De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Internationale stadsmarketing Briefing stakeholdermanagement 25/11/2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Internationale stadsmarketing Briefing stakeholdermanagement 25/11/2013."— Transcript van de presentatie:

1 Internationale stadsmarketing Briefing stakeholdermanagement 25/11/2013

2 Het bestuursakkoord vermeldt een duidelijke ambitie om Antwerpen meer nationaal en internationaal op de kaart te zetten. Artikels: 432, 435, 4.3, 214, 219, 4.5, 230, 232, 245, 4.8, 247, 249, 253, 257, 258, 261, 264, 265, 4.9, 269, 270, 276, 5.1, 285, 299, 302, 305, 306, 331, 332, 333, 5.5. Ambitie

3 S-SB06 Antwerpen staat nationaal en internationaal op de kaart en is aantrekkelijk voor potentiële bewoners, bezoekers, bedrijven en brains. S-SB0601 Dankzij de onderscheidende positionering van de stad wordt de nationale en de internationale aantrekkingskracht versterkt bij alle doelgroepen S-SB060101 Een strategisch kader bepaalt het imago en de unieke marktpositionering van de stad S-SB060102 Per doelmarkt worden de prioriteiten en de aanpak gedefinieerd S-SB060103 Het organisatiemodel is afgestemd op de gezamenlijke ambities

4 S-SB06 Antwerpen staat nationaal en internationaal op de kaart en is aantrekkelijk voor potentiële bewoners, bezoekers, bedrijven en brains. S-SB0602 Gezamenlijke producten en diensten versterken de nationale en internationale positie S-SB060201 Bestaande producten en diensten worden geoptimaliseerd S-SB060202 Er zijn meetinstrumenten om de inspanningen rond stadspromotie te evalueren S-SB060203 Een geïntegreerde aanpak vertaalt zich in ondersteunende communicatietools, off en online zodat de interne en externe partners de nodige informatie ontvangen

5 Werkgroep met een team vaste MW’s uit toerisme, economie en MC: 1x week ½ dag Een ambtelijke stuurgroep bestaande uit toerisme, economie, marketing en communicatie, diamant, studenten, externe relaties en haven: op afroep Politieke stuurgroep met KB, KF, KC, KO, KH en KP: op afroep Rapportering in DC van DL Interne projectwerking

6 GROEP 1 = structurele partners zoals haven, VOKA, AWDC, hoger onderwijsinstellingen GROEP 2 = bedrijven die in Antwerpen gevestigd zijn uit verschillende sectoren GROEP 3 = personaliteiten die een business-band of een emotionele band hebben met de stad GROEP 4 = partners die Antwerpen moeten meenemen in hun promotie zoals TVL, FIT, POM,… GROEP 5 = partners die Antwerpen als ‘klant’ hebben zoals Thalys, Brussels Airlines,… Externe stakeholders

7 Sept Opstellen lijst stakeholders Politieke stuurgroep lijst stakeholders Sept-okt Netwerkmoment grote groep stakeholders op 23/10 Contacteren en interviews inplannen stakeholders Okt-dec Diepte-interviews: afsluit eind december Interviews associaties: december Feb-maa Workshop stakeholders en themacollege Online enquêtes bij stakeholders, buitenlandse contacten en bewoners Apr-… Regelmatige terugkoppelingen over het verloop van het proces Dec Presentatie merk- en communicatiestrategie Stappenplan stakeholders

8 Interviewfase loopt tot eind december 22 diepte-interviews 3 focusgroepen: detailhandel en horeca, cultuur en hoger onderwijs Aparte gesprekken vanuit administratie met groep 4 -> presentatie van de resultaten op 16/1 Fase 1: diepte-interviews en focusgroepen Okt - Dec Okt - Dec

9 Kwalitatieve resultaten van diepte-interviews verder uitdiepen en prioriteren bij politiek en stakeholders -> concrete aanpak: Welke stakeholders? Op welke manier? De output van de workshops dient om online enquêtes op te stellen Fase 2: organisatie workshops themacollege en stakeholders Eind feb Illustratief voorbeeld Amsterdam

10 Online enquêtes Werkgroep analyseert cijfermateriaal verschillende pijlers om zo tot bepaling doelgroep te komen Werkgroep behandelt cases van andere steden om meer te leren over aanpak en organisatievormen Fase 3: onderzoeksfase 2 Maart

11 Samenbrengen van resultaten van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken en workshops door werkgroep: SWOT per domein dat wordt aangereikt Welke doelgroepen hebben elkaar nodig en versterken samen de marktpositie van Antwerpen? Doelstellingen: politiek vs stakeholders -> terugkoppeling ambtelijke en politieke stuurgroep -> Ook naar externe stakeholders? Indien ja: op welke manier? Fase 4: synthese-fase April - mei

12 Opstellen positionering: waar staat Antwerpen voor? Wat betekent dit voor de verschillende doelgroepen = positionering per doelgroep -> interne sectorgroepen samen met stakeholder Opstellen briefing strategisch communicatiebureau Fase 4: Synthese-fase April – mei

13 Presentatie strategie: Intern College Stakeholders: hoe te organiseren? Fase 5: marketingstrategie Mei- juni

14 Organisatiestructuur: welke structuur is best om onze externe partners blijvend te betrekken? Kunnen we een model uitwerken waarbij we engagementen vragen aan de stakeholders (eventueel zelfs financieel)? Lancering nieuwe merk en communicatie: Interne stakeholders Externe stakeholders – Avant-première? – Lanceringsevent? Fase 6: merk- en communicatiestrategie Juli - dec

15 Op welke manier de stakeholders regelmatig betrokken houden en ambassadeur maken van het merk Antwerpen? Next steps


Download ppt "Internationale stadsmarketing Briefing stakeholdermanagement 25/11/2013."

Verwante presentaties


Ads door Google