, 2 en 3  Zegen  Wilhelmus 1 en 6

46  Ps.  Preek  Lb.262 : 3  Gebed  Collecte  Gz.68 : 1, 2 en 3  Zegen  Wilhelmus 1 en 6

47 Vers 1 Wilhelmus van Nassouwe ben ik van duitsen bloed, den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood. Een prinse van Oranje ben ik vrij onverveerd, den koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. Wilhelmus

48 Vers 6 Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer! Op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer! Dat ik toch vroom mag blijven, uw dienaar te aller stond, de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt. Wilhelmus

49

50 Tot vanmiddag om 16.30 uur Met Ds. J. v/d Wetering In het Morgenlicht


Download ppt "In deze dienst zal Ds. J. Slotman voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 56 Na de zegen Ps. 98 : 3 en 4 Schriftlezing: 1 Kon. 3 : 5 - 15 Tekst: 1 Kon."

Verwante presentaties


Ads door Google