De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

23-04-2014 De hervorming van de Geestelijke Gezondheidszorg in België ‘ PROGRESSIE EN INNOVERENDE PRAKTIJKEN ’ La réforme des soins en santé mentale en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "23-04-2014 De hervorming van de Geestelijke Gezondheidszorg in België ‘ PROGRESSIE EN INNOVERENDE PRAKTIJKEN ’ La réforme des soins en santé mentale en."— Transcript van de presentatie:

1 23-04-2014 De hervorming van de Geestelijke Gezondheidszorg in België ‘ PROGRESSIE EN INNOVERENDE PRAKTIJKEN ’ La réforme des soins en santé mentale en Belgique ‘ AVANCÉES ET PRATIQUES INNOVANTES ’

2 23-04-2014 PATIËNTENRAAD en FAMILIERAAD

3 23-04-2014 Introductie Netwerk: “Réseau Santé Namur” 2 specifieke doelgroepen: Patiënten of ex-patiënten Familieleden/naasten van patiënten Onbeperkt doelpubliek = open voor patiënten en familieleden van alle netwerken Patiëntenraad en familieraad

4 23-04-2014 Introductie Wie speelt er een actieve rol?  De netwerkcoördinator en de vzw Psytoyens en Similes Begeleiden van overlegorganen begeleiden regelmatig overleg met het netwerkcomité  Patiënten/familieleden die dit wensen  De professionele netwerkpartners: op de hoogte brengen van de raden (helpen) implementeren van aanbevelingen Patiëntenraad en familieraad

5 23-04-2014 Gemeenschappelijke vertrekbasis:  Noch patiëntenvereniging of -raad, noch familievereniging op het terrein Gemeenschappelijke doelen en intenties:  Een stem geven aan patiënten en familieleden  Valoriseren van hun rol als ervaringsdeskundige  Aanbevelingen opstellen voor professionals Patiëntenraad en familieraad

6 23-04-2014 Werking van de Familieraad:  Vergaderingen  Getuigenissen / delen van ervaringen  Uitwerken van aanbevelingen: Identificeren van kernthema’s (wens van familieleden om (meer) geïnformeerd te worden, autonomie van de patiënt qua levensonderhoud, continuïteit van zorg…) Voorstellen van acties aan het netwerkcomité Doorsturen naar de betrokken functiecomités, organisatie van "netwerk-middagen"... Patiëntenraad en familieraad

7 23-04-2014 Werking van de Patiëntenraad:  Vergaderingen  Getuigenissen / delen van ervaringen  Uitwerken van aanbevelingen: Identificeren van kernthema’s (procedures betreffende isolatie, budgetbeheer, respect voor de patiënt…) Ronde tafel gesprekken met professionals om aanbevelingen in overeenstemming te brengen Verspreiden van aanbevelingen onder de netwerkpartners Patiëntenraad en familieraad

8 23-04-2014 Patiëntenraad en familieraad Concrete en meetbare resultaten? Op termijn: implementeren van aanbevelingen Geobserveerde resultaten:  Bij de deelnemers: een rol opnemen (herstel) merken dat de eigen ervaringen met de zorg nuttig zijn een volwaardige partner in het netwerk partner van professionals participeren aan een mentaliteitsverandering tegen stigma strijden

9 23-04-2014 Geobserveerde resultaten:  In het kader van het netwerk: Het regelmatig onder de aandacht brengen van de reflecties komende van de patiënten- en familieraad Wijziging van percepties, reputatie en verhoudingen tussen de actoren Het netwerk aan het werk zetten met vragen die vanuit de raden komen  Bij de institutionele partners: Verschillende netwerkpartners informeren zich over de data en inhoud van de raden; een teken van een zich steeds meer verspreidende praktijk Patiëntenraad en familieraad

10 23-04-2014 Samenvattend “Door de deur van de dialoog open te zetten, hebben we aan de familieleden een volledig nieuwe rol gegeven: hun eigen ervaringen overstijgen om tot een vorm van generalisatie te komen en samen met de professionals principes en praktijken uit te bouwen voor geoptimaliseerde hulp en zorg.” Patiëntenraad en familieraad

11 23-04-2014 “De patiënten zitten, voor de eerste keer, mee rond de tafel en participeren op dezelfde wijze als de professionals aan de verbetering van het netwerk.” Patiëntenraad en familieraad


Download ppt "23-04-2014 De hervorming van de Geestelijke Gezondheidszorg in België ‘ PROGRESSIE EN INNOVERENDE PRAKTIJKEN ’ La réforme des soins en santé mentale en."

Verwante presentaties


Ads door Google