De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie br. A. Verschelling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie br. A. Verschelling"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie br. A. Verschelling
Psalm 121: 1 Psalm 121: 2, 3, 4 Opwekking 689: Gezang 4: Genesis 45: Genesis 50: Psalm 105: 8, 9, 10 LvdK 293: Gezang 169: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

2 Welkom in deze dienst Voorganger: br. A. Verschelling

3 Mededelingen kerkenraad
Diensten 09:30 voorganger: br. A. Verschelling 16:30 voorganger: ds. P. Poortinga (Zeewolde) De collecte is bestemd voor Gevangenenzorg. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Deze week zijn jarig: 9 augustus: Chiel Bareman 10 augustus: zr A. Voogt-Hoekstra 11 augustus: Koen van den Aker br Jan de Groot Mart van de Riet Stijn van de Riet 12 augustus: br Eildert van Dijken 13 augustus: zr José de Groot zr Ellen Ypma-de Putter 14 augustus: Kim Bareman 15 augustus: Tamara van Middelkoop

5 Liturgie br. A. Verschelling
Psalm 121: 1 Psalm 121: 2, 3, 4 Opwekking 689: Gezang 4: Genesis 45: Genesis 50: Psalm 105: 8, 9, 10 LvdK 293: Gezang 169: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

6 Liturgie br. A. Verschelling
Psalm 121: 1 Psalm 121: 2, 3, 4 Opwekking 689: Gezang 4: Genesis 45: Genesis 50: Psalm 105: 8, 9, 10 LvdK 293: Gezang 169: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

7 Psalm 121: 1 - 4 1 Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn Here, die dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

8 Gezang 175C

9 Liturgie br. A. Verschelling
Psalm 121: 1 Psalm 121: 2, 3, 4 Opwekking 689: Gezang 4: Genesis 45: Genesis 50: Psalm 105: 8, 9, 10 LvdK 293: Gezang 169: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

10 Psalm 121: 2 - 4 2 Uw wankle voeten zet Hij vast, als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! Zijn oog wordt door geen slaap verrast, Hij wil, als steeds voor dezen, Israëls wachter wezen.

11 Psalm 121: 2 - 4 3 De HEER brengt al uw heil tot stand, des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht. uw schaduw aan uw rechterhand; de zon zal U niet schaden, de maan doet niets ten kwade.

12 Psalm 121: 2 - 4 4 De HEER zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. Hij zal uw komen en uw gaan, wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

13 Liturgie br. A. Verschelling
Psalm 121: 1 Psalm 121: 2, 3, 4 Opwekking 689: Gezang 4: Genesis 45: Genesis 50: Psalm 105: 8, 9, 10 LvdK 293: Gezang 169: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

14 Liturgie br. A. Verschelling
Psalm 121: 1 Psalm 121: 2, 3, 4 Opwekking 689: Gezang 4: Genesis 45: Genesis 50: Psalm 105: 8, 9, 10 LvdK 293: Gezang 169: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

15 Opw. 689 Spreek, o Heer, door uw heilig woord, dat ons hart U hoort en verzadigd wordt Zaai uw woord, plant het diep in ons, en verander ons naar uw evenbeeld, zodat Christus licht in ons zichtbaar is, onze daden maakt tot getuigenis. Spreek, o Heer, en voltooi in ons, wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

16 Opw. 689 Leer ons Heer, uw volmaakte weg, echte needrigheid en gehoorzaamheid. Toets ons hart en ons denken nu, in het heilig vuur van uw zuiverheid. In geloof zien wij dan uw majesteit, en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. Woord van hoop, dat ons leven deed, overwinning geeft over ongeloof.

17 Opw. 689 Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, laat de diepten zien van uw plan met ons. Woord dat klonk voor de tijd begon, onze vaste grond tot in eeuwigheid. Uw genade geeft ons de zekerheid: al wat U belooft, wordt eens werk’lijkheid.

18 Opw. 689 Spreek,o Heer, en voltooi uw kerk, en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. Uw genade geeft ons de zekerheid: al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. Spreek,o Heer, en voltooi uw kerk Spreek, o Heer, en voltooi in ons wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

19 Liturgie br. A. Verschelling
Psalm 121: 1 Psalm 121: 2, 3, 4 Opwekking 689: Gezang 4: Genesis 45: Genesis 50: Psalm 105: 8, 9, 10 LvdK 293: Gezang 169: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

20 Liturgie br. A. Verschelling
Psalm 121: 1 Psalm 121: 2, 3, 4 Opwekking 689: Gezang 4: Genesis 45: Genesis 50: Psalm 105: 8, 9, 10 LvdK 293: Gezang 169: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

21 Gezang 4, NG4: 1, 2, 3, 4, 5 1 Jozef zoekt zijn grote broers, alle tien zijn ze jaloers, op zijn jas en op zijn dromen, als ze Jozef aan zien komen, wordt zijn mantel afgerukt. Diep zit Jozef in de put.

22 Gezang 4, NG4: 1, 2, 3, 4, 5 2 Met een slavenkaravaan moet hij naar Egypte gaan. Alle dromen zijn vergeten, heel veel kwaad wordt hem verweten. Jozef die onschuldig is komt in de gevangenis.

23 Gezang 4, NG4: 1, 2, 3, 4, 5 3 Lange jaren gaan voorbij, maar de Heer is hem nabij. Nieuwe dromen worden wakker door de schenker en de bakker. Maar de schenker, hij vergeet al wat Jozef voor hem deed.

24 Gezang 4, NG4: 1, 2, 3, 4, 5 4 Farao hoog op zijn troon droomt een wonderlijke droom. Daarom laat hij Jozef komen en dan worden alle dromen van de koe en korenaar en de maan en sterren waar.

25 Gezang 4, NG4: 1, 2, 3, 4, 5 5 God heeft alles omgekeerd, Jozef wordt als vorst vereerd, en het kwade valt in duigen en de broers ze moeten buigen: zo houdt God door Jozefs hand 't volk van Israel in stand.

26 Liturgie br. A. Verschelling
Psalm 121: 1 Psalm 121: 2, 3, 4 Opwekking 689: Gezang 4: Genesis 45: Genesis 50: Psalm 105: 8, 9, 10 LvdK 293: Gezang 169: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

27 Liturgie br. A. Verschelling
Psalm 121: 1 Psalm 121: 2, 3, 4 Opwekking 689: Gezang 4: Genesis 45: Genesis 50: Psalm 105: 8, 9, 10 LvdK 293: Gezang 169: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

28 Liturgie br. A. Verschelling
Psalm 121: 1 Psalm 121: 2, 3, 4 Opwekking 689: Gezang 4: Genesis 45: Genesis 50: Psalm 105: 8, 9, 10 LvdK 293: Gezang 169: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

29 Psalm 105: 8, 9, 10 8 Zo kwamen Jakob en zijn zonen als gasten in Egypte wonen. God gaf hun bloei in 't vreemde land, zij namen bijna d' overhand. Doch niemand vreesde voor hun macht, zolang men nog aan Jozef dacht.

30 Psalm 105: 8, 9, 10 9 De harten der Egyptenaren, die Israël genegen waren, zijn door de Heer die alles leidt vervuld met afgunst, haat en nijd. toen heeft Egypte hen gekweld met sluwe list en bruut geweld.

31 Psalm 105: 8, 9, 10 10 Maar Mozes liet Gods woorden horen, Aäron kwam, door God verkoren, en tekenen van 's Heren hand geschiedden in Egypteland. De duisternis verslond de dag, zo triomfeerde Gods gezag.

32 Liturgie br. A. Verschelling
Psalm 121: 1 Psalm 121: 2, 3, 4 Opwekking 689: Gezang 4: Genesis 45: Genesis 50: Psalm 105: 8, 9, 10 LvdK 293: Gezang 169: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

33 Liturgie br. A. Verschelling
Psalm 121: 1 Psalm 121: 2, 3, 4 Opwekking 689: Gezang 4: Genesis 45: Genesis 50: Psalm 105: 8, 9, 10 LvdK 293: Gezang 169: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

34 LvdK 293: 1, 2, 3, 4 1 Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed!

35 LvdK 293: 1, 2 , 3, 4 2 Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet. Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom? Eenmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom!

36 LvdK 293: 1, 2 , 3, 4 3 Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht, ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet! Wil mij als een kind behand'len, dat alleen de weg niet vindt: neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind.

37 LvdK 293: 1, 2 , 3, 4 4 Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.

38 Liturgie br. A. Verschelling
Psalm 121: 1 Psalm 121: 2, 3, 4 Opwekking 689: Gezang 4: Genesis 45: Genesis 50: Psalm 105: 8, 9, 10 LvdK 293: Gezang 169: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

39 Liturgie br. A. Verschelling
Psalm 121: 1 Psalm 121: 2, 3, 4 Opwekking 689: Gezang 4: Genesis 45: Genesis 50: Psalm 105: 8, 9, 10 LvdK 293: Gezang 169: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

40 Liturgie br. A. Verschelling
Psalm 121: 1 Psalm 121: 2, 3, 4 Opwekking 689: Gezang 4: Genesis 45: Genesis 50: Psalm 105: 8, 9, 10 LvdK 293: Gezang 169: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

41 Gezang 169: 1 - 5 1 Van God nooit losgekomen ben ik; Hij nam mijn hand en voerde mij in dromen naar het beloofde land. Hoe hemels dit bedrijf: de avond raakt de morgen, Gods hand raakt aan mijn zorgen, waar ik ook maar verblijf.

42 Gezang 169: 2, 3, 5 2 Op U kan ik vertrouwen in moeitevolle tijd, ook zonder te aanschouwen, hier in voorlopigheid. Gij keert het leed, ik kan met heel mijn zoekend leven aan U mij overgeven en aan uw reddingsplan.

43 Gezang 169: 2, 3, 5 3 Genade is verschenen nu God aan mensen denkt, de grote hulpverlener die Jezus Christus schenkt, zijn langbeloofde Zoon door wie Hij blinden, doven, verlost, o Heer, wij loven U in uw hemeltroon.

44 Gezang 169: 2, 3, 5 4 De groten van de aarde, zij vallen in het niet bij Christus' openbaring wanneer elk oog Hem ziet. En dit geheim is groot: het kerkhof hier beneden bloeit als de hof van Eden, God wekt ons uit de dood.

45 Gezang 169: 2, 3, 5 5 Zo wil het God de Vader die ons geschapen heeft en door zijn Zoon genade in overvloed ons geeft. Geloof is het bewijs van ongeziene dingen. O Geest, voer ons daarbinnen. God zij lof, eer en prijs!

46 Liturgie br. A. Verschelling
Psalm 121: 1 Psalm 121: 2, 3, 4 Opwekking 689: Gezang 4: Genesis 45: Genesis 50: Psalm 105: 8, 9, 10 LvdK 293: Gezang 169: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

47 Gezang 182E 4-stemmig

48 Liturgie br. A. Verschelling
Psalm 121: 1 Psalm 121: 2, 3, 4 Opwekking 689: Gezang 4: Genesis 45: Genesis 50: Psalm 105: 8, 9, 10 LvdK 293: Gezang 169: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg


Download ppt "Liturgie br. A. Verschelling"

Verwante presentaties


Ads door Google